ŻYDOWSKI KLUCZ DO ZNIEWOLENIA

„W ciągu XIX wieku żydzi osiągnęli „zrównanie w prawach” w większości „cywilizowanych krajów”. Dostojewski okazał się, jednym z niewielu, genialnie przewidujących to, że zrównywanie żydów w prawach z rdzenną ludnością nieuchronnie doprowadzi do żydowskiego zniewolenia tejże rdzennej ludności.

I wskazał na przyczynę tego, że w ciągu całej swojej historii, w ciągu 40 wieków, żydzi żyli nie według praw krajów swojego zamieszkania ale według zasady „państwo w państwie” (Status in statu),to znaczy, że żydzi zostawszy „równymi” z rdzenną ludnością,  w rzeczywistości otrzymają dużo więcej praw niż rdzenna ludność.

Zwłaszcza z uwzględnieniem tego, że ideałem prowadzenia się żyda w stosunku do nie-żydów (gojów) jest „hutzpah”, bezgraniczna arogancja i okrucieństwo wobec nie-żydów. Byłoby to równoznaczne z równouprawnieniem bandziorów żyjących według swoich praw „maliny” wobec „frajerów” to znaczy wobec normalnych ludzi żyjących według praw krajowych.

Nie potrzeba wielkiej inteligencji żeby zrozumieć, że bandziory błyskawicznie podporządkowałyby sobie „frajerów”. Przy tym nie z powodu inteligencji albo innych wyższych cech ale po prostu z powodu kryminalnego wykorzystania przyznanych im praw do łamania prawa, co i żydzi uczynili w całym świecie, osiągnąwszy w ciągu minionych 2 wieków „równouprawnienie” a w istocie dominację nad rdzenną ludnością wszystkich krajów świata, które zapomniały o 11 regule VI Soboru Powszechnego zakazującą JAKICHKOLWIEK kontaktów z żydami.

W tym artykule krótko przedstawiono schemat zniewolenia Ameryki przez światowy kahał. Ale te same metody zniewolenia gojów stosowane są wszędzie, włącznie z Federacją Rosyjską. Dla zwięzłości liczne wyjaśnienia i szczegóły znajdują się pod linkami, włącznie z niektórymi w języku angielskim.

ZATOMIZOWANE BYDŁO – ŻYDOWSKI KLUCZ DO ZNIEWOLENIA GOJÓW

Żydzi „od początku czasów” uwierzyli w to, że ich B-g (zgodnie z przepisami Talmudu żydzi nie piszą wszystkich liter w słowie „Bóg”) obiecał im, że oni będą rządzić wszystkimi narodami świata i władać ich majątkiem (Ks. Rodzaju 9:9-17; Ks. Powtórzonego Prawa 29:9-14). To, że to „przymierze zostało zniesione przez „Nowe Przymierze” Jezusa Chrystusa, już żydzi nie uznają. Ale dopiero w połowie XX wieku pojawiła się przed nimi możliwość realizacji tego „przymierza”.

Do XIX wieku żydzi, na długo przed ich mitycznym „wypędzeniem przez Rzymian”, rozjechali się po wszystkich krajach świata w celu jego podboju, wytrwale i konsekwentnie gromadząc środki, przechwytywali środki produkcji, media, prawdami (a głównie kłamstwami ) wkradali się w zaufanie „potężnych tego świata”, zwiększali swoje wpływy, itd., w celu potrzebnego im zniewolenia gojów. W ciągu tego okresu żydzi wytrwale i konsekwentnie niszczyli chrześcijaństwo.

W XVIII wieku Mayer Amschel Bauer, który przyjął nazwisko „Rothschild” albo „czerwona tarcza”, ponieważ nad drzwiami swojego kantoru wymiany pieniędzy powiesił czerwoną tarczę jako emblemat, w 1773 roku zaprosił dwunastu innych bogatych i wpływowych żydów na spotkanie z nim we Frankfurcie, w jego kantorze.

Celem jego było przekonanie ich, że jeżeli połączyliby swoje zasoby to zdołaliby finansować i kierować światowym ruchem rewolucyjnym i wykorzystywać go w celu osiągnięcia pełnej kontroli nad bogactwami, zasobami naturalnymi i siłą roboczą w całym świecie. Zabezpieczywszy się ich zgodą Rothschild przedstawił im swój rewolucyjny plan z którym czytelnik może zapoznać się TUTAJ (http://www.russia-talk.org/cd-history/fed/fed.htm#05).

Plan Mayera-Rothschilda, w postaci poszerzonej i uzupełnionej, dostał się w ręce gojów, dopiero w 100 lat po tym zebraniu, w postaci „Protokołów mędrców Syjonu”. Do połowy XIX wieku żydostwo osiągnęło znaczne sukcesy. „Dom Rothschilda” stał się bankiem światowym finansującym rządy gojowskie i, tym sposobem, zakulisowo dyktującym im swoją wolę.

Praktycznie we wszystkich europejskich, „cywilizowanych” krajach żydzi osiągnęli zrównanie w prawach z gojami i, jak przepowiedział nasz wizjoner Fiodor Dostojewski, działając na zasadach kryminalnej szajki, bardzo szybko zaczęli kontrolować kraje, które ich przyjęły. W drugiej połowie XIX wieku chrześcijaństwo otrzymało miażdżący cios w postaci teorii ewolucji, która przekonała byłych chrześcijan, że Boga nie tylko nie ma ale, że także nie jest On potrzebny bo materia może „ewoluować” i tworzyć dowolne żywe istoty bez ingerencji jakiejkolwiek Rozumnej Siły…

Na początku XX wieku światowy kahał przechwycił w swoje ręce kredyt i kontrolę emisji pieniędzy Ameryki, tworząc w 1913 roku prywatny bank pod zarządem „Domu Rothschilda”, nazywając go dla niepoznaki Bankiem Rezerwy Federalnej, co dało żydom praktycznie nieograniczone źródło środków do finansowania dowolnych swoich przedsięwzięć.

Do połowy XX wieku światowy kahał, twardo wziąwszy pod swoją kontrolę najpotężniejsze państwo świata, USA, i większość państw europejskich, poczuł, że jest gotowy do zakończenia realizacji swojego 40-to wiekowego marzenia o zniewoleniu całego świata. Jako absolutni panowie Ameryki, zaczęli oni ten proces od niej samej, „odwdzięczając” się za jej gościnność zniewoleniem jej.

Spełniła się przepowiednia Beniamina Franklina o tym, że jeżeli żydów nie przepędzi się z kraju to „za dwieście lat dzieci naszych dzieci zostaną niewolnikami”.

1965 – POCZĄTEK KOŃCA AMERYKI JAKO BIAŁEGO PAŃSTWA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Do roku 1965 Ameryka była słusznie uważana za państwo chrześcijańskie ponieważ 90% ludności było białej rasy i wyznawało chrześcijaństwo. Ojcowie-założyciele Ameryki byli wszyscy białymi i chrześcijanami. Amerykańska Konstytucja oparta była na chrześcijańskich przekonaniach. Tak więc Deklaracja Niepodległości, która jest kamieniem węgielnym Konstytucji i całego prawodawstwa Ameryki, głosi: „Wychodzimy z oczywistej prawdy, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi i obdarowani przez swojego Stwórcę określonymi, niezbywalnymi prawami, do których zalicza się życie, wolność i dążenie do szczęścia” (Redakcja „Myśli o Rosji”).

Oznacza to, że wszystkie prawa ludzi pochodzą nie od rządu albo innych ludzi ale od Pana Boga, który ich stworzył. Oznacza to, między innymi, że żaden rząd nie odważy się odbierać tych praw. Żeby jeszcze bardziej odkreślić rolę Boga w życiu społecznym USA, słowa „Ufamy Bogu” (In God We Trust) są wygrawerowane nad fotelem Przewodniczącego Izby Reprezentantów, drugiej osoby, co do znaczenia, Ameryki a także drukowane są na banknotach i bite są na monetach amerykańskich.

A 10 Przykazań Starego Testamentu wisi w większości sal sądowych USA w celu podkreślenia, że prawa amerykańskie opierają się na tych przykazaniach. W drugiej połowie XX wieku żydowska firma adwokacka „American Civil Liberties Union” (Amerykańska Unia Wolności Obywatelskich – ACLU) wniosła wiele pozwów przeciwko umieszczaniu 10 Przykazań, scen ilustrujących narodzenie Jezusa Chrystusa, czytania Biblii w szkołach albo w innych publicznych budynkach i/albo na publicznej ziemi, itd.

Po faktycznym (ale utajnionym przed gojami) przechwyceniu władzy w Ameryce przez światowy kahał w 1913 roku drogą uzyskania nieograniczonej władzy nad pieniędzmi i kredytem kraju (utworzenie wspomnianego powyżej tzw. Banku Rezerwy Federalnej), Ameryka z rozpędu ciągle jeszcze żyła według chrześcijańskich tradycji. W ciągu minionego, od tamtej pory, półwiecza kahał zdołał naprawdę wziąć w swoje ręce dźwignie władzy i rozpocząć niszczenie Ameryki jako białego kraju chrześcijańskiego.

„PLURALIZM” , „WIELOKULTUROWOŚĆ” , „TOLERANCJA” , „RÓŻNORODNOŚĆ” TWORZĄ BYDŁO

Lata 60-te były punktem wyjścia do aktywizacji procesu niszczenia Ameryki. W 1963 roku w szkołach Ameryki zniesiono modlitwę a czytanie Biblii w szkołach stało się przestępstwem jako „niekonstytucyjne”. Jest rzeczą oczywistą, że ani modlitwa ani czytanie Biblii, same w sobie nie zapewniały zaszczepienia moralności chrześcijańskiej ale podkreślały ten fakt, że wartości chrześcijańskie stoją ponad świeckimi wartościami i są fundamentalne w Ameryce.

