Mityczna Warszawa cz. 10

Thriller o „Zakochanym Niedźwiedziu” czyli o „korzeniach” pana Warsza(wa) (część 4)

Powróćmy więc do Odyseusza i sprawdźmy zależności czasowe z innymi „światowo znanymi wydarzeniami” by ostatecznie potwierdzić czy zaprzeczyć tej jego nie greckiej a irlandzkiej „Itace”.

Oficjalna chronologia wygląda tak :

Mityczni królowie Irlandii

Cessair, przybył na 40 lat przed biblijnym potopem i jakieś 310 lat przed kolejną falą. Jego lud wymarł (bądź został jako najeźdźcy wybity – dop.).

Dynastia Partholona (1980-1710 p.n.e.)

Partholon [syn Sery, potomka Magoga, wnuka Noego] (dla żydów krainy Goga i Magoga to tereny Słowian (mapka poniżej) czyli zupełnie odwrotnie jak to na przykład opisano w Mahabharacie (Gog – Asyria i Magog – Egipt), wynika to z tego iż to co zwie się Biblią było najpierw skradzione jako Złote Runo Słowianom a dopiero później przeredagowane by „opisywało dzieje żydowskiego narodu”….. wymyślonego zresztą przez polityków dopiero w XIX wieku razem z ukraińskim (banderowskim) przy zielonym stoliku we Wiedniu)

Dynastia Nemedian (1710-1300 p.n.e.)

Nemed [krewny Partholona]

Dynastia Fomorian (przed 1300 p.n.e.)

Gann

Dynastia Fir Bolgów (1293-1213 p.n.e.)

Slainge mac Dela (1293/50-1249 p.n.e.) [potomek Nemeda]

Dynastia Tuatha Dé Danann (1213-1016 p.n.e.)

Bres mac Ealathan (1213-1206) [potomek Fomorian]

Legendarni królowie Irlandii

Celtycka dynastia Milezjan (1016 p.n.e.-405 n.e.)

noahsworld_map_version2

Rysunek 10. Antyczny świat i położenie plemion według „semitów”

Jak widać żadna z tych dat „przybycia” kolejnych fal „osadników” z Rasy NadLudzi do Irlandii nie spełnia oczekiwań czyli daty w okolicy „Opisana w Iliadzie Troja została zburzona w połowie XIII wieku p.n.e., albo na początku XII wieku p.n.e.” czyli jak podają inne źródła gdzieś tak około daty śmierci tego faraona bo to za jego kadencji miały miejsca światowej sławy wydarzenia…

Amenhotep IV (Echnaton) – władca starożytnego Egiptu (faraon) z XVIII dynastii, syn Amenhotepa III i królowej Teje. Źródła podają rozbieżne daty jego urodzenia, objęcia rządów i śmierci, m.in: 1375–1358 p.n.e. lub 1379–1367–1350 p.n.e., lub 1351–1334 p.n.e.”

Trop wygląda na ślepy….. ale…. ale jak się popatrzy na jedyną pewną datę z wykazu irlandzkich władców czyli DYNASTIĘ CELTYCKĄ tam umieszczoną to…… otrzymujemy kolejnego DZIWOLĄGA…. że tak to napisze….. jawnym drukiem….

Celtowie (Galowie, Galatowie) – grupa ludów indoeuropejskich wydzielona na podstawie kryteriów językowych.

Za kolebkę przyszłych Celtów uważa się region kurhanów w południowych Niemczech, między Lasem Czeskim i Renem, zasiedlony w połowie II tysiąclecia p.n.e. przez tzw. Protoceltów, mających za sąsiadów Protoilirów. W latach między 1800 a 1600 p.n.e. strefa kurhanów rozciąga się ku zachodowi, za Ren, obejmując Franche-Comte, Burgundię, Alzację i Lotaryngię. W odkrytych na tych terenach kurhanowych grobach znaleziono wyposażenie grobowe świadczące o wojowniczości zmarłych. Ta kultura archeologiczna epoki brązu była spokrewniona z kulturami środkowej Europy. Około 1000 r. p.n.e. nastąpiła w tej części Europy zmiana obrządku pogrzebowego: zrezygnowano z usypywania kurhanów, pochówek szkieletowy zastąpił wcześniejszy pochówek popielnicowy.”

