Takie tam…o obecnej sytuacji politycznej

Oto dowiadujemy się, że najbardziej znany w świecie, współczesny ludobójca, odwalił kitę, w związku z czym skundlone marionetki śpieszą stawiać mu „pomniki” w naszej świadomości zbiorowej.

Słyszmy więc, jakiż to on i dla Polski zasłużony nie był? 🙂 ale… chyba nie sprofanują nam jeszcze bardziej Wawelu? 🙂

Przypomnijmy więc, jak traktował świat oraz jak naprawdę traktował Polskę ten ludobójca, znany m.in. z takiego oto tekstu:

KIEDYŚ ŁATWIEJ BYŁO KONTROLOWAĆ MILION LUDZI NIŻ ICH POZABIJAĆ a DZISIAJ NIEPORÓWNYWALNIE ŁATWIEJ JEST POZABIJAĆ MILION LUDZI NIŻ ICH KONTROLOWAĆ
(źródło: https://www.youtube.com/watch?v=nDZT04-Rfgo )

A co w praktyce oznacza zwrot: „kontrolować ludzi”, no i w jaki sposób można – bezkarnie – pozabijać milion/y ludzi?

Otóż jedyny sposób na bezkarne zabijanie milionów, to wywołanie im wojny – wojen, a tych, jak wiemy, nigdy nam w świecie nie brakowało.
Jednak, aby w ogóle można było wzniecić wojnę, to najpierw trzeba mieć możliwość KONTROLOWANIA świadomości zbiorowej, czyli kontrolowania tego, jak ludzie myślą, w co wierzą i jak zachowują się, kontrolowania ich decyzji, aby móc nimi pokierować, oczywiście bez ich wiedzy o tym oraz bez ich woli, czyli tak, aby ludzie wierzyli, że to oni sami decydują o tym, co robią.
Kontrolę świadomości zbiorowej przejmuje się nad społeczeństwem wtedy, kiedy ma się możliwość kontrolowania INFORMACJI, która trafia do świadomości zbiorowej całej populacji ludzkiej, od momentu urodzenia, aż do śmierci.
Stanisław Michalkiewicz nazywa tę kontrolę „piekielną triadą”, a ludzi, których umysły zostały „zoperowane” przy jej pomocy, ludźmi zduraczonymi, którzy nawet nie wiedzą o tym, że zostali „zoperowani” przy pomocy informacyjnego terroru.

W skład tego terroru wchodzi tzw. „system edukacji”, mediabroń masowego rażenia, oraz rozrywka, którą również można się posłużyć, wykorzystując ją przeciw nieświadomym tego ludziom, oddziałując na ich umysł zbiorowy. (np. filmy, bądź spektakle teatralne, których zadaniem jest konfliktowanie społeczeństwa, z czym mamy przecież do czynienia w Polsce)

W sumie „piekielna triada”, jako całość, czyni ludzkość bezmyślnymi głupolami, wierzącymi w to, że są ludźmi dobrze poinformowanymi, wierzącymi niemal we wszystko, co zobaczą i usłyszą w mediach kontrolowanych przez psycholi, czyli tych meNdiach głównego ścieku informacyjnego.
Kiedy taki stan świadomości zbiorowej zostaje osiągnięty, wówczas możliwe jest konfliktowanie ludzi i wtedy wojny są KREOWANE m.in. przez takich psychopatów, jak Brzeziński.

Oto co bardziej ciekawe cycaty, z wypowiedzi Brzezińskiego, pochodzące z: http://www.prisonplanet.pl/multimedia/10_rocznica_911_loose,p49279256

Ze względu na ściągnięcie do Polski umundurowanych zbrodniarzy i szczucie nas na Rosję, wskazując nam, jakoby stamtąd miało pochodzić zagrożenie dla Polski, szczególnie zalecane jest zapoznanie się z takimi jego przemyśleniami:

1 – „Ameryka, sprawująca bezprecedensową hegemonię w świecie, nie ma obecnie żadnego rywala. Ale czy sytuacja ta utrzyma się w przyszłości?”

2 – „Dla Ameryki GŁÓWNYM TROFEUM geopolitycznym jest Eurazja. Przez pół tysiąca lat na świecie dominowały mocarstwa eurazjatyckie: narody walczące o panowanie regionalne i dążące do zdobycia hegemonii w skali globu. Obecnie dominującą siłą w Eurazji jest mocarstwo spoza tego kontynentu a światowy prymat Stanów Zjednoczonych bezpośrednio zależy od tego, jak długo i jak skutecznie zachowają one dominującą pozycję na kontynencie eurazjatyckim.”

3 – „W Eurazji mieszka około siedemdziesięciu pięciu procent ludności świata i znajduje się tam również większość fizycznych bogactw globu, zarówno w postaci przedsiębiorstw, jak i bogactw naturalnych. Eurazja wytwarza około sześćdziesięciu procent PNB świata i dysponuje siedemdziesięcioma pięcioma procentami znanych światowych zasobów surowców energetycznych.”

A TERAZ UWAGA!!!

