MORGELONY – broń biologiczna XXI wieku

 

Link do dokumentu oryginalnego: https://pogoplug.com/s/JDu_BfTFKqw/

Autor: Grzesiek

——————————————

1. Część pierwsza

Morgelony są sztucznie wytworzonymi organizmami żywymi, które pod względem budowy DNA, zbliżone są do pewnego rodzaju mieszanki jednokomórkowców, wielokomórkowców i grzybów. Opisując je, najwygodniej jest mi porównywać je z grzybami, bo rosną jak grzyby, rozmnażają się jak grzyby i mają bardzo wiele podobnych do nich właściwości. Wiemy, że wiele grzybów jakie najprędzej kojarzą się nam z określeniem „grzyba”, składa sie z plechy (splotu) i owocnika. Weźmy przykładowo pieczarkę: Jej splot jest tą niewidoczna częścią, bo leży w glebie, natomiast widoczne są jedynie owocniki.

Choroba Morgellonów zmiany na skórze przypominające przypalenia papierosami

morgellons_top_image

morgellons_owrzodzenieMorgellonsDisease2morgelonymorgellons_guzy_ranki

zdjęcia z http://www.macierz.org.pl/artykuly/zdrowie/morgellonka_morgellons_syndrome_tajemnicza_choroba_brownea.html

Takim splotem u Morgelonow są nano-kapilary, czyli cienkie rureczki, które skłonne są przyjmować/ wchłaniać kilka rodzajów nano-cząsteczkowych materiałów… i dokładnie tymi materiałami karmione są z nieba, poprzez znane nam wszystkim „Chem-Trails”. Morgelony są krystalicznymi formami życia i składają się z Tytanianianu Baru i Strontu (a wiec z trzech, połączonych ze sobą krystalicznie elementów: z Baru, ze Strontu i z tlenku Tytanu) Ten materiał posiada wiele nadzwyczajnych właściwości, jak np. bardzo wysoka przepuszczalność światła (czterokrotnie wyższa niż u diamentu) i piezo-elektryczność. Wytłumaczę krótko na czym polega piezo-elektryczność, bo ta właściwość odgrywa grawerującą role u Morgelonow:

Działając na ten piezo-elektryczny Tytanian Baru i Strontu poprzez wytworzenie ciśnienia, zaczyna on emitować fale elektromagnetyczne. W zależności od ciśnienia, fale te mogą leżeć w spektrum niewidzialnym (elektryczność, fale radiowe), lub widzialnym (światło). Mówiąc jaśniej: Naciskamy na piezo-kryształ, a on reaguje na to wytwarzaniem światła, albo wyzwala elektrony, albo fale radiowe. Można ten proces także odwrócić, tzn. oddziaływując falami radiowymi, elektrycznością, światłem, można uzyskać zmianę formy tego materiału.

Proszę przeczytać wytłumaczenie czym jest zjawisko piezo-elektryczności, kilka razy, bo jest ono podstawą funkcjonowania opisywanej tutaj technologii. (Dla tych z was, którzy znają się na elektronice, nie jest ono czymś obcym.)

Przypomniało mi się w tym miejscu coś o piezo-elektrycznych właściwościach syntetycznego narkotyku LSD: ktoś w zaciemnionym pomieszczeniu uderzał młotkiem w rozsypane na desce LSD i uzyskiwał różnokolorowe błyski świetlne. Podobne efekty świetlne, LSD wywołuje w ludzkich mózgach i innych komórkach organizmu, przez co zakłócane są zachodzące tam procesy – a jak w dalszej części wytłumaczę, światło odgrywa w tych procesach bardzo ważną rolę.

Plecha, czyli splot morgelonów, jest – jak napisałem – cienkimi kapilarami, czyli rureczkami, a „odżywiają” się one nano-cząsteczkami rozpylanymi poprzez „Chem-Trails”. Tą „żywnością” są krystaliczne barwniki w kolorach: niebieskim i czerwonym. Takie wypełnione tymi barwnymi kryształkami nano-rureczki są jak mikro-światłowody, zakłócające, bo przekierowywujące sygnały świetlne jakimi komunikują miedzy sobą sploty DNA naszych komórek. Niestety już każdy z nas skażony jest tymi mikro-światłowodami. Cały nasz organizm spowity jest nimi. Co niektórzy z ludzi rozwinęli mechanizmy samoobronne i wydalają je przez skórę – ale to tylko nieliczni z nas.

Sterowanie wzrostem Morgelonow w naszych ciałach – ich rozmnażaniem i kilkoma innymi funkcjami – odbywa się poprzez mikrofale radiowe, które wysyłane są do nas przy użyciu telefonów komórkowych, stacji telefonii komórkowej, oraz anten HAARP. Przykład: jeśli Morgelony otrzymają konkretne komando o odpowiedniej częstotliwości mikrofalowej, z ich splotów (czyli światłowodowych rureczek) wyrastają owocniki, które maja formę heksagonalnych kryształów. Te kryształy są jak lampy w komórkach naszego ciała. Podsumowując budowę kompletnego grzyba morgelonowego i tłumacząc na język techniczny; mamy już więc SYSTEM ŚWIATŁOWODOWY spowijający cale nasze ciało (wypełnione niebieskimi i czerwonymi nano-kryształkami kapilary) i LAMPE w niemalże każdej komórce naszego ciała.

Komando o konkretnych częstotliwościach może nakazać kryształkom którymi te nano-rureczki są wypełnione, emitować światło niebieskie, albo światło czerwone, czy tez podczerwone. Światło niebieskie jest nakazem, by Morgelony w sposób niemal paniczny rozpoczęły rozmnażać się, natomiast światło czerwone i podczerwone uruchamiają naturalne procesy naszych komórek, które krotko opisze:

Natura zadbała u nas o to, by przy pomocy wirusów zredukować liczbę ludzi, na wypadek gdyby za bardzo rozmnożyli się i w środowisku jakim żyją, zrobiło się ciasno. Dlatego właśnie tak często w przepełnionych ludźmi miejscach – jak obozy wojskowe itp., wybuchały epidemie. DNA każdej komórki, w naturalny sposób emituje światło czerwone i podczerwone. Dla każdego z nas jest ono specyficzne, czyli nieco inne. Jeśli przez dłuższy czas przebywamy w ciasno zaludnionych miejscach, nasze DNA odbiera to czerwone i podczerwone światło emitowane przez DNA innych osobników ludzkich i daje komórkom sygnał do aktywacji uśpionego w nich wirusa. Jest to – inaczej mówiąc – sygnał do redukcji populacji. Przeżywają wtedy tylko te osobniki, których organizmy są najsilniejsze i z wirusem mogą sobie poradzić.

Tenże naturalny mechanizm komórkowy, wykorzystuje się w perfidny sposób w technice Morgelonow. W momencie kiedy kryształki w kapilarach Morgelona dostają przykładowo przez znajdujący się w naszym pobliżu telefon komórkowy komando, że mają świecić na czerwono, w naszych organizmach sztucznie wywołany zostaje naturalny proces samounicestwienia przez aktywowanego w ten sposób wirusa. DNA naszych komórek „myśli”, ze nasza populacja wzrosła za bardzo i że należy ją drastycznie zredukować.

Kiedy natomiast kryształki w kapilarach Morgelonow znajdujących się w naszych komórkach dostana rozkaz by świecić na niebiesko, Morgelony zaczynają w paniczny sposób rozmnażać się, co powoduje mechaniczne zniszczenie naszych komórek od wewnątrz. Objawami zewnętrznymi u takich osobników jest krwawienie ze wszystkich otworów w ciele: z nosa, z uszu, z ust, z pupci itd.

Czas umierania ustalony jest przez naszych „szefów” na 10 miesięcy (aby nie wzbudzić podejrzeń), ale technicznie można go skrócić do kilku minut. Morgelonowy projekt broni masowej zagłady, technicznie jest już gotowy i przetestowany. Brak jeszcze tylko politycznych regulacji i ustaleń. Jeżeli ktoś jest zainteresowany dlaczego w ostatnich czasach często słyszeliśmy o masowym umieraniu delfinów, u których stwierdzono krwawienie ze wszystkich otworów w ciele, wielorybów, ptaków, nietoperzy…, to podpowiem ze ma to właśnie związek z tą morgelonową bronią.

Powróćmy do Tytanianu Baru i Strontu, rozpylanego przez wojskowe, latające tankowce. Materiał ten absorbuje/pochlania całkowicie światło w ultrafioletowym przedziale, tzn. poniżej 260 nanometrów, widzialne światło jest przez niego natomiast przepuszczane. Właśnie ten ultrafioletowy przedział świetlny jest tym, w obrębie którego komórki komunikują ze sobą. Ta komunikacja potrzebna jest przy podziale komórkowym, czyli regeneracji organizmu i jego wzroście. Jeśli jakaś komórka uległa uszkodzeniu, komórki sąsiadujące wysyłają sygnał świetlny (pojedynczy foton, zwany Bio-fotonem). Wtedy aranżują między sobą załatanie powstałej luki, tzn. jedna z nich dzieli się i w ten sposób jej nowo powstała kopia wypełnia zdegenerowane czy uszkodzone miejsce. Nie mogę tutaj opisać większej ilości procesów komórkowych, jakie odbywają się na płaszczyźnie świetlnej bo szkoda mi czasu i pisarzem tez nie chcę zostać ale uwierzcie mi, że fale elektromagnetyczne odgrywają ogromną role w komórkach organizmów żywych – i to zarówno te w postaci światła jak i w innym przedziale częstotliwościowym.

Jeśli umieści się w komórce wspomniane wyżej piezo-kryształy i weźmie się pod uwagę jak te kryształy reagują na fale elektromagnetyczne – np. fale telefonii komórkowej, nietrudno wyobrazić sobie do jakiej dyskoteki dochodzi w komórkach naszych organizmów (czy komórkach zwierząt, albo też komórkach roślin). Biorąc pod uwagę że tak wiele ważnych procesów komórkowych odbywa się na płaszczyźnie świetlnej i teraz urządzimy w nich fotonowe/świetlne zakłócenia można domyślić się, że na dłuższą metę coś takiego nie może iść dobrze. Kończy się to często niekontrolowanym wzrostem komórek i ich niekontrolowanym podziałem co ogólnie nazywa się „rakiem”.

