DNA – prawoskrętne czy lewoskrętne ,oto jest pytanie ?

W tym momencie będę się posługiwała w całości cytatami ze specjalistycznego forum ,,na którym zabierają głos biologowie ,botanicy ,genetycy,biochemicy :

„ Czemu w świecie żywym występują (prawie) tylko cząsteczki lewoskrętne?

Pytanie dobre, odpowiedz byłaby pewnie jeszcze lepsza, ale jej nie znamy.
I tak, to mógł być przypadek. Gdyby to było celowe…to natura pewnie pozbyłaby się już drugiej formy. A wyjątki istnieją i mają się dobrze, choć ich niewiele….

Enancjomer- cząsteczka chemiczna skręcająca światło spolaryzowane w którąś stronę (tak najprościej).
Enancjomery są dla siebie odbiciami lustrzanymi (tak jak lewa i prawa ręka).
Upraszczając, każdy związek posiadający co najmniej jedno centrum chiralne posiada jedną wersję prawoskrętną, drugą lewoskrętną (odmiany D i L).
Aminokwasy są chiralne i posiadają odmiany D i L (oprócz glicyny).
Także RNA jest chiralne, DNA jest chiralne, glukoza i wiele innych biologicznie ważnych cząsteczek.
Życie musi być chiralne, to jest wymóg bez którego życie by nie istniało!
Enancjomery posiadają identyczne właściwości fizyczne i chemiczne wobec niechiralnych (czyli nie skręcających światła czynników jak cząsteczki achiralne, temperatura itp.).
Takim czynnikiem jest np. promieniowanie UV.
Dlatego forma D i L aminokwasów jest tak samo stabilna wobec promieniowania UV.

Jeżeli połączymy aminokwas L z RNA, które też jest chiralne (ryboza jest D) to powstanie połączenie dla którego takie same połączenie D aminokwasu z D-RNA NIE BĘDZIE ENANCJOMEREM.
Czyli właściwości fizyczne tych dwóch połączeń będą różne.
Z doświadczeń wynika że połączenie L aminokwasu z D- RNA jest bardziej stabilne energetycznie.
Ale takie połączenie ma swój enancjomer, czyli formę która będzie jego odbiciem lustrzanym.
Jest to połączenie D aminokwasu z L-RNA. I jest ono tak samo stabilne.

Wyjaśnienie więc obecności jedynie L aminokwasów w białkach ZAKŁADA ISTNIENIE CHIRALNEGO RNA.
Jak widać nie wyjaśnia to istnienia tylko i wyłącznie form jednoskrętnych.
Po prostu powinny powstać dwie alternatywne formy życia, a jak widać ich nie ma.

Stabilność formy L-aminokwas- D-RNA sugeruje że selekcja nastąpiła bądź na poziomie RNA, bądź systemy ewoluowały równolegle i na pewnym poziomie jeden „nauczył się” szybciej wykańczać drugi system (co było mu potrzebne do przetrwania- dlaczego? 🙂 ).

Chiralne-czyli nieidentyczne lustrzane odbicia.
Chiralność daje możliwość działania selekcji, a to istotnie jest koniecznym warunkiem do powstania życia.

Skąd więc wielokrotne twierdzenie czołowych autorytetów , że to właśnie promieniowanie UV mogło być czynnikiem selekcyjnym?

Ależ te autorytety mają rację: promieniowanie UV mogło być czynnikiem selekcyjnym odnośnie aminokwasów, bo zanim były białka istniał już świat RNA.
To RNA było na początku: jeśli były tylko formy D- rybozy, no to rzeczywiście UV mogło być tu czynnikiem selekcyjnym.
Skąd jednak wzięło się tylko D-RNA?

