Wejście w Erę Wodnika-Lwa/zarys

Artykuł z dnia 1 września br. autorstwa Tadeusza Mrozinskiego dzisiaj od rana czekał w osobnej zakładce na mim komputerze. Od wczorajszego rana miałam już kilka monitów od znajomych, by koniecznie zapoznac się z tym tekstem. Kiedy zajrzałam na stronę TM wiedziałam, że to przełomowe informacje dla każdego z nas. Tekst jest szalenie ważny i długi, na końcu podam link źródłowy, tutaj umieszczę wg mnie najważniejsze wypowiedzi Tadeusza Mrozińskiego.

„ WEJSCIE W ERĘ WODNIKA – LWA

CZYLI Grawitacja gwiazd Regulus i Fomalhaut w dniu 22.09.2016.

Gromadzenie zapasów na przewidywany kryzys w Niemczech  bez podania podłoża, jak i terminu wystąpienia zdarzeń krytycznych zapewne budzi wiele domysłów. Pierwszym jest problem imigracyjny, co zostało odrzucone przez ministra Spraw Wewnętrznych Niemiec, natomiast istotne źródło kryzysu jak i jego charakter zostaje utajnione i pozostaje w sferze domysłów.

O tym , że żyjemy w ciekawych czasach rozpisują się wszystkie opcje analizujące losy ludzkości, tak dzieje się w religiach jak i filozofiach , bez pomijania socjologii i ekonomii, na wszystkich polach życia wietrzony jest kataklizm.

Uwaga: datowanie zjawisk astronomicznych, czy dziejowych jest utrudnione ze względu na brak dostępu do ścisłych danych tak kalendarzowych jak i astronomicznych. Wiele reform kalendarzowych przeprowadzonych w ciągu ostatnich 2 000 lat celowo;utrudnia ścisłe datowanie.

W przesłaniach historycznych docierających do Nas z przeszłości zawarte są informacje o kataklizmach jakie spadły na Ziemię z woli Bogów Niebios, dociekając istoty tych zdarzeń oparłem się na różnych przesłankach, które mogą być pomocne w ustaleniu przyczyn jak i ewentualnych skutków.

Z owych dociekań wynika, że w najbliższym czasie Ziemia jak i jej orbita  wejdzie w bardzo silne pole działania grawitacyjnego gwiazdy Regulus, oraz gwiazdy Fomalhaut, czyli dwóch  Strażników Niebios. Działanie pola grawitacyjnego Regulusa i Fomalhauta zostanie wzmożone przez działanie grawitacji Słońca, jako że Ziemia znajdzie się dokładnie między tymi dwoma gwiazdami, w jednej linii staną Regulus , Słońce, Ziemia i Fomalhaut.

Ze względu na to że jest to zjawisko dynamiczne , Ziemia w takie położenie wchodzi stopniowo, według aktywności polityków jak i przywódców religijnych możemy założyć , że proces rozpocznie się około 09-10 września i jego apogeum nastąpi w dniach 19- 22 września, natomiast rozładowanie napięcia nastąpi w drugiej połowie października. Zjawiska jakie temu będą towarzyszyć jak i ich skutki są dla mnie nieznane, jednak co mogę stwierdzić po olbrzymim przyśpieszeniu „czasów „nastąpi ich zwolnienie, czas zacznie płynąć wolniej.

Tak twierdzę na podstawie wypowiedzi Mikołaja Kopernika, który przewidział przyspieszenie czasów rozpoczynające się w czasie jego życia i ich zwolnienie po ok. 500 latach (czas Feniksa), gdzie datą graniczną jest ścisła koniunkcja Słońca, Ziemi i Regulusa zachodząca na równiku niebieskim.

Interesującym jest fakt zbieżności daty wizyty prezydenta RP na Ślęży z rozpoczęciem działania owego zjawiska kosmicznego, tak mówi o tym Janusz Zagórski:

Niepotrzebna jest chęć narzucenia temu prasłowiańskiemu miejscu koniecznie chrześcijańskiej ornamentyki. To trochę tak, jakby ktoś sobie zdawał sprawę, że siła pradawnej, prasłowiańskiej energii jest tam wciąż na tyle duża, że trzeba poświęcić sporo czasu, żeby ją dalej przykrywać, choć i tak jest już mocno przykryta – dodaje Zagórski.