Jak ludzie mogą wymyślić tak perfidne narzędzie zbrodni i pogodzić to ze swoim sumieniem? – Zapewniam, że na samym szczycie tej gównianej piramidy nie stoją ludzie. Ludzkie marionetki maczające w tym palce, same nie wiedza o co chodzi, bo w strukturach organizacji zajmujących się Morgelonami i podobnymi parszywstwami, wszystkie działania podzielone są na bardzo drobne części i każdy z tych ludzi obsługuje tylko niewielką część tej bestialskiej maszyny. O całokształcie danego planu, dogłębne pojęcie mają głównie stworzenia będące okiem na szczycie piramidy, czyli Anu, Drako, Repto i reszta ich śmietanki. Te stworzenia nie znają pojęcia współczucia i szacunku dla innych istot żywych; Idą po trupach do celu – i czynią to w ten sposób już od długich tysięcy lat.

2. Część druga

Krótko jeszcze do zagadnienia „Red-Grid/ Blue-Grid” (Morgelony), bo nie każdy kapuje do końca, na czym ta technologia polega i dlatego nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia – a to też z mojej winy, bo trochę bez planu/ chaotycznie opisałem temat. Streszczając powiem, że nie chodzi jedynie o zniszczenie ciała fizycznego – bo to nie byłoby aż tak tragiczne – ale głównie o przejecie ciała energetycznego/świetlistego (czyli duszy).

Jak wiemy, jesteśmy przede wszystkim istotami energii niematerialnej, czyli duszami. Niewielka część tej elektromagnetycznej energii objawia się w postaci światła, dlatego potocznie nazywamy siebie „Istotami Światła”.

Nasze ciało fizyczne, to także czysta energia, ale o większej gęstości – w postaci fal stojących. Mówiąc językiem potocznym, taka stojąca fala jest zamrożoną formą energii. To tak, jakbym wziął np. światło/fotony, lub jakąś inna formę tachyonów i wprowadził je w bezruch.

Nasze ciało świetliste natomiast nie jest tak sztywno przywiązane do matrycy zakotwiczonej w falach stojących. Ciałem świetlistym możemy skakać po tych falach z jednego miejsca kosmosu w inne. Z kolei matryca obejmująca to silnie zagęszczone ciało zwane fizycznym nie pozwala nam już na tego rodzaju swobodę. Ta matryca stopniowo będzie zanikać, im bardziej nasze ciało fizyczne będzie zmniejszać swą gęstość i wtedy to odzyskamy zdolności, jakie już kiedyś mieliśmy, zanim spowrotem rzuceni zostaliśmy do tej niskiej gęstości.

Obydwa wymienione rodzaje ciał podłączają się do siebie energetycznie, kiedy inkarnujemy się. Miejscami połączeń tych dwu ciał są rozgałęzienia nerwowe przy rdzeniu kręgowym Ciało świetliste/ energetyczne zasila wszystkie nasze chromosomy energią (w dużej części energią w formie stojących fal świetlnych). Bez tej energii nasze DNA w niedługim czasie straciłoby swe własne światło, zamrożone w nim (niczym bateria, wyładowało by się). Jest to głównym powodem, dlaczego żywotność klonów jest tak krotka. Potocznie mówi się, że klony nie mają duszy i to właśnie o brak tego ciała energetycznego/świetlistego chodzi.

Jak pisałem, większość procesów komórkowych powiązanych z DNA, odbywa się na poziomie świetlnej komunikacji między nimi. Dla lepszego zrozumienia z Waszej strony dodaje jeszcze, że ta komunikacja drogą świetlną odbywa się również miedzy DNA, a ciałem świetlistym. To, co ezoterycy nazywają Czakrami, jest podpięciami jednego ciała do drugiego i autostradami stojących fal świetlnych. Jeżeli teraz nasi „panowie” wymyślili i zastosowują technologię która zakłócać będzie wszystkie opisane drogi komunikacji świetlnej, to zarówno komórki naszego fizycznego ciała będą miały trudności z regeneracją (powstawanie raka, degeneracja tkanek itd.), jak i zakłócone zostanie przesyłanie danych między naszym komputerem fizycznym (którym jest nasze ziemskie ciało) i komputerem energetycznym (ciałem świetlistym – inaczej duszą). Osiągniecie celu, jaki postawiły sobie kiedyś istoty smocze i gadzie – a mianowicie zniewolenia bogów- staje się dzięki tej technologii bardzo bliskim.

Czy możemy się w jakiś sposób chronić przed technologią „Red-Grid/ Blue-Grid”, zwaną Morgelonami? – Tak, możemy. Jak wspomniałem, zdrowe żywienie (w przynajmniej 50%-tach w surowej postaci) jest ważną rzeczą, a także utrzymywanie alkalicznego poziomu w komórkach (nie zakwaszać organizmu), oraz odtruwanie przez np. picie destylowanej wody, lub roztworem miału dolomitowego/ skały wulkanicznej. Na pewno pomoże nam unikanie miejsc skażonych mikrofalami – a szczególnie pulsowanymi (telefonia komórkowa, bezprzewodowe modemy internetowe i wszelkiego rodzaju bezprzewodowe urządzenia działające na mikrofalach, stacje radarowe – jak zamontowana kilka lat temu pod Krakowem). Niestety zwolennicy telefonii komórkowej otaczają nas zewsząd i rzeczą trudną jest dzisiaj trzymać się od nich z daleka. Co za tym idzie, stacje nadawczo-odbiorcze tejże telefonii, także otaczają nas ze wszystkich stron – szczególnie w miastach. Ci ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że noszą w kieszeniach i torebkach detonatory nano-broni, jaka umieszczona została w komórkach ich ciał.

Istnieje środek na bazie roślinnej, który pewien człowiek odkrył przez przypadek jako trutkę na Morgelony: postawił kiedyś puszkę z tym środkiem na skraju wanny. Kiedy się kąpał i niechcący zahaczył ręką, zawartość puszki wsypała się do wanny. Już po kilkunastu minutach, w wodzie pływało mnóstwo dziwnych włókienek. Zauważył również jak niektóre z nich tkwią jeszcze w porach jego skory. Zaciekawiło go to i zaczął szukać informacji o nich. Później podzielił sie swym odkryciem na którejś ze stron internetowych. Środkiem tym był wyciąg z Alfalfy, czyli Lucerny, która to jest ziołem o silnie alkalizujących (odkwaszających) właściwościach.

Grzesiek

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności, morgellony i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

62 odpowiedzi na „MORGELONY – broń biologiczna XXI wieku

 1. Ozyrys pisze:

  Dziękuję Ktosiu za umieszczenie tego ważnego opisu.
  To jest tak ważne ,że doskonale się stało ,iż ukazało się to jako wpis.

 2. Ozyrys pisze:

  ” kto z Was wie, że wlaśnie zaczął się 9 rok jak nad naszymi głowami w tej chwili już wszystkie liniowe samoloty pasażerskie wyposażone są we wbudowane systemy opróżniania zbiorników i zrzucają codziennie na nasze głowy i na nasze dzieci tlenek aluminium, stront, suszone czerwone krwinki, kulki żelowe z wirusami i odpady po produkcji mat. wybuchowych, włókna Morgelona celem całkowitego przysłonięcia nieba i odcięcia promieni slonecznych dla wszystkich organizmów, zatrucia gleby i przyrody, zatrucia naszych dzieci. Po prostu sypią to na nas to milionami ton, po kilkadziesiąt ton dziennie – jak na szczury. Znam dokładnie skalę zjawiska i wierzcie mi – Smoleńsk jest przy tym tak ważny jak komar rozbity o szybę samochodu.”

  Zobacz więcej na: http://www.wykop.pl/tag/spiseg/archiwum/2013-02/
  http://www.wykop.pl/wpis/1171289/kto-z-was-wie-ze-wlasnie-zaczal-sie-9-rok-jak-nad-/

  • Ozyrys pisze:

   http://www.monitor-polski.pl/samoloty-pasazerskie-truja-nas-zrzutami-chemii-od-9-lat/
   „Zostawcie emocje na razie na boku.
   Poświęćcie swój czas aby rozmawiać z jak największa liczbą ludzi, znajomych,rodziny ,przypadkowych ludzi i uświadamiać ich co się naprawdę dzieje.
   Młode małżeństwa na początku zacznijcie interesować tematem ludobójczych szczepień na ich dzieciach ,a otrząsną się z Matrixa.
   Naszą siłą jest wiedza i zdolność rozróżnienia dobra od zła w czasie ostatecznym.Chaotyczne burdy i zamieszki są w planie rządzących elit aby je wykorzystać przeciwko nam jako tzw „PORZĄDEK z CHAOSU”. „

 3. Marcin pisze:

  Skoro morgelony to coś w rodzaju grzybów to może zaper tu pomoże? Czy ktoś to już testował?

  • Ozyrys pisze:

   Wątpię Marcinie ,to nie jest taki prawdziwy grzyb.
   Zapppery też nie są całkiem do końca oki.
   Kiedys byłam ogromna fanką zapperów ,ale mi to jakos umarło.Zastanawiałam się dlaczego?
   Doszłam do tego wniosku,konsultując to również z innymi- Ktosiem i Free.
   Za dużo w naszym ciele jest różnego rodzaju transmiterów i odbiorników ,obawiam się czy czasem te zappery w jakiś sposób nie stymulują tych urządzeń ,które są wewnątrz nas.
   Wczoraj kupiłam lucernę ,myślę ,że to w tej chwili najbardziej sprawdzony środek.
   W tej chwili uważam ,że najbezpieczniej jest …stosować zioła ,chociaż ,staram się te morgelony wywalić z siebie energetycznie.
   Nie jest to proste ,bowiem one przyciągają następne,a poza tym jakiś ich sygnał powoduje ,że te transpondery wewnątrz nas przesyłają jakieś dane.
   To słowo morgelony ,cały czas ,od wczoraj dźwięczy mi w uszach .
   Mimo ,że o morgelonach czytałam już dawniej.
   Chyba teraz rozumiem słowo ,które od czasów transponderów również często mnie nęka…otóż jest to słowo… transmitery
   i wiem ,że nie chodziło tu o transpondery ,ale o całkiem coś innego.
   Z tego powodu widzę związek ,który opisałam ,między transponderami ,a tymi transmiterami ,którymi chyba sa te nieszczęsne morgelony.
   I to wydaje mi się być powodem ,dla którego …wszyscy ,którzy potrafią się czyścić i się czyszczą z kabli…z resztą niedawno o tym pisałam ,ile ton tego powyciągałam z siebie ostatnio,mimo regularnego czyszczenia.
   Musimy rozgryźć temat przyciągania do nas tych urządzeń i kabli.
   Coś mi się wydaje ,że to jest powiązane.

