Terra – RiUM

Nastąpiło wielkie przetasowanie wszystkich wartości.
Truizmem jest twierdzenie ,że świat chyli się ku upadkowi ,ale tak po prostu jest.
Czytając doniesienia prasowe czy indywidualne stronki internetowe mamy niebagatelny wgląd w każdą sferę życia ,która na różową nie wygląda.

Na dodatek ze zdziwieniem postrzegam fakt ,że świat ten stoi na rytuałach i obrzędach służącymi niecnym zamysłom.
Nigdy nie było moim celem zajmowanie się energiami i pracami energetycznymi w jakikolwiek sposób.
Byłam przekonana ,że świat jest piękny ,radosny ,czasami trudny ,ale oparty na miłości i postrzeganiu jej we wszelkim przejawieniu,jaką to byłam młodą dziewczyną pełną śmiechu i optymizmu ,skorą do żartów uwielbiającą lato ,słońce,przestrzeń.

Mijały lata ,a ja z żalem obserwowałam ,że moja radość i szczęście ,którego pragnie każdy normalny człowiek ,jakoś niepostrzeżenie oddala się .
Jednak wtłoczona w programy wszystkich „życzliwych i mądrych „uznałam ,że jest to trudna do zaakceptowania kolej rzeczy.
Rozmawiałam z Bogiem jak umiałam i jak czułam ,chociaż wszelkie obrzędy KK ,były zawsze dla mnie odstręczające.
Kiedy zaczęłam ciężko chorować,kiedy każdy oddech był na wagę życia ,uznałam ,że pewnie robię coś źle ,za mało się staram i zwróciłam się w stronę KK całym swoim umysłem ,pragnieniem życia i sercem.

Z ulgą zobaczyłam ,że peany na cześć maryjki we wtorkowe wieczory,jak gbyby nieśmiale zaczynają powracać mi życie.
Nie spostrzegłam jednego wszystko inne, zaczęło w taki sam ,niedostrzegalny sposób obracało się w niwecz.

Szczęśliwa ,że po wielu latach mogę funkcjonować w sposób ogólnie przyjęty za normalny czy zdrowy,zaczęłam dostrzegać ,że wszystkie inne sfery mojego życia legły w gruzach,dosłownie wszystkie.
I tak jak byłam zdrowa jak rydz – wydawałoby się ,tak zaczęłam popadać w depresję,ja – osoba kochająca życie ,śmiejąca się ,wieczna optymistka  😀 ,zaczęłam zalewać się łzami ,nie widziałam promyka nadziei ,nie chciało mi się żyć .Coś za coś – cukiereczek
Szukałam ,nie dawałam za wygraną ,lecz sił we mnie było coraz mniej,chęci do walki o życie ulatniały się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
Tak…czary…
Jednak nie wiedziałam wówczas tyle co teraz !

Rozmawiałam z Bogiem jak umiałam i jak mi serce dyktowało.
Znalazłam pomoc.
Zaowocowało to powolną ,acz niezmienną zmianą mojego postrzegania ,moim tzw. rozwojem duchowym :D,postrzeganiem świata w innych kategoriach ,zaczęłam dowiadywać się niezmierzonych dla mnie wówczas ilości informacji ,przewartościowujących wszystko co do tej pory wiedziałam czy wyczytałam.

Poparte było to nie tyle ciekawością z odkrywania nieznanego co determinacją w odzyskaniu swoich praw należnych mi z racji urodzenia,prawa ,a właściwie łaski szczęścia i miłości.
Tylko to było moim celem w moich pracach poszukiwawczych ,które następnie słią rzeczy przeobraziły się w prace energetyczne.

Właściwie większość moich energetycznych odkryć opisałam na tej stronie.
Jednak nie wszystkie.
W tej chwili właściwie nic już nie opisuję z prostej przyczyny :
Sparzyłam się na tym okropnie !

„Ludzie” są nieżyczliwi ,a przede wszystkim zawistni ,mało kto ma czyste SERCE ,a poprzez pryzmat ciemności ,wywraca do góry nogami wszystko do czego dążę.
I w żaden sposób nie zgodzę się z twierdzeniami ,że sobie na to zasłużyłam w tym czy w innym wcieleniu.
Nic z tego !
To dyletanctwo – to opowieści rodem z krypty.