celts-svg

Rysunek 11. Celtowie, ich kolebka, kierunki i zasięg ekspansji

Najstarsze źródła

Najstarsze wzmianki o Celtach pojawiają się w VI wieku p.n.e., o Κελτοί Keltoi pisano po grecku, a o Celtae, Galli czy Galatae po łacinie. Wszystkie te określenia zaczerpnięte zostały najprawdopodobniej z języka celtyckiego i oznaczały „lud ukryty”.

Drogi ekspansji Celtów

Kolebka

Dokładny zasięg ekspansji celtyckiej może budzić pewne wątpliwości, ponieważ zasięg kultury lateńskiej jest znacznie większy niż zasięg rzeczywistego osadnictwa Celtów. Część znalezisk archeologicznych pochodzi z wymiany handlowej lub czasowego pobytu plemion celtyckich na tym obszarze. Z całą pewnością ludy europejskie mieszkające na północ od Alp i Półwyspu Bałkańskiego zawdzięczają Celtom wejście w epokę żelaza, poznanie hutnictwa i kowalstwa, udoskonalenie garncarstwa i wprowadzenie żaren obrotowych.

Celtowie uformowali się jako odrębny lud w VI w. p.n.e. na obszarze rozciągającym się od Szampanii przez Bawarię do północno-zachodniej Austrii. Prześledzenie ekspansji Celtów we Francji umożliwiło badanie nazw geograficznych. Pierwotna ich siedziba znajdowała się między Werrą a północnymi grzbietami Alp na obszarze Szwajcarii, gdzie pozostało po nich wiele nazw rzek. Następnie Celtowie przemieścili się w kierunku Masywu Centralnego (tu pozostałością po nich są nazwy zakończone na -dur), potem na południe (nazwy na -isla) i już w epoce rzymskiej zajęli całą Francję (nazwy na -acum).

Wyspy Brytyjskie

Dawniej uważano, że pod koniec VI p.n.e. wieku z terenu Francji Celtowie powędrowali na Wyspy Brytyjskie osiedlając się w Brytanii i Irlandii. Od lat 60. XX wieku archeolodzy brytyjscy zwracają jednak uwagę, że nie ma żadnych dowodów archeologicznych, które potwierdzałyby zajście takiej migracji, a rozprzestrzenienie się „stylu lateńskiego” na Wyspach Brytyjskich jest wynikiem kontaktów kulturowych, a nie przesunięć ludnościowych.

Reasumując….. około 1016 p.n.e w Irlandii panowała dynastia nacji JAKA JESZCZE NA ŚWIECIE NIE ISTNIAŁA (nie wyodrębniła się spośród sąsiednich plemion czy raczej jako odrębny klan (odrębnie mówiący klan) spośród jednego rodu) co rodzi wniosek kolejny……

CAŁA Europa w owym czasie była JEDNYM WSPÓLNYM ORGANIZMEM…… JEDNYM PLEMIENIEM…… z JEDNYM JĘZYKIEMSANSKRYTEM….
jaki się rozpadł na poszczególne „części”…..

I wniosek trzeci „irladzkie panowanie Celtów” się zaczęło ale „pod koniec VI p.n.e” co oznacza iż „data” tego panowania w wykazie „władców irlandii” jest przesunięta (postarzona) o około 500 lat….. Błąd w rachunkach czy też celowe oszustwo ?

Zaktualizujmy więc poprzedni wykaz o te „drobne” 500 lat róznicy…..

irlandia-dynastie

I mamy CUD… historia wędrówki Odyseusza do Itaki, historia Irlandii i najazdów ludożerczych demonów na nią (tj. Formorian – jakich cechy genetyczne są obecnie pilnie poszukiwaną „krwią jezusa” zresztą i im zaczniejsze zachodnie „elity” tym więcej „%” jej udziału we własnej wykazują) i Egiptu i wojen tam o władanie tą krainą NAGLE jak za dotnięciem magicznej róźdzki DO SIEBIE PASUJĄ….. i datami i oczekiwanymi konsekwencjami zachodzących zdażeń…… i tym kto kogo kiedy i po co napadł…. A to nam pozwala przypisać różne bo brane z różnych mitologii imiona bohaterów do jednego fizycznego bytu…… jak z Odyseuszem nazywanym w irlandii Nemedem a w Egipcie być może i samym Echnatonem….. bo jak legenda niesie on „przypadkiem zaginął”…. za „7-ek”.