Najpierw powstało RNA (D i L), aminokwasy D i L.
Potem aminokwasy zaczęły łączyć się z RNA (coś jak prymitywne tRNA).
Na tym etapie formy D-RNA: L-aminokwas były stabilniejsze (oraz bardziej odporne na światło) niż D- RNA D- aminokwas.
Ale równolegle powstały kompleksy L-RNA D-aminokwasy.
No i zaczęła się konkurencja.
Formy D aminokwasów nie były korzystne dla pierwszego systemu, formy L aminokwasów nie były korzystne dla drugiego systemu.
Każdy z systemów musiał stworzyć jakiś sposób eliminacji tych niepożądanych.
No tutaj już bardzo mało prawdopodobne byłoby, gdyby te dwa systemy były równoczesne. Jeden powstał po prostu szybciej, co dziwić nie powinno.
Ten szybszy „rozmnożył się” na tyle, że drugi nie miał już szans.
Jak dokładnie się to stało i kiedy- to pytania na które nie znamy dokładnych odpowiedzi. Ale to tylko kwestia czasu 🙂

Grzyby i fitoplankton w niektórych przypadkach używają aminokwasów prawoskrętnych.
Jeśli są one w mniejszości-to widać był jakiś selekcyjny powód ich ewolucyjnej porażki.

Te formy D są bardzo sporadyczne i przede wszystkim nie występują w białkach.
Nie są cegiełkami budującymi życie, a ich historia jest znacznie krótsza i zupełnie inna.
Są to głównie toksyny i inne cząsteczki o różnych funkcjach.

Co do początków życia warto chyba wiedzieć co było na początku.
Do niedawna nie możliwe było zrozumienie tych początków.
Przecież aby cząsteczka się powieliła potrzebny jest cały mechanizm białkowy, bardzo skomplikowany.
Skąd więc on się wziął, skoro jest on kodowany przez cząsteczki które powiela ?

Przełomem okazało się odkrycie właściwości pewnych cząsteczek RNA, które jak się okazało posiadają zdolność samoreplikacji.
To nie białka miały swój udział na początku, a rybozymy (samoreplikujące się cząsteczki), które jednocześnie stanowiły dla siebie matrycę.
Pojawienie się tej pierwszej samoreplikującej się cząsteczki musiało wywołać serię replikacji zmierzających do powielenia jej liczby.
RNA to w ogóle bardzo ciekawe cząsteczki jakże niedoceniane przez długi czas.
Wszystko tylko kręciło się wokół DNA, jako nośnika informacji.
A jednak RNA i dziś pełni w organizmach ważne funkcje.

Nie tylko zresztą jako znane pewnie wszystkim mRNA, tRNA i rRNA (to akurat mamy wspólne z bakteriami).

Ciekawe są właśnie takie cząsteczki RNA, które powodują, że nasze geny mogą składać się w różny sposób.
Jeden gen może kodować kilka, a nawet kilkadziesiąt różnych białek, dzięki tzw. alternatywnemu splicingowi, który nie możliwy byłby gdyby nie właściwości RNA.
Geny eukariotyczne zawierają w sobie introny, które zostają wycinane.

Jeśli gen zawiera kilka intronów to na kilka różnych sposobów może być złożony.
Oczywiście składaniu ulega pre-mRNA czyli piewotny transkrypt.
A co pozwala się wyciąć intronom?
No właśnie same się wycinają :).
Nie zawsze, ale często (grpa I i II intronów).
Cząsteczka RNA ma zdolność samoobróbki.
To taka nasza pamiątka po pierwszych rybozymach, jakie umożliwiły rozwój życia.
RNA ma tą ciekawą właściwość, że w przeciwieństwie do DNA nie jest specjalnie trwałe.

Nie trorzy trwałej termodynamicznie struktury podwójnej helisy i zwykle ma długość kilkudziesięciu nukleotydów.
Za to może tworzyć struktury o różnych kształtach, jak np. tRNA o kształcie koniczynki (powiedzmy 🙂 ).
Także replikacja tych pierwszych cząsteczek RNA nie była doskonała, bo nie była wierna.
Ta raczej mało korzystna cecha została wyeliminowana przez wytworzenie DNA.
Pozbawienie rybozy jednej grupy OH dało możliwość stworzenia stabilnej struktury dwuniciwej (przez pozbycie się zawady sterycznej), przez co długość łańcucha mogła ulec znacznemu zwiększeniu. Dzięki temu my możemy istnieć.
Zrozumienie tego świata na pewno zbliży nas do zrozumienia naszego początku. „