To slogan „pobłogosławiony” przez siły ciemności ,Uzurpatorów.
Nigdy nikomu nie życzyłam nic złego ,zawsze radosna pragnęłam tego dla wszystkich ,nigdy nie byłam o nic zazdrosna ,a tym bardziej zawistna.
Jakim prawem spotkało mnie to tylko w tym życiu czego doświadczyłam?
Już wiem.
Wiem to na pewno!

Ale wiem to dopiero teraz ,bo „każdy sadzi po sobie „,w ten sposób nie mieściło mi się w głowie ,że inni „ludzie” to przewrotne bestie ,kanalie udające owcę.
Naiwna i ufna – musiałam zmierzyć się z tymi jak się okazało wadami czy przeszkodami w funkcjonowaniu w życiu.
Zabrało mi to trochę czasu i energii ,lecz wydaje mi się ,ze obecnie już mało kto mnie zwiedzie.

Najważniejszym programem z który należy sobie poradzić ,pozbyć się go ze wszelkich swoich poziomów własnego Jestestwa ,ze wszelkich struktur i pamięci komórkowej jest nim :
spolegliwość wobec wszetecznego zła,ja usłyszałam w maju zeszłego roku.
Tylko indoktrynując ten program ,we wszelki możliwy sposób ,zaczynamy powoli odzyskiwać władzę nad swoim życiem i zasadami panującymi w nim.

Następnie otwierają nam się kolejne okienka .

Zapomniałam wcześniej napisać ,za co przepraszam ,ale w nawale zajęć ta informacja mi uciekła ,przekazywałam ją na spotkaniach,najważniejszym we wszelkich pracach energetycznych jest ,aby w żaden sposób,w jakikolwiek sposób nigdy nie przenosić się ze swoją świadomością gdziekolwiek.
Nie wolno tego robić pod żadnym pozorem.
To pułapka ,w ten sposób można zostać przechwyconym przez naszych wrogów.
Nasza część świadomości może zostać ukradziona ,zbezczeszczona i przekazana w rytuałach i obrzędach ofiarnych.

W tym momencie przechodzę do tematu ,który sprowokował mnie dzisiaj do napisania tego tekstu.
Pisałam o tym już w innym temacie.

Triduum paschalne !
Zdziwieni?
Triduum paschalne nie zaczyna się raz w roku lecz co tydzień !

szabat1

„ W judaizmie i niektórych kościołach chrześcijańskich obchodzony jako dzień święty – na pamiątkę tego, że dnia siódmego po zakończeniu aktu stworzenia Bóg odpoczywał. Szabat zaczyna się tak jak pozostałe dni tygodnia kalendarza żydowskiego, według Księgi Rodzaju, wieczorem i trwa od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. Już w Tanach (Biblii Hebrajskiej) posiadał to określenie. Pozostałe dni tygodnia w kalendarzu żydowskim określane są do dzisiaj liczbą porządkową.
Żydzi ortodoksyjni nie wykonują w szabat czynności, które Halacha określa jako pracę. Żydzi konserwatywni nie przestrzegają ściśle zasad szabatu, żydzi wyznający judaizm liberalny dają pierwszeństwo zaleceniom etycznym, a przestrzeganie i odprawianie obrzędów rytualnych pozostawiają do własnej odpowiedzialności.
W części wyznań chrześcijańskich niedziela, a w islamie modlitwa piątkowa, zastąpiły szabat.”
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szabat

szabat

Trwa do zachodu słońca w sobotę !
A co wówczas się zaczyna?
Ano ofiara mszy świętej niedzielnej i trwa do zachodu słońca w niedzielę !

„Główny nurt chrześcijaństwa biblijne przykazanie wypełnia poprzez święcenie niedzieli (na pamiątkę zmartwychwstania)
Dla większości chrześcijan szabatem (rozumianym jako dzień święty) jest pierwszy dzień tygodnia – niedziela (ustanowiona jako dzień święty w 364 roku n.e. przez synod w Laodycei, kiedy to wydano też kanoniczny zakaz święcenia soboty). „

Tak Niedziela – pierwszy dzień tygodnia – tak jak w judaizmie.