   Właśnie zlewam wodę z każdego płukania tych ziaren do słoika.Potem…wleję tą wodę do kąpieli.a tymczasem same kiełki powinnam mieć gotowe na czwartek.
   No zobaczymy !!!
   Sama jestem ciekawa!

 4. Ozyrys pisze:

  Ela Grad :
  ” jeszcze jeden temat,takie zapytanie>>>dlaczego nam zabraniają używać ziół?
  dlaczego wycinają Amazonię, niszczą wszystkie lasy a zabronili używać KONOPII,,????
  NO DLACZEGO???
  a dlatego,że używając ziól,pijąc nawet raz dziennie zaparzone ziólka z okolicy w której one rosna wokół ciebie podnosisz swoją ŚWIADOMOŚĆ,rozwijasz się.., rozświetlasz się dostajesz nowe połączenia poprzez świadomość roslin.
  One są teraz celowo niszczone ,byśmy nie poszli wyżej w rozwoju.
  Wycinanie lasów Amazonii to pozbawianie ludzi TLENU , by ich podduszać.
  A konopie to dopiero raj utracony …konopia to uniwersum wszechświata.I ten uniwersum został zabroniony i jest tępiony.
  A sama elita rozprowadza za niesamowite kasy odurzajace i niszczące system człowieka paskudztwa.
  Ta paskuda jest wszędzie dodawana ,do napojów,chleba,słodyczy gdzie się da.
  Ale to koniec ich.
  Pijmy swoje ziólka obok rosnące , i rozświetlajmy swoje dusze świadomości,i przez to pozbedziemy się się Strachów umiejscowionych w gadzim mózgu.
  Idziemy dalej idziemy wyżej ku światłu, miłości ,radości..hej „

  • Ktoś pisze:

   „Skład ani struktura badanych morgellonów nieprzypomina własności próbki meteorytu, ale wprowadzone do niej, morgellony “wyrosły”! Leki przeciw pasożytom skutkują u niektórych pacjentów z morgellonami, bo zawarte w nich metale neutralizują działanie metali we włóknach, lecz nano-robot przywraca własności włókna. System immunologiczny człowieka niereaguje na morgellony. Dbanie o zdrowie i system trawienia zwiększa odporność na morgellony.”

   – wapń to uniwersalny odtruwacz. Ciekawe jaka w tym przypadku jest jego skuteczność bo w jakimś celu jest rugowany z mleka i innego nabiału.

 5. Ozyrys pisze:

  Ela w swoim opisie na FB ,umieściła tabelę ,zadałam jej pytanie o co w tym chodzi?
  dostałam taka odpowiedź ! :
  Ela Grad …” nie ta tablica tu uszeregowano inaczej ,niż na zwykłej tablicy Mendelejewa..
  Ale myśl taka ,jesteśmy zbudowani z atomów węgla ,,,C,,.przechodzimy dość szybką transformacjhę do atomów z ,,,S,,,.
  Teraz pojawiajuą się ludzie z coraz większą ilością a tomów ,,S,,To okres przejściowy,gdzie jest wszystko pomieszane.
  To przygotowanie do wejścia w inne struktury gęstościowe.całą nową populacją.
  To,że dusze się wstrzymują z przychodzeniem tutaj jest ich wolą by nie uczestniczyć w haosie ii go nie pogłębiać.
  Szykują się intensywnie do nowej struktury .
  Ciała węglowe też są przystosowywane i dlatego zostały w maju odłączone nadajniki podprogowe sterujące wzrokowo-słuchowe.
  Stajemy i postawiono nas w punkcie zerowym, na czas decyzji.Jesteśmy w oku wydarzeń i to jest ta cisza a wokół wrze.
  Fala zmienia ,pokazuje się jako wir całościowy a nie jak dotychczas do połowy.
  Czyli była półkolema teraz widoczna jako koło o rozkręcające się czyli spirala.
  Do tej pory spirala ,fala,koło widzieli,śmy jako cząstkę całości.starczy. „

 6. Ozyrys pisze:

  Ten wpis umiesciłam przed chwila u Mukiego:

  Po przeczytaniu artykułu umieszczonego na naszej stronie ,tego samego dnia zakupiłam w sklepie rolniczym pół kg lucerny.
  Popytałam jak to zrobić : otóż wsypać do małego słoika po dżemie – połowę jego pojemności.
  Przez 6 godzin – zalewać te nasionka przegotowana letnia woda i odlewać .
  Na słoik nałożyłam sobie gazę ,którą uchwyciłam gumką .W ciagu tych 6 godzin przelałam te nasiona około 4 x.
  Teraz stoją sobie wilgotne w tym słoiku i juz kiełkują .Przelewam codziennie,by nie spleśniały ,wode odlewam od razu ,po wstrząśnięciu ,świetnie zdaje egzamin ta gaza- służy za sitko.
  Myślę ,że w środę – czwartek kiełki będą gotowe do spożycia.

  Jednak od wielu lat przywiązuję wielką wagę do odkwaszania organizmu.
  Okazało się ,że bardzo słusznie.
  Morgelony korzystają z kwasu żołądkowego ,który wyprowadza wapń,magnez ,potas,selen.
  W związku z tym krzem zawarty w jedzeniu ,nie jest w stanie się przyjać ,tylko jest wykorzystany do zasilania struktury krzemowej ,która znajduje się we wnętrzu tych niteczek.
  Kazdy morgelon ,wygląda tak ,niteczka ,w środku kolejna rureczka ,w niej krzem nieorganiczny.
  Jak wszyscy wiemy krzem- Dolina Krzemowa- jest podstawą wszelkiego rodzaju chipów.
  Wszystkie chipy służą do przesyłu i odbierania danych.
  Reszty nie muszę tłumaczyć .Wiem na pewno ,że zagnieżdżają si w najsłabszym organie.Najbardziej narażone są płuca i wątroba.
  Płuca ochraniają serce ,wątroba produkuje krew.
  Koleżanka sprawdziła ,że można sobie pomóc kąpiąc się w wodzie z sodą oczyszczona – 2 łyżki na jedną kąpiel.
  Należy stosować zioła ,pić bardzo dużo ziół- min. kolendra ,pić związki alkalizujące- naturalne.
  Dzisiaj zrozumiałam dlaczego tak szeroko sprzedawane są produkty neutralizujące zgagę z aluminium.
  Wiemy ,że aluminium uszkadza mózg ,poprzez wpływ na neurony,ale teraz juz wiem dlaczego aluminium do odkaszania- aluminium jest kolejnym metalem ,który wypłukuje minerały odkwaszające i kolejnym ,który wiąże sie z morgelonami ,służąc dodatkowo za kolejny przekaźnik.
  Wzmacniając tym samym skuteczność morgelonów.
  W tej chwili wiedząc to wszystko,mamy broń przeciwko tym paskudom.
  Odkwaszanie jest o tyle ważne ,że przy okazji likwiduje w naszym ciele tzw, tłuszcze wewnętrzne ,które organizm wytwarza ,by narządy i organy wewnętrzne nie uległy spaleniu przez kwasy.
  W tych tłuszczach zarówno wewnętrznych ,jak i powierzchniowych mamy kumulację wszelkich toksyn.
  Odkwaszając organizm ,należy pić więcej ziół,wypłukujemy skutecznie i morgelony i toksyny ,spalamy tłuszcze i…czujemy się lekko,zdrowo i …radośnie.
  Powinno się większą wagę przyłożyć do suplementowania minerałów.Jak najbardziej naturalnymi środkami.
  Do takich min. należy glinka chuma,czyli glinka zielona.
  Można ja pić wg wskazówek .
  Mając naturalnie skomponowany zestaw minerałów i innych związków organicznych ,w bezpieczny sposób w doskonałych proporcjach odkwasza dostarcza wszystkich niezbędnych składników do odkwaszenia.
  Kupienie w aptece tabletek wapna czy magnezu nie rozwiąże problemu ,bowiem to nie ten magnez ani wapń ,a najważniejsze ,ze proporcje nie są zachowane.
  Musi być cały łańcuch pierwiastków i minerałów ,by była korzyść .
  W ten sposób w pewien sposób ,przynajmniej na jednym z poziomów ,uwolnimy sie od sterowania ,a nasz organizm na pewno odżyje.
  Koniecznie ,kto ma jakieś działki ,powinien zasilać glebę w wapno i magnez ,ponieważ krzem jest wiązany przez kwaśne deszcze w morgelonach ,które spadły na ziemię ,dlatego ziemia teraz jest tak wyjałowiona i tak kiepsko płodzi.
  I o to chodzi…byśmy przestali korzystać z darów natury .

  • czyli zasilac naturalnym dolomintem , szczególnie na jesieni, gdyz potrzebny jest czas do pobrania tych minerałów z mielonego dolomitu . Kiedys był do kupienia Dolomit w aptece bez dodatków trujacych ale to dawne czasy…

   • Ozyrys pisze:

    Dolomit czy glinka zielona,glonka chuma.Tak…tylko naturalne i to dużo.
    Glinka zielona jest o tyle fajna ,że można z niej dodatkowo robić maseczki na twarz 🙂
    Mądrze skomponowane minerały naturalne.

 7. Ozyrys pisze:

  Pani Y ,podesłała ten materiał ,zaznaczając ,że nie powinno się spożywać samej kolendry ,gdyż toksyny wypłukane przez kolendrę z komórek ,dostają się do przestrzenie międzykomórkowej i jest wówczas spore pogorszenie ,a te metale ciężkie dalej nie maja jak wyjść .
  Kolendra musi być stosowana z chlorellą .

  ” Kolendra usuwa z kości i centralnego układu nerwowego takie metale ciężkie jak rtęć, kadm i ołów. Jest prawdopodobnie jedynym czynnikiem, który skutecznie usuwa rtęć zgromadzoną w przestrzeni międzykomórkowej (związaną z mitochondriami, cząsteczkami tubuliny i liposomami, itd.) oraz w jądrach komórek (tam kolendra eliminuje uszkodzenia DNA) oraz jako jedyna usuwa metale ciężkie nawet z komórek mózgowych.