W tymże 1963 roku został zamordowany prezydent John Kennedy. Jego „grzechy” wobec kahału polegały na kategorycznym zakazie Izraelowi tworzenia broni jądrowej i na zamiarze zlikwidowania FED (Ban Rezerwy Federalnej), to znaczy na pozbawieniu kahału jego głównego narzędzia władzy nad Ameryką (i całym światem). A w 1965 roku kahał przepchnął w Kongresie USA „reformę imigracyjną” otwierającą na oścież drzwi do Ameryki dla obcych, pod każdym względem, imigrantów z krajów III Świata, z Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej.

W ciągu DZIESIĘCIOLECI poprzedzających otwarcie granic w 1965 roku, wszystkie możliwe organizacje żydowskie i poszczególni żydzi, wykorzystując będące pod ich kontrolą media, chóralnie i świętoszkowato ględzili o tym, że nie powinno być żadnej dyskryminacji skierowanej przeciwko jakiejkolwiek grupie imigrantów i że „różnorodność” powinna odegrać pozytywną rolę dla Ameryki (a tak nawiasem zauważmy, że sam Izrael praktykuje otwarcie wściekły rasizm w stosunku do nie-żydów).

W samym Kongresie, w Izbie Reprezentantów, żydowscy kongresmeni Adolph Sabath, Samuel Dickstein i Emanuel Celler, rozpętali wojnę o nieograniczoną imigrację w czasie kiedy Herbert Lehman i, później, Jacob Javits, przepychali tę ustawę w Senacie (Javits w 1951 roku „wysmarował”artykuł we flagowej gazecie żydowskich mediów, „The New York Times”), zatytułowany „Rozewrzyjmy nasze wrota” (Let’s Open Our Gates” – The New York Times Magazine, 8.07.1951 rok, str.8).

Do 1965 roku w Ameryce obowiązywało prawodawstwo chroniące rasowe status-quo kraju, tzn. chroniące go jako białe państwo chrześcijańskie. Także ustawy imigracyjne z 1921, 1924 i 1952 roku przewidywały „kwoty” rasowe określane na podstawie istniejącego składu rasowego ludności Ameryki.

Tak więc jeżeli spis ludności pokazywał, że w kraju mieszka, powiedzmy, 20% Anglosasów, to kwota imigracyjna dla Anglosasów na rok następny określona była na poziomie 20%, to znaczy jeżeli w danym roku zakładano przyjęcie 1 miliona imigrantów to wśród nich mogło być 200 tysięcy Anglosasów.

Jeżeli takiej liczby Anglosasów pragnących zostać amerykańskimi obywatelami nie udawało się zebrać to brakująca część kwoty „przepadała”. Naturalnie, że żydzi skrupulatnie maskowali prawdziwe cele ustawy o „otwartej” imigracji z 1965 roku nazywając „otwartą” imigrację patriotyczną. W publicznych oświadczeniach dla gojów trąbili o tym, że „wielokulturowość”, „tolerancja”,  „różnorodność” i tym podobne zasłony dymne są korzystne dla USA.

„Swoim” mówili otwarcie, że „pluralizm” wspiera „legalizację zachowania kultury mniejszości pośród większości społeczeństwa-gospodarza” (patrz „A History of Jews in America” – Howard Sachar- – 1992). Psycholog społeczny Kevin McDonald w książce „A People That Shall Dwell Alone: Judaism As A Group Evolutionary Strategy” wskazywał, że większość ruchów „antysemickich” zwykle istnieje w etnicznie homogenicznych narodach i, że ” etniczny, religijny pluralizm służy zewnętrznym interesom żydostwa ponieważ żydzi stanowią zaledwie jedną z licznych grup etnicznych…i trudno jest, a nawet niemożliwym jest, dla nie-żydów tworzyć jednolite grupy zjednoczone w opozycji do judaizmu”.

To co żydzi rozumieją pod pojęciem „antysemityzmu” po raz pierwszy zostało nagłośnione w 2005 roku, po tym jak Departamentowi Stanu USA zostało nakazane przez Kongres USA w 2004 roku prowadzenie rejestru przejawów „antysemityzmu” we wszystkich krajach świata. Na żądanie Departamentu Stanu sprecyzowania co należy rozumieć za „antysemityzm”, Kongres USA nie znalazł nic lepszego jak wynajęcie „Anti-Defamation League” do opracowania szczegółowej definicji „antysemityzmu” (ja nie żartuję chociaż jest to równoznaczne z wpuszczeniem wilka do owczarni!).

Co i „Anti-Defamation League ” uczyniła jednocześnie wyrywając przyzwoitą kasę za swoje „prace”. Ogromna rola i wpływ żydów na życie Ameryki zostały niedawno podkreślone przez wiceprezydenta USA, Joe Bidena. Przemawiając w dniu 21 maja 2013 roku na przyjęciu Komitetu Krajowego Partii Demokratycznej na cześć „Amerykańsko-żydowskiego miesiąca dziedzictwa” powiedział on w przypływie lizusostwa (i demonstrując swoją całkowitą nieznajomość istoty judaizmu) i rozpływając się w lokajskich pochwałach żydów:

„Żydowscy liderzy medialni w znacznym stopniu zapewnili przyjęcie (przez społeczeństwo – Red. Myśli o Rosji) „małżeństw homoseksualnych” w Ameryce. Uważam, że to co wpływa na rozliczne ruchy w Ameryce, to co wpływa na nasz światopogląd, jest takąż częścią kultury i sztuki, jak nic innego”.

Jako przykład wspomniał on sieci społecznościowe i komedię „Will and Grace”, uwypuklając rolę żydów w obu przypadkach. Założę się, że 85% nowości, czy to w Hollywood czy to w sieciach społecznościowych, jest wynikiem działań żydowskich liderów w tych sektorach” – powiedział Biden.

„Ich wpływ jest ogromny, naprawdę ogromny. I, mógłbym dodać od siebie, dobroczynny”. Wiceprezydent pochwalił także żydowski wkład w naukę, w reformę imigracyjną (1965 roku – Red. Myśl o Rosji), w ruch walki o prawa obywatelski, w sztuki, w prawa człowieka i feminizm.

„Uważam, że w znacznym stopniu nie doceniacie tego wpływu, który wywarliście na rozwój naszego kraju” – powiedział Biden. „Jesteśmy wielkim krajem dzięki waszemu wkładowi i, najważniejsze, dziedzictwu żydowskiemu i wartościom, które wnieśliście”.

Pochwały Bidena były tak obfite, że Jonathan Chait z czasopisma „The New York Magazine” uznał je za niebezpieczne, zauważając, że „biali rasiści” już postrzegają przemówienie Bidena jako dowód na „tajny spisek żydowski”.

A w Federacji Rosyjskiej wiodąca rola żydów w zniewoleniu narodu rosyjskiego, i innych rdzennych narodów Rosji, była podkreślona przez „samego” towarzysza Putina w dniu 13 czerwca 2013 roku kiedy wypaplał, że w pierwszym rządzie sowieckim w 1918 roku było „od 80% do 85% żydów” (zauważmy na marginesie, że w jego rządzie procent żydów jest taki sam).

ZATOMIZOWANE BYDŁO – FUNDAMENT ŻYDOWSKIEGO NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATA ( NWO )

Żydzi i ich organizacje od samego początku chwiali filarami na których opierała się chrześcijańska Ameryka. Na przykład w 1913 roku została założona przez nich organizacja „Anti-Defamation League” z oficjalnie zadeklarowanym celem „powstrzymania oszczerstw przeciwko żydowskiemu narodowi i zapewnienia sprawiedliwości i sprawiedliwego traktowania wszystkich”.

Jednakże na portalu „Anti-Defamation Legaue” oświadcza się, że „w tej chwili ADL, będąc liderem w dziedzinie praw obywatelskich i praw człowieka, walczy z „antysemityzmem” i wszystkimi formami fanatyzmu, broni ideałów demokratycznych i broni praw obywatelskich dla wszystkich…spełniając swoją misję poprzez sieć 27 regionalnych i pomocniczych centrów w USA i centrum w Izraelu”.

Jak wyżej wspomniano, żydzi, we wszystkich krajach swojego zamieszkania, zawsze podjudzają i szczują rozliczne mniejszości na dominującą większość. W Ameryce – czarni i inne mniejszości szczute są przeciwko białym w celu osiągnięcia politycznego sukcesu (porównaj z Federacją Rosyjską gdzie mniejszości narodowe są szczute przeciwko Rosjanom).

W ciągu ostatnich dziesięcioleci głosowanie „czarnego bloku” było szczególnie ważne, przede wszystkim, dla polityków liberalnych (czytaj żydów i ich marionetki – Red. „Myśli o Rosji”). Wielorasowa Ameryka (a teraz Europa i Federacja Rosyjska) jest podobna do Babilonu, pracuje ona w interesie żydów.

Zdrowy rozsądek podpowiada, że w podzielonym społecznie kraju najbardziej zwarta grupa dysponuje największą siłą (zespoleni bandycką solidarnością żydzi; jeden za wszystkich, wszyscy za jednego). W zanarchizowanym, kalejdoskopowym społeczeństwie, mniejszość żydowska z interesami wrogimi wobec interesów większości będzie zawsze zyskiwała przewagę w tym Babilonie.