Ciekawostka:
Telewizja niemiecka w sierpniu pokazała program gdzie duchowni wyznania mojżeszowego – rabini mówili, że w dniach 09-19 września bieżącego roku, na wyznawców tej religii spłyną szczególne łaski z nieba, powiązane z mocą bożą.

W tym czasie może dojść do przeróżnych anomalii atmosferycznych, tektonicznych, czy sejsmicznych, jednak podkreślam że może, a wcale nie musi. Najważniejszym zjawiskiem jest wpływ energetyczny zmieniający postawy ludzkie i zwiększone uleganie manipulacjom kierowanym do całej populacji ludzkiej przez rządzących światem jak i różnych proroków. Może też nastąpić powstanie nowej religii, na co już się zanosi przy powołaniu najnowszego Mesjasza mającego zbawić świat.

Według tradycji słowiańskiej oddającej cześć prawdziwym Siłom Natury, Bogowie to gwiazdy i inne ciała niebieskie, oraz procesy i zjawiska astronomiczne mające wpływ na ziemskie życie biologiczne.

ASTRONOMIA

Na pierwszym etapie moich rozważań posłużyłem się mechaniką nieba, a w niej szczególnym zjawiskiem o nazwie „Przesuwanie się punktów równonocy po równiku niebieskim”,  które dotyczy ruchu orbity ziemskiej.

Kopernik:

Jakikolwiek ruch wydawałoby się mieć Słońce, zjawisko takie nie pochodzi z własnego jego ruchu, lecz jest złudzeniem powstałym skutkiem ruchu Ziemi oraz jej kręgu ( orbity ), po którym toczymy się dookoła Słońca.

RUCH PRZESUWANIA SIĘ PUNKTÓW RÓWNONOCY

Podstawowa zasada tego ruchu to wędrówka punktów równonocy po równiku niebieskim w tempie 2012,5 lat przez jeden znak zodiaku, czyli 30 stopni tegoż równika. Jest to jedna z miar czasu nazywana milenijną rachubą czasu, ruch ten przebiega w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, stąd jest mowa ( u Kopernika)o cofaniu się punktów równonocy. Pełen obieg 360 stopni punkty równonocy pokonują w ciągu 24 150 lat.

Gwiazdy Królewskie obecne w wielu kultach

Gwiazdy Królewskie oraz zodiak ułożony wspak ze Skorpionem jako Asklepiosem – Wężownikiem

1 Aldebaran, inaczej Tascheter,  alfa z gwiazdozbioru Byka , Strażnik Wschodu, jest symbolem Archanioła Michała, zaś znak Byka przypisany jest ewangeliście Łukaszowi. Serce Byka – Światło Kobiet Rodzących uosabianych w Plejadach nazywany był również „ Ten , Który Idzie do Przodu”.

W starożytnym Egipcie jeden z synów Horusa o imieniu Daumutef.

W hinduizmie  bóg Indra.

W Japonii jeden z Niebiańskich Królów o imieniu Jikoku.

W Majańskim kulcie Bak Ab, opowieść o czterech braciach podtrzymujących świat, brat o imieniu Hobnil.

Jeździec Apokalipsy o imieniu Wojna.

U Inków jeden z mitycznych braci protoplastów o imieniu Ayar Manco.

2. Regulus – Venant to alfa w gwiazdozbiorze Lwa, Strażnik Południa, jego pierwotna nazwa Król, lub Mały Król; inne nazwy to Kabalaced jak też Basiliscus – Władca.  Jest symbolem Archanioła Rafaela, zaś znak Lwa jest symbolem ewangelisty Marka. Regulus stanowi podstawę asteryzmu o nazwie sierp.

W starożytnym Egipcie jeden z synów Horusa o imieniu  Imsety.

W hinduizmie Bóg Yama.

W Japonii jeden z Niebiańskich Królów o imieniu Zojo.

W Majańskim kulcie Bak Ab jeden z braci podtrzymujących świat o imieniu Hosanek.

Jeździec Apokalipsy o imieniu Król, oznacza Parezję, powtórne przyjście Mesjasza.

U Inków jeden z mitycznych braci protoplastów o imieniu Ajar Uczu.

3.  Anatares -Satevis  alfa  w gwiazdozbiorze Skorpiona , nazywany był – Twórcą Postępu ,  w Mezopotamii określano go mianem Bohaterskiego Króla, natomiast w Indiach określano go mianem Najstarszego i Największego. Zaś w Chinach określano go mianem Drugi Najjaśniejszy. Antares to Strażnik Zachodu, jest patronem punktu równonocy jesiennej, a także symbolem Archanioła Ariela . Znak Skorpiona wcześniej Orła – Orlena, Bielika Olbrzymiego, jak również Asklepiosa, czyli Wężownika, przypisany jest ewangeliście Janowi.