4 – „W Eurazji leżą wszystkie państwa mogące ewentualnie zagrozić gospodarczemu i politycznemu prymatowi Ameryki. POTĘGA wszystkich państw eurazjatyckich RAZEM WZIĘTYCH znacznie PRZEKRACZA potęgę Stanów Zjednoczonych. Na SZCZĘŚCIE dla Ameryki Eurazja jest ZBYT WIELKA, aby stanowić polityczną JEDNOŚĆ” !!!

5 – „OGROMNA EUROAZJATYCKA SZACHOWNICA o DZIWNYM KSZTAŁCIE – rozciągająca się od Lizbony do Władywostoku – STANOWI POLE GRY” !!!
(czyli my jesteśmy takimi „pinkami do gry” na tej szachownicy dla tych US-rael-SS-kich, ludobójczych bestii!)

6 – „Jeżeli obszar środkowy znajdzie się w orbicie rozszerzających się wpływów Zachodu (gdzie dominuje Ameryka), jeśli region południowy nie stanie się domeną jednego gracza i jeśli część wschodnia nie zostanie zjednoczona w taki sposób, że Ameryka utraci swoje przyczółki na obrzeżu, można będzie powiedzieć, że Stany Zjednoczone zdobyły przewagę.”

i dalej ten sam cytat:
„Ale jeśli środek szachownicy ODRZUCI wpływy Zachodu i stanie się SILNĄ, ekspansywną CAŁOŚCIĄ, jeśli zdobędzie KONTROLĘ nad południem albo zawrze SOJUSZ z POTĘŻNYM graczem ze wschodu, wówczas wpływy amerykańskie w Eurazji dramatycznie się skurczą.”
(czyż nie z tego właśnie powodu jesteśmy szczuci nas na Rosję przez tych mieszkających pomiędzy nami Żydów z polskimi nazwiskami?! Czyż w ten sposób – poprzez konfliktowanie nas – nie próbują zapobiegać naszemu SŁOWIAŃSKIEMU ZJEDNOCZENIU, które stoi na drodze do realizacji żydowskiej hegemonii nad światem?!)

i dalej mamy taki oto wniosek:
„To samo wydarzy się, jeśli dwóch dużych wschodnich graczy zdoła się w jakiś sposób zjednoczyć.”

no i na „deser” to:
„Na koniec, gdyby zachodni sojusznicy Ameryki zmusili ją do opuszczenia jej przyczółka na zachodnich krańcach kontynentu, oznaczałoby to automatycznie kres amerykańskiego udziału w grze na szachownicy eurazjatyckiej i zapewne doprowadziłoby także do ostatecznego podporządkowania zachodniego krańca kontynentu wzmocnionemu graczowi zajmującemu środek planszy.”

WIOSEK:
Jak „podpowiada” nam Brzeziński – musimy doprowadzić do ODDOLNEGO ZJEDNOCZENIA PAŃSTW EUROPEJSKICH i to będzie koniec żydowskich planów podboju świata, a ZDEKONSPIROWANE żydostwo nie będzie miało ucieczki przed globalnym rozliczeniem! 🙂 )

tak więc:

BYLIŚMY JEDYNIE „WAŻNYMI PIONKAMI” W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI POLA NA TEJ SZACHOWNICY BRZEZIŃSKIEGO!

Co to oznaczać musi?
TO MUSI OZNACZAĆ ŻE W TYM REJONIE (czyli m.in. w Polsce) US-rael (czyli Żydzi, bo to oni rozkręcają ten wojenny burdel w całym świecie) MUSZĄ MIEĆ SWOICH AGENTÓW KTÓRZY W KONSPIRACJI PRZED NAMI, POLAKAMI, REALIZUJĄ PLANY O KTÓRYCH PISZE i MÓWI BRZEZIŃSKI !!!

A to z kolei oznaczać musi, że:
CAŁA ta tzw. „WŁADZA” w POLSCE JEST WŁADZĄ MARIONETKOWĄ NA USŁUGACH US-rael-SS-kich PSYCHOPATÓW!

Jak widzimy – największym ZAGROŻENIEM dla Polski i Polaków są te polskojęzyczne marionetki, które posługują się polskimi nazwiskami i – udając Polaków – tworzą te „demokratyczne struktury państwa”, podczas gdy w rzeczywistości są oni zakonspirowanymi AGENTAMI żydowskimi, za pomocą których tego typu cele, były w naszym rejonie, osiągane.
To tylko niewielki wycinek tej żydowskiej konspiracji – AGENTÓW, realizujących cele, o których mówi Brzeziński:
https://www.youtube.com/watch?v=0IF9y5d5fe8
https://www.youtube.com/watch?v=K0ezBBZ3QSw
no i oczywiście również i ci:
https://www.youtube.com/watch?v=dA8M6D_j7Eo – żeby nie mieć złudzeń, że wszędzie tych bydlaków jest pełno…

Dodać należy, że wszystko to jest zgodne z wypowiedzią Kill-ary Clinton, która publicznie „chlapnęła”, że CFR rządzi całym światem: https://www.youtube.com/watch?v=Q6_UFtNSx8A – słyszymy, jak sama mówi, że:

„… pytanie nie jest, czy nasz naród może i powinien przewodzić innym, lecz w jaki sposób będzie przewodził innym w XXI wieku. Sztywne ideologie i stare rozwiązania, NIE MAJĄ JUŻ ZASTOSOWANIA…”