Każdy cios, który niszczy solidarność chrześcijańskiej, białej większości pomaga wejściu żydów na szczyty władzy. Oczywiście ten proces ma miejsce nie tylko w Ameryce ale i w każdym kraju gdzie żydzi są rządzącą mniejszością. Oni konsekwentnie szukają sposobów osłabienia dominującej grupy w społeczeństwie, białych chrześcijan, ażeby zyskać możliwość zwiększenia swojej władzy.

Zniszczenie Ameryki opisane przez Theodore’a Herzla w książce „The Jewish State” (New York – Herzl Press, str. 33, 35, 36) znajduje swoje ucieleśnienie w tysiącach kopniaków i miażdżących ciosów wymierzonych w tradycje i wartości starego anglo-amerykańskiego świata.

Mogą to być Święta Bożego Narodzenia, przepędzone z miejskich placów, albo czysto męska Akademia Wojskowa przekształcona w instytucję oświatową dla obu płci, albo poranne programy radiowe przepełnione wulgarnymi rozmowami o funkcjonowaniu układu wydalniczego człowieka, albo stworzenie atrakcyjnego wizerunku dla narkotyków, dla rozpusty, pederastii, itd., w filmach i powieściach.

Jednym słowem ofensywa jest prowadzona wszędzie z towarzyszeniem bojowego bicia w bębny przez żydów, którzy, jak to jest wyłożone czarne na białym w „Szulchan Aruch”, chełpią się swoją antyludzką naturą. Ale ta melodia to marsz pogrzebowy dla Ameryki i całego zachodniego świata, w całości. Żydzi wyżerają i trawią białe europejskie korzenie zwiększając swoje wpływy i władzę, przenikają do wnętrza amerykańskiej struktury władzy i pozostają obcymi, całkowicie obcymi wobec białych, duchowych, kulturalnych i genetycznych wartości.

Jeżeli biali chrześcijanie nie znajdą w sobie sił ażeby przeciwstawić się temu atakowi to będą oni skazani na zagładę i wymarcie (co już obserwuje się w Federacji Rosyjskiej gdzie wymieranie odbywa się milionami w skali roku).

P. Budziłowicz

Nyack, New York State

Za: http://www.russia-talk.org/cd-history/bydlo.htm

Data publikacji: 20.07.2013

Przekład: RX ”

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zatomizowane-bydlo-zydzi-ich-klucz-zniewolenia-gojow-2014-11

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uzurpatorzy, Ziemia, świadomość i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

124 odpowiedzi na „ŻYDOWSKI KLUCZ DO ZNIEWOLENIA

 1. BasiaB pisze:

  Ela Grad :
  ” Takie konsekwencje poniósł kiedyś szanowany rabin, obecnie nie tylko z poparzoną twarzą na ulicach „świętej dzielnicy” miasta, ale też wykluczony ze własnej społeczności.

  W rzeczywistości, pedofilia w Talmudzie (księdze prawa żydowskiego) jest dozwolona, a czasem wręcz rekomendowana.

  W drugim wieku, rabin Simeon ben Yohai, jeden z popularniejszych, zasłużonych rabinów w historii judaizmu, kreator Kabbalah, zezwolił na molestowanie małych dziewczynek, jeszcze przed ich ukończeniem trzeciego roku życia. Twierdził “Nawrócona, która ma poniżej 3 lat ma prawo poślubić księdza.” (Yebomoth 60b, str. 402)

  Kolejni rabini, uważali, że prawo to jest wiążącym prawem żydowskim. Faryzeusze usprawiedliwiali gwałt na dzieciach tłumacząc, iż dziewięcioletni chłopiec nie jest jeszcze mężczyzną, a więc nie może podejmować decyzji, winić swojego oprawcy, a stosunek z takim chłopcem nie jest aktem seksualnym. W Talmudzie znajdziemy również stwierdzenie, iż dziewięcioletni chłopiec lub starszy, musi poślubić żonę swojego zmarłego brata, jeżeli miał z nią stosunki płciowe.

  W przeciwieństwie do prawa rabina Simeona ben Yohai, Talmud stanowi, iż rabin musi poczekać, aż dziewczynka ukończy trzeci rok życia, aby móc ją zgwałcić, a następnie poślubić.

  R. Joseph powiedział: “Dziewczynka w wieku 3 lata i jeden dzień może być poślubiona poprzez stosunek płciowy, a jeżeli jej zmarłego męża brat współżyje z nią, ona staje się jego”. (czyt. żoną). (Sanh. 55b; 69a, 69b, Yeb 57b, 60b)

  Przy tak ustanowionym i niepodlegającym zmianom czy korektom prawie religijnym można spodziewać się, iż pedofilia przestanie być praktykowana w środowiskach żydowskich?

  Dlaczego problem o tak wielkich rozmiarach nie jest nagłośniony, a 1,5% przypadków molestowania wśród kleryków

  …co im zakodowano,jak ich mózgi zniszczono?
  Biedactwa! Obrzezywani w pierwszych tygodniach życia, gwałceni od maleńkości, torturowani moralnie, z rozwaloną psychiką, okaleczeni psychicznie – służą potworom, którzy ich ukształtowali w ten sposó, bo innego życia nie znają…
  tak,okaleczeni od początku,a jednak ta iskra BOŻA mówi im że coś nie tak jest.Dlatego też się usprawiedliwiają,zet akie potworności robią.Zwalają na swojego Boga a może na naszego Boga,chociaż to ten sam BÓG.uCZYMY SIĘ UŻYWAĆ WOBEC NICH innego pojęcia myslowego,by dalej tych …………………nie umacniać.

  • BasiaB pisze:

   Ela Grad cd. :
   .kiedy się czyta o tych ,,innych orjentacjach ,to jakoś idzie ,ąle o PEDOFILII i ich wstrętnych dupskach co mocza swoje zwisy w dzięcięcych ………………to zbrodniarze.
   A jak mają sie obronić te nasze dzieci, cudowne dzieci,mądre dzieci, damy im na pożarcie i zdeptanie ich niewinności./?
   Rząd Polski boi się sam siebie i swojego cienia i nie będzie bronił naszych dzieci, 6 lat do bunkra na całe dni, to co to jest, to jest więzienie i kara bo do domu jeszcze zadają jakieś lekcje. .
   Nasi posłosłowie i senatorowie ledwie wytrzymują parę godzin w tygodniu i urywają się w piątki , bo muszą odpocząć.
   Od czego ?od myślenia jak nasze dzieci polskie dzieci zmanierować , zgenderowaćl, zmienić osobowość, skierować uwagę na seks.
   To jest zbrodnicze przygotowywanie naszych dzieci do czego? do tego by stawały się prostytutkami, ,i innymi nacjami i nie protestowały przeciew PRZEMOCY I NARUSZANIU IMTYMNOŚCI DZIECKA.
   To szykowanie dzieci na seks- niewolę.
   Paskudny sprzedajny , rząd to rząd niegodny rządzenia.
   To rząd , cała ta władza mająca się za niewiadomo co nie umie przyznać się do swoich błędów.
   To maszynka w jakiś rekach djabelskich.Ale djabeł zmienia kolor ,ich idol przeszedł już na stronę ŚWIATŁA. jUŻ ŚWIECI NA BIAŁO NIESIE NOWE ŚWIATŁO.
   Niósł kaganek a teraz niesie laser.bo mu już znudziły się ofiary, lęki ,krew rozlewana dla niego.I ci krzywdziciele dzieci dostaną od niego teraz nauczkę,nie będzie stawania,nawet na prąd i kisiel.

   • Wojwit pisze:

    W ciągu ostatnich stu lat masa mózgu ludzkiego zmalała o około 20% (przeciętnie w populacji) na skutek szeroko rozumianego”postępu cywilizacyjnego”. Mawiają „nie wielkość lecz jakość, gdy cię kto zapyta…” ale zdolność zapamiętywania i logicznego myślenia zmalały równie znacząco. Niedowiarkom polecam zapoznanie się z poziomem wiedzy i umiejętniości jaki musiał opanować abiturient z roku 1914… Oczywiście stało się tak (w ramach owego „postępu cywilizacyjnego”) zupełnie a to zupełnie przypadkiem. Ot – samo z siebie, nieprawdaż?