W starożytnym Egipcie jeden z synów Horusa o imieniu Kebehsenuf.

W hinduizmie Bóg Waruna.

W Japonii Jeden z Niebiańskich Królów o imieniu Komoku.

W Majańskim kulcie Bak Ab, jeden z braci podtrzymujących świat o imieniu Saccimi.

Patronuje Jeźdźcowi Apokalipsy o imieniu Śmierć.

U Inków jeden z braci protoplastów o imieniu Ajar Kaczi.

4. Fomalhaut – Haftorang – Hastorang , gwiazda z gwiazdozbioru Ryby Południowej , która uważana jest za Matkę gwiazdozbioru Ryb. Gwiazdę tą określano mianem  Usta, lub Usta Ryby, jak również Samotna Gwiazda Jesieni, nazywano ją również Ujściem jak i Pierwszą Żabą , stanowi ona składową asteryzmu o nazwie Obozowisko.

W starożytności ów gwiazdozbiór wchodził w skład gwiazdozbioru Wodnika , a gwiazdozbiór utworzony z Ryby Północnej, oraz z sąsiednich  gwiazd tworzył gwiazdozbiór Jaskółki. Woda  którą wylewa z dzbana Wodnik znajduje ujście w Ustach Ryby Południowej. .

Strażnik Północy jest patronem przesilenia zimowego, symbolizuje Archanioła Gabryela , natomiast znak Wodnika przypisany jest ewangeliście Mateuszowi.

W starożytnym Egipcie jeden z synów Horusa o imieniu Hapi.

W hinduizmie Bóg Kubera.

W Japonii jeden z niebiańskich Królów o imieniu Tamon.

W kulcie Majańskim Bak Ab jeden z braci podtrzymujących świat o imieniu Cantzical.

Patronuje Jeźdźcowi Apokalipsy o imieniu Głód.

U Inków jeden z braci protoplastów o imieniu  Ajar Auka.

Indianie Hopi w swoich przepowiedniach mówią  o braciach bliźniakach o imionach Pogan-ghoja- Strażniku Północy i Polan-gawhoja- Strażniku Południa, którzy pojawią się niebawem i dokonają wielkich przemian na Ziemi.

[https://mistykabb.wordpress.com/2014/08/17/przepowiednia-indian-hopi/ – przypis BasiaB.]

W mitologii Słowiańskiej znane są dwugłowe, czy bliźniacze bóstwa lub postacie mitologiczne  odpowiadające położeniu Ziemi, w opisywanym czasie, a mianowicie aktywności dwóch spośród czterech gwiazd. Takimi są Lel i Polel, jak Wyrwidąb i Waligóra.

Jak też bóstwa czterogłowe odpowiadające czterem Strażnikom Niebios, czyli podstawie astronomicznej opisywanego układu gwiazd jak np. Świętowit.

Z zapisu ewangelicznego wynika, że kręgom Czcicieli Niebios Gwiaździstych były dokładnie znane prawa Mechaniki Niebios. Dalsze potwierdzenia tej wiedzy znajdujemy w ewangelii św. Mateusza (MATEO ; MAT – MAĆ TEO – BÓG, Mateusz to nic innego jak Matka Bogów czyli Łada). Na dwa tysiące lat ogłaszanie powtórnego przyjścia Mesjasza dotyczyło układów gwiazd i konstelacji na Niebiosach, a nie narodzenie osoby w fizycznym rozumieniu.

Źródło: http://apokalipsa-eden.bloog.pl/id,355977309,title,WEJSCIE-W-ERE-WODNIKA-LWA,index.html

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności, Cywilizacja Słowiańska, Gwiezdne Wrota, manipulacje czasem, misteria, mistyka, Terra, Ziemia, świadomość i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

29 odpowiedzi na „Wejście w Erę Wodnika-Lwa/zarys

 1. BasiaB. pisze:

  Zdjęcia, rysunki i obrazki pomagające zrozumieć tekst Pana Tadeusza proszę sobie obejrzeć na Jego stronie, bowiem nie kopiowałam tu wszystkiego.
  Wprawdzie co do wielu opisanych zjawisk jestem sceptyczna, tym bardziej do Ziemi jako kuli i wynikajacych stąd wyliczeń, lecz liczy się sam zastrzyk informacji o nadchodzącej Erze Wodnika, co wiele nam wyjasnia , a co od 4 lat monitował u siebie Muki.
  Zgodzę się, ze Ziemia to kula pod jednym warunkiem, jeżeli jako kula zostanie uznane bardzo silne, kuliste pole siłowe otaczające Ziemię z każdej strony.

