Czas #7-most Einsteina-Rosena-Kwazar Ziemski

Ostatnio wielu z nas na tej stronie używało określenia – „dojenie z energii”, jest ono dosyć powszechne i często stosowane przez wielu ludzi. Jakie znaczenie ma dla nas dojenie z energii to każdy wie. Jednak mało kto wie pewnie wie, dlaczego to jest możliwe i jak powstaje struktura odpowiedzialna za niekontrolowany wypływ i ubytek nasze energii powstałej na bazie naszego Perpetum Mobile. Postaram się trochę rozjaśnić ten tema w sposób jaki to wiem i jaki zobaczyłam.

Pomocną dłoń podała mi wczoraj Dobra Dusza wspominając podczas naszej rozmowy o moście Einsteina-Rosena, o którym – bladego pojęcia ! 🙂

A wcześniej podrzucając mi link do Grześka i Jego teorii Radiacjji zawartej w

Archontach-Koszczajach”. Nie pierwszy to podrzucony link przez Dobrą Duszę i pewnie nie ostatni 🙂

Jeszcze kilka czeka w kolejce na swój CZAS 🙂

W związku z tym co dziś zobaczyłam, zajrzałam na pierwszy adres internetowy wyjasniajacy czym jest ten MOST.

Most Einsteina-Rosena (ang. Einstein-Rosen-bridge) zwany również Tunelem Schwarzschilda – odmiana tunelu czasoprzestrzennego, odkryta teoretycznie w ramach badań teorii względności prowadzonych w 1935 roku przez Alberta Einsteina i Nathana Rosena.

Nazwą tą określano początkowo wszystkie modele tuneli czasoprzestrzennych, aż w miarę teoretycznego odkrywania tuneli o innych cechach w literaturze angielskojęzycznej przyjęła się nazwa wormhole.

Dziś określenie mostu Einsteina-Rosena stosuje się tylko do pierwotnego modelu odkrytego w 1935 roku. Choć teoria względności dopuszcza tunele czasoprzestrzenne jak most Einsteina-Rosena, to nie ma pewności co do tego, czy rzeczywiście mogłyby one istnieć w realnych warunkach fizycznych.

Teoria względności opisuje czas i przestrzeń jako elastyczne i połączone w jedność.

Most Einsteina-Rosena powstaje przy połączeniu modelu obliczeniowego czarnej dziury – obszaru czasoprzestrzeni z granicą, za którą nie ma możliwości powrotnego wyjścia – z modelem jej czasoprzestrzennego przeciwieństwa – białej dziury, z granicą, za którą nic nie może się przedostać. Przez połączenie modeli powstaje rodzaj skrótu w czasoprzestrzeni – tunelu mogącego łączyć odległe regiony kosmosu.

W latach 30. podejrzewano, iż odległe mocno świecące obiekty o nazwie kwazary to w rzeczywistości białe dziury.

Hipoteza zakładała, iż czarne dziury wsysają do siebie wszystko ze swojego otoczenia, a białe dziury wyrzucają całą tę materię w odległym miejscu w kosmosie.

Jednak w 1962 roku fizycy John Wheeler i Robert Fuller udowodnili, iż mosty są bardzo niestabilne i nic, nawet światło, nie mogłoby się przez nie przedostać, gdyż zamknęłyby się one, zanim by do tego doszło.”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Most_Einsteina-Rosena

Większość z tego co zostało tu napisane znamy zarówno z własnych doświadczeń, jak i chociażby z filmów SF, a szczególnie z mojego ulubionego serialu SG-1.

Natomiast wklejam tu ciekawostkę z Wikipedii, spójrzcie sami co tam zapisano :

Tunel czasoprzestrzenny (ang. wormhole), początkowo też nazywany mostem Einsteina-Rosenahipotetyczna właściwość topologiczna czasoprzestrzeni będąca rodzajem „skrótu” pomiędzy co najmniej dwoma obszarami Wszechświata lub rodzajem mostu łączącego wszechświaty. Tunele czasoprzestrzenne są przedmiotem poszukiwań i sporów współczesnych fizyków. Nie zanotowano dotąd żadnych obserwacji wskazujących na ich istnienie, choć ogólna teoria względności Alberta Einsteina dopuszcza istnienie tuneli w niektórych modelach czasoprzestrzeni.

Tunele czasoprzestrzenne umożliwiałyby podróż do odległych regionów Wszechświata we względnie krótkim czasie, szybciej niż dotarłoby tam światło, jednak – co jest ich wyróżniającą zaletą – bez konieczności przekroczenia prędkości światła dla podróżującego (patrz dalej: przemierzalne tunele czasoprzestrzenne).

Ponieważ tunele łączą ze sobą regiony czasoprzestrzeni, umożliwiałyby one nie tylko podróż do odległych regionów, lecz również podróżowanie w czasie.

Obecne wyliczenia wskazują na to, iż nawet gdyby tunele czasoprzestrzenne istniały, to byłyby one zbyt niestabilne, by cokolwiek (włącznie z energią) można przez nie przesłać. Systematycznie pojawiają się tu jednak nowe hipotezy negujące starsze.”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tunel_czasoprzestrzenny

Zapis o tunelach, przeczy zapisowi o Mostach E-R. Są, ale ich nie ma 🙂

Aby sprawdzić dalej fizykę  należy zapoznać się z terminem kwarek, kwazar, kwant.

„Kwarki „ Kwarki są cząstkami oddziałującymi silnie. Nie występują one jako cząstki swobodne i nie da się ich oderwać i odizolować. Kwarki są cząstkami uwięzionymi i występują w układach złożonych, które nazwano hadronami.

Kwarkcząstka elementarna, fermion mający ładunek koloru (czyli podlegający oddziaływaniom silnym). Według obecnej wiedzy cząstki elementarne będące składnikami materii można podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią kwarki, drugą grupą są leptony. Każda z tych grup zawiera po sześć cząstek oraz ich antycząstki, istnieje więc sześć rodzajów kwarków oraz sześć rodzajów antykwarków.

Wszystkie kwarki opisywane są przez zestaw charakterystycznych wielkości zwanych liczbami kwantowymi. Jedną z nich jest zapach.

Antykwarki

Ładunki elektryczne oraz liczby kwantowe S, C, B i T antykwarków mają przeciwne znaki.

Ważną cechą kwarków jest to, że nie istnieją one oddzielnie, lecz tylko w hadronach, czyli układach cząstek:

 • złożonych z 3 kwarków – bariony ( itd..)

Kwarki oddziałują wzajemnie na siebie wymieniając wirtualne gluony. Najciekawszą własnością kwarków jest ich tzw. uwięzienie, tj. niemożność zaobserwowania swobodnych kwarków, a jedynie ich występowanie w stanach związanych, neutralnych kolorowo. Podstawowe liczby kwantowe i inne dane o kwarkach poszczególnych zapachów zestawiono w tabeli.

Istnieje sześć rodzajów kwarków zwanych zapachami (flavour): u (górny – up), d (dolny – down), s (dziwny – strange), c (powabny – charm), b (spodni – bottom lub piękny – beauty) oraz t (prawdziwy – true lub szczytowy – top). Wyróżnia się trzy generacje kwarków (analogicznie do trzech generacji leptonów), tworzą je parami: u i d, c i s oraz t i b. Każdy kwark może ponadto występować w jednym z trzech stanów ładunkowych ładunku oddziaływań silnych (tzw. koloru kwarku).”

struktura-protonu-zbudowana-z-3-kwarkow

http://portalwiedzy.onet.pl/77453,,,,kwarki,haslo.html

Kwazar (z ang. quasar – quasi-stellar radio source lub też QSO – quasi-stellar object, dosłownie „obiekt gwiazdopodobny emitujący fale radiowe”) – zwarte źródło ciągłego promieniowania elektromagnetycznego o ogromnej mocy, pozornie przypominające gwiazdę. W rzeczywistości jest to rodzaj aktywnej galaktyki.

Obecnie wiemy, że kwazar jest rodzajem aktywnej galaktyki, a obserwowane światło pochodzi z obszaru jej jądra.

Niezwykle silne promieniowanie kwazaru powstaje w dysku akrecyjnym masywnej czarnej dziury, znajdującej się w jądrze galaktyki.

Ewolucja kwazarów przebiega w podobnym tempie jak powstawanie gwiazd – Wskazuje to, że ewolucja kwazarów ma ścisły związek z ewolucją gwiazd w galaktykach.” ( 1998 r.)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwazar

Kwant – najmniejsza porcja, jaką może mieć lub o jaką może zmienić się dana wielkość fizyczna w pojedynczym zdarzeniu; np. kwant energii, kwant momentu pędu, kwant strumienia magnetycznego, kwant czasu.” ( 1881 r.)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwant

Stan splątany jest to przedziwne zjawisko kwantowe, które polega na tym, że stan kwantowy całego układu składającego się z dwóch lub więcej cząstek jest lepiej określony niż stan jego części, co oznacza, że cząstki te dzielą ze sobą ten sam stan istnienia mimo, że są fizycznie oddzielone – co nazywa się superpozycją. Teraz fizycy z MIT odkryli, że możliwe jest to dzięki temu, iż pomiędzy dwiema splątanymi cząstkami tworzy się tunel czasoprzestrzenny.

Splątanie kwantowe sam Albert Einstein nazywał swego czasu „dziwnym działaniem na odległość” […]Splątane cząstki, choćby znajdowały się na dwóch przeciwległych końcach Wszechświata, potrafią się ze sobą „komunikować” natychmiastowo – tzn. jeśli zmienimy spin jednej z nich w tej samej chwili ulegnie zmianie spin drugiej.