A to z kolei pokazuje, że za tym dokonującym się w świecie bestialstwem, wojnami, ludobójstwem, terroryzmem i powszechną nędzą całej ludzkości, stoją Żydzi.
Żydzi stosują terroryzm, jako narzędzie do ODBIERANIA nam możliwości OBRONY przed nimi. Pokazują nam problem, jakim jest zagrożenie terroryzmem i od razu przedstawiają nam rozwiązania tego problemu, a tymi rozwiązaniami jest OCZYWIŚCIE systematyczne ograniczanie nam PRAWA do nieskrępowanej wolności oraz dawanie Żydom kolejnych „narzędzi” umożliwiających żydostwu NĘKANIE NAS i PACYFIKOWANIE NIEPOKORNYCH!

To, jak Żydzi traktują Polaków, pokazują na przykładach takich, jak np.: Zbigniew Kękuś – niszczony przez żydowskich faszystów z tzw. „sądów”. Z kolei na przykładzie Piotra Rybaka chcą pokazać nasz tzw. „narodowy antysemityzm” 🙂 Justyna Socha np. pozwana została przez „eksperta”, czyli zbrodniarza, aby zastraszyć nas i w ten sposób zamykać nam usta, abyśmy – cokolwiek by z nami nie rozbili – to żebyśmy bali się mówić tym żydowskim LUDOBÓJCOM że są LUDOBÓJCAMI!
Albo Jacek Międlar – też pozwany przez żydowską AGENTKĘ do żydowskiego sądu! 🙂
Tak się zbrodniarze – żydowscy AGENCI rozpanoszyli w Polsce, że ośmielają się pozywać do sądów Polaków, aby nas w ten sposób zastraszać, abyśmy bali się MÓWIĆ o nich PRAWDĘ! 🙂
To jest rolą żydowskich agentów, udających Polaków, aby z JEDNEJ STRONY NISZCZYĆ NAS a z DRUGIEJ STRONY PACYFIKOWAĆ i w ten sposób próbować ZASTRASZAĆ nas, abyśmy bali się MÓWIĆ OTWARCIE o żydowskim BESTIALSTWIE dokonywanym przez Żydów w Polsce na Polakach!

Ale idźmy dalej:

„Za każdym razem kiedy coś zrobimy, mówisz mi Ameryka zrobi to czy tamto… chcę ci powiedzieć bardzo wyraźnie: nie martw się o naciski Ameryki na Izrael. My naród żydowski KONTROLUJEMY Amerykę i Amerykanie o tym wiedzą.” – izraelski premier Ariel Szaron do Szimona Peresa 3.10.2001, cyt. radio Kol Yisrael

Council on Foreign Relations (CFR) – to amerykańska, niezależna organizacja polityczna non-profit, założona w Nowym Jorku w 1921. Zajmuje się szeroko rozumianymi kwestiami związanymi z polityką międzynarodową oraz miejscem i rolą Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej.
Organizacja dysponuje własnym think tankiem noszącym nazwę The David Rockefeller Studies Program.

UWAGA!!!
Jednym z założycieli i pierwszym przewodniczącym organizacji był Paul Warburg, szef amerykańskiego oddziału koncernu I.G. Farben. (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations )

A wiec widzimy powiązanie żydowskich faszystów z USA z faszystowską UE, która narzucała nam swoje faszystowskie „prawa” i usiłowała całą Europę podporządkować sobie.
Należy przy tym pamiętać, że to byłoby NIEMOŻLIWE, bez AGENTÓW, żyjących pomiędzy nami, którzy – w konspiracji przed nami zwanej potocznie „bezpieczeństwem państwa” – cel ten nieustannie realizowali, bez względu na wynik tzw. „wyborów demokratycznych”, co przecież musi oznaczać, że wszelkie znane nam wybory i referenda, są całkowicie pod kontrolą Żydów, którzy chcieli nam zafundować ten ich faszystowski, światowy rząd:

„Będziemy mieć światowy rząd, czy wam się to podoba czy nie. Jedyna sprawa to czy ten rząd ustanowi się poprzez podbój czy zgodę.” – ten sam żydowski bankier, Paul Warburg, przed amerykańskim Senatem, 17.02.1950.

Zamierzali dokonać ludobójstwa na masową skalę, czyli wykonać plan depopulacji ludzkości, o którym mówi m.in. Webster Tarpley: https://www.youtube.com/watch?v=spXkOBlZzj0 – aby Żydzi mogli sobie przejąć planetą, na własność:

„My Żydzi jesteśmy niszczycielami, i będziemy niszczycielami. Nic nie możecie zrobić co spełni nasze żądania i potrzeby. Zawsze będziemy niszczyć gdyż chcemy mieć własny świat.” – You Gentiles (Wy Goje), żydowski autor Maurice Samuels s. 155

źródło: http://pokazywarka.pl/zydzi/ – to tylko przykłady kilku cytatów z wypowiedzi, których Żydzi nie obawiali się mówić głośno, bo tak byli pewni swego!