„Według Starego Testamentu zwyczaj obchodzenia cotygodniowego szabatu został wprowadzony u Izraelitów na pustkowiu Sin w drugim miesiącu po wyjściu z Egiptu do Ziemi Obiecanej (Wj 16,22-30). (…)
W każdy szabat oprócz codziennej, ustawicznej ofiary należało składać w Przybytku Mojżeszowym na ołtarzu całopalenia dwa jagnięta roczne bez skazy oraz dwie dziesiąte efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą, jako ofiarę z pokarmów i należącą do tego ofiarę z płynów .(…)
Księga Izajasza kończy się zapowiedzią Boga Jahwe, iż w każdy nów i każdego tygodnia w szabat przyjdzie każdy człowiek, aby Mu oddać pokłon (Iz 66,23). „

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szabat

Przypominam tylko ,żeby sobie przypomnieć co wielokrotnie pisałam na temat nowiu !
Pisałam ,że odczuwam nów jako większe zagrożenie i gorsze energie niż w trakcie pełni Księżyca.
Należałoby tutaj w całości przytoczyć tekst ,który napisałam o Saturnie.
https://mistykabb.wordpress.com/2014/09/02/saturn-siedziba-demona/
„Życie żydowskiej gminy jest mierzone cyklem tygodniowymi okresami wyznaczanymi przez szabaty. Regularność następowania szabatów czyni je kamieniami węgielnymi roku. Szabat to nazwa siódmego dnia odpoczynku. Zgodnie z Pismem Świętym, siódmym dniem tygodnia jest sobota, jednakże w tradycji chrześcijańskiej nastąpiło przesunięcie na niedzielę. Muzułmanie natomiast obchodzą piątek jako dzień odpoczynku. (…)
Szabat zaczyna się w piątek, 18 minut przed zachodem słońca, a kończy następnego wieczoru po ukazaniu się trzech gwiazd, wraz z nadejściem zmroku. Ta doba jest największym świętem żydowskim i zarazem ważnym aktem wiary każdego Żyda.(…)
W szabat zabroniona jest wszelka praca, chyba że w grę wchodzi ratowanie ludzkiego życia. Ortodoksi skrupulatnie przestrzegają zasad, które zabraniają pisania, dokonywania operacji pieniężnych i używania jakichkolwiek urządzeń. Często zatrudnia się szabesgoja (czyli nie-Żyda), który wykonuje za opłatą czynności zabronione wyznawcom judaizmu podczas szabatu.(…)
W piątek, osiemnaście minut przed zachodem słońca, zapala się świece szabasowe. Zapalenie tych dwóch świateł szabasowych przez matkę, oznacza, że rozpoczął się szabat i należy zaniechać wszelkich prac. Świecące świece szabasowe są symbolem świateł jaśniejących w domu w dzień Pański. Zapalenie ich przez matkę (czynność ta należy do szczególnych jej obowiązków) podkreśla ważność kobiety w rodzinie. To matka wznieca ogień w sercach i jest źródłem światła w szczególny sposób darzącego jej rodzinę pokojem i radością w tym dniu Pańskim.(…)
http://www.izrael.badacz.org/kultura/judaizm_szabat.html