Pierwszym dużym przełomem w tym roku była […] teoria w postaci dwóch czarnych dziur splątanych kwantowo. Gdy (oczywiście na papierze) dziury te oddalono od siebie odkryto, że pojawił się łączący je tunel czasoprzestrzenny. […]gdy splącze się dwa kwarki powstaje tunel czasoprzestrzenny – swego rodzaju skrót przez czasoprzestrzeń – łączący je ze sobą. Takie odkrycie przynosi jednak kolejną zagwozdkę – wynika bowiem z tego, że grawitacja nie jest oddziaływaniem podstawowym, lecz wynika właśnie ze splątania kwantowego. Innymi słowy oznaczać to może, że istnienie całej czasoprzestrzeni, a więc całego Wszechświata opiera się nie na grawitacji lecz na splątaniu kwantowym. „

http://www.geekweek.pl/aktualnosci/17992/na-mit-stworzono-tunel-czasoprzestrzenny

„ Choć teleportacja kojarzy nam się przede wszystkim z produkcjami typu science-fiction, okazuje się, że nie musi być traktowana wyłącznie jako element scenariusza filmowego. W Instytucie Joint Quantum Uniwersytetu Maryland dr Michio Kaku udowodnią nam, że z teleportacją mamy do czynienia każdego dnia, jednak nie dostrzegamy jej efektów, ze względu na to, że zachodzi na poziomie, niewidocznych dla oka atomów. „

.https://www.youtube.com/watch?v=0xOn86qm-GQ

Już przechodzę do mojego odkrycia, które następnie zaprowadziło mnie do googli 🙂

Dobra Dusza powiedziała mi,że wg teorii mostu E-R, kazdy z nas również ma w sobie, w swoim ciele portale.

Dzisiaj miałam okazję to zobaczyć, poczuć i…zamknąć !

Te portale wysysały z nas energię odsyłając ją następnie swoistymi tunelami czasoprzestrzennymi utworzonymi poprzez program wygenerowany przez komputery kwantowe do i w odpowiednie miejsca funkcjonujące jako te potrzebujace natychmiastowego dopływu prądu czyli naszej energii.

Jednak by to mogło być możliwe zmieniono nasz centralny Układ Elektryczny o którym już kilka razy wspominała. Tylko wówczas jest możliwe wyciągnięcie z nas energii, bowiem nasze rdzenie zostały wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia i nikt o parametrach elektrycznych odwrotnych do naszych nie jest w stanie nas wydoić z energii. Zaistniało odwrotne pole elektromagnetyczne, powodujące kradzież naszych zasobów energetycznych.

Powstało na skutek zmiany pola elektromagnetycznego Ziemi z która jesteśmy spolaryzowani. Nasza Ziemia jest płaska jak drut, a jak niektórzy pamiętają – jednym z pierwszych moich słyszeń było stwierdzenie: POLE SIŁOWE.

Natomiast dziś przy PORZĄDKACH ŚWIĄTECZNYCH usłyszałam ANTY/ARCTYKA. Po tym jak zastanawiałam sie dlaczego wiele osób łącznie ze mną często wymawia Antarktyka, zamiast Antarktyda.

Sprawdziłam jak to wyglada w rzeczywistości. Otóż mamy 4 główne ANTY/ARCTYKI rozmieszczone z na zewnątrz naszej płaskiej Ziemi, czyli są ułożone :

 1. północ,
 2. południe,
 3. zachód
 4. wschód

Zapisałam je w takiej kolejności jak zobaczyłam. Pośrodku mamy znana nam ARCTYKĘ, którą jest centrum i w centrum Ziemi.

Teraz etymologia słowa ARCTYKA, chyba już sami widzicie co oznacza: ARCY – TYKĘ !

Czyli główną OŚ ZIEMI !

Te mniejsze ANTY – ARCYTYKI ale główne, bo pomiędzy nimi jest jeszcze szereg kolejnych, zostały zmanipulowane poprzez moduły kwarkowo-kwantowe tworząc fałszywe POLE SIŁOWE Ziemi, poprzez to zmieniły elektrykę Osi Ziemi, tworząc konwersję NASZEGO pola elektromagnetycznego.

Dzięki takiemu posunięciu nastąpiła zarówno zarówno zmiana naszej elektryki, następnie pola siłowego, i kolejno- grawitacji. Uzyskano tym samym inna gęstość naszej przestrzeni, bardzo mocno skompresowaną, co w efekcie przełożyło się chociażby na nasz niski wzrost, niemożność latania, uziemiono Smoki, konwertując ich zasoby na gadziorskie, nastąpiła zmiana polaryzacji na szkodliwą dla nas.

Zamknięcie RADIACJĄ wysokich częstotliwości za pomocą kwarków i kwantów naszych portali i portali Ziemi otrzymamy prawidłowy dla nas strumień energii, która jednocześnie zniszczy w nas to co zostało chociażby z tzw.”dzikich lokatorów” , odbierze im możliwość dojenia nas z energii, zniszczy ich pole elektromagnetyczne, co w ogóle odbierze im szanse na przeżycie w takich warunkach. To samo dotyczy całej sfery, jonosfery, stratosfery naszych zwierząt, roślin, minerałów i Ziemi.

Nasza Ziemia- (nie wiem czy to już pisałam tu, czy tylko rozmwiałam na ten temat, już nie pamiętam)- jest GŁÓWNĄ OSIĄ tego Wszechświata, nie żaden LAMPION, tylko Ziemia.

A co za tym idzie to ona jest KWAZAREM ! Gwiazdą i Galaktyką !

I dziś to po raz kolejny zobaczyłam.

artystyczna-wizja-kwazaru

Copyright by BasiaB.

 

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Boże Narodzenie, CERN, dźwięk, Gwiezdne Wrota, manipulacje czasem, promieniowanie, promieniowanie radioaktywne, Radiacja, Rzeczywiste Światy Równoległe, stworzenie świata, Uzurpatorzy, Ziemia, świadomość, Źródło i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

73 odpowiedzi na „Czas #7-most Einsteina-Rosena-Kwazar Ziemski

 1. BasiaB pisze:

  Idąc dalej, kiedy zostaną zamknięte wszystkie tzw, portale dojące krew z naszej Ziemi, czyli jej energię, to po 1. nikt OBCY ani juz tu nie wpływie, ani nie wypłynie.A po 2 ich struktury zostaną zniszczone, i tak zginą od własnej broni, bowiem gdyby nie użyli elektryki przeciwko nam, nie wpadlibyśmy na to że tak można posłużyć się naszą energią.
  Ich fałszywe czakramy czyli szachrowane tunele już się zamykają. A oni usmażą się w piekle, bo tym będzie dla nich zamknięcie ich w obrębie szkodliwego dla nich promieniowania elektromagnetycznego jakie Ziemia Kwazar już odzyskuje. Natomiast u nas w powodu gęstości, która jest teraz zbyt olbrzymia dla nas, musimy jakoś ją rozcieńczyć, rozluźnić, rozrzedzić nasze cielesne powłoki, proces będzie przebiegał wolniej, lecz sukcesywnie, tylko zamykajcie portale będące w Was. Spowoduje to wielki przypływ energii, nie będzie trzeba pić tyle napoi aktiwizujących nas do działania, powodujących jednocześnie zbyt duży wyrzut naszej energii na zewnątrz, upośledzając w nas samych w ten sposób nasze Perpetum Mobile nienadążające za produkcja energii. W TCM nazywa się to wyrzutem energii przed i po urodzeniowej, właściwie katastrofalnej w skutkach dla długości naszego życia.

  • BasiaB pisze:

   Wprowadzając w nasze pole i przestrzeń właściwe ładunki elektryczne, elektromagnetyczne za pomocą Radiacji całkowicie izolujemy sie od nich, bowiem jak sprawdziliśmy, dla nich ten rodzaj energii jest niedostępny.
   Hadrony służą im do wytwarzania kwarków za pomoca których podtrzymywali ta fałszywą strukturę pola „biomagnetycznego” Ziemi. Nie ukrywam, że teraz przyszła do mnie myśl, że za pomocą tej sztucznej energii zabezpieczyli sie przed przylotem Naszego Opiekuna na swoim Statku-matrycy dla nas.
   Ono odbijało możliwość dotarcia do nas poprzez tworzenie odwrotnego Pola Siłowego Naszej Ziemi.

   Jednocześnie mając pobrane z nas nasze kody genetyczne utworzyli konwersję naszego Swarożyca, którego ogłosili meshiahem. Juz prawie jest gotowy ten Twór, tylko czegoś im zabrakło do jego ożywienia. Nie wiem czego.
   In – kar – nacja = w karze dla nas, naszej nacji !
   Kara dla naszej nacji !
   No to zkarnujemy ich 🙂

  • BasiaB pisze:

   Wydaje mi się być przełomowym to odkrycie, jeżeli mi się potwierdzi, bowiem rozumiem teraz moją niechęć do walk.
   W mojej pamięci komórkowej utkwiła pamięć o naszym właściwym polu, które samoistnie kosiło niby łan każdego złoczyńcę. O tym właśnie napisałam w artykule o Diamencie. Pisałam, że posiada taką moc iz samoistnie nas oczyszcza.
   Tylko…trudno mi było odzyskać wiedzę na jakim poziomie i w jaki sposób ma to działać.

   Napisałam do mrnice, że nawet nie ma pojęcia ile mamy pracy w Bezmiarze Świata 🙂 i już wiem na czym ma polegać to działanie na początku, ale najpierw zróbmy wspólnie porządki świąteczne wokół nas samych i naszych bliskich zamykając Radiacją z naszego Źródła każdy ichni portal, z szybami , oknami, drzwiami i lustrami w domu włącznie.

  • Polka pisze:

   Zamknęłam mój osobisty portal. Obserwuję co się zadzieje, jak się będę czuła.

   • BasiaB pisze:

    Polko – tych portali w sobie to ja miałam ok. 170 !
    Podobno wystarcza 2 kwarki by utworzyć portal, czyli tunel.
    Jeden u Ciebie, jeden z drugiej strony.

    • Polka pisze:

     ok, dzięki

    • Polka pisze:

     Ja usłyszałam, że mam 200. Szok. Zamknęłam wszystkie portale prowadzące do mnie, które powodują zabieranie mi energii. Dzieje się. Mam odczucie niesamowitego przypływu. Podziękowania i ucałowania dla wszystkich dobrych dusz.

    • BasiaB pisze:

     Zrób to tez u swoich bliskich, bo oni o tym nie wiedzą. Te portale służą nie tylko do dojenia – do wchodzenia jak do siebie – również !

    • BasiaB pisze:

     Portale w Polsce i na Ziemi, koniecznie, my robimy to od 3 dni.