http://ateista.pl/archive/index.php?t-1699.html

Rna1

„ Tak samo skrętność DNA może nie być kwestią przypadku.
Nowy eksperyment Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Nebraska potwierdza hipotezę postawioną jeszcze w latach 60, że za kierunkiem skrętu helisy mogą stać fundamentalne prawa wszechświata.
Promieniowanie kosmiczne, elektrony o dużej energii, mają to do siebie, że w większości są “lewoskrętne”.
Pod tym pojęciem w fizyce kryje się związek między spinem cząstki a jej pędem.
Bez wchodzenia w zawiłości fizyczne – lewoskrętnym elektronom znacznie łatwiej jest niszczyć lewoskrętne cząsteczki, prawoskrętne skuteczniej niszczą cząsteczki prawoskrętne.
I tak się składa, że w promieniowaniu kosmicznym dominują elektrony lewoskrętne.
Co jeszcze zdoła nas zadziwić swoją jedynie pozorną losowością?

http://news.unl.edu/newsrooms/unltoday/article/why-is-dna-right-handed-unl-finding-supports-hypothesis/

„ Dlaczego aminokwasy są lewoskrętne?
Najlżejsze, posiadające znikomą masę cząsteczki zwane neutrinami są zawsze lewoskrętne !
Wniosek z zachowania CPT i złamania CP?
Nasz lewoskrętny antymaterialny bliźniak z każdym dniem staje się coraz młodszy!
I jeśli symetria CPT jest prawdziwa a symetria CP rzeczywiście złamana, to właśnie nasza strzałka czasu jest asymetryczna. „

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/TPSS/Jadrowa/70x100symm5pl-Tomasz_Kazimierczak.pdf

„ Wyróżnia się dwa główne typy kwasów nukleinowych:
Kwas deoksyrybonukleinowy (DNA)
Kwasy rybonukleinowe (RNA): m-RNA, t-RNA, r-RNA (rybosomalny RNA)
Helisa składająca się z dwóch nici polinukleotydów może przyjmować różne konformacje.
W organizmach żywych obserwuje się konformacje B i Z. Przyjęcie konkretnej konformacji zależy od hydratacji molekuły DNA, obecności poliamin, kierunku i sposobu skręcenia DNA.
Forma Z-DNA występuje w przypadku występowania metylowanych nukleozasad, helisa zmienia kierunek skręcenia na lewoskrętny.
Najbardziej uwodniona jest forma B.
Forma A jest luźniej skręconą prawoskrętną spiralą posiadająca szerszy mniejszy rowek, ale za to węższy i głębszy większy rowek.
Konformację taką przyjmuje DNA częściowo odwodnione, nie jest to konformacja występująca w warunkach fizjologicznych komórki.
Może ona jednak występować także w komórkach w formie kompleksów z RNA lub enzymami.
Powielenie materiału genetycznego komórki poprzedza każdy proces jej podziału. Synteza
DNA zachodzi w jądrze komórkowym .
W wyniku replikacji DNA powstają dwie nowe cząsteczki DNA o identycznych sekwencjach nukleotydów, zawierające jedną nić macierzystą oraz jedną 8b nowopowstałą.
Błędy powstałe podczas replikacji są od razu rozpoznawane i niwelowane przez polimerazę DNA.

http://www.chemiabioorganiczna.polsl.pl/studenci/materialystudenci/KN-Kwasy_Nukleinowe.pdf

„ Witamina C – czyli kwas L – askorbinowy to ważna dla organizmu witamina uczestnicząca w wielu procesach biochemicznych. Ponieważ w odróżnieniu od większości zwierząt, organizm ludzki nie potrafi sam syntetyzować wit. C, musi być ona dostarczana wraz z pożywieniem lub zewnętrznie na skórę. Kwas askorbinowy występuje w dwóch formach określanych literami L i D. Tylko forma lewoskrętna – L – kwasu askorbinowego wykazuje 100% biologicznej aktywności witaminowej i może być przyswajana przez organizm i wykorzystywana przez skórę. „

http://www.biochemiaurody.com/slownik/ascorbicacid.html

„ RNA – kwas rybonukleinowy
Tylko u wirusów przechowuje materiał genetyczny!
U innych organizmów żywych uczestniczy w realizowaniu informacji genetycznej. Wynosi ją poza jądro komórkowe.