 2. Andrzej pisze:

  Bardzo dziękuję za materiały do pracy już od rana B
  ps. Przesyłam dużo uśmiechów prosto z serca

 3. Manuela pisze:

  Dla mnie ten artykuł jest mało zrozumiały, podobnie jak astrologia.

 4. BasiaB. pisze:

  z Poczty Mistyki, lecz w związku z tym, że poruszony temat bardziej tutaj pasuje -zamieszczam :

  ” …dotarło do mnie sporo informacji.Czy nasza
  kochana Wyspa przechodzi oczyszczenie.Streszczając był spory atak
  podejrzewam ze gady I ori przy użyciu hydr.Zobaczyłem jakąś instalacje
  podłączoną w głąb ziemi ,a tam coś na kształt ośmiornicy. Zostało to
  ubite .Potem zobaczyłem jakiś impuls od ziemi co zaczął czyścic. Dodam
  że pokrywało się to w czasie z aktywnością rezonansu Szumana.”

  odp.

  „Takie działania są robione non stop na Ziemi. Takich badziewi w ostatnich 2 latach zniszczyliśmy i zlikwidowaliśmy całe mnóstwo i ciagle albo odszukujemy coś nowego, albo wyłażą na wierzch stare brudy.
  To jakaś cholerna nieprzerobiona robota. Należałoby efektywnie raz na zawsze sie z tym uporać.”

  Tym bardziej powinniśmy zewrzeć po raz kolejny szyki, bowiem około 17 września tj za 6 dni – nadlatuje w bardzo bliska okolicę Ziemi jakaś tzw. asteroida, czyli pocisk niszczycielski chyba z Ori.
  Wyglada na to, że w rdzeniu Ziemi montowany jest odpowiedni mechanizm, który impulsem przyprowadzi wroga do bram Ziemi. Czyli otworzy wrota.
  Do zniszczenia : mechanizm w Ziemi, impulsy i częstotliwości naprowadzające pocisk na Ziemię, sam pocisk, zamkniecie naszych wrót przez które częstotliwości wroga ukryte pod innymi aspektami chcą się przedrzeć do naszej Wyspy.
  Jest co robić.

  Pozdrawiam serdecznie – przesyłam moc ❤

 5. Paweł pisze:

  Przeziębienie podobne do tego jak po klimatyzacji, dopadło mnie w piątek, również żonę i conajmniej 3 osoby znajome, czas bardzo podobny, czosnkiem go traktuje 🙂

  • BasiaB. pisze:

   jeżeli podobne do klimatyzacji tzn, że jakieś grzyby, wirusy się do Ciebie dostały. Klimatyzatory to wylęgarnie takich pasożytów.
   Pij wrotycz z piołunem,ale nie przesadź, bo w nadmiarze to trucizna. Poczytaj o tym u Różańskiego.Czosnek – Ok .

  • Malgorzata pisze:

   Bardzo polecam kurację od jesieni do wiosny z pyłku pszczelego plus w ataku choroby 20 kropel propolisu. To cudowne leki. Oczywiście dawka propolisu. Przez 2 lata miałam chorą córkę. Ciąg antybiotyków, szpitali był koszmarem. Kuracja pyłkiem sprawiła, że moje dziecko jest zdrowe od roku. Natura ma cudowne leki 🙂

   • Malgorzata pisze:

    Ok to zamotanie. 20 kropel propolisu to dawka dla dorosłego.

    • Paweł pisze:

     Bardzo dziękuję za poradę i proszę też żebyś dokładniej dla mnie i innych czytających niepiszacych to opisala: czyli skąd pyłek pszczeli i propolis pozyskusesz, z czym mieszane, ile razy dziennie, jaką dawka, jak się o tym dowiedziałas etc. Im więcej informacji tym lepiej można się w to wczuć 🙂

 6. BasiaB. pisze:

  Teraz usłyszałam w radiu – 11 września – 111 dni do końca roku !