I teraz….. można przyjąć iż „Mityczni Królowie Irlandii” i Fomorianie to jedno….. znaczy TEN SAM LUD…. bo Egipt zawsze był atakowany z południa ze strony tzw „czarnogłowych”….. Od strony czczicieli Nierządnicy Pijanej Krwią Świętych znanej jako Maryja (Aryman, Raktabidźi). Za pierwszym razem się im nie udał podbój także i reszty świata, zostali pokonani i zmuszeni do powrotu do swoich leży (Afryka, Lemuria….).. i że..

Dynastia Partholona – druga fala najeźdźców…. Irlandii

Zgodnie z treścią książki o dziwnie brzmiącym tytule „Zagłada ziemskiej cywilizacji w 2024 roku” G. Philipsa pomiedzy 1500 a 1450 p.n.e. na całym świecie miały miejsce nieoczekiwane kataklizmy kończące żywot różnych odległych i niepowiązanych ze sobą cywilizacji… W tym samym roku zanotowano także informacje o dziwnej komecie na niebie.

Egipscy skrybowie zanotowali:

„W 22 roku, w 3 miesiącu zimy, o 6 godzinie dnia […] skrybowie z Domu Życia odnaleźli dziwny Ognisty Dysk jaki przybył z nieba. Chociaż nie miał on głowy to z jego ust wydobywał się straszliwy odór. Rozmiarami był na 1 rod (150 stóp) długi i na 1 rod szeroki. Nie wydawał dźwięków. Zmierzał w kierunku pałacu Faraona. Serca skrybów ogarnęło zaniepokojenie tym faktem więc poszli zaraportować mu o całym zdarzeniu. Jego Wysokość

Kilka dni później na niebie pojawiło się ich znacząco więcej niż dotychczas. Ich blask był silniejszy niż Słońce w zenicie. Całe niebo było nimi zasnute aż po granice horyzontu w każdym z 4 (wspieranych przez Bogów Nieba (Filarów Świata o jakich mowa w Tytanomachii) kierunkach. Były potężniejsze niż wcześniej napotkany Ognisty Dysk.

Królewska armia wraz z Faraonem obserwowała całe zjawisko. Było już po wieczornym posiłku kiedy Dysk wzniósł się szybko do góry w południowym kierunku. Na ziemie runął deszcz ryb – cud nigdy nie zaobserwowany w królestwie od czasu jego powstania. Jego wysokość nakazał rozpalić kadzidła i wznieść modły do serca Amun-Re, boga Dwóch Krain. I rozkazał zapisanie powyższego zdarzenia w Kronikach Domu Życia dla pamięci przyszłych pokoleń.”

(http://en.wikipedia.org/wiki/Tulli_Papyrus)

Co jednoznacznie wskazuje iż w tym czasie Ziemia doznała czegoś zwanego „kontaktem” z obcą cywilizacją jaka postanowiła sobie uczynić ją „poddaną”…… Zapewne posiłkami przybyłymi na pomoc już tu żyjącym od ponad 2000 lat intruzom.

Partholon lub Parthalon – mityczny heros i władca Irlandii.