„ Triduum Paschalne (z łac. triduum – trzy dni) – najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym katolików oraz starokatolików, którego istotą jest celebracja męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek (Msza Wieczerzy Pańskiej), kończy zaś drugimi nieszporami po południu Niedzieli wielkanocnej.
Święta Wielkanocy wiążą się z żydowską Paschą. Święto to jest wspomnieniem niewoli narodu izraelskiego w Egipcie. Wyjście z Egiptu poprzedziło rytualne spożycie baranka paschalnego. Chrześcijanie wierzą, że Chrystus, kiedy spożywał ostatnią wieczerzę paschalną, wypełnił symbole starotestamentowe i że był Barankiem Paschalnym, który dopełnił zbawczej ofiary.”
http://pl.wikipedia.org/wiki/Triduum_Paschalne
A teraz co to jest Pascha wg źródeł internetowych :
„ Pascha (aram. pascha[1], hebr. פסח – Pesach, ‚przejście’, jidysz Pajsoch, Pejsoch), Przaśniki – święto żydowskie obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej. (…)
Pierwotnie – tak jak nakazał Bóg Jahwe – Żydzi spożywali tylko: pieczonego w całości, dorodnego, zdrowego baranka lub kozła (razem z trzewiami), gorzkie zioła, oraz „przaśny chleb (bez zakwasu)” – macę. „
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pascha_%28%C5%9Bwi%C4%99to_w_judaizmie%29
a co to jest maca ?
„ Maca (hebr. מצה) – chleb przaśny, przaśniki, spożywany przez żydów podczas święta Pesach.
Przyrządzany jest ze specjalnie w tym celu przygotowanej mąki, bez użycia zakwasu, którego posiadania w domu podczas paschy zakazuje żydowskie prawo religijne. Mąkę pszenną miesza się z wodą i piecze przez około osiemnaście minut, licząc od chwili wyrobienia ciasta. (…)
Przez kilkaset lat, aż do połowy XX wieku, w Europie Środkowej i Wschodniej znany był mit, iż maca zawiera krew zamordowanych chrześcijańskich niemowląt[1]. Mit ten dotarł tu z Zachodu, gdzie najdawniejsze wzmianki o takim pomówieniu pochodzą z XII-wiecznej Anglii i dotyczą śmierci Williama z Norwich. „
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maca

Podrzuciłam kilka informacji z wikipedii ,lecz trafiłam w poszukiwaniu wiedzy na taki tekst:
„ Kiedy Wielkanoc?
Przez pewien czas chrześcijanie, kontynuując tradycję judaizmu, obchodzili Wielkanoc w noc paschalną, czyli 14 dnia miesiąca Nisan. Zwyczaj ten rozpowszechnił się głównie w Azji Mniejszej, a jego zwolenników zwano kwadrodecymanami (od. łacińskiego słowa „czternaście”). Istnieją jednak świadectwa mówiące o tym, że już w połowie II wieku w Rzymie świętowano Wielkanoc w niedzielę po 14 Nisan, natomiast piątek, który ją poprzedzał czczono jako dzień upamiętniający śmierć Chrystusa. Spór o datę Wielkiej Nocy sięgnął zenitu, gdy w 197 roku papież Wiktor ekskomunikował kwadrodecyman. Nie osiągnął jednak zamierzonego skutku. Dopiero u początku czwartego stulecia cesarz Konstantyn ujednolicił w całym Cesarstwie praktykę świętowania Zmartwychwstania w niedzielę po 14 Nisan. „
http://nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/numery/042002/01.html

Oczywiście tekst napisany jest przez osobę będąca w ścisłym związku z KK ,a tym samym z judaizmem,następnie więc powielane są informacje sprzeczne z moim poczuciem prawdy.

Najważniejszym jednak jest wspólny rodowód święta paschy i ich podobieństwo obrządku.

Co to jest Pascha – to inaczej – przejście i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Kim jest Chrystus – kim Jezus?
Zostało to napisane tutaj:
„ Jesus = Je – quod = wiezienie
sus – świnia
Chris = Imperium Słońca
tu (s) = oto
Wiezienie świń ,oto Imperium Słońca!
Tak się z nas naigrywają .Tak nas zakodowali !
Teraz widzicie ,że się nie myliłam ,do znudzenia powtarzając ,że taka osoba jak jesus nie istniała.
To wszystko jest konfabulacja – to zresztą powiedziane jest zbyt delikatnie.
Oznacza to ni mniej ni więcej ,że te skurwysyny ( kurwa – to ta ,która wynosi zyski )wiedzą ,że jesteśmy Dziećmi Imperium Słońca ,czyli nacją solarną ,czyli Dziećmi Stwórcy.
Wiedząc to zakodowali w każdej naszej komórce,w całym naszym jestestwie ,na wszystkich poziomach bytu , przywiązanie nas jako świń do więzienia.”