   • Daria pisze:

    Ja nie mam pojecia jak to zrobic. Ale pewnie z czasem sie tego naucze

 2. LETO pisze:

  To faktycznie ma sens.Problemem było namierzenie jak zagłodzić ubić pasożyty.Walka dla walki to im w to graj.Ich trzeba po prostu udusić poddać dekompresji,

  • BasiaB pisze:

   Dokładnie – udusić naszą elektryką !
   Zmienić Pole Siłowe i wszystkie elektryczne parametry na nasze, a robimy to wykorzystując naszą Radiację.
   Dźwięk, częstotliwości, polaryzacja, biegunowość, amplitudy, resonans magnetyczny, magnetyka, no nie wiem z czego jeszcze składa sie elektryka, ale mnie to wystarcza.

   • Wojwit pisze:

    Dźwięk oczywiście w stroju naturalnym A=432Hz no i misy tybetańskie; parametry elektryczne – może poprawić Zapperem? Biegunowość – zwiększenie tożsamości z płcią – jak w skali pH wartości krańcowe są najbardziej biegunowo różne (antagonistyczne – kwas : zasada); magnetyka – może spróbować działać na organizm aparatami prof. Sieronia emitującymi silne lokalne pole magnetyczne?

    • BasiaB pisze:

     Wydaje mi się, że biorezonator Taratajcia w całości załatwia sprawę. Resztę – zdziała intencja energetyczna, bo tak stosuję. Teraz mamy odwrotność biegunowości, tam gdzie powinien być + jest – i na odwrót, w myśl zasady: wszystko na opak.
     Radiacja zmienia zupełnie nasze pole elektromagnetyczne, na właściwe, jeżeli jest pobrana z własciwego Źródła.

 3. Wojwit pisze:

  Jeśli teoria mostów einsteina – rosena miałaby mieć sens, to przestrzeń musiałaby dać się zwinąć, zrolować jak makowiec, albo obrus na stole – by go móc „na przestrzał” przekłuć igłą…

  • BasiaB pisze:

   Nie szła bym tak daleko z ichnimi teoriami, może dlatego że tego jeszcze nie rozumiem, a może dlatego, że mam spory dystans do żydowskich teorii.Chociaż może to miec sens, bowiem obecna przestrzeń jest sztucznie stworzona poprzez sztuczne pole elektromagnetyczne, a to zostanie nie tyle zwinięte ile całkiem odwrócone, kiedy zastosujemy zamknięcie portali i Radiację. Powtarzam – dla naszych felernych wrogów Radioacja jest poza spektrum ich możliwości sterowania i wpływania na nią. Ich felerny gen nie jest w żaden sposób z nia kompatybilny, stąd wykorzystanie hadronów do zamotania czasu i przestrzeni, przede wszystkim przed przylotem Swarożyca.
   Swarożyc nie walczy, Swarożyc zdmuchnie ich z naszej przestrzeni !

   • Wojwit pisze:

    Znalazłem na ZnZ:
    autor: solo80 (anonim) (2016-11-30 23:40)
    „Problem polega na tym co jest oczywiste i wielu naukowców, a tym bardziej duchowych mistrzów wie, że czas to iluzja. Czas nie istnieje; istnieje tylko teraźniejszość. Jest tylko tu i teraz oraz następstwa teraźniejszości. Wszystkie problemy maluczkich ludzi na świecie biorą się stąd, że ciężko nam jest przestawić mózg z oscylacji pomiędzy przeszłością i przyszłością na odbieranie chwili obecnej. Dodatkowo jeżeli człowiek poprzez chemię w żywności czy wszechobecny fluor zabijający szyszynkę utraci kontakt ze swoim duchowym wnętrzem to wtedy jest mu jeszcze ciężej to wytłumaczyć, ponieważ kieruje się tylko umysłem czyli ego a nie intuicją. Za to łatwiej jest mu wmówić iluzję jaką są podróże w czasie. A jak chcecie wiedzieć jak to jest tu i teraz to przestańcie myśleć o tym o czym myśleliście przed chwilą.”

    • BasiaB pisze:

     Wojwit – proszę Cię !

     ” Czas nie istnieje; istnieje tylko teraźniejszość.”
     CZAS Istnieje – a jakże, tylko w innej skali niż powinien, nie jest tym czym jest i powinien być, stąd obstrukcja przy jego analizie.
     Terazxniejszość maja tylko żydzi wszelkich sekt, my mieliśmy wątpliwą „przyjemność” – IN – KAR – NACJI.

     ” ponieważ kieruje się tylko umysłem czyli ego a nie intuicją.”
     No NIE ! Umysł nie jest EGO. My jesteśmy EGO ( JESTEM ), a to zupełnie coś innego niż program ego – izmu wkodowany za pomocą odwrotnej energetyki.
     Ego jest intuicją ! Bo to nasze mienie. Nie ma rozdzielności, jest zła interpretacja.

     ” Za to łatwiej jest mu wmówić iluzję jaką są podróże w czasie.”
     Podróże w czasie istnieją i zawsze istniały. Są wehikuły czasu i mają się całkiem dobrze 🙂

    • mrnice007 pisze:

     Tak plejadanie: wyprzyjcie się swojego EGO.. ciekawe ilu jeszcze powie podobnie

    • BasiaB pisze:

     Takie podejście rozumiem 😀 Bardzo dobrze ! ❤

 4. Wojwit pisze:

  Ale jak się mielibyśmy „rozrzedzić” nie wiem… Jasne, że zwiększyłoby to nasze wymiary i zmniejszyło tzw. ciężar właściwy naszych ciał a więc – gęstość, ale zmieniłoby też relacje fizyczne z otoczeniem, jeżeli ono by się nie zmieniło i nie chodzi mi tu o relacje wielkości ciał ale np. odporność na wypadki. Co mam na myśli? O na przykład to: Ciała małp mają większą gęstość niż nasze (dlatego małpy nie lubią pływać mając gorszą pływalność niż ludzie), więc małpa spadając z wysokości drugiego piętra rzadko sobie coś złamie a człowiek…

  • BasiaB pisze:

   Na razie rozrzedzam energetycznie, nie można tego zrobić na hop siup, bo po prostu nasze ciała tego nie wytrzymają, codziennie troszeczkę.
   Wczorajsze, wieczorne zamknięcie portali zaowocowało u mnie wypiekami i potężną dawka energii, która długo trzymała mnie bez potrzeby snu.

 5. LETO pisze:

  Tu chyba bardziej chodzi o zmniejszenie gęstości na ich sztucznej sieci magnetycznej ,To ma być zmniejszenie gęstości w całym naszym mieniu czyli Nas , florze , faunie Naszej i Wyspie na której jesteśmy. Im gęstość będzie mniejsza tym szybciej te pasożyty się rozpadną bo to nie ich gęstość.Nam to może tylko sprzyjać oni odpadną .

 6. Daria pisze:

  Mi ciagle nie pasowalo to ze musze z czyms walczyc. Bylo to dla mnie bez sensu. Bardzo cenny wpis

 7. BasiaB pisze:

  Jak na opak, to na opak, chyba mi przyszło w związku z dyskusja o War i Sav’ie 🙂
  Marduk –> Mar Diuk –> Diuk Ar = dla mnie to ma sens 😀

  • Tomasz pisze:

   Dobrze kombinujesz upadek tego RODU i nie tylko rozpoczął się od wojny rodowej a nawet domowej.

   • BasiaB pisze:

    Odwrotnie Tomku – najpierw założono KOD podczas rytuału czy obrzędu obrzezanych, a potem on się zaczął materializować i tak ma do dziś.
    Popatrz na to:
    Swarożyc – Swa Róg – a może Saw Róg
    A może War i Swa ?! zamiast Warsa i Sawy ?
    I zobacz dalej co obecnie oznacza :
    S/War – поехали [ros.] pojechali,
    lecz po staropolsku :
    swar-y to kłótnie, czyż nie ?

    Ciekawostki tkwia dalej:
    SWA = США [ros,] = USA ?!!!!
    obecnie wymawia się :
    Szaw (a) = Clenching [ang.] –> tłumacząc z powrotem na polski to słowo oznacza :
    zaciskając !

    Zaciskając obronę czy wojnę ? Bo już znowuż nie wiem co nam zakodowano w tej Warszawie ?
    Zaczęłam sprawdzać co mi wyjdzie w kalamburach z Szawłem [Leto o tym wspomniał]
    Szaweł – Soul – w każdym języku, kiedy zrezygnowana, kliknęłam na rosyjski pokazało mi się Сол –> a to oznacza –> sól, albo…Słońce 🙂

    Natomiast w hebrajskim Szaweł to : El שבי czyli Bóg Słońce ! Sól tej Ziemi !
    Swa róg = Bóg Słońce [Róg – to każdy wie i może po swojemu zinterpertować]
    Tak więc cała wieża Babel czyli Wawel pomieszała znaczenie słów, a nie tylko języki.
    Słowa maja odwrotnie zakodowane znaczenie do tego faktycznego, lecz żydzi w swej odwróconej lustrzance hebrajskiej to wiedzą, bo mają tam zapisane faktyczne znaczenie.

   • mrnice007 pisze:

    A może upadek Luck’a

   • BasiaB pisze:

    No ale do jakich to słów – prosze wywieźć teorię.

   • Wojwit pisze:

    War to przecież bulgoczący wrzątek…

  • BasiaB pisze:

   Kto z was zwrócił uwagę iż
   VARSAVIA = VAR SAVIA to zarówno
   WOJENNA SOWA czyli ATENA
   jak i SOFIA….. taki ezo byt, bo na takie 2 sposoby można tę nazwę tez rozczytywać…..
   Ale może być i inna zasada
   WARSAWA = WAR SaWA (a – dodane dla łatwiejszej wymowy) i mamy WAR SWA

   o jakim pisał ostatnio białczyński — PANI SWA = PANI S-i-WA (bóstwo z połabskiej trójcy znane też jako PTAH z Egiptu)…… zwana też ŚHIVĄ…. NISZCZYCIELEM ŚWIATÓW.

   robi się niebezpiecznie nie….. to może poprzestańmy na tym skoro odzew i tak zerowy…..
   https://mistykabb.wordpress.com/2016/11/28/archonci-koszczaje/comment-page-1/#comment-27039

   • Erika pisze:

    Nie, nie Varsowa – to nazwa takiego potwornego demona z bliskiego wschodu. W naszym to nic nie znaczy. Oni dobrali sobie tą nazwę, bo wiedzieli, że tu nikt tego nie skojarzy z ichniejszym demonem. No przecie wiecie kto w Polsce rządzi podszywając się pod naszą narodowość…

   • Erika pisze:

    Ludzie wymawiając nazwę stolicy bezwiednie przywołują demoniczne siły – taka była perfidna intencja nadania takiej nazwy dla naszej współczesnej stolicy.