  W procesie usuwania metali ciężkich kolendra jedynie przenosi szkodliwe substancje do innych rejonów ciała, więc, żeby proces odtruwania mógł się pomyślnie zakończyć, musi być stosowana jednocześnie z innym czynnikiem, który pozwoli je związać i usunąć z organizmu.
  Kolendra wyciąga z komórek i przestrzeni międzykomórkowej więcej toksyn, niż jest w stanie usunąć z organizmu, może się zdarzyć, że tkanka łączna (w której znajdują się nerwy) zostanie zalana metalami, wcześniej magazynowanymi w bardziej bezpiecznych miejscach.
  Proces ten określa się jako ponowne zatrucie, aby mu zapobiec należy kolendrę stosować wraz z czynnikiem wchłaniającym toksynę jakim jest np. chlorella.
  Chlorella nie tylko aktywuje w organizmie procesy oczyszczające, ale również wiąże wszystkie znane toksyczne metale oraz toksyny środowiskowe i ułatwia ich usunięcie.
  Jest więc idealną „towarzyszką” kolendry.”
  http://lifesoundflowblog.wordpress.com/2013/04/07/kolendra-chlorella-naturalny-sposob-oczyszczania-organizmu-z-metali-ciezkich/

  • Free pisze:

   Idealntym towarzyszem jest ALA i węgiel leczniczy…

   • minerałek pisze:

    A ALA, to kwas alfa Liponowy.
    Kwas alfa-liponowy (ALA) to bardzo skuteczny antyoksydant rozpuszczalny zarówno w wodzie, jak i w tłuszczu.

    Często nazywany jest uniwersalnym antyutleniaczem. Skutecznie zwiększa efektywność działania innych przeciwutleniaczy, w tym witaminy C i E. W organizmie bierze udział w przemianie składników odżywczych i produkcji energii. Jest substancją witaminopodobną, która pobudza metabolizm, unieszkodliwia wolne rodniki, chroni materiał genetyczny, spowalnia starzenie się organizmu.

    ALA produkowany jest w małych ilościach w organizmie człowieka. W przypadku, gdy jest to ilość niewystarczająca, niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania organizmu staje się suplementacja.

    Kwas alfa-liponowy przyspiesza utlenianie glukozy, zwiększa zapas glikogenu w wątrobie, korzystnie wpływa na metabolizm węglowodanów i lipidów. Preparat stanowi doskonałe uzupełnienie diety dla diabetyków.

    Wspomaga pracę układu krążenia i serca
    Ochrania narządy wzroku i wątroby

    Kwas alfa liponowy jest jednym ze skuteczniejszych antyoksydantów.

  • Ozyrys pisze:

   Skopiowany artykuł,z dodatkami .
   Napisał ,że otrzymał mailem ,akurat po 4 dniach ,od umieszczenia tego samego art. u nas ,z resztą odkodowanego z PDF-u ,by wszystkim było łatwiej się z nim zapoznać 🙂
   A wystarczyło podać tylko link do naszej strony i byłoby fair.
   No ale MP – to Katolik ,więc się już nie dziwię .
   Ale dobrze ,że te informacje zostają nagłaśniane.
   Niech coraz więcej ludzi na nowo usłyszy o ludobójstwie jakie jest na nas uprawiane.

   • bonia pisze:

    Wtrącę się, bo tu niepotrzebne jakieś nerwowe wymiany zdań :).
    O morgelonach przeczytałam jakiś czas temu w komentarzach na stronie http://porozmawiajmy.tv/. Jakiś spory czas temu, nie umiem już znaleźć kiedy.
    Sam link do artykułu (tego samego!!!- inaczej zapisany, ale otwiera się właśnie ten) pojawił się tam w tym samym czasie co tu a może nawet wcześniej? (Być może autorem jest sam komentujący tam Grzesiek, a może wie kto jest autorem?)
    http://porozmawiajmy.tv/o-odprogramowywaniu-programow-barbara-grzabkowiak-wolski/ link jest w komentarzu Grześka (mniej więcej na 30 pozycji od góry licząc).
    Grzesiek ma dużą wiedzę, zajrzyjcie tam!!! I na jego komentarze na http://porozmawiajmy.tv/tasmanskie-manipulacje-anunnaki-kalina-masarz/.
    Sama miałam odczucie, że artykuł mnie atakuje z wielu stron….
    Spokojnie Dziewczyny, przecież sami kreujemy naszą rzeczywistośc, czyli jest jak ma być.
    Serdecznie pozdrawiam 😉

    • Ozyrys pisze:

     Boniu masz racje ,ale nie zmienia to faktu ,ze art5. ukazuje się kilka dni po naszym ,a odkodowaniu go .Tak art. w temacie morgelonów jest bardzo dużo.
     Natomiast filmik o Anunaki obejrzałam do 15 min.
     Mam dużo pytań do tej Pani.
     Skąd ona może wiedzieć czy to Anunaki?
     Co robiła z tymi potworami ,które wyciągała z ludzi?
     co zrobiła z komórkami rakowymi ,którą wyciągnęła z pochwy koleżanki ?
     Co zrobiła z Antarktydą ,mając takie negatywne odczucia co do niej?
     To tylko tyle pytań, po raptem 15 minutach – filmu.

    • bonia pisze:

     Ozyrysku, byłam nieprecyzyjna. Nie chodziło mi o bohaterki tych linków tylko o KOMENTARZE Grześka. To KOMENTARZE polecam. 🙂

    • latarnik pisze:

     szkoda gadać o nim

     Wiarygodnym zrodlem wiedzy jest Chris Thomas, bo czerpie bezposrednio z Kroniki Ziemi, czyli z pra-komputerow znajdujacych sie niedaleko Gdynii. Jest jedynym, niezmanipulowanym czlowiekiem, ktory ma do niej bezposredni dostep. Wejdzcie na strone, ktora podam ponizej. Na tej stronie, w listewke „Search”, po prawej, prosze wpisac CHRIS THOMAS , a ukaza sie jego artykuly.
     Linki czasem nie ukazuja sie tutaj od razu, tak wiec prosze o ewtl. cierpliwosc.

     Grzesiek

    • bonia pisze:

     No tak. Pozdrawiam latarnika.

    • Ozyrys pisze:

     Latarniku ,to Ty jesteś Grzesiek?
     a gdzie obiecany link?

    • latarnik pisze:

     Ozyrys,szkoda link podawać ,niech bonia poda ,to z przed kilku godzin wstecz,agentura

    • koliberek pisze:

     Ozyrysku, to chyba chodzi o ten link:
     http://porozmawiajmy.tv/tasmanskie-manipulacje-anunnaki-kalina-masarz/
     i komentarze, np.:

     Grzesiek 2 tygodnie temu
     Temat o likwidacji Polakow i Polski ( z zamieszczonego powyzej linku z YouTube) jest jak najbardziej prawda. Tereny niemieckie naleza juz od dawna do zydow. Brak im jeszcze terenow polskich. W przeciagu nastepnych 8- 9 lat zydzi beda likwidowac panstwo Izrael i przenosic sie na byle tereny Polski. Prawnie, sprawa jest juz zalatwiona, bo -jak wiemy- panstwo polskie zostalo sprzedane przez Kaczynskiego zydom, porzez podpisanie traktatu w Lizbonie.
     Oburzacie sie ze Putin go sprzatnal, a na prawde nie ma o co sie oburzac. Nie jestem Pro-Putinowcem, ale wiem rzeczy, ktorych w internecie nie ma. Prawda jest taka, ze nie ma kto walczyc z Anunnaki i piecioma innymi rasami, a Putin przynajmniej probuje. Oczywiscie jest takze przez nich manipulowany, ale nie w takim stopniu jak cala reszta politycznego bagna na tej planecie.

     Jesli chodzi o te 6 ras Velon, nie pomylilem sie piszac ze Putin walczy ze wszystkimi. Poczatkowo tylko rasa Anunnaki i Hathor pozostaly by przejac nasza planete. Pozostale 4 rasy wyruszyly w poszukiwaniu innej planety na zasiedlenie, bo ich system sloneczny nie nadawal sie juz do zamieszkiwania. Z czasem jednak i one zaczely powracac. Widocznie nie znalazly innej planety dla siebie. Teraz wszystkie 6 ras rywalizuje i walczy ze soba o to, komu Ziemia przypadnie.
     Za okolo 6- 8 miesiecy populacja ludzi na Ziemi osiagnie pulap 50% tego, co mielismy w latach 1995- 96, czyli 3,7 miliarda. W polowie lat 90-tych bylo nas 7,3- 7,4 mld. Wam wydaje sie oczywiscie, ze wygrana jest po naszej stronie, ale liczby mowia same za siebie. Utkwily mi w glowie slowa Putina, skierowane do ludzi z Europy: -…Wy wymieracie!
     Zastanowcie sie nad jego slowami i zacznijcie wreszcie dzialac. Placenie podatkow i mieszkanie w miastach, w wynajmowanych mieszkaniach, lub mieszkaniach, czy domach ktore pozornie naleza do Was (a na prawde juz nie naleza), jest kreceniem bata na siebie. Budujcie alternatory Wolnej Energii, tworzcie malutkie grupki i wynoscie sie z miast, rozpraszajac sie mozliwie rownomiernie po bylej Polsce. Stado rozproszonych owieczek nie bedzie juz stadem i trudno bedzie je kontrolowac i niszczyc.