Żydowska pewność siebie jest doskonale widoczna w wywiadzie, z którym każdy powinien zapoznać się. To dostępny w sieci wywiad z H.W. Rosenthalem z 1976 r, który został zabity „za szczerość”, którą Żydzi najwyraźniej uznali za „zbyt wylewną”.
Rosenthal przedstawiając niektóre aspekty „wewnętrznego niewidzialnego świata żydowskiego” pokazał metody i taktyki żydowskie, jakich używają do niszczenia cywilizacji chrześcijańskiej i dla kontrolowania naszego życia i rządów. Rezultatem jest „ukryta tyrania” w stosunku do nas.

A tutaj zapoznacie się z tzw. „PROTOKOŁAMI MĘDRCÓW SYJONU”: http://www.zbawienie.com/pms.htm – zapoznaj się z nimi i spójrz na świat, przez pryzmat tego, co zawierają, a będziesz w stanie samodzielnie stwierdzić, czy są prawdziwe.

Przytoczę kilka urywków:

protokół VII:

§ 3. Ukrócenie przy pomocy wojen i wojny powszechnej przeciwdziałania ze strony gojów

Na każdy objaw przeciwdziałania musimy mieć możność wywołania wojny z sąsiadami w tym kraju, który ośmielił się sprzeciwić naszym planom. W wypadku, kiedy i sąsiedzi ci postanowią działać zbiorowo – przeciwko nam, musimy odeprzeć atak przy pomocy wojny powszechnej.”

§ 5. Opinia publiczna i prasa

Do czynności pożytecznych dla naszego obszernego planu, bliskiego już upragnionego końca, winniśmy zmuszać rządy przy pomocy rzekomo opinii publicznej, urobionej w tajemnicy przez nas za pośrednictwem tak zwanego „wielkiego mocarstwa”, czyli prasy, pozostającej z małymi wyjątkami, z którymi liczyć się nie warto – całkowicie w naszych rękach.

Protokół IX:

§ 6. Kto służy międzynarodowemu żydostwu?

Na usługach swych mamy ludzi wszelkich poglądów, wszelkich zasad odnowicieli monarchii, demagogów, socjalistów. Wszystkich zaprzęgliśmy do pracy. Każdy z nich na swoją rękę toczy jak czerw resztki władzy, usiłuje obalić cały ustalony ład. Wszystkie państwa są przemęczone wskutek działań tych: wzywają pokoju, gotowe dla niego poświęcić wszystko, lecz my im pokoju nie udzielimy, dopóki jawnie i kornie nie uznają naszego nadrządu międzynarodowego.

§ 11. Fałszywe teorie

Ogłupiliśmy, odurzyliśmy i zdemoralizowaliśmy młodzież gojów przy pomocy wychowania w zasadach, znanych nam, jako fałszywe lecz wpajanych przez nas.

§ 12. Komentowanie praw

Poza istniejącymi prawami, nie zmieniając ich istoty, lecz tylko zniekształcając je przez sprzeczne komentowanie, stworzyliśmy coś wspaniałego ze względu na wyniki. Znalazły one wyraz początkowo w tym, że komentowanie zamaskowało prawa, następnie zaś zupełnie zakryło je od oczu rządów, a to wskutek niemożności znania prawodawstwa tak skomplikowanego. Oto źródło teorii sądów sumienia.

Protokół XV – to POWINNO CHYBA BYĆ DLA WAS WAŻNE – MASONI !!! 🙂

§ 1. Równoczesny przewrót wszechświatowy i bezwzględne tępienie spisków i tajnych stowarzyszeń

Kiedy nareszcie zapanujemy niepodzielnie przy pomocy przewrotów państwowych, przygotowanych wszędzie na ten sam dzień po ostatecznym uznaniu nieużyteczności wszystkich rządów istniejących (do tej chwili być może – wiek cały), wówczas postaramy się, by przeciwko nam nie było spisków. W tym celu bez miłosierdzia będziemy skazywali na śmierć wszystkich, którzy z bronią w ręku sprzeciwiać się będą objęciu przez nas panowania.

Utworzenie jakiegokolwiek stowarzyszenia tajnego również będzie karane śmiercią. Istniejące obecnie znamy, bowiem służyły i służą nam. Skasujemy je, członków zaś wyślemy do lądów odległych od Europy.

§ 2. Przyszłe losy gojów-masonów

Podobnie, jak powyżej, postąpimy z tymi gojami, masonami, którzy wiedzą zbyt wiele. Ci, którzy dla jakichkolwiek przyczyn ułaskawimy, będą wiecznie lękali się zesłania. Wydamy prawo, w myśl którego wszyscy byli członkowie stowarzyszeń tajnych będą wysłani z Europy, jako środowiska władzy naszej. Decyzje rządu naszego będą ostateczne i bezapelacyjne.

itd…

CZY NIE TO WŁAŚNIE OBSERWUJEMY W POLSCE i W ŚWIECIE OD DŁUŻSZEGO CZASU – WZMOŻONE ZBROJENIE i PRÓBĘ WYWOŁANIA WOJNY/KONFLIKTÓW W NARODZIE/ach KTÓRY/e SPRZECIWIA/ją SIĘ ŻYDOWSKIM PLANOM?!