https://mistykabb.wordpress.com/2014/06/30/dzien-oczyszczenia/

Jesteśmy oddawani jako jadło ofiarne we wszelkiej maści rytuałach i obrzedach i nie ma się co dziwić ,że się źle czujemy lub dopadają nas niespodziewane trudności w naszej codzienności.
To wszystko jest wynikiem ich wielowiekowych programów wszczepianych w nasze przestrzenie molekularne poprzez ichniejsze „ modlitwy”.
Nie jestem nikomu nic winna ,nie zasłużyłam sobie na tego typu doświadczenia i zrobię wszystko ,by wyzwolić siebie i bliskich z tego koła dziejów .
W żaden sposób nie postępowałam w sposób sprzeczny z miłością i prawem SWCI ,a spotkały mnie naprawdę ciężkie doświadczenia i przeżycia.
Nie jestem jedyną ,która ma taki bagaż na sobie i stwierdzenie ,że co wysyłasz to wraca – jest całkowicie nieuprawnionym sloganem ,wywołującym bardzo wielkie konsekwencje w psychice ludzi niemających większego przygotowania do odbioru właściwych informacji.
Wpędzają w niezasłużone poczucie winy ,obciążania siebie ,jakimiś wydumanymi przewinieniami ,których nie pamiętają z poprzednich wcieleń ,bo nie mogą pamiętać ,nie mogą ,bo nic takiego drastycznego nigdy nie uczynili.
Nigdy w takim wymiarze ,by „dostąpić „ takich cierpień.

Wpędzają ludzi w w potrzebę pokuty – kolejnego składania siebie w ofierze paschalnej ,ku uciesze wszystkich którzy czerpią z tego korzyści.
Program zniewolenia umysłu i hipnozy został opisany tutaj :
https://mistykabb.wordpress.com/2014/07/22/hipnoza-sztuka-zniewalania-i-manipulacji/

I mało kto zdaje sobie sprawę jak trudno wyrwać się ofiarom z rak kata.
Mówię teraz o zwykłych ludziach ,którzy wręcz odżegnują się od innego sposobu rozmawiania z Bogiem ,jak poprzez stek bluźnierczych modlitw ze skarbczyka czy udziału w ofierze- zwanej mszami lub rytuałami w większości KK ,lecz dotyczy to wszystkich sekt i religii.
Najczęściej kończą w ten sposób ,korzystając z pomoc psychoterapeutów :


lub tak :

A to dzięki….cotygodniowym rytuałom ,które dziwnym trafem nakładają się na siebie w trzech największych religiach 🙂

Czytam następnie artykuł Astromarii :
http://astromaria.wordpress.com/2007/05/27/panaceum-przeciwko-klatwie/

i własnym oczom nie wierzę .
Napisała o sobie ,prawie jak by opisywała moje życie ,wiec się powtarzać nie będę .
Natrafiłam na niego dzisiaj dzięki linkowi Ali – za co jestem niezmiernie wdzięczna 😀

Wiem na pewno ,żadne z nas nie zasłużyło sobie na to co nas spotkało.
Jest to wynikiem niewyobrażalnej ilości rytuałów ,obrzędów często z użyciem Krwi Niewinnych Ofiar.
Jest to wynikiem klątw i kodów wówczas zakładanym w premedytacją .
Słowo Prawo – w żadnym wypadku nie oznacza tego co wiemy ,że oznacza.
Podam tylko jeden przykład:
czy Prawo działające w sądach działa sprawiedliwie ?
Czy powstaje na skutek pomysłu na przestrzeganie „prawa” ?
Czy Prawo oznacza – prawo czy lewo ?
To że kierunki świata są pomieszane to wiemy.
A czy czasem lód – nie oznacza lud ?
Zmiana jednej literki…powoduje ,że oznacza coś innego ???
Nie !
Słyszymy dokładnie to samo słowo i oznacza ono dokładnie to samo .
Zostało opisane to tutaj :
https://mistykabb.wordpress.com/2014/08/07/pieklo-miasto-demonow-wojny/

Już od jakiegoś czasu pokazuje na związki frazeologiczne i etymologiczne słów.
Pokazuję jak należy czytać słowa.
Jak je rozbierać .W słowach mamy zapisaną całą wartość przekazu.