Według średniowiecznej irlandzkiej tradycji historycznej Partholon był liderem drugiej grupy osadników, przybyłych do Irlandii, która była pusta i wyludniona po potopie. Przybył z towarzyszami ze Wschodu w r. 1980 p.n.e., (tj 1480 p.n.e po korekcie) po zamordowaniu króla Hiszpanii Bela. Irlandzka „Lebor Gabála Érenn” („Księga Najazdów Irlandii”), skompilowana w XII w., podała więcej szczegółów o nim. Według niej Partholon był synem Sery, syna Sru, potomka Magoga, syna Jafeta, syna Noego. Miał przybyć do Irlandii ze środkowego Wschodu przez Anatolię, Grecję, Sycylię i Hiszpanię. Miało to nastąpić we wtorek 14 maja, 300 lub 312 lat po wielkiej powodzi. Lądował na Inber Scéne (ob. Kenmare w południowym Kerry) sześćdziesiątego roku biblijnego patriarchy Abrahama. Przybył wraz z żoną Dalgnat, trzema synami Sláinge, Rudraige i Laiglinne oraz ich żonami Nerbą, Cichbą i Cerbnad. Towarzyszyło im dodatkowo tysiąc osób.

Gdy Partholon przybył, były tylko trzy jeziora, dziewięć rzek i jedna równina w Irlandii. Postanowił oczyścić dodatkowo cztery równiny oraz utworzyć siedem jezior. Trzy lata po przybyciu pokonał wodza Fomairich (Fomorian) Cichola Gricenchosa, w bitwie pod Magh Ithe [ BOLD – magiczne symbole wskazujące zapewne na bogów i ich atrybuty ].

Według Lebor Gabála, Partholon i jego ludzie (pięć tysięcy mężczyzn i cztery tysiące kobiet) zmarło na plagę w jednym tygodniu, na Senmag („Starej równinie”), w pobliżu Tallaght. Późniejsze źródła poinformowały, że Partholón zmarł tam po trzydziestu latach w Irlandii, zaś reszta jego ludzi zmarła od plagi, 120 lat później w miesiącu maja. Tylko jedna osoba zachowała się przy życiu: Tuan, syn Starna, brata Partholona. Ten, przez różne formy, utrzymał się przy życiu, by odżyć jako Tuan mac Cairill w czasach Colum Cille (zm. 597). Dzięki czemu mógł przekazać historię Partholona następnym pokoleniom.”

I do kompletu Odyseusz….. czy jak go zwali SS-mani ich ukochany Odyn

Nemed lub Neimidhmityczny heros i władca Irlandii. Syn Scyty Agnomana [ mi to na Agamemnon wygląda bo Brzytwa Okhama no ale…] , krewnego Partholona.

Nemed pochodził ze Scytii. Wyruszył na czele czterdziestu czterech statków, błąkając się półtora roku po Morzu Kaspijskim, gdzie towarzysze umierali z głodu i pragnienia. Po czym przybył przez Hiszpanię do swojej obiecanej wyspy tylko z czterema rodzinami. Nemed w ten sposób stał się przywódcą trzeciej grupy osadników, Nemedian, przybyłych do Irlandii w r. 1700 p.n.e. (inne daty: 2350 p.n.e. według chronologii Roczników Czterech Mistrzów lub 1731 p.n.e. według chronologii Seathrún Céitinna). Jego żona, Macha, zmarła dwanaście dni po przybyciu. Została pochowana w Ard Macha (Armagh). Nemed miał z nią czterech synów i wodzów: Stairna, Iarbonela Wróżbitę, Anninda i Fergusa Czerwonobokiego. [ data po korekcie 1200 p.n.e. (inne daty: 1850 p.n.e. według chron. Roczników CM lub 1231 p.n.e. według chron. SC) ]


[ off-top 2350 p.n.e. według chronologii Roczników Czterech Mistrzów” ta data po korekcie daje 1850 p.n.e. czyli datę pozostająca we koninkcji z 2 Okresem Przejściowym w Egipcie co powoduje i wiąże tą fale najeźdźców z tymi pierwszymi. Poszlakowo tylko co prawda bo badań genetycznych nawet jak są wykonane to i tak nie zostaną opublikowane z uwagi na DNA obcych jakie by w nich wyszło ale widać związek wymieniony zresztą i w Irlandzkich Legendach iż na ten kontynent NAPADAŁ JEDEN LUD (koalicja ludów) jakimi rządziły WAMPIRY – Formodianie, o jakich zapewne w swoich wywiadach mówił też i Credo Mutwa jako o „jaszczurkach lubujących się w DRĘCZENIU ludzi i pijących ich krew tuż po ich zadręczeniu” co jest DOKŁADNIE TYM samym co opisywane obecnie w PIZZAGATE pederastyczne praktyki czynione przez żydowskie elity polegające na zbiorowym gwałceniu i torturowaniu dzieci (zwłaszcza dziewczynek) by na końcu wypić „ODMŁADZAJĄCY KOKTAIL będący ich krwią „ czy opisywane w każdym miejscu gdzie byli żydzi „PORYWANIE PRZEZ NICH DZIECI NA MACĘ” co zostało UDOWODNIONE (jako zajścia) odbytymi procesami w średniowieczu z żydami jako winnymi tych zarzutów ]