  A na Fb we wspomnieniach z zeszłego roku ukazała mi się informacja o katastrofie w Mekce.
  Przypominam – ten kamień jest olbrzymim superkomputerem, pisałam o tym w zeszłym roku. Może ktoś odnajdzie stronę na której to pisałam, to przypomnimy nowym czytelnikom te informacje. Ja nie umiem tego szukać i nie mam czasu na to.

  • BasiaB. pisze:

   Aha – jeszcze jedno – dziś są dożynki w całej Polsce.
   Ja czasami nie mam już sił.
   od kwietnia : święta wielkanocne, maj – miesiąc – rytuały maryjne, czerwiec- Euro i papieżyna, lipiec-olimpiada, sierpień- rytuały maryjne, wrzesień – rocznice męki pańskiej czyli rozpoczęcie wojny, napaść Rosji na Polskę – nomen omen 17 września, dziś 15 rocznica tzw. WTC i dożynki, i udany zamach na Mekkę 🙂
   Może coś pominęłam, ale mniej więcej tak to wygląda.

   O Mekce rozmawiałam na naszej stronie z Bonią. Można tutaj pod spodem wkleić linki do tej rozmowy, bo to ważne.

 7. Malgorzata pisze:

  Pyłek pszczeli kupuję u znajomych pszczelarzy. Ale są też pasieki w Internecie oferujące sprzedaż np. Ulik. Porcja dla osoby dorosłej to 1łyżeczka na pół szklanki ciepłej wody. Czekam godzinę aż pyłek rozpuści się częściowo w wodzie. Dzieciom podajemy z tej porcji po dwie łyżeczki. Kiedy jednak przypęta się jakieś choróbsko dodajemy do pyłku propolis. Jest to kit pszczeli. Najlepszy jest taki lepki bo jest najświeższy. Ma to duże znaczenie bo po pół roku zaczyna tracić dobroczynne właściwości. Zalewamy 50g kitu 200ml spirytusu i odstawiamy to na 2tygodnie. Odcedzamy i lek jest gotowy. Dzieciom dodajemy kropelke do pyłku w razie zaczynającego się przeziębienia. Działa na prawdę wspaniale. Kit i pyłek to cudowne leki. Kit inaczej propolis trzymamy w lodówce. Od chwili rozrobienia spirytusem lek może być przydatny przez lata. Moja córeczka zachorowała w wieku 3mies, okazało się, że to wiotkość krtani. Każdy katar prowadził do zapalenia płuc i szpitala. Przyjęła tyle leków, że dziwiłam się jak dziecko może to znieść. W zeszłym roku odkryłam wiedzę na temat pyłku i propolisu. Moje łobuziątko ☺od roku nie choruje☺

 8. Malgorzata pisze:

  Zapomniałam dodać, że pyłek pijemy tylko raz dziennie 🙂

  • Krzysia pisze:

   Kurcze, znowu zle sie lecze ? bowiem jem lyzeczke pylku na bulce z maslem.

   • BasiaB. pisze:

    no źle !:)
    Pyłek należy rozpuścić , najlepiej wieczorem w letniej wodzie dodając np łyżeczkę miodu.
    Tylko w rozpuszczonym pyłku uwalniają się najcenniejsze jego związki, które pod wpływem śliny czy soku żołądkowego nie uwolnią się. Poczytajcie o micelizacji pyłku pszczelego i jego własciwosciach w stanie rozpuszczonym, googlujcie kazde frazy, które Wam przyjdą do głowy.

    • Krzysia pisze:

     Dzieki, juz szukam micelizacji 🙂

    • Malgorzata pisze:

     Basiu może to przypadek lub intuicja ale my zawsze przygotowujemy pyłek wieczorem. Od kilku dni podajemy już go dzieciom i sami pijemy bo nasze mazurskie strony zaczynają chorować

 9. Malgorzata pisze:

  Pytaleś Pawle skąd dowiedziałam się o leczeniu pyłkiem. Początkowo szukałam wiedzy w Internecie. Szukałam czegoś naturalnego co poprawi odporność mojemu dziecku. Dotarłam do pyłku lecz konkretną wiedzę przekazały mi starsze osoby które mają ogromną wiedzę na temat leczenia naturalnymi sposobami. Okazuje się, że żyjemy otoczeni gigantyczną apteką ☺

 10. BasiaB pisze:

  ” Belzebub leciał ze Słońca Centralnego na Polaris – Gwiazdę Północy
  Polaris – jedyna nierotująca Gwiazda Nieba Północnego – os obrotu strefy
  Święta Gwiazda tych co tu niegdyś mieszkali”

  Sławek

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s