Lód = LUD   ?  czytaj – pokrywa lodowa.
Zamrożone serca = zamrożona świadomość = zamrożona pamięć !

ziemia po łacinie = terra

Mamy słowo Terra – rium (rum = pokój)
Tak jesteśmy w terrarium ,pokój w którym jesteśmy ofiarami plemienia żmijowego.
Pokój (salon) = pokój (spokój )???
Siedzimy spokojnie w pokoju ,by się nami posilali ,a terrarium jest ogrzewane sztucznym lampionem ,wytwarzającym ciepło i światło ,ale nie Światło !
Jesteśmy zamrożeni = Serce z lodu .
Zaklęty w kamień.
Nie bez powodu są te powiedzenia !

Życzę miłej niedzieli i zabawy słowami ! 🙂

Wszystkie prawa zastrzeżone BasiaB.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Pascha, rytuały, Terra i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

33 odpowiedzi na „Terra – RiUM

 1. basiabc pisze:

  Może potraktować te wszystkie rytuały takim oto stosunkiem do tego: ?

  a to jakiś hiciorek na FB – a co ??? !!!!

 2. basiabc pisze:

  A teraz po chwili oddechu…
  w pajęczej sieci – filmik podesłano mi na priv.
  Obejrzałam z uwaga . Najważniejszym jest to ,że o tym wszystkim cały czas piszemy…kontrola umysłu ,pajęcza sieć ,rytuały , grupy rządzące światem ,zniewolenie …pamiętajcie – jest jednak nadzieja .Jest nią całkowite zerwanie z siecią poprzez pozbycie się zaczepów fizycznych o specjalnych częstotliwościach ,są nimi:
  pasożyty ,robale ,wirusy ,bakterie.
  https://mistykabb.wordpress.com/2014/09/18/obcy-wewnatrz-nas/
  A potem …ciąg dalszy ,ale to innym razem ,tym bardziej ,że kuracje w toku 🙂

 3. veronika pisze:

  Ale sie usmialam przy tych piosenkach,
  od razu czlowiekowi lepiej jak tak sobie wykrzyczy,
  zeby go gdzies pocalowali…. 😉

  • basiabc pisze:

   Też tak sobie pomyślałam ,że czasami należy przekłuć ten cały sztuczny balon nadęcia zwanego uduchowioną ścieżką rozwoju.
   I nie należy tu mylić ,co często robią hipokryci i uzurpatorzy codziennego ,co zdaniowego ,czy co słownego używania wulgaryzmów i przeklinania lecz właśnie takiego wykorzystania ,w celu odreagowania tego co nam porobiono na przestrzeni dziejów ,wciskając nas na kolanach do kościołów i sekt ,nakazując w ofierze i błaganiu na klęczkach ,całując stopy szemranym bogom prosić o łaski życia ,czy ewentualnie ociupinke szczęścia ,bo toż to nadmiar łaski pańskiej .

 4. veronika pisze:

  Jakies dwa tygodnie temu, bylam w dzielnicy pejsatych.
  Przechodzilam obok ich swiatyni i idac przed siebie ulica, nagle mnie cos tknelo aby sie odwrocic.
  A tam za mna stal w podeszlym wieku pejsaty i wpatrywal sie we mnie jak ide.
  Znacie napewno takie uczucie, zeby sie na kogos spojrzec bo wlasnie w tym momencie wiesz ze ktos cie obserwuje.
  I tak tego pejsatego „przylapalam”, ze wlepia oczy we mnie. Od razu sie szybko dowrocil i odszedl.
  A mnie tylko w glowie zostala taka mysl – Co ona tu robi?
  Pewnie w normalnych okolicznosciach nie bylo by w tym nic dziwnego, bo dzielnicami pejsatych
  przemierza dziennie tysiace normalnie ubranych osob. Wiec? 😉

 5. Pingback: Rozszczepienie świadomości. | Mistyka

 6. Michał pisze:

  podziel spacją czy cuś

 7. bonia pisze:

  Hej, można obejrzeć online gratis i bez rejestracji na http://kinoman.tv/film/melancholia-2 i http://www.cda.pl/video/15295003/Melancholia-2011-PL-LEKTOR
  🙂