Teraz mając wszelkie ważne informację napiszmy na nowo historię Irlandii

 • przed pierwszym najazdem czyli przed rokiem 1800 p.n.e (daty jakie podaje są wedle skorygowanej chronologii wiec „bluźniercze” wedle tego filo-nazi zwanego oficjalnie „histeria”) Irlandię zamieszkiwał lud jaki był przynajmniej SPOKREWNIONY ze Scytami a zapewne NIMI SAMYMI (patrz „najazd Nemeda na Irlandię wedle chron. Roczników Czterech Mistrzów”, jak i badania angielskich archeologów iż „Celtowie tam ZAWSZE żyli” czyli CELTOWIE to SCYCI ), ale chodzi o ICH WŁADZĘ że to oni
 • agresorów udało się pokonać (mógł tego dokonać nawet wymieniony w ich legendach Cessair ale począwszy od tego momentu irlandzką wyspę zaludniły KRWIOŻERCZE STWORY zwane Formorianiami jakie też (tożsamości w sposobie czczenia) były i głównymi bóstwami Majów (ich słynne „rzezie ofiarne” z wyrywaniem serc) jak i GŁÓWNYM KULTEM w Egipcie, tym Egipcie władanym przez murzyńskie, Tebańskie dynastie gdzie naczelnym bogiem był KROKODYL Sebek…. i z których to świątyń KREW SIĘ LAŁA DNIAMI I NOCAMI HEKTOLITRAMI…..
 • około roku 1486 p.n.e na Ziemię zawitała „kometa”….. kometa oczywiście w cudzysłowie bo KOMETY NIE LĄDUJĄ NA PLANETACH ani NIE STRZELAJĄ DO MIAST z „laserów”….. więc około roku 1486 p.n.e ZIEMIA po raz kolejny ZOSTAŁA NAPADNIĘTA PRZEZ OBCĄ CYWILIZACJĘ

Miało wtedy miejsce zdarzenie jakie zostało opisane słowami

Jakub (hebr. Yaʿăqōḇ, Yaʿaqov יַעֲקֹב, arab. يعقوب, Yaʿqūb, od aqeb – „pięta”), nazywany też Izraelem (hebr. יִשְׂרָאֵל – Israel „Walczący z Bogiem”) – patriarcha biblijny, którego dzieje przedstawia Księga Rodzaju.

Jakub był synem Izaaka i Rebeki, bratem-bliźniakiem Ezawa. Dzieci walczyły ze sobą już w łonie matki, co Jahwe objaśnił jej słowami „Dwa narody są w twym łonie, dwa odrębne ludy wyjdą z twych wnętrzności; jeden będzie silniejszy od drugiego, starszy będzie sługą młodszego” (Rdz 25,23).

Biblia określa Jakuba jako człowieka spokojnego, a Ezawa – jako zręcznego myśliwego. Ezaw był faworyzowany przez ojca, a Jakub – przez matkę. Ezaw był pierworodnym, jednak lekceważył ten przywilej i odstąpił go bratu za potrawę z gotowanej soczewicy. Również ojcowskie błogosławieństwo Jakub uzyskuje podstępem od niedowidzącego ze starości Izaaka. Z powodu gniewu brata był zmuszony udać się do Charanu, do brata swojej matki Labana, którego obie córki – Rachelę i Leę – poślubił. [ mapka biblijnych krain jest na początku tej części ]

Walka Jakuba z aniołem. Biblia Gutenberga, 1558.