    • Pani E pisze:

     Oj wątek z wagą mózgu już był poruszany 🙂 To prawda, że ludzie są coraz głupsi- to fakt, ma na to wpływ wiele czynników, m.in. „postęp cywilizacyjny”, lenistwo przede wszystkim- nie wysilamy mózgownicy, nie wysilamy się wcale fizycznie a jak wiadomo „w zdrowym ciele zdrowy duch [i mózg]” i to nie tylko wyświechtany slogan. Żremy jak świnie [i to nie chodzi o samą ilość, ale jakość] więc i mózgi mamy jak świnie… Z informacji jakie posiadam jeszcze ze studium medycznego to rzeczywiście nie WAGA ale JAKOŚĆ i ILOŚĆ połączeń wpływa na IQ, pamięć, koncentrację. A wiesz kiedy nam ta jakość się poprawia? Jak ćwiczymy mózgownicę. TAK, dokładnie. Niektórzy ludzie po wylewach mają tyle determinacji, że ćwiczą i ćwiczą i wracają do dobrej kondycji mimo, iż mają spore obszary obumarłej kory mózgowej [ale powodują tworzenie się tylu połączeń „omijających” te martwicze obszary, że mózg jest w stanie odbierać, przesyłać i przetwarzać sygnały]. Co więcej, pamiętam taki przypadek z kopalni- podczas wypadku górnik miał uszkodzenie głowy bo strop na niego spadł, no i usunęli mu praktycznie całą półkulę -nie pamiętam tylko czy prawą czy lewą… znajdę ten artykuł to sprawdzę. I wiecie co? Gościu ćwiczył i ćwiczył i praktycznie wrócił do takiej sprawności , że brak półkuli był nieistotny- liczył, czytał, pamiętał, kojarzył, był motorycznie sprawny. I tyle. [ale lekarz zabronił mu pracować na kopalni 🙂 choć myślę ze do tego akurat nie tęsknił]. A powiedz mi Wojwit co może „ćwiczyć” taki ktoś [dorosły, nastolatek, dziecko] który siedzi po 5-6 godz przed TV, żre czipsy, zadania domowe odrabia na komputerze, więc pismo odręczne jest karygodne, wchodzi na fejsa, pogada/zaklnie co drugi wyraz, idzie spać. Co taka osoba może ćwiczyć? i stąd tyle zombie po ulicach chodzi- tak myślę… Kiedyś TV nie było, ruszali się, pracowali na powietrzu, uczyli się wiele na pamięć, pisali odręcznie, nie szczepili się, i …byli zdrowsi i sprawniejsi od nas, taka prawda. PS z tego co pamiętam nie tylko masa mózgu nam maleje, ale i masy mięśniowej. Czemu?- nie muszę pisać

 2. Wojwit pisze:

  Gdzie najlepiej ukryć liść? W lesie. A jak nie ma lasu? To trzeba go zasadzić… To następna pieczeń szykowana na tym samym ogniu.

  • BasiaB pisze:

   ? To komentarz do tego co napisała E.Grad ? czy inne przemyślenia ?

   Wiem , że to ważne , to co napisałeś !

  • Wojwit pisze:

   Mój jest z 18.24 a p.Eli z 18.43
   Ten komentarz to aluzja do kwestii poruszanej w artykule tytułowym a tyczy jeszcze jednego aspektu prowadzenia polityki „multi-kulti”,

   • BasiaB pisze:

    Sama chyba zrobiłam zamieszanie – Ela Grad to osoba z Fb ,czasami tutaj sama umieszczała swoje przekazy,natomiast Ela z godz. 18;43 to Pani E.,która na Fb nie wchodzi,bo go nie ma 🙂
    Ale już rozumiem co masz na myśli .
    Muki tez o tym pisał ,nawet kilka dni po tym jak napisałyśmy to na tej stronie.
    Dziwnym trafem nasza Polania się zapełnia ,a tyle osób wyjechało za granicę .
    Pisałam o tym bodajże w lipcu ,ale gdzie???sama nie wiem 😀
    Wg Mukiego około 15 mln ,nam przybyło …o ile dobrze pamiętam …dostają paszporty i obywatelstwo bez problemu .

 3. BasiaB pisze:

  Znowu wyszło na ich ,po raz kolejny sprawnie zadziałali :
  ” TK: zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich – niekonstytucyjny

  Zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich jest niekonstytucyjny – uznał Trybunał Konstytucyjny. Spośród 14 sędziów Trybunału, pięciu zgłosiło zdania odrębne. Wniosek w tej sprawie złożył Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Kwestionował on zgodność z ustawą zasadniczą zakazu uboju rytualnego zwierząt, czyli bez ich wcześniejszego ogłuszania….”
  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/tk-zakaz-uboju-rytualnego-na-potrzeby-gmin-zydowskich-niekonstytucyjny/3150d
  ” Ubój rytualny – zwykły sadyzm i okrucieństwo.
  Jakim to trzeba być sadystą pozbawionym ludzkich odruchów, aby poprzez pryzmat zaślepienia mamoną spokojnie patrzyć na męczarnie wykrwawiającego się zwierzęcia następnie ćwiartowania na żywca tylko po to, aby spełniać kaprysy zamożnych klientów z Izraela czy Krajów Arabskich ?
  Gdzie tu jakiś humanitaryzm wobec zwierząt, religia i mamona nie mogą tego usprawiedliwiać. Żadna religia czy argumenty ekonomiczne nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla bezmyślnego okrucieństwa i sadyzmu wobec zwierząt jakim jest ubój rytualny będący jedynie celowym zadawaniem bólu i cierpienia zwierzętom przez garstkę chciwych na kasę pazernych sadystów pozbawionych ludzkich odruchów.
  To w takim przypadku z medycznego punku widzenia zwolennicy uboju rytualnego, dla których religia jest usprawiedliwieniem sadyzmu wobec zwierząt, niech także kierują się względami religijnymi wobec własnej osoby, niech będą konsekwentni w swej religijności wobec siebie i definitywnie zrezygnują i nakażą wszelkie zabiegi operacyjne na sobie i swojej rodzinie przeprowadzać bez narkozy i środków znieczulających.”

  ” „W 2012 r. TK orzekł, że rozporządzenie ministra rolnictwa z 2004 r., na którego podstawie dokonywano uboju rytualnego, był sprzeczny z ustawą o ochronie zwierząt, a przez to z konstytucją.”
  Czy prawo w tym zakresie przez te dwa lata uległo zmianie?
  Czy TK po dwóch latach może zmienić własne orzeczenie?
  Czy to przypadkiem strażnicy konstytucji nie psują prawa zamiast go bronić?
  Gdzie to państwo prawa?
  Czy to państwo świeckie?
  Czy ważniejszy jest humanitaryzm wobec zwierząt czy wydumane wymagania hipotetycznego, okrutnego bożka? „

  • Pani E pisze:

   ubiegłaś mnie o kilka minut-sama chcialam to wrzucić
   brak słów
   żyjemy we własnym kraju a inni się domagają szacunku dla siebie
   a mnie kto będzie szanował?
   my wszystkich musimy zgodnie z prawem szanować
   niedługo przyjdzie nam i nie obrażać pedofilów i szanować bo to biedni chorzy ludzie…

   • BasiaB pisze:

    Elus – już przyszło ,w zeszłym tygodniu gdzieś czytałam ,że już w USA uznano pedofilię za chorobę .
    Banda zboków i rzezimieszków śmieje nam się w twarz i przeprowadza coraz to bardziej absurdalne ustawy w zgodzie z prawem i bezprawiem jaki tworzą .

    • Pani E pisze:

     No właśnie Basia ILE WYTRZYMAMY???

    • BasiaB pisze:

     Elu …wielu jest na granicy wytrzymałości , reszta zamyka uszy i nie chce tego widzieć .
     Z części zrobiono bezmózgie zoombi.
     Nie wiem Eluś .
     Po prostu nie wiem !!!

   • BasiaB pisze:

    znalazłam :
    http://www.pch24.pl/pedofilia-orientacja-seksualna–juz-tak-,18840,i.html
    nie choroba ,lecz zaakceptowana orientacja seksualna .

    • Pani E pisze:

     Ja też nie wiem BASIU
     ja jestem na granicy wytrzymałości
     nie pamiętam zeby mi się tyle wydarzyło w ciągu 3 m-cy!!!
     Boje sie o dzieci w jakim świecie bedą zyc jak ja odwalę kitę
     tu się nie da
     USA to wiadomo ALE u nas tez juz sie rozpanoszyli
     nie wiem jak to długo potrwa, ale jesli ma być koniec swiata i ma nas wszystkich szlag trafić to ci powiem ze wolę tak niż zyć w tym grajdole zboków swirów i jednorazówek
     jak padniemy to oni tez bo nie będzie ich mial kto zasilac….

    • veronika pisze:

     Tez juz gdzies to kiedys wyczytalam.
     Po to tak zrobili, zeby szejkowie z arabowa mieli sprzyjajace warunki do inwestycji na terenach Usa. Zeby ich zachecic.
     Bo jedyna przeszkoda do tamtej pory bylo przewozenie nieletnich zon arabusow przez granice.
     Teraz jest ladnie i legalnie…i forsa z arabowa plynie do Usa.

    • Pani E pisze:

     Arabowie to jedno, wiesz ilu pejsów i polityków robi to regularnie z dziecmi? i to na miejscu nie musza nikogo przez granicę przewozic

 4. BasiaB pisze:

  Jakaś czarna seria spadła na zamki w dolnośląskim :
  http://www.tvn24.pl/wroclaw,44/kliczkow-pozar-zabytkowego-zamku,496273.html
  http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-pozar-w-zamku-ksiaz-ewakuowano-turystow-i-pracownikow,nId,1572358
  Czy to podpalenia ,czy grom z jasnego nieba walnął w te przybytki zboków ,odprawiających w podziemiach wszelkiej maści rytuały czarnomagiczne z wykorzystaniem niemowląt ,dzieci i kobiet ?
  Ci wszyscy książęta ,właściciele tych ziem i zamków na przestrzeni dziejów mają krew na rękach ,bo Duszy u tych jednorazówek brak.
  Kiedy przyjdzie czas na zamki nad Loarą ?