   • Ktoś pisze:

    Jeśli oni są NASZYMI WROGAMI to nasi bogowie będą dla nich DEMONAMI i na odwrót ich bogowie będą demonami dla nas… dlatego tu ważna jest ROZWAGA bo jest BAŁAGAN w tym totalny.

   • mrnice007 pisze:

    Wreszcie Ktoś zauważył coś konkretnego 🙂

   • Erika pisze:

    Istnieją przepowiednie, że nasza stolica powróci kiedyś do Krakowa na Wawel / BABEL / i dopiero wtedy nastanie prawdziwa pomyślność dla naszego narodu i kraju. Może coś w tym jest…

   • Erika pisze:

    Zauważcie – odkąd Wa-wa została stolicą to mamy ciągłe pasmo nieszczęść i niewoli,
    zawsze coś jest nie tak jak trzeba.

   • Ktoś pisze:

    Napiszę jeszcze większa „herezję”

    TEN SAM byt dla TEJ SAMEJ strony może BYĆ ZARÓWNO bogiem jak i demonem.

    Wszystko zależy kto od kogo, w jakim okresie i pod jaką nazwą UKRADŁ jego kult i przysposobił jako własny.

   • Ktoś pisze:

    Erika,
    pasmo nieszczęść dotyka Polskę od chrztu… a dokładniej od czasu MORDU NA WANDZIE.

    Wtedy to „sprytni”: na silę starając się ją ożenić z nazistą karolem młotkiem (czyli powtarzając to samo co było za Echnatona i Nefretete) spowodowali tylko iż BOGOWIE ODESZLI z planety….. a oni sami się UTOPILI WE WŁASNEJ CHCIWOŚCI… i późniejszej krwi swoich pobratymców wyżynanych przez biblijne nazi od maryjki (reptylicyu) i jezuska (plejadanina/ szaraka).

    Łatwowierność i fałszywe miłosierdzie kończy się WŁASNYM POGRZEBEM….. taka dewiza jest w kontaktach z biblijnym nazi „dziwnie” obowiązująca….

   • mrnice007 pisze:

    Warszawa miał by być zrównana z ziemia po raz kolejny gdzieś wspominali, zaś po 2 wojnie światowej to Łódź, miał zostać nowa stolica polski le warszawiakom poszły w mózg i nerwy i budowali od gruzów byle nie zabierać im, jak niewolnicy :), zaś w przyszłej stolicy miała powstać wysoka wież gdzie nie gdzie piali, że centrum nowe duchowe świata, zaś niejaki Piotr pocieszyciel pisał, że mieli zbudować ambasadę jakaś, albo (port dla przodków) czy obcych…

 8. Ktoś pisze:

  Dla zrozumienia dalszych wywodów należy znać 2 zasady
  — pierwsza to BRZYTWA OKHLAMA — chyba nie trzeba mówić o czym ona mówi…..
  — druga to taka —- jak histerycy nie wiedzą co wykopali to to co wykopali ZAWSZE jest „tu wstawić wygodne tłumaczenie”….. u nich wszystko się ze słowem RYTUALNE kojarzy…. ale generalnie chodzi o to iż wszystko co im NIE PASUJE DO ICH TEORII metkują jednym wygodnym słowem mającym ODSTRASZAĆ innych badaczy od „dotykania tematu”…..

  Etymologia nazwy Warszawa jest związana
  – poprzez symbolikę (godło) z WOJNĄ I ZWYCIĘSTWEM W NIEJ
  — poprzez nazwę z WARSEM i SAWĄ zapewne WALCZĄCYCH W NIEJ STRON z jakich zrobiono homo-kopu-dom….itd

  Kto walczył w WOJNIE WARS kontra SAWA

  Jedno typowe skojarzenie to WARS = MARS czyli ARES czyli

  „Mars (starołac. Mavors, łac. Mars) – staroitalski bóg wojny, znany już u Etrusków jako Maris. Obok Jowisza i Kwirynusa jeden z głównych bogów w mitologii rzymskiej. Odpowiednik greckiego Aresa. Początkowo czczony jako patron pór roku, szczególnie wiosny. Pasterze powierzali swoje stada opiece Marsa przed watahami wilków. Między innymi do Marsa śpiewali swoje pieśni saliowie. Był czczony jako ojciec bliźniąt: Romulusa i Remusa. Poświęcono mu pierwszy miesiąc w kalendarzu rzymskim – marzec (łac. mensis Martius), kiedy to tradycyjnie pogoda pozwalała wznowić lub rozpocząć działania wojenne.”

  drugie to to iż WARS był RYBAKIEM a takim SŁAWNYM była tylko JEDNA POSTAĆ……

  „Jozue, Jeszua, Jezus, hebr. יהושׁע – „Jahwe jest wybawieniem”, cs. Prawiednyj praotiec Iisus Nawin – postać biblijna, bohater Księgi Jozuego, sędzia starożytnego Izraela, symbol nieugiętości i wierności, święty katolicki, prawosławny, ormiański i koptyjski.

  Jozue był synem Nuna (Nona, Nouna) z plemienia Efraima. Urodził się w Egipcie podczas niewoli egipskiej. Jego pierwotne imię to Ozeasz, imię Jozue nadane mu zostało przez Mojżesza. Po śmierci Mojżesza został przywódcą Izraelitów, wprowadził ich do ziemi Kanaan i podbił ją. Żył 110 lat. Po jego śmierci rozpoczął się trudny czas dla ludu Izraela.”

  bohater stworzonej 1300 lat później bajki o żydku ze stajenki jaka do dziś niewoli umysły na całym świecie.

  Osoba wiązana też z jehową bo jahwe to trochę i inna epoka i inna strona tj antyzydowska jak i obecnie w ezo z tzw plejadanami.

 9. Ktoś pisze:

  Jednym z WIELKICH osiągnięć jezusa zwanego też jozue,

  żydowskiego pedofila będącego wodzem uciekłych wraz z mojrzeszem z Egiptu złodziei, bandytów, degeneratów….. znanych dziś jako żydzi…..

  było opisane w bibli WKROCZENIE DO KANAAN…… i RZEŹ MIESZKAŃCÓW TEJ KRAINY…….
  oczywiście BO BÓK TEGO OD NIEGO (via mojrzesz) ZAŻĄDAŁ….

  CZYLI HOLOKAUST KILKUSET TYSIĘCY A MOŻE I KILKU MILIONÓW LUDZI WRAZ Z ICH CAŁYM DOBYTKIEM….. BO ŻYLI W SZCZĘŚCIU, POKOJU, W BLISKOŚCI BOGA….. no i czego żydostwo znieść nie mogło….. BYLI BOGACI…… czyli holokaust Słowian

  potwierdzony zresztą wykopaliskowo bo „biblijnymi żydami” są Asyryjczycy (co sami bibliści potwierdzili) a ich ofiarami LUDNOŚĆ MITANI a potem też i HETYCJI….

  • LETO pisze:

   Jezeli zydami byli Asyryjczycy to ciekawe kim byly tzw plemiona izraela ktore byly w niewoli u nich Dopiero te plemiona zostaly wyzwolone dzieki buntowi wewnetrznemu w trakcie wojny miedzy Medo Persja a Asyria.

   • Ktoś pisze:

    Nie ma PLEMION IZRAELA są….

    LUDY ASRAELA….. LUDY MORZA… czyli Słowianie… osadnicy pozostali po KORPUSIE KARNYM na tamte tereny wysłanym.

   • LETO pisze:

    Ok to by sie mi zgadzalo z tym korpusem karnym.Wychodzi z tego ze Persja byla jedna z glownych prowincji Naszego Imperium.Miedzy innym geny o tym swiadcza.Dodam jeszcze ze podczas tzw odsieczy Wiedenskiej.Byl uklad miedzy Sobieskim zwanym Lwem a Persja.Od wschodu zostalo zatakowane Imperium Osmanskie wlasnie przez Persow .Dzieki temu Odsiecz sie udala .Osmanie nie mieli tyle sil aby walczyc na dwa fronty.

   • Ktoś pisze:

    Za czasów mojrzesza jaki był WEZYREM faraoniej armii i JEDNOCZEŚNIE NACZELNYM KAPŁANEM krwiożerczego bożka sobka (reptylianin na współczesne)….

    tereny Bliskiego Wschodu czyli też Asyria i Egipt tworzyły jedną państwowość Kontrpaństwem dla tego tworu była Hetycja a właściwiej Imperium Hetytów…… jak go nazwali histerycy…. i wedle nich zajmowało TYLKO TEREN dzisiejszej Turcji….. ale sięgało co najmniej Polski (Kaganatu Słowian)

    Hetycja bardzo często wojowała z Egiptem o wpływy a dokładniej to murzyni mojrzesza, bo on też był CZARNY ja SMOŁA, WYPIERALI Hetytów z Bliskiego Wschodu i Egiptu coraz bardziej na północ. Były co prawda epizody związane z powrotem Słowian do Egiptu to te OKRESY PRZEJŚCIOWE czy czasy gdzie Dolny i Górny Egipt istniały jako niezależne byty ale ogólnie tendencja była taka iż czarni jako bardziej płodni i bardziej wojowniczy PARLI NA PÓŁNOC NA TERENY BIAŁEGO…. POKOJOWEGO… człowieka….