Burke powiedział:

ABY ZŁO ZATRIUMFOWAŁO WYSTARCZY BY DOBRY CZŁOWIEK NICZEGO NIE ROBIŁ

Źródło: https://www.monitor-polski.pl/szwankujace-super-panstwo-europejskie-co-dalej-julian-rose/comment-page-1/#comment-279865
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności, chazarowie, Cywilizacja Słowiańska, ludobójstwo, NWO, zagłada i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

47 odpowiedzi na „Takie tam…o obecnej sytuacji politycznej

 1. jaga pisze:

  Normalnie ide se walnąć naleweczki, albo waleriany bo znowu nie zdzierżę..na pohybel mendom…….a poza tym cudny dzionek dzisiaj 🙂

  • KolorA pisze:

   😁😁😁.

  • BasiaB pisze:

   Jaguś i Kolorku 🙂
   U mnie tez dzień był cudny, od godzinki nadpłynęły czarne chmury, liczę na deszcz, ale na siebie jeszcze bardziej i ogródeczek podlałam.
   W ogóle doszłam dziś do takiego wniosku :
   „obdarowano” nas tego roku zimą trwającą prawie 7 miesięcy, potem przez 1 miesiąc były deszcze i deszcze, raptem od 1 tygodnia mamy cudną pogodę, a ogród wysechł na wiór jakby nie padało od 2 miesięcy i żar lał się z nieba bez przerwy !

 2. BasiaB pisze:

  Dorzucam do tego temaciku: Takie tam…
  większość już pewnie widziała i zna, ale w ramach segregacji śmieci, plastik wkładam do plastiku, żeby nie było żadnych wątpliwości
  .https://www.youtube.com/watch?v=9KsXnNceHTA
  .https://www.youtube.com/watch?v=gz70otGeW_M
  .https://www.youtube.com/watch?v=KwLkK-YX4L0

 3. Rafał G. pisze:

  Poza tym stary żydowski rytual spożywania w święto Paschy rytualnego ciała i krwi syna człowieczego doskonale regenerował i odmładzał, co było przez wieki do teraźnieszości wykorzystywane w obrządkach rytualnego kanibalizmu również wczesnych chrześcijan zabronionego krzyżowaniem dopiero przez Hadroana. To właśnie dlatego Rzymianie rzucali chrześcijan na pożarcie lwom brzydząc się ich praktykami.. Jednak te rytuały były niezwykle skuteczne ( elita rzymska praktykowała picie krwi menstruacujnej młodych dziewic Westalek ) ratowały życie zranionym np. w walce i przedłużającym żywoty starcom. Komunia św. na rękę w aktualnym nauczaniu Kościoła .http://mateusz.pl/mt/ba/ba-knr.htm . Skoro wszystko jest na odwrót to jak to jest z liczbą 666? „Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.”. Może dotyczy ona człowieka, Słowianina z haplogrupy A1R1a1 g. Według Żydów człowiek musi być wyłącznie żydowskiego pochodzenia. Natomiast goje wegług tej interpretacji to zwierzęta, bestie. Takie moje skojarzenia po przeczytaniu ” Protokoły Mędrców Syjonu”.

  • Rafał G. pisze:

   Biblia według tradycji została napisana dla Żydów w ich własnym języku, czyli
   po hebrajsku lub aramejsku.
   Język aramejski był językiem powszechnie używa-
   nym przez Żydów zarówno w Izraelu, jak i w diasporze, zwłaszcza mezopotam-
   skiej. Prawdopodobnie również Józef Flawiusz napisał Wojny żydowskie w pier-
   wotnej wersji właśnie po aramejsku, co generalnie uważa się za udowodnione

   • Rafał G. pisze:

    W Piśmie Świętym wyraz «pies» pojawia się 43 razy16, z czego 30 razy w Starym
    Testamencie. Często są to negatywne wypowiedzi o ludziach, których porów-
    nuje się do psów, np. „[…] czy masz mnie za psa, że idziesz do mnie z kijem?”
    (1 Sm 17,43), „[…] czym zasłużyłem sobie, abyś zajmował się mną, jakimś zdechłym
    psem?” (2 Sm 9,8), „[strażnicy] to psy żarłoczne” (Iz 56,11). Jak zaznacza przy-
    pis do Iz 56,10 w Najnowszym przekładzie, psy były zwierzętami pogardzanymi,

 4. Rafał G. pisze:

  W takim kontekście «pies» występuje 10 razy, przy czym w stosunku do po-
  gan co najmniej dwukrotnie (Ps 59,7.15), a być może również w Ps 22,1718.
  Inne użycia wyrazu «pies» w Starym Testamencie (również 10 wystąpień)
  dotyczą kary Bożej polegającej na tym, że grzesznik nie będzie pochowany tylko
  pożarty przez psy lub przynajmniej jego krew zliżą psy; obraz ten został wykorzy-
  stany przez Jezusa w przypowieści o Łazarzu Łk 16,21.
  W pozostałych przypadkach, kiedy jest mowa o psach, można zauważyć po-
  dobny pogardliwy do nich stosunek. W Księdze Przysłów wspomina się o psach,
  które wracają do własnych wymiocin (26,11, cytowane również w 2 P 2,22)19, u Ko-
  heleta żywy pies jest porównywany do zdechłego lwa (9,4). W Księdze Wyjścia na
  określenie stanu spokoju użyto zwrotu «nawet pies nie szczeknie»

 5. Rafał G. pisze:

  Czyli według Talmudu i bibli jesteśmy dla żydów psami , bestiami , zwierzętami.