 5. BasiaB pisze:

  Jeżeli zydzi cos uznaja za dobre oznacza to,że jest zupełnie odwrotnie.
  Dokładnie tak jak z ich lustrzanym i odwróconym pismem czy kalendarzem.
  A tu ponownie kolejne informacje na temat bestialstwa tych hegemonów :
  ” „Raz dzieciom odcinano głowę, to znów podrzynano im gardło, ćwiartowano je, kiedy indziej przetrącano im kark kijem (…). Najczęściej wykorzystywał ich, gdy już wisieli bądź podciąwszy lub też kazawszy podciąć im żyłę szyjną, z której tryskała krew. Wykorzystywał również swoje ofiary, gdy były bliskie skonania. Innym razem po ich śmierci. I kiedy miały przeciętą szyję, dopóki w ich ciałach pozostawało trochę ociepla.” (Stefan Courrilat na procesie Gilles’a de Rais, dnia 17.10.1440)

  Alex Jones w swym filmie pt.”Dark Secrets: Inside Bohemian Grove” ujawnia odprawianie przez światowe elity finansowe, polityczne i towarzyskie, okultystycznych rytuałów związanych z Ceremonią Palenia Trosk. Może nie byłoby to takie dziwne gdyby ceremonia taka była związana np. z paleniem ziół, darów ziemi itp. Niestety film ujawnia rytualną ofiarę całopalną, którą jest człowiek. Chociaż ofiara jest jakby na niby gdyż zastępuje ją w filmie manekin zbudowany na specjalnym stelażu, musimy zadać sobie i uczestnikom tych rytuałów pytanie: W co tak naprawdę bawicie się panowie? Dlaczego, skoro podobno spotykacie się tam w celach towarzyskich, składacie ofiary z ludzi? Jakież to troski spędzają wam sen z powiek, które wymagają aż takiej ofiary? ‚
  http://wolnemedia.net/historia/rytualne-morderstwa-i-ofiary-z-dzieci-w-czasach-dawnych-i-dzis/

  • BasiaB pisze:

   ” W Sejmie kolejny już raz zapalono chanukowe świeczki.

   Jest to bezczelny, prowokujący, poniżający nas Lechitów wyraz władzy żydostwa nad Polską i Polakami.

   W tym roku zapalaczem był Eugeniusz Grzeszczak – PSL, osobnik o aparycji wybitnie niepolskiej i jak łatwo sądzić – niepolskiego pochodzenia. Zapalacz głosował za koszernym ubojem w Polsce, a którego sejmowe echo – w całej Europie – odbiło się kolejnym uczuciem niechęci czy obrzydzenia i to bardziej wobec Polaków, aniżeli żydów. Bo jest to tak, jakby Polacy chcieli koszernego uboju z całym jego okrucieństwem i z duchową oraz zdrowotną szkodliwością dla konsumenta, a żydzi tylko przy okazji jakby się otarli o historyczno-kulturową konieczność, przymus nawet.

   Trzeba tu zaznaczyć, że problem koszernego uboju już przed II WŚ był wielkim utrapieniem w Polsce, gdzie krok po kroku mięso z koszernego uboju wypierało w rynku mięso z uboju normalnego.(..)
   Mięso koszerne jest niezdrowe moralnie i duchowo, a jego spożywanie musi przenosić konsumentom negatywne konsekwencje duchowe i społeczne, i to wielorakie, także te o charakterze okultystycznym. Dodatkowo koszerne mięso, jako silnie skażone toksynami powstającymi w wyniku okrutnej śmierci, jest silnie trujące. ”

   http://wolna-polska.pl/wiadomosci/czy-moze-bedzie-nowa-hanuka-nuklearna-hanuka-nad-europa-2014-12

   Kilka dni temu po uchwaleniu haniebnej ustawy n/t uboju rytualnego,rozważałam korzyści wynikające dla uzurpatorów z jedzenia mięsa tak cierpiących i bestialsko zabijanych zwierząt. Doszłam właśnie do takich samych wniosków.To co nas zabija te pomioty trzyma przy życiu.
   To Oni potrzebują tego ogromnego odium bólu i toksyn do koszernego życia.

   • Ryszard pisze:

    Masz rację z tym jak jest to odczuwane za granicą. Choć mówię to z przykrością, to odczułem wzrost pogardy i zniechęcenia u normalnych Czechów do Polski, jako państwa pomagającemu żydom podboju Ukrainy, UE a i siebie samych. Najpierw Polskę zniszczono katolicyzmem a teraz i wycienczoną ekonomocznie chcą zdobyć dla siebie. Choć urodzony w Czechach, to pochodzenie mam Polskie z Białorusi i serce mi się kraje kiedy widzę dokąd to wszystko zmierza. Ale nadziei i wiary w „pospolite ruszenie” wciąż nie tracę. 🙂

    • BasiaB pisze:

     Dzięki Ryszardzie za te słowa.
     Opisałeś bardzo dobitnie sytuację w Polsce.
     Pospolite ruszenie możemy zrobić tylko SERCAMI ,przemianę energetyczną tego tałatajstwa.Odebrać im broń tym samym,broń niszczącą nasz naród i Ziemie – lasy,pola,zwierzęta, rośliny.
     Wszystkiego dobrego Ryszardzie,dzięki że jesteś 🙂

   • Pani E pisze:

    Smutne to tym bardziej, że Czeski, Słowacy, Rosjanie, Ukraińcy [ci prawdziwi- nie pomieszani z pejsami czy wręcz pejsy z obywatelswtem jak „patroszenko” „jaceniuk” czy podejrzewam i sam „putin”- celowo z małych liter] to nasi bracia. Żydom jak widać i KK udało się nas skutecznie między sobą skłócic i wzbudzić wzajemną nienawiść- to żle, gdybyśmy się trzymali razem bylibyśmy dla nich prawdziwym zagrożeniem. I to jest smutne. Ja poznałam trochę ukraińców i to bardzo sympatyczni ludzie, uczciwi, pracowicu, też chcą pokoju, spokoju i mozliwości rozwoju… niczym się od nas nie różnią 😦 Ci prawdziwi, nie banderowcy

  • Pani E pisze:

   Komentarz jednego z internautów ze zmian na ziemi, szczególnie ciekawa inf o 17 stycznia…. ;( i już wszystko wiemy- POZDRAWIAMY WAS SZPIEDZY Z IZRAELA. PO TO MYSZKUJECIE PO STRONIE? ZEBY SPRAWDZIĆ CZY WIEMY? TAK K…WA WIEMY!!!!!

   „Przecież to wszystko widać jak na dłoni : zniszczenie polskiego handlu i przemysłu , doprowadzenie do upadku górnictwo , pozbycie się akcji większościowych w kluczowych gałęziach jak KGHM czy azoty , od 2016 roku wolny rynek gruntami , od 2015 roku zakaz budowy bloków mieszkalnych poza granicami miast , wprowadzenie ustawy uniemożliwiającej opłacalne wydobycie gazu łupkowego , sprawa lasów , itp. Wygląda to na wstrzymanie rozwoju kraju i przygotowanie prawne do przejęcia Polski wraz z zasobami naturalnymi przez obce państwo. 17.01.2015 zdarzy się rzecz bezprecedensowa by obcy kraj urządził sobie obrady parlamentu i rządu w innym kraju . W dniu tym rząd PO i PSL pozwoli na przyjazd do Krakowa i przeprowadzenie obrad Knesetu i rządu Izraela. Sfałszowanie wyborów , utrzymanie w niewiedzy społeczeństwa przez media niemiecko-żydowskie to wszystko jest zdradą stanu. Znowu 3 państwa mają na nas chrapkę a rządzący w Polsce kierują się prywatą „

  • ela0506 pisze:

   Czyli znowu zataczamy krąg i dochodzimy do tych samych sprawców. nie ma zbiegów okoliczności 😦

  • nefrette7 pisze:

   hahaaaa ela0506 🙂 mieszkam w Polsce ale nie czytam prasy….mam awersje bo dużo bzdur wypisują..Dziękuję i Pozdrawiam 🙂

   • BasiaB pisze:

    ” bo dużo bzdur wypisują..”- wystarczy ziarno od plew oddzielić,Nefretete wielu nicków 🙂

    • nefrette7 pisze:

     Basiu B …tyz prowdo hahaa..dziękuję 🙂 Pozdrawiam i Zyczę Tobie jak i Wszystkim Miłości i Szczęśliwego Nowego Roku 🙂 🙂

   • Pani E pisze:

    No tak przyszedł, nic mądrego nie powiedział, kupę zrobił, zaśmiał się i poszedł. I kto to ma „awersje do bzdur”. Ja nie pozdrawiam, zjeżdżaj i nie brudź tu więcej- oby jak najmniej takich „mieszkańców” Polski

   • Pani E pisze:

    Nic nie czyta a pytania głupie zadaje – widać internauta powyżej czyta i stąd ma info. A koledze od wielu nicków polotu starcza jedynie na wymianę ksywek, bo żadna jego wizyta [ani ta ani poprzednie] niczego budującego nie przyniosła

 6. nefrette7 pisze:

  Pani E ..delikatniej..uważasz,że wszystkie rozumy zjadłaś!!! takim zachowaniem właśnie pokazałaś swoje oblicze!!! jak to szybko ocenia się kogoś po drugiej stronie nie znając wcale !!! dobrze, ze Ty wniosłaś dużo dobrego !! och zadufana kobieto..proponuję obniżyć EGO i to zdecydowanie do poziomu!!!

  • Pani E pisze:

   Proponuję, żebyś TY się zabrał zamiast nachodzić tu nas pod ciągle nowymi nickami jak mokry szczur. Tak, ja wniosłam wiele, a taki podszyty tchórzem cwaniaczek o zdecydowanie wybujałym EGO mało może o tym wiedzieć, tym bardziej, że -jak się pochwalił- mało czyta 🙂 Twoja amatorska psychoanaliza na mój temat też mało mnie -i myślę pozostałych również-obchodzi. Zabieraj się tam, gdzie docenią twój wkład. Tu nikt nie będzie cie po rękach całować za to że raczyłeś „rzygnąć” dwie linijki.