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje RNA:
1. mRNA – matrycowy (informacyjny) RNA.
Jest to kopia nici DNA jądrowego, służy do przenoszenia informacji genetycznej z jądra do cytoplazmy.
2. rRNA – rybosomowy RNA. Buduje rybosomy.
3. tRNA – transportujący RNA.

RNA
Powyżej widzimy nić tRNA. Ma ona dosyć ciekawy kształt przypominający krzyż. „

http://zapytaj.onet.pl/Category/006,001/2,21577148,Podstawowe_informacje_o_DNA_i_RNA__drobne_rozszerzenia.html

trna

Przygotowała  i zebrała  BasiaB

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii DNA lewoskrętne, mistyka, zdrowie, zmiany wewnątrz nas, świadomość i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

57 odpowiedzi na „DNA – prawoskrętne czy lewoskrętne ,oto jest pytanie ?

 1. BasiaB pisze:

  Tak jak obiecałam ,tak napisałam . Mam nadzieje ,że ten wpis jest dla wielu zrozumiały 🙂
  Najważniejsze zdania w tekście zostały przeze mnie wytłuszczone !
  Niestety,jest nas niewiele .
  A na dodatek mają takie plany :
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/uczeni-twierdza-ze-juz-za-kilka-dekad-czlowiek-zacznie-znowu-ewoluowac

  • Ala pisze:

   Kolejny krzyż???

  • Magda pisze:

   Przyznam, że zrozumiałam z tego niewiele… Ale nasuwa się więc pytanie – czy my wszyscy tu zebrani mamy lewoskrętne DNA?

   • BasiaB pisze:

    Większość z nas – tak…- ma lewoskrętne.
    Szczegóły Magdziu jak się zobaczymy 🙂
    Prawoskrętne ma większość osób ,ale to nie my 🙂
    Prawoskrętne ,maja istoty ,które nie współgrają z systemem Kosmosu – Wszechświata !
    W Kosmosie ruch cząsteczek jest lewoskrętny i on jest naturalny i fizjologiczny.
    Fizjologiczny tzn.min. żywy –
    syntetyczny – prawoskrętny !

 2. veronika pisze:

  Prosze pomozcie

 3. veronika pisze:

  Wczoraj mnie zaatalowali, okropnie.
  Wyslali upadlego ducha, zeby mnie oplatal i zdominowal.
  Zrobilam oczyszczanie i musialam w ciagu nocy robic wszystkie zabezpieczenia z kompendium.
  Dobrze, ze ta strona z kompendium caly czas jest.
  Dzisiaj juz jest lepiej.
  Ale jestem taka slaba, ze ledwo chodze.
  Nie mam sily na nic.
  Czy ktos moglby to sprawdzic jak poszlo?

  Bylam taka oplatana tym, ze wogole na nowa strone M nie moglam sie dostac i nawet na strare forum tez. I z tego wszystkiego nawet hasla zapomnialam.

  Jak ja wygladam, czy sobie poradzilam?
  Czy dzisiaj tez mam sie przygotowac?

  • słoneczna jaskółka pisze:

   Veroniko, przed pójściem spać, sprawdzaj czy czasem pod łóżkiem ci nie siedzi mały smok i nie rozsiewa mroku w przestrzeni mentalnej 🙂

 4. Michał pisze:

  Postaraj się wejść na zamknięte forum i tam pogadamy – dużo strachu czuje wokół Ciebie, stanowczo zbyt dużo

 5. Marcin pisze:

  Weroniko, rób sobie codziennie oczyszczanie, nawet wtedy, jak nie czujesz, że musisz. Nie ma wtedy szans na jakiś mocny atak i zawsze sobie w chwilę z nim poradzisz.
  Ja też kiedyś zlekceważyłem atak, a właściwie nie przypuszczałem, że to atak a po tygodniu nie miałem sił aby się bronić. Teraz czyszczę się codziennie i nie mam tych problemów.
  To się nazywa profilaktyka 🙂 A najlepiej jest czyścić się wtedy, kiedy człowiek ma najwięcej energii. Ja np. robię to wcześnie rano, ale każdy ma swój czas.