    Wkroczenie jezusa do Kanaan i rzeź chrześcijan to jedno z pokłosi tej wojny a dokładniej KOLEJNA WIELKA ODSŁONA po wcześniejszym pokoju podpartym małżeństwem Echnatona z Nefretete…. (Wanowie i Asowie to tez ta WOJNA), pokoju jaki BYŁ NIE NA RĘKĘ KAPŁANOM owego krwiożerczego krokodyla (na dzisiejsze rabich) PRĄCYCH ZA WSZELKĄ CENĘ DO KOLEJNYCH PODBOJÓW….. i co za tym idzie posiadania świątynnych niewolników i ludzi DO SKŁADANIA ŻYWCEM TEMU STWOROWI W OFIERZE…..

    I to nie mojrzesza wypędzono a mojrzesz wraz z buntownikami NAPADŁ NA FARAONA z zamiarem przejęcia władzy w państwie (bo Echnaton jako RELIGIĘ PANUJĄCĄ wprowadził RELIGIĘ SWOJEJ ŻONY odsuwając mojrzesza i jego pederastów od żłoba i danin) i późniejszego pokonania Hetycji – raz – doświadczonej przepowiednią o UPADKU ICH STOLICY i – dwa – ROZŁAMEM wywołanym ZDRADĄ WUJA panującego Króla.

    Nazwa Warszawa (jak dla mnie oczywiście) UPAMIĘTNIA TAMTE CZASY gdyż były one BYĆ ALBO WYMRZEĆ DLA WSZYSTKICH Słowian….. wtedy istniejących….

    A Wedy poszły z północy do Babilonii gdzie była jedna z kolonii armii ekspedycyjnej i wraz z odnowieniem się Asyrii (państwo nowoasyryjskie) zostali WYPĘDZENI w kierunki Iranu i dalej Indii….

   • Ktoś pisze:

    Współcześnie rolę jezusa czyli biblijnego nazisty jaki ma WYMORDOWAĆ Słowian pełni trump dlatego żydki są tak szczęśliwe jego wyborem bo dla nich to JOZUE – ANTYCHRYST jaki POPROWADZI ICH NA NOWE ZIEMIE OBIECANE.

    Cała reszta to bajerowanie ich przyszłych ofiar by się BARDZIEJ DAŁY PODEJŚĆ podczas pierwszego nuklearnego uderzenia.

   • Wojwit pisze:

    „Mars (starołac. Mavors, łac. Mars) – staroitalski bóg wojny, znany już u Etrusków jako Maris…” Ludy morza – populi maris.

 10. Ktoś pisze:

  Ta wojna, a właściwie rzeź cywili wywołana podbojami jezusa (jozuego) znanego tez jako jehowa bo pochodził z gwiazd, jako konflikt OGÓLNOPLANETARNY

  powinna wraz z zasadą Brzytwy Okhama być ujęta w podaniach i innych narodów….. jej doświadczających chociażby poprzez pogodowe anomalie…..

  I tak też było istotnie…. grecy ją ujęli jako BITWĘ POD TROJĄ której prawdziwa lokalizacja to zachodnie wybrzeże rozlewiska na Eufracie o kształcie salamandry w wykopaliskach zwane Dattasa.

  Indoueuropejczycy zaś opisali w Mahabharacie… jako BITWA NA POLACH KUKUSZETRY

  jeszcze inni jako INDRĘ WYZWALAJĄCEGO ŚWIAT OD demona WRYTRY

  jeszcze inni jako Marduka RATUJĄCEGO ŚWIAT od demoniej TIAMAT (obecnej maryji/ arymana z wierzeń)

  PS.
  „Indra (sanskr. इन्द्र lub इंद) – w mitologii indyjskiej jeden z najważniejszych z bogów panteonu wedyjskiego, najczęściej wymieniane w Rygwedzie bóstwo, król bogów.

  Epitety
  Literatura wedyzmu określa Indrę następująco: buhaj, byk, druzgocący wrogów, gracz, groźna wielkość, gwałtowny, król ruchu i bezwładu, łamiący moce, mąż bez litości, mędrzec, mocarz, najpierwszy bohater, nie do zachwiania, nie do zwalczenia, niezachwiany, o miażdżącej sile, o potężnej mocy, o sile podwójnej, odważny, ogania potęgą bogów, pięknowargi, piorunodłonny, piorunoręki, podlegają mu konie, krowy, gromady i wody, podparł niebo, podszczuwacz narodów, pogromca Dasów, ponadmąż, potężny, potężny byk, potężny król, prawdziwy, prędki do mordu, przed nim w lęku drżą obydwa światy, straszliwy, strzelec, szczodry, umocnił góry na stałe, urodzony z mocy, utrwalił ziemię na wieki, w bitwach zdobywca, wielosławny, zabójca czarnych, zabójca smoka, zawsze walczący, zrodził ogień, zrodził słońce, zwycięski .
  Wahaną czyli (boskim wierzchowcem) boga Indry może być:

  — słoń Ajrawata (sanskryt ऐरावत, ang’ Airavata), wyłoniony podczas procesu ubijania oceanu w celu pozyskania amryty
  — koń Uććajhśrawas (उच्चैःश्रवस्, ang.Uchchaihshravas) o siedmiu głowach, również wyłoniony podczas procesu ubijania oceanu w celu pozyskania amryty. ”

  „Marduk (sum. damar-dutu, tłum. „Młody byczek boga Utu”)[1] – bóstwo opiekuńcze miasta Babilon, najważniejszy bóg panteonu babilońskiego, syn boga Enki/Ea, małżonek bogini Sarpanitu, łączony z planetą Jowisz.

  Ze względu na pozycję miasta, Marduk szybko stał się naczelnym bóstwem Mezopotamii. W szczytowym nasileniu kultu innych bogów uważano za jego sługi bądź jedynie inne aspekty jego osobowości. Jego kult stał się również popularny w Asyrii.

  Towarzyszył mu wąż-smok.

  Kojarzy się go przede wszystkim z takimi dziedzinami, jak magia, mądrość, woda i sądownictwo – im bowiem patronował.”

  Wklejam bo piewcy pustynnego hitleryzmu kochają WYCINAĆ z wiki wszelkie istotne informacje
  przykład „Tę stronę ostatnio zmodyfikowano o 07:15, 31 paź 2016.”
  o marduku Tę stronę ostatnio zmodyfikowano o 00:07, 1 gru 2016.

  NAZI USUWAJĄ WSZYSTKO co jest dla nas Polaków ważne z nasze historii…. na okrągło, aż zostanie w wiki tylko to co ich nazioli będzie chwalić…. oczywiście w ramach DBANIA O NASZ ŚWIATOPOGLĄD….. i SAMOPOCZUCIE…. no i ROZWÓJ…. (umysłowy)…

 11. BasiaB pisze:

  U nas tak hula wiatr, że zerwało prąd. Teraz jadę na modemie i baterii, a chciałam złożyć w całość posty Ktoś i innych w art o Semantyce 🙂
  Za to wklejam dzisiejszym śpiochom, ku motywacji :
  https://kwantowykrag.wordpress.com/2016/11/29/moca-mysli-mozna-leczyc-wszystkie-choroby-i-wplywac-na-kod-dna

 12. Władimir pisze:

  Basiu… ale żeście się zawzięli… Powiedziałem – WAR_SAWE to destrukcyjny program nałożony na Nas i Naszą krainę przez podstępnych parchów!!! Szukajcie prawdziwej nazwy… a wy specjalnie dalej tkwicie w tym parchatym programie i coraz bardziej się zapętlacie i marnujecie czas i…!!! Jeszcze raz… wa…wa to parchata nakładka maskująca prawdziwą Slowiańską nazwę!!!
  Pytałaś Basiu – „Można prościej ?… pytam jasno i czytelnie, bo ja dalej nie wiem !”- A po cóż ci to potrzebne…??? Za pięć minut bądzie to nieważne i niepotrzebne już… po trzech dniach nawet bardzo się zapierając nikt nie da rady tego odnaleźć! WAR i SYR podałem jako przykład ciekawego tematu zamiast …, Podesłałem Ci Najcenniejsze co miałem – bez zainteresowania! Po cóż Ci nudny i maleńki elemencik o SYRence który jest tylko dodatkiem do całości? Jak ci opowiem o przekręcie z syrenką to cóż Ci to da bez całości?? … Ale skoro poprosiłaś… to proszę bardzo… Dużo milsze znaki zapytania w Twych pięknych oczkach, niż blablanie Kogosia!!!
  A więc gdy powiem, że śmierdzącą SYR_ENKą zakryto prawdziwe godło oszukanej wa…wy, że jej Śłowiańskim symbolem był… ŻMIJ PIASTOWSKI… no to co CI to da, jeśli nie zrozumiesz Kim jest ŻMIJ… >>>
  Żmij Ognisty jest synonimem Ognistej Rzeki-[czarna szczelina w podczerwieni jest ognistą…]. >>> http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/odkrywanie-prawdy-2-obrzezany-system-12-stkowy-zmanipulowany-zodiak-rownik-galaktyczny >>> Tutaj troszkę mat. o syrence i o żmiju Naszym… >
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Księstwa_Czerskiego – Żmij piastowski > Herb Żmigrodu
  http://www.taraka.pl/syrena_ocalmy_genius_loci – Syrenka > Wcześniej Żmij
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Żmij
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Smok – Gdyby słowo smok wywodzić od prasłowiańskiego sъmъkъ, można by łączyć to słowo z czasownikiem (prze)smyknąć się, przejść, przesunąć się, przedostać się gdzieś, przez coś zwinnie, szybko, ukradkiem przemknąć się, prześlizgnąć się. >> no to może po całości stanie się jasnym przed czym i dokąd MY mamy się ukradkiem przemknąć?
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_powiatu_warszawskiego_zachodniego
  No ale skoro wszystko już wiemy o ŻMIJU… to pozostaje pytanie dlaczego Żmija podmieniono na syrenkę czyli śmierdzącą rybę? /Przypominam więc, że to nie pierwszy taki przekręt, bo o głównym to już było w podanym materiale/! A czym są syrenki? > https://pl.wikipedia.org/wiki/Sirin > SYR_ENKI > A czy cwaniaczek ENKI powiązany z SYRiuszem to to nie ten przedstawiany jako półryba i półczłowiek, nieraz także z „domieszką” kozy czyli również i kozioł /proponuję wrócić do przedstawienia z otwarcia tunelu…/
  http://www.czasduszy.pl/aktualnosc-Symbol_znaku_Koziorozca-12668718253404.html – Symbole boga Enki to koza i ryby,…!!! Również Koziorożec > hinduska nazwa MAKARA… A jak to się przekłada na nasze tutaj bytowanie, czyli konsekwencje działalności i manipulacji przekrętów kozłowych… >>> Postać Makary obrazuje cechy znaku zodiaku Koziorożca. Ma-kara jest to też nazwa ostatniego członu dźwięku AUM (OM), mistycznego boskiego tchnienia życia – jest powołaniem do życia, znanym pierwotnie z potencjału Bliźniąt. W przypadku znaku Koziorożca, jego symbolika (odwrócona względem pierwowzoru AUM – patrz poniżej) wskazuje na odwrócenie kolejności dźwięków, gdzie Ma-kara znajduje się jako pierwszy ton: > tybetańska pisownia AUM > symbol znaku zodiaku Koziorożca > Symbolicznie rzecz ujmując, w dźwięku AUM pierwsze jest powołanie formy, następnie treści, a na końcu dokonywane jest życiodajne tchnienie. W symbolu Koziorożca na początku jest tchnienie życia, a na końcu jest stworzona forma. Jest to stwarzanie formy.
  Owo stwarzanie formy doprowadza do powstania kreatury, które to słowo przeszło do języków europejskich z Makary jako wł. mascara i maszkara, a stąd jako maska. Stworzenie formy w „10-tym” potencjale powoduje założenie maski, tą maską jest persona. Słowo „stwarzanie” wywodzi się od twór, twarz, potwór, potwarz, przetwór, stwór, utwór, wytwór. Każdy wyraz ma w języku polskim swoją historię, np. twarz to pierwotnie stworzenie, wytwór, dzieło (tzn. rezultat czynności – twarzać), następnie osoba (persona), wreszcie oblicze… Itd.>>> A więc przedstawiłem malutki wycinek odkrytej Prawdy… a kto ją przyjmie, a kto na nią się obrazi, to już nie mój problem! Dla zainteresowanych proponuję mat. o głównym przekręcie na śmierdzącą rybę>>> Oczadziali założyciele nOwej ściemy wydumali sobie, że „ryba” jest znakiem chrześcijan i symbolizuje „izuska” – (Ichthys pisany w języku starogreckim znaczy ryba – ἰχθύς, ΙΧΘΥΣ)… – tylko, że to wszystko nie jest prawdą! Bo jeśli Ichthys ma udawać „Christosa” to kimże jest ten „właściwy”, którego to twórcy przekrętu zakryli śmierdzącą rybą, byle tylko ukryć Prawdę???… czyt. całość >>> http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/odkrywanie-prawdy-3-noc-swaroza-rownik-gal-sfinks-slowianskie-wedy-menora-i-siedem-slonc