Księga Rodzaju opisuje walkę Jakuba z tajemniczą postacią, która powiedziała: „Odtąd nie będziesz nazywał się Jakub, ale Izrael (ישׂראל), bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś.” (Rdz 32,29). Józef Flawiusz w DDIk1_331-334 opisuje powrót Jakuba do brata swego Ezawa, podczas której natknął się on na zjawę i walczył z nią ciężko, odnosząc zwycięstwo. Zwyciężona zjawa przedstawiła się jako Anioł Boży.

Po 17 latach pobytu w Egipcie zmarł w wieku 147 lat, pochowany został w jaskini Makpela.

Jakub miał dwunastu synów:

 • z pierwszą żoną Leą – Rubena, Symeona (Szymona), Lewiego, Judę, Issachara i Zebulona;
 • z drugą, ukochaną żoną Rachelą – Józefa i Beniamina;
 • z niewolnicą Bilhą – Dana i Naftalego;
 • z niewolnicą Zilpą – Gada i Asera.

Ponadto Lea urodziła mu jedyną córkę – Dinę.

Potomstwo dwunastu synów Jakuba tworzyło dwanaście plemion izraelskich; do których jednak nie zalicza się nieposiadających własnych ziem potomków Lewiego – lewitów, natomiast rozróżniając dwóch synów Józefa – Efraima i Manassesa, którzy zostali przez Jakuba adoptowani.

Jakie zapoczątkowało „żydów”….. to znaczy oni jako kosmici podbili murzynów
(jego brat Ezaw) i przejęli rządy w państwie (podstępnie wyłudzone błogosławieństwo)

Początek żydowskiej (jakubowej) władzy w Egipcie zapewne wiąże się z postacią…

Totmes I (gr. Tutmosis) – faraon, władca starożytnego Egiptu z XVIII Dynastii, z okresu Nowego Państwa, syn Seniseneb, która nie pochodziła z królewskiego rodu. Prawdopodobnie nie był spokrewniony z główną linią władców XVIII dynastii. Totmes wstąpił na tron po bezpotomnej śmierci Amenhotepa I i aby uprawomocnić swą władzę pojął za żonę jego siostrę – Ahmes, córkę Ahmose i królowej Ahmes-Nefertari. Panował w latach 1504-1492 p.n.e. Według Manethona – 12 lat. O ósmym i dziewiątym roku jego panowania mówią inskrypcje na kamiennych blokach z Karnaku.

… bo w jego historii jest wyraźna mowa o PRZEJĘCIU WŁADZY niby przez „odnogę panującej dynastii” ale równie dobrze może to innymi słowami opisywać to o czym napisano przy Jakubie – O PODSTĘPNYM WYŁUDZENIU BŁOGOSŁAWIEŃSTWA….. czytaj NAMASZCZENIA (go) NA KOLEJNEGO FARAONA…. Widoczna jest także ZMIANA W POTRETOWANIU dla tego faraona i kolejnych….. ma(ją) takie bardziej GADZIE rysy twarzy…… Jego syn….

Totmes II (gr. Tutmosis) – faraon, władca starożytnego Egiptu z XVIII dynastii, z okresu Nowego Państwa. Syn Totmesa I i drugorzędnej jego żony Mutnefret.

Panował w latach 1492 p.n.e. lub 1482 p.n.e. – 1479 p.n.e. Wstąpił na tron 8. dnia pory Achet w wieku około 21 lat. Według Manethona panował 13 lat i nazywany był Chebron.

…co jest kolejnym śladem……

W czasie swego panowania Totmes II zorganizował kilka wypraw wojennych, skierowanych głównie dla stłumienia rebelii w Nubii oraz na Bliskim Wschodzie, przeciw grupom koczowniczych Beduinów – Szasu, w południowej Palestynie.
W kampaniach tych faraon nie uczestniczył osobiście,
wysyłając swych generałów, co często interpretowane jest jako dowód słabości władcy. Ineni – jeden z dostojników na jego dworze, w autobiografii ze swojego grobowca nazywa króla „Jastrzębiem w gnieździe” (też tytuł HORUSA – czyli UFO na obecne).