 6. veronika pisze:

  Probuje nie wychodzi, nie daje mnie sie zalogowac.
  Pamietam glowne haslo, ale nie pamietam cyferek na koncu.
  @Marcinie, oczyszczam sie codziennie, bo bez tego by bylo jeszcze gorzej.

 7. Michał pisze:

  Gapciu, każdy dostał nowe hasło na maila, musisz się opanować i zacząć myśleć na spokojnie – teraz wejdź na maila i sprawdź jakie jest hasło, na zamkniętym forum porozmawiamy, bo tu nie ma co…

 8. veronika pisze:

  😦 tydzien temu niechcacy skasowalam kilka emaili a wraz z nimi byl email z haslem 😦

 9. Michał pisze:

  a nie masz tu nikogo, do kogo masz maila? poza Basią – ew. możesz podać swojego, to do Ciebie napisze gapo. Poza tym sprawdź kosz na poczcie, tam mozę jeszcze być zanim system go usunie

 10. veronika pisze:

  Sprawdzalam w koszu, nie ma 😦
  Zawsze sie logowalam na forum bez hasla, bo raz mnie zapamietalo i juz. I zawsze pamietalam haslo, bo pamietam wszystkie hasla, a teraz niespodzianka i to wtedy jak najbadziej potrzebuje 😦

 11. Michał pisze:

  Veronika, rpzecież wczoraj byłaś na zamkniętym – sprawdź czy dobrze wpisujesz to hasło – 1 litera jest duża na końcu jest cyfra, zamknij oczy i sobie ją przypomnij – ona jest w Tobie, tylko uległas panice i strachowi… i wszystko się rozmyło. Pamiętasz co mówiła Basia – kim jesteś? powtarzaj to sobie na głos z pełną mocą.. nie bój się i nie martw, pomogę Ci

 12. Marcin pisze:

  Veroniko coś tam starałem się pomóc. Czy lepiej się czujesz?
  Michał sprawdź, bo wydaje mi się, że Veronika ma potwierane czakry i przez to ataki są łatwiejsze.

 13. veronika pisze:

  Marcinie,
  Dziekuje za pomoc, czuje sie lepiej, nastroj mnie sie poprawil.
  Jak pisalam z Michalem na mailu to cos go tez napadlo, odemnie przeskoczylo.
  To sa jakis upadly duch ten co mnie zaatakowal, z tego sie oczyszczaj.
  A czakry to mozliwe ze sa pootwierane, bo jeszcze tak daleko w kompendium nie doszlam.
  A pracuje nad soba codziennie.
  Bede tu pisac, zeby nie przenosic tych zlych energii na forum.

  • słoneczna jaskółka pisze:

   Veroniko może za dużo się czymś przejmujesz, albo jesteś może przewrażliwiona. Czy to co ci się przytrafia, może dziać się na prawdę ? Odpocznij sobie na łonie natury i przez dłuższy czas postaraj się nie myśleć o duchach, ufo, itp.

 14. Michał pisze:

  nie napadło 🙂 tylko wyczułem tego obecność… a to różnica 😛

  Widziałaś kiedyś aby cień nakrył Słońce w pełni ? 🙂

 15. veronika pisze:

  Nie ma szans 🙂
  I juz jest duzo lepiej 🙂

 16. Marcin pisze:

  Veroniko śmiało pisz na forum. Każdy odparty atak to krok do przodu. Nabiera się wiedzy i pewności w działaniu. Potem idzie coraz szybciej. Jutro rano jeszcze „rzucę okiem” trochę dokładniej co u Ciebie słychać. Ja jestem „skowronek” i rano każda praca łatwiej mi idzie.