  • BasiaB pisze:

   Matko jedyna – tego postu jeszcze nie przeczytałam, gdyz dopiero teraz zagladajac do edycji Mistyki – zobaczyłam je w ilości chyba 12-tu w koszu, wpadają tam z powodu zbyt dużej ilości linków w jednym tekście, co jest uważane za spam.

   Jak się ogarnę – to z maksymalną koncentracją przeczytam ten elaborat 🙂

 13. Ktoś pisze:

  Innym słynnym rodzeństwem mogącym być „związkiem” Warsa z Sawą…. jest

  „Dioskurowie (zw. także Tyndarydami; Dióskouros, ‘synowie Zeusa’, Gemini ‘bliźnięta’), Kastor (łac. Castor) i Polideukes (także Polydeukes, Polluks; łac. Pollux) – w mitologii greckiej bliźniacy, ubóstwieni herosi, Argonauci, uczestnicy łowów kalidońskich i amazonomachii, opiekunowie żeglarzy i żołnierzy.

  Uchodzili za synów boga Zeusa i Ledy, żony króla Sparty. Byli braćmi Heleny i Klitajmestry, a także Filonoe (Fylonoe), Timandry i Fojbe (Febe).

  Jedna z wersji mitu podaje, iż tej samej nocy królowa Leda oddała się Zeusowi (uwiódł ją pod postacią łabędzia) i swojemu mężowi, królowi Tyndareosowi. Stąd za ojca Polideukesa i Heleny uważano Zeusa, natomiast Kastora i Klitajmestry – męża Ledy. W związku z tym nazywano czasami Dioskurów Tyndarydami (gr. Tyndaridai ‘synowie Tyndareosa’).

  Łączyła ich szczera braterska miłość. Po śmierci Kastora (Polideukes, w odróżnieniu od Kastora, był nieśmiertelny) Zeus obydwu przemienił w gwiazdozbiór nieba północnego, aby na zawsze pozostali razem.”

  — i co widać byli bo zarówno
  —-> istnieli w oczekiwanym okresie – ARGONAUCI ,

  jaki i mieli koneksje z Troją poprzez Helenę (Helenę Trojańską)

  Pozostaje kwestia czy byli „braćmi”, „wrogami” czy rywalami” o wspólną wybrankę.

  Z braku źródeł proste to nie będzie ale należy pamiętać iż w owym czasie istniała para słynnych bliźniaków Gog i Magog {Asyria (żydzi biblijni) i Egipt] …… jacy wspólnie Troję napadli…

  i jako iż pamięć jest zawodna po latach obstawiam iż
  bliźniaka Kastora {jeden z paczki Gog Magog] pokonał nieśmiertelny Pollux a potem mit

  jak w przypadku — BITWY — jezusa — Z — Chrystusem

  zlał postacie w jedną masę łatwiejszą do pamiętania. Innymi słowy obstawił OBIE STRONY KONFLIKTU jako WŁAŚNI ZWYCIĘSCY BOGOWIE.

  Ale aczkolwiek by nie było z nimi mit o nic wskazuje iż WARSZAWA swe pochodzenie ma z WOJNY, z pojęć niż związanych jak SPEKTAKULARNA acz WYGRANA BITWA o WSZYSTKO czyli DALSZE ISTNIENIE ŻYCIA na planecie. I to jest DOBRY powód by to uczcić FUNDUJĄC MIASTO pamiątkę tego wydarzenia….. miasto zwane też Rzymem….


  Inne legendy tyczące się wzmiankowanego okresu mówią o Hermesie (ale nie Trismegosie) jaki UWIÓDŁ czyjąś żonę korzystając ze zmiany wyglądu przy pomocy MAGICZNEGO PIERŚCIENIA…. zaginionego zresztą gdzieś tam na terenie południowej Turcji. Czy to była owa Leda trudno wyrokować… Hermes ten w innym micie jest odnajdowalny jako jeden z napastników Troi…. oczywiście już pod innym mylącym imieniem. ale jest znaczy był nim nie zaczęto usuwać z wiki WSZELKIE WAŻNE INFORMACJE…. zostawiając tam tylko gloryfikację pustynnego nazizmu i jego ludobójczych dokonań.

  • Ktoś pisze:

   W bibli ta wygrana jest w tej partii jak PRZETRZEBIONE a właściwiej PRAWIE WYTRZEBIONE żydostwo skamle o litość dziwując się iż zostało ukarane….

   wtedy tez DOSTAJE PRZYKAZANIA DO PRZESTRZEGANIA…..

   jakie jak widać współcześnie CAŁKOWICIE ZIGNOROWAŁO….

   robiąc z nich BROŃ mentalną na podbijane plemiona

 14. Ktoś pisze:

  Jak już wiemy z rozważań o „Warszawie”… do tej samej klasy istot…. będącej swoimi RÓWNOWAŻNIKAMI choć będącymi w różnym fizycznym czasie i znanymi z różnych kultur

  jest Pani Siwa (Pani Swa), Ptah, Śhiva, YHWH, Marduk, Indra, Chrystus, INRI, Pandawowie, Nike itd……

  i jak można zauważyć te postacie są zarówno MĘSKIE jak i ŻEŃSKIE naraz….. choć wszystkie sobie odpowiadają.

  Ten sekret po części związany jest z tym iż „męskie czynności poprzypisywano – męskim bogom” i tak to zostało utrwalone mimo iż niekoniecznie „oryginał był mężczyzną” i na odwrót „kobiece role pełnią kobiece bóstwa” mimo iż one same są takie…. bezcycate.

  Generalnie zmierzam do tego iż przywiązywanie się do płci w odniesieniu do „bogów” nie ma większego sensu bo nimi nazywano zarówno postacie samożyjące jak i konstrukcje mechaniczne. Jak się trafiło i jaki był wewnątrz plemienny ustrój (matriarchat czy wręcz na odwrót) to takie bóstwo pełniło swoją rolę z tym iż wrogie miało najczęściej ODMIENNĄ płeć niż własne…. chociażby dla podkreślenia tego iż jest WROGIE…..

 15. Ktoś pisze:

  Skupmy się na najbardziej tu opisywanym konflikcie jakiego trump ma być wodzem (jezusem, jozue, antychrystem, maschiachem) kolejnego cyklu czyli WALKI O TROJĘ…..

  i ponieważ w niej żyda jezusa (tego samego z jakiego zrobiono potem FAŁSZYWY KULT 1300 lat później) POKONAŁ CHRYSTUS (solarne bóstwo dlatego mowa o UKRZYŻOWANIU -> krzyż solarny) to kim on jest

  Znane nazwy INDRA, INRI, Marduk [ i 4 wichury i 7 wiatrów == jego pomocników], 5 Pandawów, synowie Manu…..

  więc można z powodzeniem przyjąć iż OWA NAZWA tyczy się GRUPY BYTÓW zlanych we wspólną etykietę.

  Najbardziej pewnym opisem jest ten z mitu pt Enuma Elisz — czyli
  1 – Marduk
  4 – wichury od Anu

  7 – wiatrów

  razem 12 bytów plus 13 smok jego towarzysz…. przerobionych później we 13 plemion izraela….. bo się upadli chcieli DOWARTOŚCIOWAĆ CUDZYM bogiem…..

  choć tak naprawdę chodzi tu o LUDY ASRAELA……

  „Azrael (arab. عزرائیل – ten, któremu pomaga Bóg), również: Azra’il, Izra’il – anioł śmierci w islamie. Występuje w legendzie o cudownym wniebowstąpieniu proroka (Miradżu). Według mitów ludowych kultury islamskiej strzeże tablicy, na której zapisane są imiona i losy wszystkich ludzi, którzy żyli, żyją i będą żyć – od pierwszej pary aż do końca świata.”