   • nefrette7 pisze:

    hahaaaaaaaaaaaaaaa rozbrająca jesteś..bedę tam gdzie chce a nie gdzie ty chcesz..!!!

    • Pani E pisze:

     Po pierwsze będziesz tam, gdzie ci administrator forum pozwoli, a jak ci nie pozwoli to i tak cię zbanuje— sama masz gówno do gadania w tej materii. Po drugie, powiedzieć, że jesteś upierdliwa jak końska mucha to obrażanie muchy, a nie chciałabym jej obrażać. Na takie upierdliwe wszy jak ty jest tylko jedna metoda- „statek płynie dalej, a gówno samo odpadnie po drodze”.

    • nefrette7 pisze:

     OOOOOO!!!! bardzo sie wystraszyłam twojej grożby !! jeżeli chodzi o nic to miałm i mam jeden..!!!oczerniaj mnie dalej i strasz a spotkamy się w odpowiednim miejscu!!

    • Pani E pisze:

     :))))

    • BasiaB pisze:

     Nefretete,przychodzisz tutaj,sadzisz jakieś truizmy jakie walają się stertami po necie,nie wnoszące nic do naszej dyskusji.
     To nie stronka dla przedszkolaków bawiących się w piaskownicy.
     Jak nie rozumiesz poruszanych tematów,to z łaski swojej nie powielaj z satysfakcją netowych kocopołow,bo tu nie ma miejsca na to.
     A zachowanie jak na targu nie jest tu dobrze widziane.
     Jestem skłonna pomyśleć,czy aby ten art. nie dotyczy Ciebie :
     https://mistykabb.wordpress.com/2014/12/27/85-polakow-zakazonych-wirusem-atcv-1-to-wirus-ktory-nas-unicestwi/
     swoimi wpisami, zarówno wcześniej jak i teraz dajesz temu poklask.

    • nefrette7 pisze:

     BasiuB..z całym szacunkiem ale ja tutaj nic zdrożnego nie napisałam i nikogo nie obrażam !! mnie jednak obraża i opluwa Pani E…jej zajadliwość bardzo wyczuwalna….!! jeżeli komus nie odpowiada mój wpis to nie musi wcale się odnosić a tym bardziej zionąć nienawiścią..brak kultury i chamstwo nie jest moim priorytem tak jak u PaniE i napewno nie zniżę się do jej poziomu. i nie sprowkuje mnie…to własnie jej słownictwo nadaje się na jarmark !! a pozatym jakimi wcześniej wpisami skoro ja pojawiłam się po 2 m-ch albo i dłużej. skoro mnie było…Pozdrawiam 🙂

 7. Pani E pisze:

  I tak przy okazji wcześniejszych tekstów o „prawdziwej historii”, kogo rekrutowano do „załatwiania brudnych spraw” i jaka „kara” spotyka za ludobójstwo- takich przykładów było mnóstwo, teraz to samo dzieje się w Iraku i Syrii, Palestynie itd.
  http://nowahistoria.interia.pl/polska-walczaca/news-krwawa-wigilia-w-ochotnicy-ss-wrzucalo-dzieci-do-plonacych-d,nId,1578578

  • Pani E pisze:

   Czyli ten sam schemat od lat- nie wazne jaki jest konflikt, i tak bije się w cywilów i dokonuje ludobójstwa a do tego służą jednostki oprychów i wynaturzeńców bynajmniej nie z jednej narodowości, tylko zbieranina „ochotników” zewsząd- to samo w artykule o SS powyżej, to samo obecnie w ISis [walczą tam przeciez oprychy i popaprańcy w paszportami kanadyjskimi, szwedzkimi, niemieckimi, brytyjskimi, francuskimi…] i biegają z maczetami, głowy odcinają, dzieci rozpruwają, ten sam schemat. Wojny już dawno przestały ograniczać się tylko do wojska- wręcz przeciwnie, dotyczą w większości cywilów i to już nie w tysiącach a milionach, im więcej tym lepiej 😦

  • Ali pisze:

   bo PaniE jest żydówką i dlatego tak pisze – zwykły kamuflarz…

   • Ela pisze:

    No patrzie nasi znajomi Chazarowie się odezwali po tylu miesiącach niebytu :):)
    Widać znowu się nudzi w domu…. nadmiar czasu ma zły wpływ na psychikę co widać po załączonych wpisach

    wpisane podwójnie- rozdwojenie jaźni?? Spoko-to można leczyć, tylko trzeba zacząć…;) na leczenie nigdy nie jest za późno

 8. Marcin pisze:

  Już nie wystarczy, że nam wszystko zabierają, teraz będzie kolej na prawo knebla:
  http://www.monitor-polski.pl/hiszpania-krajem-eksperymentalnym-dla-prawa-knebla/

  • Pani E pisze:

   😦 Nie wiem czemu autor tego artykułu w pierwszej części tak się zachłystuje, że Żydom kurczy się strefa wpływów- kurczy ale i tak narzucają swoje masońskie prawa jak w Hiszpanii?? Chyba jednak nadal mają sporo do powiedzenia i narzędzia do tego:(

 9. Marcin pisze:

  Zawsze podejrzewałem, że Polska jest bogata, ale, że aż tak:
  http://www.monitor-polski.pl/afery-grabieze-i-straty-polski-z-rak-zdradzieckich-zydow/

  • Pani E pisze:

   Problem jest w tym Marcinie, że nawet gdyby doszło do zmiany władzy to:1) nie znajdą sie ludzie wolni od wpływów, którzy mogliby żądać tego zwrotu
   2) nawet jak się znajdą, to pejsy z zagranicy zaszczekają nas i zahuczą i guzik odzyskamy
   3) żydowstwo tak się rozpleniło po Polsce ze naprawdę nie można ich w żaden sposób odróżnić od „swoich”-rozplenili się jak zaraza i poki co im dobrze 😦 Jednak liczę na to moje senne tsunami…..Bo nie wiem jak wybić inaczej taką masę robactwa

 10. BasiaB pisze:

  A tu dla tych,którzy chcą lub chcieli wyjechać do…Skandynawii :
  ” tylko krótko do Twojego komentarza z 12.12 15:52.
  W Polsce mamy jeszcze raj. Jak nie wierzysz poczytaj to. W Norwegi wszczyna się procedurę o odebranie dzieci w przypadku 25 000 dzieci na 60 000 urodzin rocznie. Dlatego ostrzeżenie dla tych. którzy do Norwegii chcą się wybrać z dziećmi.
  http://memnon.neon24.pl/post/116546,panstwowy-kidnaping-po-norwesku
  http://muki.salon24.pl/618827,co-bylo-w-dekalogu-a-sie-rozmylo,2#comment_9737412

 11. Pani E pisze:

  Ciekawe czemu takie wynalazki nie wchodzą w życie? Bo ci co maja ropę- mają władzę… Tylko czekać aż Pan Gulak „będzie miał nieszczęśliwy wypadek”…..
  http://regiomoto.pl/portal/aktualnosci/auto-na-wode-po-polsce-jezdzi-juz-40-pojazdow-z-taka-instalacja

 12. Marcin pisze:

  Jaja z zamachem we Francji 😀
  ” Rzekome zastrzelenie policjanta przez islamskich terrorystów, które ewidentnie było nagraną wcześniej sceną, zmontowaną w profesjonalnym studio, z dodanym, odpowiednio przekształconym dźwiękiem – by wszystko brzmiało realistycznie w stylu Hollywood.
  Jest jednak gorzej niż śmiesznie – poniższe nagranie przedstawia „zabitego” policjanta, który na chwilę zmartwychwstał by pobawić się telefonem komórkowym – pewnie zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.”

  • BasiaB pisze:

   W tej chwili jest nagonka na arabów we Francji i w Niemczech.
   Żydów jednak nikt nie ruszy,szczególnie Niemcy,to powojenna trauma.
   Merkel mówiła o zbliżeniu sie Putina do nich…zbliżył się
   W Doniecku takie walki jak w czasie II w.Św.
   Jednak na ta chwilę mam nieodparte wrażenie,że Putin broni Rosji i Ukrainy przed zalewem zła z zachodu.
   Politykiem nie jestem,więc mogę wysnuwać błędne wnioski.
   Jednak to co wyprawiają nasi politycy to się w głowie nie mieści.
   Wiedziałam,że Sikorski to kanalia,ale nie znałam jeszcze innych szczegółów.
   Ten „dziennikarz”zlecał pisanie swoich przemówień szefowi agencji wywiadowczej MI5,któremu za to płacił 125 tyś.
   Żona jak wiadomo,a ten konfident daje zlecenie obcemu wywiadowi na pisanie swoich przemówień.Tak więc agenci MI5,szybciej wiedzieli o decyzjach Sikorskiego niż „nasz” prezydent czy premier.

 13. BasiaB pisze:

  „Chcą nas zniszczyć po równo, osłabić obydwie strony, chcą naszej nienawiści do muzułmanów, żebyśmy okazali sympatię dla ich żydowskich planów na Bliskim Wschodzie, w tym dla ich planu Wielkiego Izrahella.”
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/tego-nie-uslyszysz-o-charlie-hebdo-2015-01

  Na to nie wpadłam – Izra’hella..jestem Ra z piekła..dobre!