 17. Michał pisze:

  Veronika bardzo dobrze sobie poradziła sama – nie ma potrzeby aby ktoś jej pomagał, bo sama sobie dobrze pomaga; takie jest moje zdanie. a co do śmiałego pisania – zalecałbym ostrożność i umiarkowanie – licho nie śpi. Oczywiście to decyzja Veroniki czy wpuści kogokolwiek w swoją strefę energetyczną… ale ja bym jej to odradzał – dostałą ode mnie wytyczne i świetnie sobie poradziła i znów sobie świetnie poradzi 🙂 prawda Veroniko? 🙂

 18. veronika pisze:

  Teraz jak juz ochlonelam to mi sie zaczyna przypominac:
  ze faktycznie musialam spalic tego demoniastego.
  Siedzial taki jakby na jakims tronie czy cos, nie wiem za kogo sie uwazal 🙂
  I pamietam, ze mial brzuch wystajacy na wierzchu taki jak te niektore figurki buddy z brzuchem na wierzchu he,he na serio 🙂
  I normalnie go wiry razem z tym jego tronikiem smiesznym wciagnely, jaja normalnie teraz.
  No ale wczoraj to mi do smiechu nie bylo.
  Ale poszlo!!!!! HA.

  @Marcinie
  Jesli masz mozliwosc to sprawdz prosze rano bo ja dalej ide do przodu a kazde info na wage zlota 🙂

  @ 🙂 🙂 🙂 Michale USMIECHAM SIE 🙂

 19. Marcin pisze:

  Michał ma rację co do uwierzenia w siebie. Zresztą sam jestem przeciwny wchodzeniu w czyjąś energetykę bez zgody właściciela. Niekiedy wymagana jest pomoc. Choć w moim przypadku kiedy jej potrzebowałem dostałem ją od kogoś, kto na mnie „zarzucił sieci”.
  Rano jak obiecałem coś tam podziałałem na Tobą, ale od tej pory rękawy zakasać i do roboty sama. 🙂

  • basiabc pisze:

   Z|goda jest potrzebna tylko kiedy działania maja niecny cel.
   Jeżeli ktokolwiek się ochrania ,a potrzebuje pomocy tak jak Veronika ,wydaje akcess do SWCI tylko o taką pomoc ,która jest zgodna z Jego Prawem !

 20. Marcin pisze:

  Aha, a co do pisania śmiało to mówiłem o forum zamkniętym, a nie tu.

 21. veronika pisze:

  Dzien dobry,
  Marcinie, mam nadzieje, ze nie zarzuciles nic na mnie, co?
  Bo rano jak sie obudzilam to mnie troche glowa bolala.

  @ Michale froum dziala, przynajmniej ja wchodze i jest ok.

  • Władimir pisze:

   Podstawowa zasada przy atakach energetycznych – nie proś o pomoc nikogo – szczególnie gdy nie masz pojęcia kto cię atakuje, bo może przyjść czas gdy będziesz baaardzo zdziwiona!!! Zresztą Marcin radzi podobnie „Wiesz najlepiej czyścić się samemu. Wtedy nie ma wpływu innych energii”. – No i dobrze prawi!

 22. Marcin pisze:

  Słuchaj Veroniko. Ja raczej nie zabieram się za pracę nad innymi oprócz rodziny, ale jak już się wezmę to przeleciałem całe kompendium. Miałaś dużo klątw i tam inne co nieco. Wiesz najlepiej czyścić się samemu. Wtedy nie ma wpływu innych energii. Jak też nie jestem czysty jak kryształ 🙂 i coś zawsze może wejść w rezonans. Życzę również miłej niedzieli. 🙂

 23. veronika pisze:

  Robie caly czas, codziennie. Dzisiaj juz musialam nowy notes kupic bo mnie sie kartki czyste skonczyly 🙂 Mam nadzieje, ze tez sie naucze jak oczyszczac swoja rodzine 🙂

 24. basiabc pisze:

  Michale i Marcinie – bardzo Wam serdecznie dziękuję za pomoc Weronice .
  Jesteście Światłem ,mądrością i dobrocią Serca 🙂