  • basiabc pisze:

   no i świetnie 🙂
   W takim razie następnym razem też poproszę o namiary , a Bajkę o królowej śniegu gdzieś znajdziecie do obejrzenia ?
   Jeszcze nas czeka Kopciuszek 😀

   To niezły ubaw i pole do popisu w gry słowne mają obleśne staruchy i bezzębne grubasy,towarzystwo matriksowych wielbicieli ,zjebów genetycznych zajmujących się szkalowaniem i wyśmiewaniem , plujących na wszystkich którzy odwiedzają ich stronę zaproszeni przytaczanymi przez admina ich artykułami i wypowiedziami.

   Te śmierdzące ,pełne pychy i pogardy dla innych garkotłuki z krótkimi nóżkami pretendują do roli wysokourodzonych ,w zastępstwie Kopciuszka ,którego przebrały dla niepoznaki.
   Królewska krew ma się w sobie i żadne bale przebierańców i maskarady nie pomogą .
   Mogą się wywyższać i zapychać pychą ,która im przez gardło przechodzi oblewając prześmiewczymi słowami Zofię P.,która w spoosób nadto kulturalny przedstawiła im swoje poglądy .
   Te zjeby genetyczne nie zasługują nic i na nikogo dobrego kto odwiedza ich stronę .
   Mętlą w swych zapyziałych móżczkach słowami kartami ,które znają li tylko z wgranego im systemu operacyjnego w coś co udaje mózg i serce , a nie są to moje czcze słowa ,gdyż jedyna ich rozrywka są powtarzane do porzygania słowa GRA ,Matriks czy program .
   Tylko na tym się znają te klony In Vader w ludzkich ciałach,co zupełnie nie jest przeszkodą dla ich zidentyfikowania , do czego przyczynia się aż nadto ich cały zespół reprezentowany przez wszystkie opcje ich sieci.

   Stary „demaskator” wiodący tam prym ,posługuje się słowami kluczami ,mającymi za zadanie zasianie wirusa umysłu zwanego hipnozą ,czciciel przodków uwielbiający wszelkiej maści gadziory pod kryptonimem ryby ,snuje rzewne historie o swoich rzekomych włościach ,których w w tym wcieleniu nie był ani razu .
   To dopiero przejaw programu zakodowanego mu w klonowych zwojach ,który jak widać wymaga naprawy z powodu zacięcia ,non stop ta sama płyta poparta udawanymi rzewnymi łzami obrzucająca błotem nawet swoich obecnych krewnych .
   Jakikolwiek przejaw próby samodzielnego myślenia zostaje od razu napiętnowany i zrugany.
   Sieci tych uzurpatorów nie dają pola manewru żadnej rybie złapanej w sieć .

   • bonia pisze:

    W kinomanie Basiu znajdziesz prawie wszystko. Rosyjską Królową śniegu też 🙂

   • Michał pisze:

    Mówisz, masz 🙂

    „w małym paluszku masz więcej dobroci, niż inni w całym ciele” – wiadomo, anioły 🙂

   • Ala pisze:

    Bajka o kopciuszku jest bardzo popularna w naszych czasach….. muszę jednak to stwierdzenie obdarzyć etykietka- „NIESTETY”.
    Dlaczego niestety ?
    Dlatego, że przez garotłuki i nieroby, paskudy na niskim zawieszeniu wiele cudownych kobiet zostało zadręczonych niejednokrotnie na śmierć , aby żmija jedna z drugą mogła zająć ich miejsce i włożyć ich buty, jak w przysłowiowym kopciuszku .
    Niestety buciki nie pasują na wielgachne kopyta i niedługo się wyda że pseudo księżniczki to zwykłe potwornickie, które rozbijają małżeństwa pozbywając się żon i maltretują dzieci.
    Jak to się mówi prawda ujrzy światło dzienne 🙂

    • basiabc pisze:

     Tak już zaczyna to wszystko wychodzić na jaw.
     Bracia Grimm :
     ” Obaj bracia byli członkami Akademii Nauk w Berlinie i uczonymi (językoznawcami), o znacznym dorobku. Najwybitniejszym ich dziełem naukowym był Słownik niemiecki (Deutches Wörterbuch), którego publikację rozpoczęli w 1852 roku. Dzieło to kontynuowane było przez następne pokolenia uczonych niemieckich, a jego ostatni tom ukazał się w 1961 roku.