…gdyż jak pamiętamy

40_global_aggression

Rys. 12 Cywilizacje i kultury pierwotne jakie około roku 1.500 p.n.e. uległy nieoczekiwanej zagładzie (http://www.grahamphillips.net/eden/eden_2.htm)

Partholon (czytaj 2 fala najeźdźców) (? fragment „holonu” – „papirus z Tulle” wspominał przecież o małych dyskach CZĘŚCIACH większego) miał przybyć do Irlandii „ i ze Wschodu w r. 1980 p.n.e., (tj 1480 p.n.e po korekcie) po zamordowaniu króla Hiszpanii Bela (czytaj PODBICIU Hiszpanii). Irlandzka „Lebor Gabála Érenn” („Księga Najazdów Irlandii”), skompilowana w XII w., podała więcej szczegółów o nim. Według niej Partholon był synem Sery, syna Sru, potomka Magoga, syna Jafeta, syna Noego. Miał przybyć do Irlandii ze środkowego Wschodu przez Anatolię, Grecję, Sycylię i Hiszpanię.

… co jest wyraźnym wskazaniem WIELKIEJ KAMPANII WOJENNEJ toczonej obrzeżami Kaganatu Słowian Scytami wtedy zwanych jaka poprzez Bliski Wschód , wybrzeże Morza Śródziemnego, Hiszpanię zakończyła się inwazją na Irlandię…..

[ I jak widać pośrednio też mówi to samo co mówi Mahabharata iż Magog a tym samym i Gog to SAMI żydzi a nie nacje jakie oni tym epitetem obrzucają. ]

 • i że mniej więcej 170 lat później w to samo miejsce przybył Odyseusz „powracający spod Troi” co może wskazywać na dwa fakty…. jeden wymieniony wcześniej iż „ścigał trojańskich uciekinierów”…. i drugi związany z mitami o „zaginionych plemieniach” iż sam SPIERDALAŁ gdzie pieprze rośnie ze strachu przed karą od MANIFESTUJĄCEGO SIĘ WŁAŚNIE NA GÓRZE SYNAJ BOGA……. na ten drugi fakt wskazuje jego „odysea” toczona UKRADKIEM po terenach MU WROGICH ale o tym już w kolejnej częsci….

Niewątpliwie dzięki Odyseuszowi (Nemedowi) i jego wcześniejszemu „przodkowi” Partholonowi (zakładajac iż to oni napadli a nie oni się bronili czyli iż wykaz z Irlandzkich Sag, tj rodowód tam podany jest prawdziwy) świat zawdzięcza i Szkotów i Irlandczyków i Anglików i ich PSYCHOPATYCZNE, ZWYRODNIAŁE geny…. (czyli plemiona żydów)

I współczesne afery pedofilsko-pederastyczne z takim umiłowanym uczestniczeniem w nich żydów czyli tego co jak podał „Papirus z Tulli” za panowania Amenhotepa I….. PRZYPEŁZŁO TU Z NIEBA… zniewolić kolejną „obiecaną planete” w wielkie zagłębie darmowej wyżerki… gojami zwanej….

 

Copyright by Ktoś

 


PS.
[ cytaty jeśli nie podano inaczej pochodzą z polskiej wiki, podobnie rysunki

istniały w dniu pisania…. niekoniecznie zaś będą w dniach kolejnych….

Polakożerstwo jak obłęd nadważności i nieposkromiona chciwość trawi wielu….

zwłaszcza trawi tzw „polskie” „autorytety”, „nałukowych” opiekunów wiki ]WERSJA W PDF….

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Cywilizacja Słowiańska, Uzurpatorzy, Warszawa, Wojna, świadomość i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

8 odpowiedzi na „Mityczna Warszawa cz. 10

 1. Ktoś pisze:

  Choinka jest pogańskim zagrożeniem dla judaizmu – orzekł Elad Dokow, rabin izraelskiego instytutu technologii Technion w Haifie i wezwał studentów, aby nie chodzili jeść do uczelnianej stołówki, gdzie ustawiono drzewko z myślą o studentach chrześcijańskich.