 25. basiabc pisze:

  ” Jak się okazało, spory kawał ludzkiego DNA na pewno nie pochodzi z planety Ziemia.
  Zanim dobrano sie do DNA, na początku lat 30-tych ub. wieku, niejaki Hubertus Strughold przeprowadził na grupie ochotników doświadczenie mające pokazać działanie zegara biologicznego zakodowanego u człowieka, oraz jego wskazanie.
  Mówiąc prościej, chodziło mu o uzyskanie dokładnego pomiaru bezwzglednego, dobowego czasu aktywności człowieka.
  Doświadczenie udało się i wykazało, że zegar dobowej aktywności człowieka jest zaprogramowany na czas dłuższy niż wynosi doba ziemska.
  H. Strughold napisał w oparciu o wyniki tego eksperymentu pracę, w której stwierdził, że człowiek nie pochodzi z planety o nazwie Ziemia.
  Pochodzi z jakiejś innej we wszechświecie.
  Chyba, jako pierwszy ogłosił, że człowiek nie pochodzi z Ziemi.
  To twierdzenie poparły późniejsze badania DNA człowieka.
  Dla niedowiarków dodam, że H. Strughold nie był byle kim. W czasach III Rzeszy pełnił funkcję Naczelnego Lekarza Luftwaffe i Szefa Służby Medycznej Luftwaffe.
  Po wojnie pełnił dokładnie te same dwie funkcje w US AIR FORCES, a następnie został przejęty przez NASA do pełnienia tych samych funkcji.
  Amerykański program szkolenia pilotów kosmicznych jest właśnie jego dziełem. Do dziś jest nazywany w USA „ojcem medycyny kosmicznej”.
  Dodam jeszcze ciekawostkę. To właśnie Strughold, na podstawie doświadczeń prowadzonych wg. jego metodyki przez SS w Dachau, udowodnił, że najlepsze predyspozycje do pracy pilota ma biała, czyli aryjska rasa.
  To on udowodnił, że najlepszymi i najbardziej niezawodnymi pilotami są czyści rasowo Ariowie. Ktoś może myśli, że to mój przejaw rasizmu? Jeżeli tak, to proszę wymienić choć jednego pilota amerykańskiego statku kosmicznego, który nie był białym.
  Chodzi mi o pilota, a nie członka załogi. Doda też znaną z filmu historię pierwszego, czarnego nurka w US NAVY. Tam wcale nie chodziło o rasizm i dyskryminację czarnych.
  W tym zakazie dla czarnych chodziło o wrodzone, rasowe predyspozycje i bezpieczeństwo wykonywanych zadań, ponieważ w grę wchodziły duże różnice ciśnień, oraz ciężka przaca w warunkach bardzo znacznie odbiegających od ciśnienia atmosferycznego.
  To właśnie wyniki badań Strugholda. W filmie widać to było podczas egzaminu, gdy wszyscy, biali nurkowie dawno zakończyli zadanie, a czarny mozolił się z tym jeszcze przez kilka godzin, a było to tylko w rzece.
  Tak więc chyba dość obrazowo wyjaśniłem, że Ziemia jest od dawna okupowana przez „obcych”, czyli … przez NAS. (i tu kłania się ujawniana od pewnego czasu prawdziwa historia Ariów, ich pozaziemskiego pochodzenia, ich mocarstwa i ich dawno zapomnianej i zniszczonej przez Semitów wiedzy)”
  http://innemedium.pl/wiadomosc/przyczyna-zaglady-miasta-mohendzo-daro-nadal-owiana-jest-tajemnica#comment-84057

 26. Andrzej pisze:

  BB przy niczym ani za niczym nie obstaje ….
  ps. Bardzo dziękuje za Twoją cierpliwość do moich poczynań …..

 27. Niewidoczny pisze:

  A coż to za hybryda Wam się przypałętała?

 28. BasiaB pisze:

  Całkiem niedawno…hahaha – dobre sobie 🙂
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/microsoft-chce-zapisywac-dane-cyfrowe-w-dna

  czyścic , czyścic i jeszcze raz czyścic z każdego zapisu !!!