  — innej nazwy Lecha, Lacha, Licha….. króla/ patrona Polan….. czy też Sal-o-mon’a zwanego u nas Swarożycem.

  Mamy więc podział
  1 + 4 + 7 [ + 1 ] – gdzie ostatnie 1 najczęściej wskazuje na boga jaki wspiera z oddali walkę….. bądź można w innym ujęciu traktować jest ŹRÓDŁEM MOCY dla awatara opisanego w danym micie nazwą. Bądź wskazówką co do jego POCHODZENIA.

  zaś początkowe 1 + 4 jest opisywane różnie raz jako 1 byt raz 4 do aż 5 NIEZALEŻNYCH acz spokrewnionych włącznie…..

  pozostała 7 (znana z kradzionego świecznika) to bodhisattwowie z wierzeń ale też archaniołowie…. zaś Asyryjskie Tabliczki Handlowe ….

  te same jakie wyraźnie wskazały iż Pole Kuruszetry to (obecnie) WSCHODNIA Turcja a nie jak kłamliwa nauka nazistowska głosi Indie ….

  określiły te 7 bytów słowem STATKI….. co tez w pewnym sensie koresponduje z odnajdowanymi na terenach Słowian metalowymi tabliczkami na jakich wyryte było 6 punktów otaczających centralny 7….. Ta 6 często jest łączona w heksagram… kolejny skradziony Słowianom przez nazi…. potomków występnej ZDRAJCZYNI Medei…. z plejadanami (Achajami)

 16. Ktoś pisze:

  Skupmy się na najbardziej tu opisywanym konflikcie jakiego trump ma być wodzem (jezusem, jozue, antychrystem, maschiachem) kolejnego cyklu czyli WALKI O TROJĘ…..

  i ponieważ w niej żyda jezusa (tego samego z jakiego zrobiono potem FAŁSZYWY KULT 1300 lat później) POKONAŁ CHRYSTUS (solarne bóstwo dlatego mowa o UKRZYŻOWANIU -> krzyż solarny) to kim on jest

  Znane nazwy INDRA, INRI, Marduk [ i 4 wichury i 7 wiatrów == jego pomocników], 5 Pandawów, synowie Manu…..

  więc można z powodzeniem przyjąć iż OWA NAZWA tyczy się GRUPY BYTÓW zlanych we wspólną etykietę.

  Najbardziej pewnym opisem jest ten z mitu pt Enuma Elisz — czyli
  1 – Marduk
  4 – wichury od Anu

  7 – wiatrów

  razem 12 bytów plus 13 smok jego towarzysz…. przerobionych później we 13 plemion izraela….. bo się upadli chcieli DOWARTOŚCIOWAĆ CUDZYM bogiem…..

  choć tak naprawdę chodzi tu o LUDY ASRAELA……

  „Azrael (arab. عزرائیل – ten, któremu pomaga Bóg), również: Azra’il, Izra’il – anioł śmierci w islamie. Występuje w legendzie o cudownym wniebowstąpieniu proroka (Miradżu). Według mitów ludowych kultury islamskiej strzeże tablicy, na której zapisane są imiona i losy wszystkich ludzi, którzy żyli, żyją i będą żyć – od pierwszej pary aż do końca świata.”

  — innej nazwy Lecha, Lacha, Licha….. króla/ patrona Polan….. czy też Sal-o-mon’a zwanego u nas Swarożycem.

  Mamy więc podział
  1 + 4 + 7 [ + 1 ] – gdzie ostatnie 1 najczęściej wskazuje na boga jaki wspiera z oddali walkę….. bądź można w innym ujęciu traktować jest ŹRÓDŁEM MOCY dla awatara opisanego w danym micie nazwą. Bądź wskazówką co do jego POCHODZENIA.

  zaś początkowe 1 + 4 jest opisywane różnie raz jako 1 byt raz 4 do aż 5 NIEZALEŻNYCH acz spokrewnionych włącznie…..

  pozostała 7 (znana z kradzionego świecznika) to bodhisattwowie z wierzeń ale też archaniołowie…. zaś Asyryjskie Tabliczki Handlowe ….

  te same jakie wyraźnie wskazały iż Pole Kuruszetry to (obecnie) WSCHODNIA Turcja a nie jak kłamliwa nauka nazistowska głosi Indie ….

  określiły te 7 bytów słowem STATKI….. co tez w pewnym sensie koresponduje z odnajdowanymi na terenach Słowian metalowymi tabliczkami na jakich wyryte było 6 punktów otaczających centralny 7….. Ta 6 często jest łączona w heksagram… kolejny skradziony Słowianom przez nazi…. potomków występnej ZDRAJCZYNI Medei…. z plejadanami (Achajami)

  • LETO pisze:

   Ciekawa tez rzecz wczoraj uslyszalem o Stalinie byl on wczesniej Carem Iwanem Groznym.Mieli identyczne ksiegozbiory po 5000 ksiag.Gdy Stalin doszedl do wladzy zostal otoczony Szamanami z calego ZSRR ktorzy z niepszymuszonej woli byli na Kremlu I zabespieczali go duchowo.Dodatkowo wspominal ten Rosjanin ze Putin byl otoczony 7 bytami ktore go ochranialy.Nie wiem czy przed jego zmiana czy po raku trzustki jaki sie odmienil.Ale ta 7 mnie zaintrygowala.

 17. Mariusz. pisze:

  Odnośnie dojenia z energii. Ciekawe opisy:
  http://www.uzdrawianieduszy.com/index.php/3-oko/

 18. BasiaB pisze:

  Cisza nastąpiła chyba za sprawą Radiacji i bardzo dobrze, że chrząszcz brzmi w trzcinie 🙂
  ” Falę elektromagnetyczną można zdefiniować jako rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektrycznego i magnetycznego. Zatem do rozchodzenia się fal elektromagnetycznych nie jest konieczny ośrodek materialny. Prędkość fal elektromagnetycznych w próżni można przestawić za pomocą wzoru:

  W przybliżeniu wynosi ona 300000 km/s.

  Istnienie fal elektromagnetycznych przewidział jeszcze przed ich odkryciem Clerk Maxwell Sformułował on podstawowe równania elektromagnetyzmu. Na podstawie właśnie tych równań został wyprowadzony wzór na prędkość fal elektromagnetycznych.

  Prędkość tą zwykło się nazywać prędkością światła. Jednak tak naprawdę dotyczy wszystkich fal elektromagnetycznych. Nie zależy bowiem od długości fali i jej częstotliwości.

  Na podstawie równań Maxwella można wnioskować, że wszystkie fale elektromagnetyczne mają taką samą naturę i prędkość rozchodzenia się . Różnica tylko wynika z innej długości fal i częstotliwości.

  Cały zakres fal elektromagnetycznych podzielono na kilak mniejszych zakresów. Ich nazwy zazwyczaj wynikają z technik wytwarzania bądź detekcji tych fal.

  Widmo fal elektromagnetycznych jest widmem ciągłym, nie ma w nim żadnych przerw. Często granice między poszczególnymi obszarami widma zostały ustalone umownie.
  Zatem widmo fal elektromagnetycznych dzieli się na:
  – fale radiowe – biorąc pod uwagę długość fal można dokonać jeszcze dodatkowych podziałów tego przedziału.
  * fale radiowe – o długościach fal od 10 do nawet 2000 metrów. Można je dodatkowo podzielić na fale krótkie (10 – 75 metrów), średnie (200 – 600 metrów) i długie (1000 – 2000 metrów).
  – mikrofale – są to fale o długościach fal od 1 milimetra do 1 metra. Promieniowanie mikrofalowe emitowane jest przez obwody z prądem o wysokiej częstotliwości. Można je także generować przez specjalnie do tego celu skonstruowane urządzenia zwane klistronami i magnetronami. W oparciu o mikrofale działają radary i kuchenki mikrofalowe.

  • promieniowanie podczerwone – to promieniowanie o długościach fali od 760 nanometrów do 2000 mikrometrów. Dalszy podział dzieli promieniowanie podczerwone na: podczerwień bliską, średnia podczerwień i daleką podczerwień. Promieniowanie to jest emitowane przez wszystkie rozgrzane obiekty oraz przez lampy wyładowcze. Promieniowanie podczerwone jest odbierane przez narządy zmysłów jako ciepło.
  • promieniowanie świetlne- obejmuje zakres fal o długościach od 380 do 780 nanometrów. Jest to zakres fal elektromagnetycznych wywołujących w oku ludzkim wrażenie widzenia. W zakresie tym wyróżnia się długości fal odpowiadające poszczególnym barwom od czerwieni przez pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski aż do fioletowego.
  • promieniowanie rentgenowskie – obejmuje fale o długościach z przedziału od 10 nm do 0.001 nm. Przedział ten dodatkowo dzieli się na promieniowanie rentgenowskie miękkie , czyli to o dłuższych falach oraz promieniowanie rentgenowskie twarde, o mniejszej długości fali.
  • promieniowanie gamma – jest topromieniowanie elektromagnetyczne o długościach mniejszych od 0.1 nm. Jest ono emitowane przez wzbudzone atomy.

  • promieniowanie ultrafioletowe -obejmuje promieniowanie o długościach fal od 390 do 10 nm. Przedział ten dodatkowo dzieli się na ultrafiolet bliski – czyli do około 190 nm i ultrafiolet daleki, który obejmuje fale o mniejszych długościach.