  Jak podaje agencja Bloomberg, akademicki rabin zalecił na FB studentom, by unikali widoku choinki bowiem ten pogański symbol związany jest z „rozlewem krwi żydowskiej”.

  Agencja podkreśla, że Elad Dokow nie jest w swych poglądach odosobniony, gdyż rada rabinacka Jerozolimy wystosowała pismo do dyrekcji hoteli przypominając, że ustawianie choinek jest zakazane jako sprzeczne z żydowskim prawem.

  Zalecono też hotelarzom, aby nie urządzali zabaw sylwestrowych, bowiem w żydowskim kalendarzu Nowy Rok przypada w inny dzień.”
  (http://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/9827-oto-zydzi-orzekli-choinka-jest-poganskim-zagrozeniem-dla-judaizmu)

  — chanuka też głuptaski, chanuka też i to wielokrotnie bardziej od choinki ;p

  • BasiaB. pisze:

   ❤ 😀 ❤

   Na Ten świąteczny dla nas czas każdemu z Naszych DIAMENTOWYCH ARYA przesyłam miłowanie, radowanie, poczucie spokoju i spełnienia, a prezent od PRAWDZIWEGO, NASZEGO Chrystusa od wczoraj w drodze – nie żartuję !
   Każdemu wg zasług i poczynionych działań, bo tylko wówczas jest właściwa i odpowiednia możliwość skorzystania z niego ❤
   .https://www.youtube.com/watch?v=D4rc–LgU8o
   .https://www.youtube.com/watch?v=UA1e9Xgex34

   Nie bez powodu wybrałam te dwie kolędy – SŁOWA ! SŁOWA !
   Tam jest zawarta pewna wiedza.

   • An pisze:

    Dzięki Basiu za Twe piękne życzenia. Jak to dobrze wiedzieć co chce się powiedzieć. O nawet się rymnęło.
    Miłuję Cię Basiu, miłuję wszystkich człowieków. Miłuję „mistykabb”
    Uczeń An.

    • BasiaB. pisze:

     An – dziękuję w imieniu nas wszystkich 🙂 – jesteś pojętnym i dobrym uczniem 😀 pamiętasz co pisałam przed dwoma laty n/t słowa ludzie 🙂
     Pozdrawiam serdecznie ❤

 2. jaga pisze:

  ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 🙂 dla Was Kochani

 3. BasiaB. pisze:

  Z Poczty Mistyki :
  ” Kochana Basieńko! Dalej nie bardzo wiem jak przesłać Ci
  wiadomość aby znalazła się pod odpowiednim hasłem, więc wysyłam na
  Twojego meila a dalej już tym pokieruj sama. Właśnie skończyłam
  czytanie; Zmiany na Ziemi
  1.Programowanie umysłów cz. 1- czyli co z tą wojną
  2.Odkrywanie Prawdy cz.2- obrzezany system 12-stkowy
  3.Odkrywanie Prawdy cz.3- noc Swaroża
  4.Odkrywanie Prawdy cz.4-Prawdziwy Chrystus, Królowa Nieba
  i Słowiańskie Bóstwa
  Myślę,że te artykuły są warte przeczytania bo bardzo
  korespondują z Waszą wiedzą.

        życzę Tobie i wszystkim mistykowiczom Nalepszego Nowego
  

  2017 Roku. Spełnienia marzeń ,wygranych
  bitew i wygranej wojny.”

 4. Wojwit pisze:

  Basiu, ten film, do którego podaję teraz odsyłacz pasuje bardziej tu niż do filmoteki. Obejrzyjcie koniecznie i zastanówcie zarówno nad perfidnymi kłamstwami „historyków” jak i (może przede wszystkim) nad pamięcią zbiorową i rolą m.in. religii (dawniej i dziś) a merdiów (dziś) w jej modyfikowaniu ku dobru rządzących oraz ich sług: androidów, ich hybryd a także „folksdojczów”….

  .https://www.youtube.com/watch?v=iamz07ArRZM

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s