 6. Mar... pisze:

  Rafale, jestem pod wrażeniem!! Jednak mam pytanie; Czy liczby które podajesz są wynikiem Twojego studiowania, czy korzystałeś z obcych źródeł?

 7. Rafał G. pisze:

  Swego czasu

 8. Rafał G. pisze:

  Swego czasu studiowałem Biblię ale nie znam jej aż tak bardzo żeby pamiętac co gdzie się znajduje. Korzystałem z obcych źródeł .

 9. Rafał G. pisze:

  Ja też jestem pod wrażeniem ale raczej tego kim jesteśmy dla żydów a nie ile kto pamieta z bibli . Napisałem to dla pokazania jak talmut pokrywa się z biblia a nie dla poklaskow.

 10. Mar... pisze:

  Rafale, żonglerka Peesów (Ps), Esteeesów(ST) i wszelakich innych SS-ów, TU nie przetrwa!
  Proponuję Ci byś postudiował zawarte na tym blogu NIEZWYKLE WAŻKIE TREŚCI – może będą drogowskazem dla dalszego rozwoju.
  Pozdrawiam i życzę wytrwałości

 11. Rafał G. pisze:

  Faktycznie może zaduzo cytatów ale cel był inny. Wiem jakie tematy się poruszane na tej stronie . Ale poznanie wroga też jest ważne. Ale Ty o tym wiesz, napewno wszystko wiesz. Oni napewno studiują to co my piszemy ba nawet niszczą . Jak się komuś wydaje że wszystko wie moze się okazać ze nic nie wie. Że kiedyś czytałem biblie nie znaczy że ja nadal czytam.

  • BasiaB pisze:

   Rafale – każde z nas szukało kontaktu ze swoimi, potocznie nazywane jest to szukaniem boga.
   Tez to zaliczyłam:
   – latałam do koscioła – pudło,
   – Reiki – takie samo gówno,
   – T. Healing – tez nieszczęście, lecz o tyle … że odkryłam że TO JA SAMA MOGĘ COS DLA SIEBIE ZROBIĆ I MAM MOC.
   To że cała reszta informacji tych kursów to sama zgryzota i utrapienie, to fakt taki sam jak z reiki czy innymi koszmarkami nazywanymi religiami.
   Ale zaczęłam walczyć o siebie, jak to teraz mówię – metodami jak z kamienia łupanego, ale…zaczęłam się wygrzebywać z tego marazmu, a wcześniej – była ciemność !!! 🙂

   Tak, że spoko, rozumiem i wiem jak to onegdaj bywało 🙂

 12. Mar... pisze:

  „Kim jest ten człowiek, który ciągle za mną idzie?
  Zamknięte oczy ma i wszystko nimi widzi!
  Wiem, że on wie, że ja się strasznie jego boję,
  Wiem, że coś mówi, lecz zatkałam uszy swoje!
  Krzyczę, krzyczę, krzyczę, krzyczę wniebogłosy!
  A! czy ktoś zrozumie to?
  Nie kończy się ten straszny most
  I nic się nie tłumaczy wprost
  Wszystko ma drugie, trzecie, czwarte, piąte dno!”

  Z tą tylko różnicą Rafale, że ja już się nie boję – tyle wiem!!!!

 13. Rafał G. pisze:

  No właśnie ” już się nie boję” więc trochę wyrozumiałości . Znam każdy temat na tej stronie i każdy komentarz i staram się wszystko poskładać w całość . Pewne sprawy przychodzą łatwiej nie które trudniej . Ale idę do przodu.

  • BasiaB pisze:

   Wiem Rafale – jak bardzo się starasz i pracujesz – dzięki za te wyłuskane adnotacje z Biblii, kilku osobom może się przydać ta wiedza, szczególnie tym od Mrocznych rytuałów, którzy co jakiś czas nawiedzają nas tylko na tamtym wpisie 😀

 14. Mar... pisze:

  Wobec niektórych „spraw” wyrozumiałości mieć nie można

  • BasiaB pisze:

   Spokojnie Panowie – znam Was obydwu 🙂
   Teraz nie czas na tracenie energii w ten sposób, proszę bardzo dokładnie zająć się tematem trutni, co dziś po raz kolejny opisałam, oni się z nami nie patyczkują, kradną i niszczą nas jak leci, więc sami sobie zaoszczędźcie tego.
   https://mistykabb.wordpress.com/2017/05/18/hades-lustereczko-lustereczko/comment-page-1/#comment-33299

   Na dodatek potrafią bezczelnie pisać, że w walce posługujemy się niecnymi metodami. Nie dla psa kiełbasa, i żaden z Was zasrane gnoje nie wie jakimi posługujemy się metodami, dlatego posuwacie się do takich nikczemności !
   Poniesiecie karę za to co nam na przestrzeni dziejów zrobiliście, co robicie i co zamierzacie robić.
   Nawet zamiar zostanie Wam włożony w gardło, bo zamysł też jest przestępstwem i nie liczcie na żadne akty łaski, na nic nie liczcie, co najwyżej możecie spierdalać, jeżeli zdołacie !