     Grzesiek 1 tydzień temu
     Dla tych, którzy nie są dobrzy w szperaniu po internecie, lub nie mają czasu, bo niestety muszą harować na „podatki”, czyli finansowanie naszego zniewolenia, podam jedno, uniwersalne źródło informacji- które z resztą Kalinka M. w swoich nagraniach z Aleksem już podała. Jest nim AKASHIC RECORDS (Akasha-Chronik/ Kronika Akaszy/ kronika planety Ziemia). Istnieje garstka ludzi na tej planecie, mających bezpośredni dostęp do kroniki Ziemi. Są oni znajdywani i wyłapywani przez organizacje „rządowe”. Jedynym, który sie nie sk…wił, jest Christopher Thomas. Chris często bywa na stronie int., której link podaje poniżej. Tam zamieszcza wiele swoich ciekawych artykułów. Wpiszcie do wyszukiwarki tejże strony, słowa klucz. CHRIS THOMAS , a znajdziecie wszystkie jego artykuły:
     http://www.thespiritguides.co.uk
     Niektórym z Was plączą się już pewnie te wszystkie pojęcia, nazwy ras obcych, manipulującymi nami, dlatego podam krótkie wyjaśnienie:
     Istnieją dwa systemy piramidalne stworzone przez Anunnaki, które to głównie zarządzają nami i rywalizują z innymi, potencjalnymi zarządcami ludzi. Jeden z tych piramidalnych systemów jest prawdziwy (struktura władzy w obrębie jednej z sześciu podras, rasy Velon, jaką są Anunnaki). Drugi natomiast, Anunnaki stworzyli dla sterowania ich sługusami, czyli Illuminatami, Masonami/Wolnomularzami, Watykanem, politykami i oczywiście, ogólnie całą chazarsko-żydowską mafią. Co dla obydwu piramid jest wspólne, to rasa kryjąca się za symbolem wszechwidzącego oka na szczycie piramidy (Anunnaki). Wszystkie rasy Velon są pół-fizyczne, a nie jak my, duchowe (u istot duchowych, dusza jest całkowicie bezcielesna, a nie pół-cielesna, jednak może częściowo, lub w całości zakotwiczać się w ciele fizycznym).

     To Anunnaki stworzyli organizację Illuminatów, zmanipulowali Chazarów, wmawiając im że są żydami (wywodzącymi się z dwunastu narodów semicko-ariańskich), nęcąc rożnymi obietnicami i nagrodami -jak np. bajka o „Ziemi Obiecanej”. Mają być nią głównie tereny Polski i także dzisiejszych „Niemiec”, czyli dawne tereny naszych przodków- ludu Wandalów, stojącego na czele dwunastu ludów ariańskich i semickich. (Przepraszam ze slowo „Niemcy” wziąłem w cudzysłów, ale nasi zachodni sąsiedzi nigdy własnego państwa nie mieli- co najwyżej symulację państwa.)

     Siła jaka drzemie w genach i prawdziwej historii potomków Arian i Semitów (później nazwanych Słowianami, od sławy jakiej dostąpili w walce ze sługusami najeźdźców planety Ziemia), stanowi dla sfinalizowania podboju Ziemi przez Velon, poważne zagrożenie. Dlatego wmawiają Chazarom, że 3600-letnia historia naszych ariańsko-semickich przodków, to kłamstwo i zrobili z niej historię chazarskich żydów, malując im dwanaście gwiazd na fladze ich jewropejskiej kolonii. Aby ludzie tą bajkę kupili i z bojaźnią respektowali, kolor flagi jest niebieski (paraliżujący odruch obronny u ludzi) W tej nowo napisanej historii, słowiańscy przewodnicy, dzisiejsi Polacy, są wyraźnie artefaktem przeszkadzającym. Chazarowie postawili sobie za cel usunąć Polaków.

     Ludzka istota, to energia duchowa zajmująca ciało o specyficznych właściwościach genetycznych, zwanych potocznie „rasą”. Te genetyczne właściwości rezultują w specyficznych umiejętnościach ciała, albowiem ciało jest naszym narzędziem. Każdy profesjonalny mechanik wie, ze nie da się profesjonalnie pracować narzędziem, które jest zbyt uniwersalne, jak przykładowo kombinerki, bo chcąc przykręcić nakrętkę kombinerkami, okaleczę ją i dobrze nie dociągnę. Do tego zadania potrzebny jest SPECJALNY klucz.
     Jeśli w pełni wolna, świadoma, scalona dusza (dusza, która nie padła jeszcze ofiarą technologii Anu) chce podoświadczać jako biało-skóry wojownik, wybierze rasę srebrno-oką (niestety juz niemal wypleniona na Ziemi). Jeżeli ma ochotę na filozofię, nauki teoretyczne itp., wybierze rasę jasno-zielono-oką itd.
     Najniebezpieczniejszymi ludźmi dla Anunnaki, są dusze w ciałach o rasach możliwie czystych, czyli ciałach będących narzędziami SPECJALISTYCZNYMI. Niezmanipulowane ciało fizyczne to ale nie wszystko, bo tylko jeśli dusza jest także niezmanipulowana przez technologię Anu, powstaje człowiek będący niebezpiecznym narzędziem mogącym stawić czoła pasożytniczym istotom. Ciała zasiedlone przez dusze świeżo przybyłe na Ziemie (dusze wolne od technologicznych podczepien, „made by Anu”) są niebezpiecznym przeciwnikiem dla Velon.

     W naszym przypadku istnieje ta trudność, że ze względu na dużą gęstość ciała fizycznego, część duszy musi pozostać poza ciałem i czeka sobie na nasz powrót, po zakończeniu cielesnej przygody. Anu wykorzystują to i po fizycznej śmierci, nie pozwalają na scalenie się duszy. Tylko dusza jako całość, posiada pełną świadomość i może podjąć w pełni świadome decyzje jak dalej ma przebiegać jej egzystencja.

     Zagadnienie ras zamieszkujących planetę i funkcjonujących w społecznościach tej planety, można by porównać do przykładu pojedynczych organów w obrębie organizmu; Każdy z organów odpowiedzialny jest za jakąś funkcję. Najmniejszą formą ludzkiej społeczności jest rodzina. W niej role także zawsze były podzielone i dlatego kiedyś rodziny tak dobrze funkcjonowały. Anu kładą nacisk na zniszczenie tych rol -wcześniej paląc Matki Wiedzące (potocznie „Wiedzmy”) na stosie. Matki Wiedzące przekazywały swą drogocenną wiedzę o prowadzeniu rodzinnej społeczności, swoim młodym następczyniom. Ze słowa „Wiedźma” zrobiono w drodze „Mind-Controll” program, który przekazujecie swoim dzieciom strasząc je wiedźmami. Jeśli nie robicie tego sami, bo dzień w dzień grzecznie pierzecie fałszywe pieniądze drukowane przez chazarskich bankierów, to chazarski Hollywood i Disneyland zrobią to za Was.

     Bez matki, nie ma rodziny. Wystarczy z matki zrobić emancypantkę, czyli potencjalną karierowiczkę i już rodzina (mała społeczność), a w skutek tego duża struktura społeczna jest zaburzona. Rodzice zamiast pracować dla rodziny, w obrębie rodziny, czy w jej pobliżu, dali zaprzęgnąć się do anunnackiej machiny niszczącej ich ciała, ich dusze, ich planetę. Skur…li się za pozornie wygodne życie i techniczne świecidełka. Dzieci zamiast być przy rodzicach, obserwować jak pracują, jak współżyją z natura, uczyć się od nich wszystkich tych rzeczy, oddawane są do obozów prania mózgu, zwanych dla kamuflażu „uczelniami”.
     Niszczenie organizmu zaczyna sie od zniszczenia jego pojedynczej komórki, a taką komórką w naszych społecznościach, była kiedyś rodzina. W dzisiejszym tworze symulującym rodzinę, niby-ojciec i niby-matka pilnują swego potomka, aby nie udało mu się oderwać od systemu, tzn. aby wyrósł na potulnego niewolnika, pracującego jak oni sami na zniewalanie innych i podpieprzającego każdego innego niewolnika, który zrobi coś wbrew anunnackim zasadom.

     Oczywiście wszystkie rasy są ważne, bo wszystkie maja do spełnienia jakieś funkcje w obrębie organizmu, jakim jest Matka Ziemia. Rasami pełniącymi rolę inżynierów, nauczycieli, są rasy o błękitnym i jasno-zielonym kolorze tęczówki oka. Nauka i technika są dziedzinami dającymi początek wielu procesom wspierającym postępową społeczność, dlatego więc tak duży nacisk Anunnaki kładą na to, by szczególnie (ale nie tylko) te dwie rasy zniszczyć. Ludobójstwo pod przewodnictwem chazarskiego żyda Stalina, na ariańskich slowianach (Rosjanie, Ukraińcy, Polacy), było właśnie z tym związane, bo to wśród ariańskich Słowian, tych dwóch ras występowało najwięcej.

     Także podprogowa dyskryminacja prowadzona przez zmanipulowanego Swierdłowa, który nosi w sobie 30% genów Anunnaki, przez co maja go na smyczy, ma na celu zdyskredytowanie ważnej roli tych dwóch ras. Dla przypomnienia: Według Swierdłowa, rasy o jasno-zielonej i błękitnej tęczówce oka, maja jakiś enzym we krwi, który czyni ich szczególnie łatwymi do manipulacji dla Reptylian… -Jedna z większych bzdur, jakie słyszałem. W rzeczywistości to mieszańcy, czyli ludzie będący zlepkiem wielu ras, mają olbrzymie trudności ze znalezieniem w sobie własnego przeznaczenia, czyli odnalezieniem roli jaka maja grac w ziemskich spolecznym. Głupie Chazary podłapali ten wątek i nie chcą mieszać się z innymi, aby zachować czystość „rasy” -jakby to socjopaci praktykujący ludobójcze brednie chazarskiego Talmudu, jedzący mięso naszych dzieci w swych satanistycznych obrzędach i używający swych sieci Mc´Donalds do utylizacji resztek zwłok, byli rasą (źródło: wywiad z rabinem Abe Finkelstein: http://www.ojczyzna.org/szokujacy_wywiad_-_abe_finkelstein.html ) .