  • BasiaB pisze:

   od dawna to robią – to co includują to eukarionty, wytwarzające plazmę niszczycielską dla naszych genów.
   Eukarionty są również rozpylane w powietrzu :
   http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/amerykanscy-naukowcy-zmodyfikowali-genetycznie-ludzkie-embriony-z-pomoca-metody-crispr

   • Vanad pisze:

    To wszystko przeciętnemu człowiekowi w głowie się nie mieści i dlatego wykorzystują to , bo któż może mieć dostęp do takich kombinacji. Czy pytają nas jako populację o zdanie, a tym bardziej o zgodę na gmeranie w DNA? Najlepsze z tego artykułu jest to:
    „…skrajnym przypadku zachęcić naukowców do wyhodowania superludzi. Oczywiście zanim to nastąpi, potrzebne są badania.”
    Ciekawe jakiż to skrajny przypadek biorą pod uwagę, może jakąś następną wojenkę światową, oczywiście za nim to nastąpi poprzedzi to szereg badań, na kim?
    Taki film ostatni z serii Mumia (i „przyjaciele”) Tom Cruize jakby odmłodzony o 30 lat, normalnie wygląda lepiej niż w swoich pierwszych młodzieńczych rolach. Czyżby DNA superbohatera?
    Poza tym fabuła filmu tez daje do myślenia 🙄

    • BasiaB pisze:

     Vanad – cały czas podaję, ze informacje są wokół nas, np w filmach SF i mało kto w to wierzy.
     Osobiście przekonałam się o tym w trakcie oglądania SG-1.

     Tyle jest porwanych polskich dzieci, ślad o nich zaginął.
     Rocznie na świecie ginie 300 000 dzieci.
     Gdzie one są ?
     Co z ciałami ofiar na Ukrainie ?
     przecież było głośno o cenach za poszczególne części ciała.
     Tyle krwawych jatek ?
     co z jeńcami i ofiarami ?
     gdzie są kaleki wojenne ?
     Nic o nich nie słychać.

     Ty uważałeś że potrzebuję psychiatry ? Nie to ten nikczemny świat potrzebuje leczenia, a ja o tym wiem, znam szczegóły i widzę, dlatego jestem niewygodna, a reszta ataków na mnie i na moich czytelników to celowe działania za pomocą mikrofal i mind control na tych którzy mnie atakują.

     Twój atak na mnie nie miał źródła w Tobie i ja to wiem, to się odbyło poza Twoja świadomością.

  • Iwona Gierula pisze:

   Basiu pytasz gdzie są kaleki wojenne,gdzie porwane dzieci. W Japonii powstała oficjalna i reklamująca się restauracja ,w której podają ludzkie mięso.Nikt nie protestuje ,to jest profanacja człowieczeństwa.Nie tylko jesteśmy wykorzystywani na części zamienne,ale także kulinarnie. Rodzina po śmierci swojego bliskiego może sprzedać jego ciało na rzeź.
   htt::/ /zmianynaziemi.pl/

   • BasiaB pisze:

    Poszukałam Iwonko, bowiem umieszczony przez Ciebie link, jest niekompletny. Włosy mi dęba stanęły, kiedy zobaczyłam ten obrazek:
    http://adamkuncicki.pl/pierwsza-na-swiecie-restauracja-z-ludzkim-miesem/

    Ja wiem na pewno, że azjaci to klony, hybrydy, to nie są ludzie – człowiek wg naszego rozumienia tego znaczenia.
    Może oni jedzą siebie nawzajem ? w końcu to nie tak trudno wyhodować, wyprodukować takiego mutanta ?!
    To co się obecnie dzieje na Ziemi przekracza wszelkie normy !
    To jest „Sodoma i Gomora”. Ten termin co chwilę słyszałam w zeszłym roku, a co oznacza to każdy wie.
    Tak więc nastały czasy przed APOKALIPSĄ, która zmiecie to gówno z powierzchni Ziemi nawet z jej wnętrza !

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s