     Najbardziej znanym ich osiągnięciem jest zebranie i opublikowanie baśni, które opracowali na podstawie wieloletnich badań podań, mitów i opowieści ludowych. Baśnie braci Grimm stały się klasyką, przetłumaczoną na wiele języków. Bracia Grimm zmierzali w nich do odtworzenia najstarszego wzorca motywów baśniowych ”
     http://pl.wikipedia.org/wiki/Bracia_Grimm

     Zauważcie – językoznawcy, badacze mitów i podań .
     Z tego zapisu – te kilka słów jest najważniejsze.
     Zorientowali sie śledząc etymologie słów i podań jaki ma ona związek z rzeczywistością .
     Na dodatek jak wiemy żaden mit nie powstał ,tylko z powodu czyjejś wyobraźni ,bowiem zawsze pewne zdarzenia powodowały ich istność.

     Tak, więc piękna bajka o Kopciuszku ,nie tylko ma pokazać i uwypuklić charakter programu większości macoch ,ale powinno nas zastanowić skąd takie potwory się wzięły ?
     Czy jakiekolwiek Dziecko Stwórcy potrafiłoby w ten sposób traktować dziecko swojego ukochanego mężczyzny ?
     Przecież to krew z krwi ?
     I na odwrót czy mąż kochający pRAwdziwym sercem kobietę ,która ma dziecko z poprzednim partnerem ,będzie się znęcał nad potomkiem ukochanej kobiety ?
     Nie ,takie cos nie istnieje.Natomiast jeżeli zaistniało oznacza tylko jedno taka macocha czy przybrany ojciec sa niczym innym jak InVader czyli InAna ,czyli obcym wewnątrz dziecka ANU
     https://mistykabb.wordpress.com/?s=Innana

 8. basiabc pisze:

  ” Potajemne izraelskie żniwa z ludzkich organów wyszły na jaw w zeszłym roku (w 2009 – przypis), gdy czołowa szwedzka gazeta Aftonbladet ujawniła opowieść, jaką próbowano zamieść pod dywan w kontrolowanych przez żydów zachodnich mediach mainstreamu. Palestyńczycy opowiadali o tym, że od dziesiątków lat żydowscy żołnierze czasami zabijali młodzieńca Palestyńskiego, aby pobrać z jego ciała organy za pieniądze (film z RT poniżej).

  W sierpniu 2010 r., ukraińska policja złapała siatkę kierowaną z Izraela, zajmującą się przemytem organów osób nielegalnie rekrutowanych jako dawców, aby wysłać części ich ciał do Izraela. W zeszłym roku, ukraiński prof. Wiaczesław Gudin stwierdził, że Izraelczycy wywieźli ok. 25 tysięcy ukraińskich dzieci do Izraela w ciągu ostatnich 2 lat po to, żeby pobrać od nich organy.”

  c.d na http://wolna-polska.pl/wiadomosci/od-mordu-rytualnego-do-zniwa-z-ludzkich-organow-2014-11

 9. basiabc pisze:

  Tylko u nas ,w Polsce możliwa jest taka kompromitacja z liczeniem głosów ,a tutaj dobry tekst na ten temat :
  ” Co robić?

  Czy nie trzeba było od razu oddać systemu liczenia głosów firmie z Izraela? Najlepiej tej, która monitorowała systemy bezpieczeństwa w Fukushimie, to też była mała spółka – 14 osób- a wszystkie osoby były na posadzie Mosadu, więc oferta byłaby jeszcze lepsza, bo spółka ta nie jest obciążona kosztami pensji pracowników.”

  polecam całość do przeczytania :
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/pkw-bylo-podpalac-chrobrego-2014-11
  Muszę założyć nowe aktualności ,bo tamte się zamknęły 😦

 10. Pingback: Przeniesieni w czasie – święto dziękczynienia | Mistyka

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s