     Wyczulę Was na jeszcze jeden aspekt: Także nasz drugi (obok Stalina) żydo-chazarski wojak, wujek Adolf H. (dawca nasienia/genetyczny ojciec Angeli Merkel), był pieskiem na anunnackiej smyczy. Odegrał między innymi ważną rolę w wykreowaniu pojęcia/programu „Rasizmu”. Zauważmy że dzisiaj niemal wszyscy ludzie na Ziemi boją się rozmów, a nawet brzydzą się własnych myśli o tematyce rasowej (przy rozmowach o rasach zwierząt, wimplantowany program już nie działa) Ten jakże ważny wątek wspierający zdrowe działanie ludzkiej społeczności, przez lat tysiace na Ziemi i na wszystkich innych planetach praktykowany, przeciągnięty został przez kakao i wdeptany w błoto.
     Dla podsycenia Waszej wyobraźni podam tez inne wątki, które przy użyciu 2.Wojny Światowej zmienione zostały w programy i wbite Wam w mozgi: Jedną z ról obozów koncentracyjnych było wprogramowanie Wam, że bezpośrednie odżywianie się energią Tachyonów (cząsteczek składowych materii i energii, czyli wszystkiego), a więc odżywiania się praną, nie jest możliwe. Innym przykładem jest wprogramowanie Polakom, że ich słowiańscy bracia -Rosjanie i Ukraińcy, to ich najwięksi wrogowie. Dla uzyskania takiegoż właśnie wyniku, Anu musieli zrobić z nich morderców Polaków. A żeby mordowanie Polaków stało się ich pasją, zasiać wśród nich anty-polską propagandę. Społeczność ukraińską i rosyjską nękano głodem i nędzą, a do ich mózgów wtłaczano program, że za ich biedę i cala krzywdę, odpowiedzialność ponoszą „polscy Panowie”. Do wykonania planu użyto chazaro-żyda, nieugiętego socjopaty, twardego jak stal i nadano mu przydomek Stalin. (Anunnaki bardzo kochają symbolikę. Najnowszą ich kreacją jest czlowiek o sumieniu czystym/bialym jak „snow”- Snowden).

     Anunnacka dusza jest w połowie fizyczna, a więc potrafią oni zmieniać postać fizyczną. Jeśli coś sprawia im trudności, pomagają sobie używając technologii holograficznej i w tachyonowych falach stojących zawieszają fizyczny hologram, który można dotknąć i nawet powąchać. (W Waszych glowach to sie nie miesci, bo Wasze rozumowanie fizyki bazuje na programach wimplantowanych Wam w tzw. „uczelniach”).
     Slyszeliscie o obcych zwanych potocznie Drakonami (istoty smocze), Ryptilianami (istoty gadzie), Inzektoidami, Plejadjanami, Syrjanami, Szarakami, Andromedanami i paroma innymi. Według kroniki planety Ziemia (każda planeta prowadzi własną kronikę, która zamieszczona jest na krystalicznych komputerach fotonowych- będącymi formami życia na bazie krzemu, ukrytymi w podziemnych jaskiniach), od roku 2000 nie pojawiły się tutaj żadne rasy obcych, poza Velon i jej sześcioma podrasami; Anunnaki, Hathor, Mila, Oa, Jjundaa, Johnaan. Matka Ziemia poprosiła wszystkie rasy obcych o nieingerencję podczas procesu podnoszenia częstotliwości na tej planecie. Prócz Velon, wszystkie rasy respektują to życzenie i -poza kilkoma wyjątkami- po roku 2000 nie odwiedziły Ziemi. Istoty smocze, gadzie, żmijowate są znane nam z wielu historycznych artefaktów. Anunnaki wiedzą jak dużą rolę ludzie przywiązują temu co namacalne, widoczne i dlatego manipulują naszą fizyczną teraźniejszość i fizyczne artefakty z przeszłości. Podróżują w tym celu w czasie i zamieszczają odpowiednie przedmioty w przeszłości.
     Problem tworzenia się przez te skoki w czasie osobnej egzystencji czasowej (linii czasowej), Anu rozwiązują przy użyciu technologii. Takim urządzeniem technologicznym, ale na dużo większą skalę, niz to potrzebne przy małych wycieczkach czasowych, jest Wielki Zderzacz Hadronów. Jak ta technologia działa, nie będę opisywał, bo musiał bym poprzedzić to bardzo obszernym wykładem na spokrewnione tematy.

     Anu, mogą bez problemu ukazywać się nam jako istoty fizyczne o najróżniejszym wyglądzie, wielkości, zapachu, glosie- np. jako Plejadianie. Utarło się najczęściej używać określeń Reptylianie, Drakoni, kiedy ich nazywamy, bo tak serwują nam to np. Swierdlow, D.Icke i wielu innych. Ich male bio-roboty, nazywamy Szarakami. W kreowaniu takiego obrazu, Anu biorą czynny udział, wmanipulowując to nazewnictwo i związane z nim wyobrażenia, w umysły pisarzy i publicystów karmiących nas wolnościowymi „prawdami”. Jako przykład podam opublikowany przed ok. 14-ma laty wywiad z żeńskim Reptilianinem zwącym siebie Lacerta:
     http://www.whale.to/b/lacerta.html
     To typowy przykład anunnackiej propagandy. Do czego zmierzam; -Chcial bym, abyście nie przywiązywali tak dużej wagi do wyglądu tych istot, do chronologii niepewnych, historcznych faktow i zaczęli kierować się logiką. -Przykladowo powtarzającymi się wzorcami w poczynaniach Anu. Nie czytajcie tylu grubych książek, tracąc drogocenny czas i ulegając manipulacjom w nich zawartych. Nie dawajcie za duzej wiary asralnym sesjom/channelingom, nowym, religijnym mesjaszom typu D. Icke, czy Swierdlow. Wszystkie źródła wiedzy Anu mogą silniej, lub słabiej manipulować- tym bardziej, jeśli takie źródło nosi w sobie 30% genów Anu, albo jeśli ataki na nie wyglądają na pozorowane.
     Idźcie za śladem krwi. Ludzi stanowiących dla Anu prawdziwe zagrożenie, możemy podzielić zgrubnie na dwie grupy: Tych o silnej duszy i tych o słabej. W połączeniu z silą ducha, często w parze idzie zdolność logicznego myślenia, co bardzo pomaga w przetrwaniu. Niebezpieczni dla Anu ludzie o słabym duchu, zazwyczaj szybko sprzątani są ze sceny. Ludzi o silnym duchu, Anu nękają przez ich cale życie- a głównie dokopują im nękając ich bliskich i drogich przyjaciół, co dla tych przyjaciół czasem kończy się nawet śmiercią. Człowiek o silnej energii duchowej jest o wiele trudniejszy do sprzątnięcia i do manipulacji.
     Nie wierzcie ze ktoś, kto od dziecka był manipulowany, dzisiaj już nie jest. -Każdy jest. Pytanie tylko, czyj duchowy i fizyczny organizm lepiej przystosowany jest do oczyszczania się z tych anunnackich, pasożytniczych technologii.
     Kiedy następnym razem rytualnie okręcać będziecie się jakimiś konkretnymi kolorami, włączcie swoją logikę i zastanówcie się jak to niby ma funkcjonować. Przecież kolor naszej aury w pobliżu poszczególnych czakr (połączenia miedzy ciałem energetycznym, a fizycznym) zmienia się wraz z przystosowywaniem do podwyższających się częstotliwości Matki Ziemi. Dlaczego więc mam np. okręcać się kolorem niebieskim na wysokości moich oczu? Czy ten kolor nie należy przypadkiem do programu paraliżującego nasze zmysły samoobrony? Czy nie stanę się po takich regularnych okręcaniach uległym? Czy policja nie okleja sobie tym badziewiem samochodów i nie włącza światła o tym kolorze kiedy ściga zbiegłego niewolnika? -To tylko taka sugestia. Zastanówcie się sami, bo przecież nie można wykluczyć, ze Wami manipuluję.

     itd.

    • bonia pisze:

     Latarniku, o co chodzi z Twoim linkiem? I agenturą? Dlaczego nie rozumiem?
     Dla jasności, nie oceniam niczyich wypowiedzi, przesłałam linki bo wydały mi się ciekawe, bo informacje w nich zawarte pasują do mojego obrazu i posłałam dalej…

 8. elagrad pisze:

  Także mało niepozorna roślina jak gwiazdnica pospolita zawiera krzemionkę ,którą organizm przyjmuje.Onantakże odtruwa organizm.Lepsza od skrzypu, nie potrzebuje specjalnego gotowania.Je się ja w salatkach zupach zamiast pietruszki.Rośnie cały czas.Pojadam ją ciągle, i od czasu do czasu posypuję kanapki.

 9. minerałek pisze:

  Miał kamienny, przeznaczony do spożycia, otrzymywany ze specjalnych, zmielonych skał wulkanicznych występujących w miejscowości Melk w Dolnej Austrii to kompozycja w 100% (!) naturalnych, niezbędnych dla Twojego organizmu elementów mineralnych. Skład i proporcje poszczególnych makro i mikroelementów dobrane zostały nie przez człowieka lecz wyłącznie przez naturę. Stanowi biologicznie naturalne uzupełnienie codziennej diety w niezbędne, do normalnego funkcjonowania organizmu składniki mineralne ,przywracające biologiczną równowagę organizmu
  Minerały Schindele’s to mieszanka 34 naturalnych minerałów bez dodatku jakiejkolwiek substancji sztucznej. To zmielona skała wulkaniczna bogata m.in. w tlenki potasu, żelaza, wapnia, magnezu, glinu, fosforu i wiele innych mikroelementów oraz pierwiastków śladowych, w tym z grupy platynowców (złoto, rod, iryd, ruten, osm, pallad…), niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizm oraz poprawy i odbudowy zniekształconego DNA.

  SiO2 bezwodnik kwasu krzemowego 66,8%
  Al2O3 tlenek glinowy 11,8%
  K2O tlenek potasowy 3,25%
  Fe2O3 tlenek żelazowy 5,58%
  CaO tlenek wapniowy 0,74%
  MgO tlenek magnezowy 0,93%
  Na2O tlenek sodowy 1,96%
  Mn mangan 0,028%
  Cu miedź 0,0035%
  Zn cynk 0,0079%
  Co kobalt 0,0013%
  Mo molibden 0,0003%
  B bor 0,0026%
  Cr chrom 0,0062%
  Ni nikiel 0,0039%
  V wanad 0,0083%
  P fosfor 0,74%
  Sr stront 0,00096%
  Li lit 0,0050%
  Ti tytan 0,0012%
  Nb niob 0,0008%
  Tm tul 0,0003%
  Tb terb 0,0001%
  Ce cer 0,0001%

  Nasz układ trawienny działa podobnie, jak korzenie roślin. Jeśli połyka się skalna mączkę, jej składniki zostają rozpuszczone w żołądku i jelitach, a następnie wchłonięte przez nasz organizm i nie wywołują żadnych skutków ubocznych. Zostało to potwierdzone przez wiele laboratoriów badawczych.