  • LiliBi pisze:

   witam
   wywiad z D.Rockefeller , nie wiem na ile wiarygodne tłumaczenie, ale wstrząsające

   dla kontrastu wypowiedź żydówki-pionka

   Basiu masz absolutną rację, oni chcą nas zniszczyć, a właściwie to pozostało im niewiele do dokończenia planu. niestety daliśmy im wolną rękę i dajemy dalej.
   my Polacy jesteśmy dziwni. pojedynczo często nawet ponad przeciętnie mądrzy, ale w kupie jesteśmy…szkoda słów

   • BasiaB pisze:

    Witaj Lili.
    Tak,to wszystko co zostało powiedziane w filmie pierwszym jest całkowitą prawdą .
    O tym piszemy od początku.Mimo,że nie miałam nigdy takiego zamiaru .
    Niestety…obrazy same się pokazywały i dostawaliśmy informacje,które w jakiś specyficzny sposób były następnie potwierdzone poprzez internautów zamieszczających linki do pewnych artykułów.
    Ten wywiad jest bardzo podobny w treści do wielokrotnie już linkowanego przeze mnie wywiadu:
    http://www.ojczyzna.org/szokujacy_wywiad_-_abe_finkelstein.html

    Nie wiem czy jest możliwe całkowite wyeliminowanie tych pasożytów z Ziemi ?
    Jednak sadzę,że jesteśmy przynajmniej na dobrej drodze,by choć trochę uwolnić się spod okupacji.
    Najważniejsza jest bowiem wiedza na ten temat,by społeczeństwo przestało w końcu wszystko łykać jak przysłowiowy pelikan.
    Jesteśmy w stanie ich zniszczyć naszym potencjałem mocy.
    A do tego jest potrzebny prawdziwy człowiek,a nie szczur z Jowisza.
    Ta wiedza niech zacznie się rozprzestrzeniać w polach morfogenetycznych każdego,a to już będzie nie lada sukces,kiedy śpiące królewny i zaklęci w kamień rycerze obudzą się .
    Wtedy nie będzie im tak łatwo nami manipulować,będzie opór materii i MOCY !
    Wówczas zaczną tracić to co nam zabrali,dzięki czemu są teraz tacy silni : pobór mocy,poprzez nieświadome wsparcie energetyczne.

    Drugi filmik…daje dużo do myślenia,szkoda,że nie znam dalszego ciągu rozmowy,chwilami wyglądało mi to na mistyfikację.
    Lecz oni wiedzą jak nam jest trudno uwierzyć w taką bezczelność,dlatego się z nas śmieją, z naszej naiwności ,łatwowierności,dlatego maja nas za bydło do zjedzenia, co też robią.

   • BasiaB pisze:

    Mam nadzieję,ze ten pierwszy filmik uświadomił wielu osobom,pozwolił zrozumieć, dlaczego w ostatnich moich wpisach w „Kompendium..”,napisałam o całkowitej kontroli systemu,co przyczynia się czasami do braku skuteczności,a czasami wręcz szkodliwości stosowanych schematów.
    Nic co w jakikolwiek sposób wcześniej zostało opisane w necie, na tej czy innych stronkach,jako skuteczne metody uzdrawiania itd…nie działa tak jak powinno !!!
    Nie miejcie złudzeń,że najważniejszej części programu dzięki której te szczury funkcjonują nie kontrolują i nie przekodowywują.
    Gdyby energia nie była im do niczego potrzebna,nie piliby naszej krwi,nie stosowali by uboju rytualnego wykonywanego na człowieku i zwierzętach,oraz wieli innych bardzo złożonych obrzędów i rytuałów.

    • LiliBi pisze:

     Basiu, ten drugi filmik bardzo możliwe, że zmanipulowany
     jakoś nigdy nie miałam zaufania ani do żydów, ani do „duchownych” wszelkiej maści

     filmik pokazuje ogrom żydostwa, które usadowiło się w kk

     wszystko mi mówi, że za wszystkimi nieszczęściami świata stoją żydzi, ale ci szczególni/wybrani. pozostali to głównie tylko aparat ich władzy, podobnie jak i ludzie innych narodowości, którzy za profity są rękami niszczącymi współbraci.
     elita żydowska na zasadzie kija i marchewki stworzyła genialny plan podporządkowania sobie całego swiata…tak to mniej więcej widzę.
     raczej marne szanse na odkręcenie tego szatańskiego planu…trzeba by podobnej mocy plan zbudować i go konsekwentnie wdrożyć. samo i przypadkiem się nie zrobi, zwłaszcza przy dobrej woli małej ilości osób.

     Basiu, kiedyś na salonie u Mukiego pisałam o moich niektórych „nierealnych” doświadczeniach…hehehe
     niektóre z nich chyba potwierdzają twoje i innych tu obawy, obawy związane z możliwością nadejścia ciężkich czasów dla ludzi z jasnymi/pięknymi/czystymi duszami.
     czy takie czasy nadejdą, to chyba tylko od nas zależy.
     potrzebne jest działanie, mniej mówienia, więcej działania.

    • BasiaB pisze:

     Lili jesteśmy kreatorami.
     Z tego powodu,nawet wówczas kiedy dopada mnie coś na kształt zniechęcenia,a może uginania się pod ciężarem ich bezkarności,ogromu….co tu mówić o ogromie ???
     Wprost ..okupacji Ziemi i Ziemian we wszystkich aspektach życia,nawet wówczas…przychodzi otucha…dam radę!
     Poradzę sobie !
     Coraz więcej osób już wie,budzi się ,ma moc,pomogą jak mogą ,ale pomogą ,nie jesteśmy jedyni.
     Musi się udać.
     Dałam tyle wskazówek,powinni umieć się teraz w tym poruszać,działać,zwrócić się do Pana o poMOC.
     Musi nadejść.
     Wybacz…niewiele Twoich wpisów czytałam,
     natrafiałam jedynie na wzmianki o wykasowaniu 🙂
     A najważniejsze w tej chwili:
     „..tylko od nas zależy.
     potrzebne jest działanie, mniej mówienia, więcej działania.”
     Tak :
     „Czyń i milcz”

 14. BasiaB pisze:

  Jakby tego było mało,nasi Panowie najlepiej zrozumieją ten artykuł:
  http://trzcinska.neon24.pl/post/116997,co-wspolnego-maja-masony-zydy-z-kotami

 15. LiliBi pisze:

  „Coraz więcej osób już wie,budzi się ,ma moc,pomogą jak mogą ,ale pomogą ,nie jesteśmy jedyni.”
  myślę, że nie dla fantazji niektórzy ludzie czują moc w sobie, zbliżające się zagrożenie, doświadczają stanów ponadludzkich itp, jakiś ważny powód jest i nie wolno takim przechodzić obok tego obojętnie.
  czy ty albo może ktoś inny tu ma pomysł co robić, od czego zacząć?

  • BasiaB pisze:

   Bardzo wiele,ale to nie jest temat do poruszania tutaj.

   • LiliBi pisze:

    „Bardzo wiele,ale to nie jest temat do poruszania tutaj.”
    ani tu, ani w innym publicznym miejscu
    licho nie śpi, licho czuwa :((

    ja też mam sporo pomysłów, takich wyniesionych ze świata niematerialnego.
    może przyjdzie czas, że podrzucę do przemyślenia, o ile ktoś będzie zainteresowany
    póki co niektóre z nich eksperymentuję na sobie i bliskim mi otoczeniu.

 16. Pani E pisze:

  Łusek nie ma, ale co to za twarz—art też warto poczytać. Myslimy ze to muzułmanie a za tym wszystkim może stać jego gangsterska rodzina…
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/diabel-w-szczegolach-stuletnia-wojna-netanyahu-z-wojujacym-islamem-smiertelnym-ciosem-dla-zachodniej-cywilizcji-2015-01

  • BasiaB pisze:

   Bo tak jest .Łuski są widoczne”innym” okiem 😀
   Poza tym pamiętasz co Ci mówiłam w zeszłym roku?
   Muzułmanie z arabowa to mieszanka genetyczna wyprodukowana przez szczury do walki z białymi.Ich rękami te pasożyty wykonują brudna robotę.
   Pewnie sami o tym nie wiedzą,że są ich żywą bronią.
   Jak by nie patrzeć na wywiad szczura,to wszystko co zostało powiedziane w tym wywiadzie to prawda.
   A naiwni sadzą,że to bluef.Zapomniał dodać kilka istotnych szczegółów,ale koleś, rabin część z nich wypowiedział.

   • BasiaB pisze:

    Ar’a’bi ‚ja
    A’ra’bi’ja
    Ar zamienione na Ra ( ara)
    bi –> stworzony i uwielbiany przez nich system binarny
    a –>. jestem

    • Wojwit pisze:

     Basiu, a może a’rab (rab=niewolnik) to po prostu ‚nie niewolnik’, więc użycie ‚a’ jako jednego z najbardziej pierwotnych przeczeń, świadczy o tym, że jest to słowio używane u nas od czasów zamierzchłych. Nie wspominając już o rdzeniu, który ostał się jeszcze w rosyjskim. A jak pradawne to czasy – najlepiej zerknąć na strony Wandaluzji, bo aż trudno uwierzyć jak długo ta wojna trwa, raz pełznąc, raz wybuchając jasnym płomieniem.

    • BasiaB pisze:

     Witaj Wojwit 🙂
     Na pewno tak jest jak napisałeś,lecz szukam najbardziej pierwotnego znaczenia i powodu powstania takich słów.
     Następnie jest to tak wyodrębniane w rdzeniu,co jest bardzo prawidłowe,dodatkowo upewniając mnie w moim toku myślenia i analizie.