   I nikt nie będzie wymuszał na nas nadstawiania drugiego policzka czy sugerowania nam metod walki, dostajecie to na co zasłużyliście parszywe Przebierańce !

   Możecie teraz udawać wieczne ofiary i biadolić jakimiż to diabelskimi metodami się posługujemy 🙂
   Każde z was sądzi po sobie, nie macie nawet lotów do naszych metod i nigdy nam nie dorównacie, dlatego np. tylko ja sama mam po kilku „adoratorów”, ciekawe dlaczego tak się do mnie przyssaliście ?
   I ja wiem i wy parszywe gnoje wiecie: jesteście w pojedynkę za cienkie bolki na nas !
   Stąd wasze struktury czy różnorakie sieci, jesteście niczym wobec nas !!!

   • Mar... pisze:

    Odp. do Rafała.
    Moja reakcja miała charakter zdecydowanie ochronno-obronny. Od dziecka mam chroniczną alergię na tę księgę, wyraźnie czuję co z niej emanuje, wręcz nie mogę na nią patrzeć- ha, teraz kiedy piszę o tym, to się drzwiczki w kredensie same otworzyły! Ale takie strachy, to na ambonę….
    Jakie gluty w niej drzemią, haki, hipnotyczne programy, kody liczbowe itp.!!!!

    A w obecnej sytuacji, gdzie mamy do czynienia ze wzmożonym atakiem trutniowatych – o czym szerzej pisze Basia -to trzeba od tego, co nas „CHAOSUJE”, w tym DECYDUJĄCYM CZASIE!!!!! trzymać się jak najdalej!!!!

    Jeśli Cię Rafale uraziłem, to przepraszam.
    Przepraszam tylko za formę, ale w żadnym wypadku za treść!
    Szczerze pozdrawiam

 15. BasiaB pisze:

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/cos-przelecialo-nad-polska-zrzucilo-grozne-chaffy-2017-06

  ” Zagadkowa smuga, niewidoczna dla ludzkiego oka, ale odnotowana przez sieć radarów meteorologicznych, wczoraj przez wiele godzin przemieszczała się nad Polską. Czym było to zjawisko, skąd się wzięło i czy mogło być dla nas niebezpieczne?
  Wszystko wskazuje na to, że również wczoraj (31.05) mieliśmy do czynienia z podobnymi zakłóceniami, które generowane były przez systemy obrony pasywnej. Są to wyrzutnie z pociskami wyposażonymi w metalizowane dipole tzw. chaffy.

  Zwykle są to paski aluminiowe, z włókna szklanego lub też tworzywa sztucznego, które choć są bardzo cienkie, to jednak tworzą większe struktury, mające za zadanie ukryć przed bacznym okiem radarów np. przelot samolotu. Radary meteorologiczne działają bowiem na zasadzie odbiciowości….”
  całość w art. pod podanym linkiem

  • BasiaB pisze:

   a tyle osób skarżyło się na bóle w klatce piersiowej i trudności z oddychaniem. Natomiast 2 – 3 dni temu słyszałam : „przekonwertowano nam ozon” !

 16. BasiaB pisze:

  „Zachodni uczeni odkryli ze krew młodych osób przetaczana osobom w podeszłym wieku przeciwdziała rakowi i Alzheimerowi. Może tu się kryje odpowiedź na pytanie gdzie i w jakim celu znika w Europie kilkadziesiąt tysięcy dzieci rocznie
  . https://ria.ru/science/20170601/1495561585.html
  . https://www.newscientist.com/article/2133311-human-tests-suggest-young-blood-cuts-cancer-and-alzheimers-risk/

  A pisaliśmy o tym 3 lata temu.

 17. Mom pisze:

  Dobrze pamiętam jak w latach 90-tych niejaka T.turner czy zespól r.stones obnosili się z tym, że przetaczają sobie krew z noworodków w celu odmłodzenia.. Wtedy nie brzmiało to tak demonicznie ale wtedy jeszcze próbowano indoktrynować we mnie „macierzyńską niewolę” kk. Dokładnie tego tekstu użył kard. Wysz.na tysiąclecie krztu.

 18. BasiaB pisze:

  http://prawicowyinternet.pl/papiez-franciszek-islamisci-z-isis-sa-jak-uczniowie-jezusa-zalecil-europejczykom-rozmnazanie-sie-z-muzulmanami/

  W sumie franio mówi prawdę, bo przecież muslimy to broń biologiczna, a więc klony, a jak wiemy jesus tez był klonem, widać papieżyna wiedzę ma i jej nie ukrywa 🙂
  Rozmnażanie jest ważne, by jednorazówki mogły przetrwać dłużej niż jeden sezon 🙂
  W końcu jak nie potrafia nas zasiedlić i przejąc w takim systemie jakby chcieli, to należy naszykować inkubatorki na zaś.