  Stwierdzono ponad wszelką wątpliwość, że regularne dostarczanie minerałów Schindele’s organizmowi w sproszkowanej formie ma bardzo pozytywny wpływ na gospodarkę mineralną człowieka, ale także zwierząt i roślin. Pomaga również zwalczać niezliczoną ilość „chorób cywilizacyjnych” naszych czasów. Oryginalną kuracje mineralną Schindele’s należy traktować jako „prawdziwy artykuł spożywczy:, praktycznie naturalny, wolny od jakichkolwiek toksycznych substancji towarzyszących.
  Szczególnie ludzie starsi, których system immunologiczny nie funkcjonuje już tak prawidłowo, powinni koniecznie systematycznie zażywać minerały wraz z naturalna witamina C, której organizm potrzebuje dziennie 75mg dla jego wzmocnienia, („Acerola”- sproszkowany owoc wiśni aceroli,1 gram zawiera 225mg wit.C , jest to równowartość 6 świeżych cytryn).

  Systematyczne zażywanie minerałów zapobiega łamliwości kości i osteoporozie, gwarantuje gładkość skóry, wzmacnia paznokcie, włosy, zęby, stawy, ścięgna, wzmacnia system odpornościowy, doskonale wpływa na przemianę materii, przez co organizm oczyszcza się. Działa też przeciwzapalnie. Minerały są niezbędne zwłaszcza dla kobiet po menopauzie, w którym to okresie drastycznie zmniejsza się gęstość kości w naszym organizmie.

  Jak można wyjaśnić działanie tego mineralnego proszku?

  – z jednej strony poprzez jego bardzo wyraźny efekt odtruwający; drobny proszek wiąże w jelitach toksyczne substancje i sprawia, że zostają one wydalone z organizmu.

  – Po drugie przez nie wyjaśnione do dziś wchłanianie się niektórych składników mineralnych do układu krwionośnego i limfatycznego, a więc przez wyrównanie zjawiska niedoboru minerałów.

  Składniki mineralne i mikropierwiastki spełniają w organizmie podobne zadanie jak witaminy i enzymy. W wyniku procesu mielenia, w czasie którego wytwarza się wysoka temperatura, środek ten staje się sterylny i wolny od wszelkich skażeń.

  Źródło:na podstawie ksiązki Roberta Schindele ,,Skały życia,, opracowała Minerałek

 10. Free pisze:

  Te minerały są super, podobnie jak wszystko co pochodzi z ziemi choćby dostępna w Polsce glinka chuma, także kąpiele i okłady z borowiny oraz kąpiele siarkowe. Zabezpieczamy przestrzenie około-komórkowe i jesteśmy mniej wrażliwi na morgelonowe disco-polo 🙂

 11. Ktoś pisze:

  „Nałukowcy” „odkryli” jak się tworzy broń nanotechnologiczną:

  „Naukowcy odkryli nowy materiał – arsenek kadmu, który zachowuje się podobnie jak grafen, ale zamiast dwuwymiarowej pojedynczej warstwy atomów, cechuje się trójwymiarową strukturą. To z kolei oznacza, że łatwiej będzie można go wykorzystać do budowy tranzystorów i przezroczystych elektrod.

  (Całość http://nt.interia.pl/technauka/news-naukowcy-odkryli-material-jeszcze-doskonalszy-od-grafenu,nId,1438118)

  i z komentarzy :
  1. „Zarówno kadm jak i arsen są silnie toksyczne… Życzę powodzenia.”

  2. „Kadm jest pierwiastkiem niezwykle toksycznym (wielokrotnie bardziej niż arsen). Uszkadza nerki – niszczy kłębuszki i kanaliki nerkowe, powoduje anemię, choroby kostne (osteoporozę), zaburzenia powonienia, białkomocz. Zmniejsza wydzielanie insuliny, zwiększa utlenianie lipidów (co prowadzi do zwiększonego wytwarzania wolnych rodników). Oddziałuje też niekorzystnie na układ krążenia. Kadm odkłada się również w łożysku matek palących w czasie ciąży lub w inny sposób narażonych na wyższe stężenia tego metalu. Może on zmieniać funkcję i strukturę łożyska zaburzając rozwój płodu. Podawanie związków kadmu ciężarnym samicom szczurów powodowało ciężkie wady u potomstwa, takie jak brak oczu, wodogłowie, przepuklinę mózgową, brak kości śródstopia. Stwierdzono również u szczurów rakotwórcze działanie kadmu. Działanie toksyczne wykazują wolne jony kadmu. Wiążą się one z atomami siarki, tlenu i wodoru obecnymi w tkankach, zmieniając strukturę niektórych elementów komórek. Kadm może również zaburzać obieg niezbędnych mikroelementów, takich jak żelazo, miedź, magnez, wapń, selen, cynk. W ten sposób kadm może upośledzać różne procesy zachodzące w organizmie, np.: fosforylację oksydacyjną, aktywny transport jonów sodowych i potasowych, metabolizm węglowodanów”

  dziękujemy wam, potomkowie żyda Mengelle

 12. Ktoś pisze:

  „to nie narkotyki ani demony. Proszę poczytajcie na czym polega WŚCIEKLIZNA u człowieka. co może, czego nie może, ile z tym żyje, jakie objawy. Wirus ebola jest łagodniejszy, jeśli można tak powiedzieć, gdyż uśmierca nosiciela w dobę, może dwie czy trzy – to nie istotne, bo życie z wirusem liczone jest w dniach. niestety z wścieklizną jest zupełnie inaczej. Zupełnie. A teraz pomyślcie, po co FEMA robi obozy, z drutami wygiętymi do środka;) i do tego ustawy o zwalczaniu zombie w ostatnich tygodniach w USA;)

  Ameryka na naszych oczach upada. ludzie „zombie”, ludzie z bronią, anarchia. Sami się wybiją. Upadek dolara, yelowstone, anomalie pogodowe, … etc.

  Przyszła mi do głowy dość smutna myśl a mianowicie chemitrails. Wszyscy już wiedzą o ciężkich metalach w nich zawartych, które opadają na miasta i ludzi. Nikt nie pomyślał, że mogą być w tym również szczepy wirusów wścieklizny. Organizm ludzki u jednego jest słabszy u drugiego mocniejszy, stąd kiedyś jednorazowe przypadki i widać ich coraz więcej, zwłaszcza w 2014r. I będzie ich coraz więcej. Will Smith – Człowiek legenda – jeśli ktoś nie rozumie o co chodzi;)

  PS. Od dzieciństwa noszę w sobie bardzo rozbudowaną prekognicję. minuty, dni, miesiące, lata. Nikt nie musi mi wierzyć ,ale całe swoje życie widzę jak w kalejdoskopie. Nie to, co wydarzy się na innym kontynencie ani w innym kraju, tylko wokół samego siebie. Rok 2017 przejdzie do historii obecnej ludzkości i świata, jaki znamy, postrzegamy. Nie jesteśmy sami, o czym każdy wie. I w 2017 nie będziemy sami na Ziemi. Myślcie i przygotujcie się na dzień, w którym w jednej chwili będziecie musieli zapomnieć o spokoju i myśleć, jak i gdzie przeżyć.”

  (http://innemedium.pl/wiadomosc/czy-amerykanom-zagraza-inwazja-zombie#comment-75278)

 13. bonia pisze:

  Latarniku, dajesz do myślenia, oj dajesz i dziękuję za to. Przeczytałam i podaję dalej link, o którym pisałeś: http://www.thespiritguides.co.uk/Article_An_Update_on_Nibiru_by_Chris_Thomas_12121.aspx
  i drugi, który „kazał mi się przeczytać”:
  http://www.thespiritguides.co.uk/Article_Inter-Galactic_War_by_Chris_Thomas_12254.aspx

  Od kilku dni łapczywie szukam dobrych wiadomości i zacytuję z powyższego linku fragment (tlumaczenie translatora googla):
  „Nie wszystko jest stracone.

  Jest jeszcze czas, nawet jeśli jest to „trzynasta godzina”.

  Co musimy zrobić, to odrzucić Velon i wszystkich swoich programów i obietnic i spojrzeć na siebie.
  Wszystko, co naprawdę trzeba zrobić, to wyczyścić nasze emocjonalne gruzu, aby usunąć nasze życie z jego emocjonalnego bałaganu.
  Gdy już to zrobisz, indywidualnie, możemy skorzystać z nowych wzorców energetycznych, które trzymane były na szczyt od 21 grudnia 2012 r. na Ziemi innych ras i Wszechświata.
  Wszystko jest na swoim miejscu, wszystko co musisz zrobić, to skorzystać z wszystkich pozytywną energią, która jest swobodnie dostępne dla nas, a my się o wiele bardziej niż cokolwiek Velon, i wszystkie ich frakcje, jakie kiedykolwiek obiecał.

  Każdy z nas może przyłączyć się do trzech milionów ludzi, którzy już przeszły duszy reintegracji i wiele milionów więcej, którzy są gotowi do tego zmiany w świadomości.
  Nigdy więcej wojny. Nie trzeba pieniędzy. Nie trzeba się choroby.

  Teraz jest bardzo krótki dla nas dogonić, bo jeśli nie dogonić, Ziemia będzie dla nas stracony, w każdym razie, jak ci, którzy nie biorą tego niewielką ilość osobistej odpowiedzialności w oczyszczaniu ich emocjonalny gruz nie będzie w stanie pozostanie.

  Będziemy po raz kolejny stać się ludźmi i żyć z oferty rozszerzonej wcieleń korzystających obfitość, że Ziemia jest przewidziany dla nas.

  Czy to takie trudne zadanie, kiedy zyskać tak wiele?”
  Serdeczności.

 14. Ktoś pisze:

  „Niski poziom cholesterolu też zabija

  Okazuje się, że nie tylko wysoki poziom cholesterolu szkodzi. Naukowcy odkryli, że niski poziom tej substancji może zwiększać ryzyko zgonu z powodu nowotworu nerek.

  Zespół naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu jest zdania, że zmiany poziomu cholesterolu i innych lipidów mają związek z rozwojem i prognozami w przypadku różnych nowotworów. Grupa pod kierownictwem Tobiasa Klattego oceniła cholesterol całkowity u 867 pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym .

  Okazało się, że niższy poziom cholesterolu występował u osób z bardziej zaawansowanymi etapami guza i większym rozprzestrzenieniem raka w okresie obserwacyjnym. U pacjentów z wysokim stężeniem cholesterolu, ryzyko zgonu z powodu choroby nowotworowej było o 43 proc. niższe niż u osób z niskim stężeniem substancji.

  Póki co, naukowcy nie wiedzą, jak dokładnie cholesterol wpływa na rokowania pacjentów. Najprawdopodobniej oddziałuje na różne, podstawowe szlaki związane z nowotworem.”

  – lepiej późno niż wcale przyznać się iż „kampania cholesterolowa” to planowe ludobójstwo

  (http://nt.interia.pl/raport-medycyna-przyszlosci/medycyna/news-niski-poziom-cholesterolu-tez-zabija,nId,1441687)

 15. Grzegorzel pisze:

  oto co wychodzi zem nie, mamroblemy ze zdrowiem od 2 lat okolo:)
  http://pl.tinypic.com/view.php?pic=2ecgfgo&s=8#.VMIMs9KG8to
  http://pl.tinypic.com/view.php?pic=s2g043&s=8#.VMINhtKG8tp

  chyba nie mamy watpliwosci ze nas truja i moj los jest juz przesadzony , jesli choroba ozstala ustalona na rok to jakims sposobem moj organizm broni sie od dluzszego czasu :/, mam 29l nie chce jeszcze umierac bo nawet dziewcyzny nie mam :/

  • BasiaB pisze:

   dałam Ci podpowiedzi w poprzednim poście na zagadkach.
   Tak to wygląda..na morgelony.
   Natchnie mnie coś jeszcze to Ci napiszę.
   Odstaw jedzenie kupowane z marketów,wiem jest tańsze.
   I o to chodzi,by ludzi nie stać było na wartościowe jedzenie,które jednak jest droższe.
   Pomyśl z czego mógłbyś zrezygnować,by sobie pomóc w odtruwaniu.
   Co mógłbys zastąpić bardziej zdrowym jedzeniem i piciem lub co całkowicie wyeliminować.

  • Marcin pisze:

   Szybkim rozwiązaniem tematu morgelonów jest nowy zaper Jana Taratajcio z Pieszyc. Nie jest to rozwiązanie idealne, ale pewne. Wiem, że Basia nie lubi elektryki 😉 i tego Ci nie poleci, ale ja uważam, że można spróbować. Używam zapera jego produkcji, gdy mam miejscowe stany zapalne i działa błyskawicznie. Ten stary ma niższe napięcie ok. 5V i nie niszczy morgelonów, ale ta nowa wersja ponoć tak.

   • BasiaB pisze:

    W takim stanie Marcinie jak jest Grzegorz,to trzeba zacząć z grubej rury,wiec zapper jest Ok.
    Hodował to 10 lat,ale mnie się zdaje ,że ma to o wiele dłużej,dopiero w okresie pokwitania,kiedy hormony zaczęły buzować,to to towarzystwo się ujawniło.
    Kupić sobie Grzegorzu szare mydło np. Biały Jeleń,może być też w płynie jest hypoalergiczne i szorować się codziennie tym mydłem,a sama skórę nasączać i smarować chociażby balsolanem i wieloma innymi podpowiedziami w tym temacie.
    W przypadku Grzegorza,trzeba zacząć ostro i stosować konsekwentnie. Jeżeli nie zastosuje gwajakolu na eterze to zabawa jest na kilka ,a nawet kilkanaście miesięcy.
    Poza tym widzę Grzegorz,że masz bardzo spore kłopoty z koncentracją i kojarzeniem,to objaw zaatakowanego mózgu. Niestety taka prawda,ludzie w to nie wierzą,jednak w mózgu,który jest rodzajem mięśnia,w każdym razie ma bardzo dużo tkanki miękkiej, to jest eldorado dla wszelkich pasożytów. Nie roztkliwiaj się nad sobą tylko natychmiast do pracy,bo Cię jedzą żywcem te robale.

 16. Grzegorzel pisze:

  ile taka maszyneria kosztuje?:), i z jaka czestotliwoscia wybrac 🙂

  • BasiaB pisze:

   Grzegorz- nie pytaj się nas,tylko wygoogluj sobie namiary na Taratajcia,zadzwoń,napisz maila i zapytaj,powiedz jaki masz problem. Z tego co wiem to koszt w granicach 300 zł,ale nie znam dokładnie cen.
   To bardzo dobra oferta,tym bardziej,że zappery innych firm kosztują nawet około 5000,takie siano zbijają firmy pośredniczące w sprzedaży czegoś co może ludziom życie uratować.
   Zakup sobie tymol i mentol poszukaj u Różańskiego wskazówki do mieszania,chociaż tutaj tez gdzieś to pisaliśmy zrób tą mieszankę i pryskaj nią wszytko włącznie z sobą.

  • Marcin pisze:

   Wpisz w google Taratajcio Pieszyce to wyskoczy Ci firma i telefon. On Ci doradzi jaki zaper. To jest inny zaper niż te w internecie wzorowane na zaperze Clark. Ten zaper ma trzy zakresy i one obejmują całościowo np. zaper starszy jaki ja mam obejmuje pleśnie (grzyby), wirusy, bakterie i niewielkie pasożyty.

 17. Grzegorzel pisze:

  pani kochana doskonale wiem ze mam dzialac, i dzialam juz od lata zeszlego roku, mnostwo ziol i fajnych rzeczy stosuje(rzeczywiscie mam to chyba jesczze dluzej kto wie czy nie od urodzenia bo moj ojciec mial guza w glowie teraz jest kaleka, tez mu na skorze cos od niedawna wylazi, matka choruje brat tez ma problemy, nawet koledzy)byc moze to miejsce jest mocno skazone(dolnyslask okolice zamku ksiaz), byli mieszkancy(niemcy) okreslali to miejsce jako dolina smierci 🙂 hehehe przypadek?z koncenrtacja mam ogormne problemy, choc nauka nie sprawiala mi problemow, teraz ucze sie jezyk niemieckiego i niesety ma on to do siebie ze go sie szybko zapomina aczkolwiek wiem ze moglbym duzo szybciej go „łyknac” gdyby nie to co mnie zzera…gdzie sie kupuje ten gwajakol?pierwszy raz o nim slysze, ale czekam na lucerne, mysle nad kolendra, hooduje kilkei lucerny, mam czystek chlorelle, kwas kaprylowy ,oregano, mialem liscoliwny, mam lisc herbaciany, koci pazur, wrotycz, piolun, gozdzik, oleje lniany i z wiesiolka, jagody goi, pestki moreli, wcinam orzechy, czosnek niedziwei, glinka zielona, sok z zurawiny, czy to nie jest gruba rura?heheh, serio robie co moge i marze o zdrowiu(mialem tez plesn na meblach), wyrwalem mebloscinaki i zerwlaem tapety, naszczescie sciana jest sucha, a mieszkam w dolinie ciemnej i zalesionej w okolicy stawu od ktorego dmucha zimnem, mialem tez mnnostwo kleszczy w zyciu(srenio 5 co roku przez 20 lat:), takze tylkko prosze o jakis namiar na ta gwajakole bo na alledrogo nie ma :/

 18. Grzegorzel pisze:

  Pieszyce to niedaleko mnie autem to 30km odemnie…moze by nawet warto podjechac.

 19. Marcin pisze:

  Jest jeszcze jedna kontrowersyjna metoda – MMS czyli chloryn sodu. Jim Humble wydał książkę najważniejszy Roztwór Mineralny Trzeciego Tysiąclecia i w niej opisał jak go przyjmować. Działa szybko, co w Twoim stanie jest bardzo ważne. Ja go przyjmowałem przez 3 tygodnie i nic mi nie jest. Z tego co pisze Humble to jest bezpieczny.

 20. BasiaB. pisze:

  http://www.monitor-polski.pl/epidemia-choroby-morgellonow-jest-juz-w-polsce/
  ” Jeszcze jestem pod wrażeniem rozmowy z Grzegorzem, odważnym młodym człowiekiem, który bez cienia wątpliwości cierpi na chorobę, której formalnie nie ma, tzw. „Morgellonkę”. Rozmowa, w której uczestniczył Jan Taratajcio, niedługo ukaże się na moim kanale, jednak zdecydowałem się na jak najszybsze poruszenie tego tematu, gdyż uważam, że wiele ludzi jest narażonych na infekcję.

  Zaczęło się niewinnie – dzwonieniem w uszach, które do tej pory trwa już kilka lat. Wysypki i wrzody na początku nie wzbudzały podejrzeń u młodego człowieka, który sądził że jest to trądzik. Dopóki z ran nie zaczął wyciągać dziwnych, twardych jak stal włókien…

  Z rozmowy wynikło, że pierwsze objawy pojawiły się po szczepieniach – może to być więc kolejny niecny cel zbrodniarzy szczepionkowych – bezpośrednie wprowadzenie w krwioobieg czynników, które powodują tę chorobę. Oczywiście, fakt zaszczepienia się Grzegorza nie wyklucza innych możliwych czynników infekcyjnych, jak chemtrails (chemoślady wg. terminologii dr Piotra Beina). Podejrzewam jednak bardziej szczepionki, jako że są łatwiejsze do kontroli i wybiórczego stosowania. Być może, Morgellonka jest wynikiem działania kilku czynników – nie wykluczam, że jest to broń binarna.”

  cd w artykule.
  To chyba rozmowa z Grzesiem,który pisuje u nas czasami.

 21. yoko pisze:

  hejka, czy ktos wie jak mozna skutecznie pozbyc sie ich z organizmu? Czy ORMUS pomoze?
  pozdrawiam

  • Wojwit pisze:

   Zapoznaj się z wpisami (wystarczy tylko na TEJ stronie) dotyczącymi tej choroby, a wszystko stanie się jasne. Także to, czego użyć, żeby się „morgellonki” spróbować pozbyć. Wysokospinowe złoto pod postacią białego proszku jest na coś ZUPEŁNIE INNEGO. Szkoda, że czytanie wymaga tyle fatygi…

  • BasiaB pisze:

   Yoko – Ormus nie jest na morgellony.

 22. fff pisze:

  ważny i potrzebny wpis, kawałek solidnej wiedzy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s