  Fale o długościach powyżej 2000 metrów nie mają żadnego zastosowania.”
  http://www.bryk.pl/wypracowania/fizyka/oddzia%C5%82ywania_w_przyrodzie/13126-rodzaje_fal_elektromagnetycznych.html

  I teraz ciekawostka : to co opisane zostało przez Grześka jako Radiacja to właśnie fale o wiązkach powyżej 2000 m !
  Nie są osiągalne przez gadoidy i jaszczurowate, natomiast przez wiele lat nie dawała mi spokoju M. Skłodowska – Curie, nie tylko dlatego że chodziłam do szkoły której była patronem, ale dlatego że wciąż się w środku burzyłam za śmierć mojej babci zmarłej po poparzeniu Radioterapią.
  Wiele lat zajęło mi zastanawianie się nad tym dlaczego Rad – niszczy ludzi.
  Od poniedziałku już wiem !

  Zastosowano taka sama technikę i urządzenia jak przy tworzeniu lekarstw chemicznych będących zwierciadlanym odbiciem fal roślin i ich biopunktu, są PRAWO SKRĘTNE.

  To samo zastosowano przy wykorzystaniu znanej nam radioterapii i radiacjii – jest zwierciadlanym odwzorowaniem fal leczniczych dla nas, nie są TOŻSAME Z falami radiacyjnymi płynącymi z naszego Źródła !

  Proszę się nie bać korzystania z tych mega długich wiązek radiacyjnych, leczą nawet raka – z powodzeniem ! tylko teraz mówimy oczywiście o spływie tych fal z naszego Źródła po odpowiednim polu.

  • BasiaB pisze:

   Dokładnie tak samo ma się rzecz z prądem jaki znamy. Ten w gniazdkach jest dla nas szkodliwy, ten właściwy ze Źródła jest naszym polem elektromagnetycznym i jest nam konieczny do życia. Cały Bezmiar Świata funkcjonuje na bazie wiązek fal elektrycznych lecz nie takich o jakich uczą na Ziemi.

 19. El pisze:

  Podobny tok myślenia przedstawia ten film,który właśnie oglądałem:
  .http://www.filmweb.pl/Final.Fantasy
  W skrócie – Ziemia została zainfekowana przez istoty nazwane w filmie ‚fantomami’.
  Miały one formę materialną,ale doprowadziły do zniszczenia swojej ‚planety’ i tylko odłamek przetrwał wraz z nośnikiem jej wszelkiego ducha ulatując w przestrzeń kosmiczną.
  Ów meteoryt wbił się w naszą Ziemie i uwolnił całe to zło.
  W ten sposób prawie wszyscy ludzie,zwierzęta i rośliny zostały pozbawione tchnienia,nawet nie WIDZĄC kto im je zabiera.
  Ocalali ludzie zaczęli szukać sposobu na ratunek.
  Konwencjonalna metoda poparta przez większość by zniszczyć działem plazmowym źródło całego nieszczęścia,które znajduję się głęboko w kraterze przybiera odwrotny skutek do zamierzonego i prowadzi do zakorzeniania się zła jeszcze głębiej niemal do Ducha Ziemi Gaji.
  Równolegle grupka badaczy ściga się z czasem by zastosować własny pomysł mający na celu odkrycie przeciwnych fal energetycznych od emitowanych przez fantomy co miałoby je całkiem unieszkodliwić.

 20. BasiaB pisze:

  ” Słońce daje częstotliwości należące już do pasm świetlnych, jak i niższe częstotliwości radiacji. Kiedyś, zanim Słońce zaczęło degradować, było istotą radiacyjną, a nie -jak dziś- plazmową. Tak z resztą było tutaj (w tym więzieniu składającym się z trylionów galaktyk) zanim istoty zwane dzisiaj gwiazdami, planetami… zaczęły degradować. Ziemia była niegdyś także gwiazdą (degradującą istotą plazmową), a jeszcze przedtem istotą wyłącznie radiacyjną (całkowicie zanim zaczęła degradować, najpierw do plazmy, a poźniej do ciała stalego).”
  https://magdarian.wordpress.com/2016/12/01/wojna-2017/#comment-137

 21. BasiaB pisze:

  „9 Starożytne mapy, które nie powinny istnieć”
  https://www.ancient-code.com/9-ancient-maps-that-should-not-exist/

  ” Wśród licznych odkryć z biegiem lat, naukowcy na całym świecie natknęli się na pewne odkrycia, które nigdy nie powinny zostać wykonane. Niektóre z tych odkryć bezpośrednio zaprzeczają wierzeniom i „opowieściom” przedstawianym przez głównych nurtów wiedzy o ludzkości, jej pochodzeniu i starożytnych cywilizacjach, które zamieszkiwały naszą planetę w odległej przeszłości.

  Stało się popularne przekonanie, że starożytne cywilizacje na całym świecie były w rzeczywistości o wiele bardziej zaawansowane niż to, za co uznawani są badacze z głównego nurtu. Liczne mapy odkryte w przeszłości są wyraźnymi wskazówkami, że historia opowiedziana dzisiaj przez uczonych jest niekompletna i istnieje wiele brakujących ogniw w naszej historii. Te „brakujące ogniwa” są zestawiane przez te niesamowite starożytne mapy, które dowodzą, że ludzkość zamieszkiwała naszą planetę znacznie dłużej niż wierzą zwykli uczeni.

  Jednak istnienie tych niesamowitych map dowodzi, że w odległej przeszłości starożytni odkrywcy mieli niezwykle dobrze rozwinięty system kartograficzny porównywalny w precyzji z tym, który mamy dzisiaj. Mapy są także dowodem na to, że starożytna ludzkość znała dokładny kształt i wielkość Ziemi, w przeciwieństwie do popularnych wierzeń, i używała trygonometrii sferycznej oraz precyzyjnych i skomplikowanych obliczeń matematycznych , jakby tysiące lat temu nieznana cywilizacja podjęła globalną skalę. projekt mapowania całej planety, jak nikt dotąd nie robił.

  Jedną z najbardziej intrygujących map jest mapa Zeno . Opublikowane około 1380 roku enigmatyczne mapy dokładnie przedstawiają wybrzeża dzisiejszych krajów, takich jak Norwegia, Szwecja, Dania, Niemcy i Szkocja. W tajemniczy sposób ta starożytna mapa przedstawia również WYBRANĄ szerokość i długość geograficzną wielu wysp na naszej planecie. Jest to ogromna zagadka, ponieważ urządzenie niezbędne do zmierzenia długości geograficznej, chronometru, nie zostało wymyślone do 1765 r. Jeśli nie jest to wystarczająco tajemnicze, mapa Zeno przedstawia również Grenlandię wolną od lodowców, co oznacza, że ​​ktoś ją wcześniej sporządził Epoka lodowcowa.

  Mapa Camerio . Utworzona w 1502, ta mapa nie przedstawia nietypowych funkcji, jak robią to inne mapy, ale ma jeden bardzo dziwny szczegół. Mapa Camerio używa sferycznej siatki, mimo że ludzie w średniowieczu wciąż wierzyli, że nasza planeta jest w rzeczywistości … płaska.

  Kolejną niesamowitą mapą jest bez wątpienia mapa Iehudi Ibn ben Zara . Utworzona w 1487 roku mapa zawiera pozostałości lodowców w Wielkiej Brytanii, ale także bardzo szczegółowe obrazy wysp Morza Śródziemnego i Morza Egejskiego. Obecnie wyspy te istnieją nadal, ale ze względu na rosnący poziom wody, są one teraz pod wodą.

  Mapa Hadji Ahmed , opublikowana w 1559 r., Pokazuje niewiarygodnie dokładne określenia zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej i Antarktydy. Jeszcze bardziej niewiarygodne jest to, że ta starożytna mapa przedstawia połączenie lądowego mostu na Syberii i Alasce, co wskazuje na to, że pochodzi on z czasów, gdy most był jeszcze obecny.

  Opublikowany w 1737 roku przez Philippe Buache , mapa Buache Uważa się, że zostały stworzone przy wykorzystaniu znacznie bardziej starożytnych map. Ten wykres pokazuje Antarktydę na długo przed odkryciem „lodowego” kontynentu. Co ciekawe, podobnie jak wiele innych starożytnych map, zbyt dokładnie przedstawia Antarktydę bez lodu. Mapa Bouche również dokładnie usytuowała Wyspę Kanaryjską. Mapa wydana w 1737 r. Wyświetla również prawidłowy zarys podwodnego płaskowyżu, na którym znajdują się wyspy. Oznacza to, że źródło mapy użyte do jej stworzenia opiera się na badaniu kształtu, zanim topnieją lodowce, a poziom oceanów wzrósł. Jeszcze bardziej interesujący jest fakt, że Buache Mapa przedstawia drogę wodną, ​​która dzieli kontynent Antarktydy na dwie masy lądowe.

  Utworzony w 1502 roku, Harry King Chart wyświetla północne syberyjskie rzeki opróżniające się z oceanu arktycznego, który jest teraz pod lodem. Co ciekawe, przedstawia także pozostałości polodowcowe w krajach bałtyckich i dokładnie przedstawia starożytny Kanał Sueski. Ta niesamowita mapa przedstawia także dzisiejsze ogromne wyspy w południowo-wschodniej części Azji, ale połączone przez ziemię, co wskazuje, że geologicznie rzecz biorąc, mapy powstały, gdy Ziemia wyglądała zupełnie inaczej.

  Mapa północy Ptolemeusza przedstawia glacjalną warstwę przesuwającą się przez południowo-środkową Grenlandię. Przedstawia również lodowce wycofujące się z dzisiejszych Niemiec (północ) i części południowej Szwecji. Kolejna mapa wskazująca inny czas na Ziemi.

  Kolejną interesującą mapą jest King Jaime World Chart . Powstał w 1502 r. I dokładnie przedstawia fragmenty Sahary wyświetlające go inaczej niż obecnie: z żyzną krainą, ogromnymi rzekami i rzekami, które wyglądają jak starożytne miasta. W rzeczywistości Sahara była w odległej przeszłości żyzną krainą pełną życia zwierząt i lasów.

  Mapa świata w Oronce Finé stworzona w 1534 roku to wczesny, liniowy wykres przedstawiający cechy Antarktydy, kiedy kontynent nie był pokryty lodem. Chociaż jest to kolejna mapa pokazująca kontynent przed oficjalnym „znalezieniem”, wykres pokazuje także kontynentalne rzeki, doliny i wybrzeża, jednocześnie przedstawiając przybliżoną lokalizację dzisiejszego bieguna południowego.”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s