 19. BasiaB pisze:

  Z Poczty Mistyki:
  ” Jezuici są organizacja militarna.
  Celem tej organizacji jest władza. Władza w tyranskim wydaniu. Władza absolutna. Każdy czyn , najbardziej odrażająca zbrodnia jest aktem chwalebnym, jeśli dokonany jest w imię towarzystwa jezusowego na rozkaz generała. Cesarz Napoleon Bonaparte.

  Hej Basiu na początku mojej ” przygody” z chrześcijaństwem ewangelicznym natknąłem się na jezuitów i od początku wiedziałem że to nasz wróg. A z chrzescijan tworzą potężną armię – armię chrystusa. I mam wrażenie że z tą armia przyjdzie się nam zmierzyć”
  .https://youtu.be/FuUcnOy1T58

  Zgadza się – to już się dzieje, rozkręca się !

  • BasiaB pisze:

   ” ” Wyglądamy jak owieczki, ale jesteśmy wilkam, przeganiają nas jak psy , a wracamy jak orły” ..Francesco Borgia 3 generał zakonu.

   To tylko kilka wypowiedzi i cytatów ale jak Ty wiesz i Ya wiem ich władza i cel są większe niż to co zostało ujawnione i pokazane.
   Raczej na co pozwolili by moglo ujrzeć światło dzienne. ”

   Wilki w owczej skórze zawłaszczające nasze mienie stąd możliwość powrotu jako ORŁY czyli mityczne Feniksy !
   Nigdy na to nie pozwolimy !

  • BasiaB pisze:

   .http://wroclaw.gosc.pl/doc/3892953.Fatimskie-dzieci-sa-we-Wroclawiu. „Relikwie św.Franciszka i św. Hiacynty Marto zostały zainstalowane w kościele pw. św. Karola Boromeusza dokładnie w dniu kanonizacji pastuszków.

   „Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, jako prośbę o nawrócenie grzeszników?”

   Ciekawe, że dzieci bez wahania odpowiedziały „Tak, chcemy”.

   A czy my chcemy ofiarować się Bogu? – pytał.

   I tak kradną nasze mienie . Najgorsze jest to że muszę panować nad złością .”

   Oficjalnie panują, nieoficjalnie wrzeszczą jak opetani, co mogliśmy tu doświadczyć.

  • BasiaB pisze:

   ” Hades- Bóg zmarłych.
   My tak jakby jesteśmy w krainie umarłych.
   Atrybuty – berło,klucze.
   Berło, krótka laska, będąca w ręku panującego widomym znakiem jego władzy. W symbolice ikonograficznej berło występuje wówczas, gdy obraz lub rzeźba przedstawia Trójcę Świętą: wtedy Bóg Ojciec, oparty prawą ręką o glob ziemski, w lewej berło zwykle trzyma.
   U Homera wszyscy wodzowie, przeciw Troi sprzymierzeni, noszą złote berła.
   Tarkwinjusz Pyszny miał pierwszy berło do Rzymu wprowadzić.
   U Rzymian sceptrum wyobrażało kij albo laskę z kości słoniowej wyrobioną, z orłem złoconym u wierzchu, długość ręki mającą, jaką zwykli byli nosić cesarze lub konsulowie, podczas obchodów tryjumfalnych z powodu odniesionych zwycięstw nad nieprzyjacielem.

   W wiekach średnich berło było koniecznym i nieodłącznym znakiem monarchów, a samo jego pocałowanie, lub nawet dotknięcie się, było dowodem podległości i hołdu.

   O berłach pierwszych czterech koronowanych Piastów nic nie wiemy. Pewniejszem jest dopiero, że Przemysław, wznowiwszy tytuł królewski, zaczął używać berła, które wraz z koroną i jabłkiem przez jakiś czas chowano w Gnieźnie, dopóki tych klejnotów Władysław Łokietek nie przeniósł do Krakowa wraz z obrzędem koronacyjnym. „
   .https://pl.wikisource.org/wiki/Encyklopedia_staropolska/Berło

   Nie w kij dmuchał. Kij – podłużny kielich który trzeba było wypić jednym tchem . Książę Radziwił ?


   Bardzo ciekawe tropy, mam nadzieję że kilku osobom to pomoże, bo jak wiem każdy ma inny zakres działań, role i upodobania do pracy 🙂

 20. BasiaB pisze:

  Na 32 stopniu masonerii przechodzą na islam :
  mówi Krajski:
  .https://www.youtube.com/watch?v=FXt1ICA7TmAc

 21. BasiaB pisze:

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/stulecie-lotrow-henryk-pajak-2017-10
  „Tajemnicze Przymierze Żydowskie

  Oszustwo będzie tak olbrzymie, tak obszerne, że ujdzie ludzkiej uwadze. Ci, którzy je dostrzegą, będą uważani za szaleńców. Utworzymy oddzielne fronty, aby zapobiec rozpoznaniu połączeń z nami. Będziemy się zacho­wywać tak, jakbyśmy nie mieli z tym nic wspólnego, aby kontynuować to oszustwo. Celem będzie stawianie małych kroków w czasie, uchroni to nas przed podejrzeniami. To także zabezpieczy nas przed zauważaniem zacho­dzących zmian….”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s