   • Pani E pisze:

    Masz racje, jeśli chodzi o WTC czy strącenia samolotów to oczywiscie wiedziałam ze to nie terrorysci ale myslałam bardziej ze to gierki Busha pedofila na usługach iluminatów a tu widac mafia spod Jerycha— to mnie zdziwiło bo tego wariantu nie brałam pod uwagę choć nie oznacza ze jest nieprawdopodobny, teraz widzę że nawet bardzo… on ma już nawet twarz wyrobionego gestapowca

 17. LiliBi pisze:

  witam
  sporo już przeczytałam co napisaliście na mistyce
  i muszę się wam przyznać, że z wieloma teoriami tu głoszonymi nie do końca się zgadzam
  myślę, że uczciwiej będzie gdy stopniowo przedstawię choć w części swój punkt widzenia
  a nie będę udawać, że myślę dokładnie tak jak większość z was
  bo to świadczyłoby o tym, żem fałszywa bestia.

  skoro stoję na temacie dotyczącym żydów,
  to może nawiązując do tematu chciałąbym was przekonać do teorii, że nie każdy żyd jest zły, że nie każdy Polak czy Europejczyk jest dobry/przynależy do „rodziny”/”rasy”, której domeną jest pozytywna/jasna energia.

  bodajże Basia gdzieś u Mukiego wspomniała, że to co widzimy, czujemy to tylko iluzja?, że to wszystko to tylko produkt Naszej (duchowej) szczególnej wyobraźni itp, że widzimy to co chcemy zobaczyć, ale być może jet to tylko moje zrozumienie słów Basi
  . ja się z tym zgadzam. moja zgodea jest poparta interpretacją tego co doświadczam przez długie lata swego życia.
  kiedyś u Mukiego odważyłam się napisać, że się myli w kwestii wiedzy dotyczącej kosmosu. napisałam, że gdy Tam byłam, że oczami duszy widzi się zupełnie co innego niz oczami materialnymi/ludzkimi. które widzenie jest prawdziwe?

  wracając do żydów…myślę, że to generalnie nasz (ludzki) wykreowany wróg. że to taki chłopiec do bicia i w celu przykrycia/niewidzenia bliższych wrogów, takich np z naszego domu czy bliskiego sąsiedztwa.
  oczywiście nie wycofuję się z deklaracji, że nie przepadam za żydami bo to rasa, która skupia w swych szeregach spory procent ciemnych typów, a inni wychowani pod ich wpływem nabierają ich cech. ale podobnie jest i u nas, choć w mniejszej skali.

  summa summarum, jedynym racjonalnym w tym zakresie rozwiązaniem jest doprowadzenie tu do podobnej sytuacji jaka jest Tam, gdzie jesteśmy niezależni, samowystarczalni, gdzie nie ma mowy o dopuszczeniu/tolerowaniu niepasującej do nas „jednostki”, która swoją obecnością mogłaby zaszkodzić „Rodzinie”.

  • BasiaB pisze:

   Lilli,dobrze,że napisałaś.
   Teraz ja się odniosę do Twojego komentarza.
   Otóż, o ile pamiętam,zawsze piszę,iż nasze materialne widzenie najczęściej nie jest prawdą.Są to pozory mające bardzo silne podstawy bycia wiarygodnymi,ale nie są.
   Nasze wizje mogą i nawet bardzo często są indukcjami,ale nasze czucie…nigdy.
   Zawsze powtarzam…pierwsza mysl,pierwszy odruch,ona zawsze jest właściwa.
   Natomiast,kiedy w analize włącza sie rozum,wówczas często zaczyna maszerowac po falach indukcji.
   Mikrofalach,nanofalach,jeżeli na dodatek organizm jest zawalony toksynami,wirusami,mikrobami,pasożytami czy pseudobakteriami,wówczas szanse na odczytanie tej najprawdziwszej z prawd jest niewielkie.
   Każdy wymieniony przeze mnie stwór egzystujący w naszych ciałach,ma również postać energetyczną.
   Zasadę jaką tworzy ten konglomerat opisałam tutaj :
   https://mistykabb.wordpress.com/2014/09/18/obcy-wewnatrz-nas/

   I wiem,że tak po prostu jest.
   Jeżeli sukcesywnie,z determinacją i konsekwencją nie będziemy pozbywać się tego z siebie,po prostu nie mamy szans na właściwy odbiór informacji,a poza tym detoksykacja Ziemi jaka jest czyniona może spowodować,że nasze ciała umrą.
   Zadzieje się to wtedy,kiedy jest zbyt mocno zachwiana proporcja pomiędzy żywicielem, a pasożytem.
   Każdy kto zajmuje się parazytologią, wie o tym jak bardzo niebezpieczne są dla żywiciela sterty trupów ścielące się wewnątrz,ich rozkładające się ciała wytwarzają silne toksyny.

   Lilli z moim obecnym postrzeganiem i wiedzą mogę na temat żydów powiedzieć tak:
   Prawdziwych żydów,,których możemy identyfikować jako człowieka,prawie już nie ma ,jeżeli w ogóle są.
   Nie znam jednego żyda,który by nie wiedział co w trawie piszczy.To aktorzy doskonaleni poprzez wieki,udający ofiary.
   Już raz dałam się nabrać na to.
   Drugiego razu nie będzie.Nie ma takiej możliwości.
   Co do Europejczyków czy innych nacji – nawet nie wiesz ile z nich zaprzedało Duszę,z chciwości i chęci władzy.Stąd w tych szeregach pospolite kanalie.
   Opisałam to tutaj :
   https://mistykabb.wordpress.com/2014/10/07/cyrograf/
   Wystarczy często nawet intencja,dostajesz cukiereczka ,a potem…płać bracie…płać!

   ” jedynym racjonalnym w tym zakresie rozwiązaniem jest doprowadzenie tu do podobnej sytuacji jaka jest Tam, gdzie jesteśmy niezależni,…”
   W tej chwili…nie ma tam…i nie jesteśmy niezależni,ale do tego nalezy doprowadzić,bez litowania.
   Pewnie jeszcze nie doczytałaś co to jest Li.
   To nasza święta krew produkowana w wątrobie,stąd nazwa wątroby w ang.–>liver,co tez można dzięki rdzeniowi tłumaczyć jako miłość/miłowanie.
   To nasza boska cząsteczka !
   Z tego powodu od wielu lat zaniżane są parametry określające poziom cholesterolu.
   Co to ma do rzeczy ?
   ano ma.
   Wg diagnostów ,wysoki poziom cholesterolu jest zagrożeniem dla życia,gdyż robi się miażdżyca.
   By temu zapobiec lekarze przepisują tzw. statyny.
   Statyny natomiast powodują destrukcję układy krwionośnego i wszystkich organów.
   Niszczą obwodowy system nerwowy,który po kolei i bardzo wolno wyłącza z prawidłowego funkcjonowania poszczególne oddziały naszych wewnętrznych narządów.
   Zabijają !
   Najbardziej na tym cierpi wątroba,wytwarzając coraz gorszej jakości krew.

   Cholesterol spokojnie może byc w granicach 280 – 290 mg/dl
   40 lat temu normy wynosiły tyle i wiecej.
   Teraz norma wynosi 190 ,a jeszcze kilka lat temu 240.
   Co to jest ??
   nagle wszyscy mamy za dużo cholesterolu?
   Jednak,aby uspokoić się,należy przyjmować solidne dzienne dawki witaminy C,lub jej syntetycznego odpowiednika kwasu L- askorbinowego.
   Przyjmując dziennie około 10 000 mg tej witaminy,uszczelniamy naczynia krwionośne,dzięki czemu wątroba nie musi wytwarzać cholesterolu jako antidotum w celu zaklejenia kruchych żył,chroniąc nas tym samym przed krwotokiem.

   Jakimż to sposobem nasz doskonały Ojciec i Matka popełnili taki kardynalny błąd tworząc swoje dzieci???
   Nie wyposażyli naszych nieśmiertelnych organizmów w syntezę i produkcje najważniejszych dla naszego życia witamin?
   Witaminy C i witaminy D3 ??
   To sprawka kogoś zupełnie innego,długofalowe działanie.A opisałam top tutaj :
   https://mistykabb.wordpress.com/2014/09/25/dna-prawoskretne-czy-lewoskretne-oto-jest-pytanie/

   • LiliBi pisze:

    Basiu, dzięki za linki do twoich artykułów…przeczytałam na szybko
    chciałabym odnieść się do każdego z osobna i chyba lepiej będzie gdy to zrobię pod każdym z nich, a nie tu w temacie o żydach ?

    przyznam ci się, że nie znoszę utrwalać sobie w umyśle tego co działą na moją szkodę.
    kiedyś zaufałąm lekarzom i potem żałowałam, teraz ufam przede wszystkim sobie. unikam rozmów o chorobach, zagrożeniach itp. ale miło mi się robi gdy np ty czy inny jakiś fachowiec od zdrowia potwierdzi np moją potrzebę/apetyt na zieloną pietruszkę, czy czarną porzeczkę.
    i tu wkleję ci link do filmiku z wykładem Dr Rath


    namawiam na obejrzenie wszystkich jego wykładów. w jakimś wykładzie Rath obnaża koncerny farmaceutyczne.

   • Pani E pisze:

    MAsz racje, z art. Ratha– niedźwiedź ma cholesterol powyżej 400,… nonstop a na serce ani miażdżycę nie choruje…… bo sam wytwarza wit C [tzn jego organizm], i żyje i jest zdrowy i ma się świetnie

    • LiliBi pisze:

     witam Pani E
     „bo sam wytwarza wit C”
     gdybym np nigdy nie słyszała o witaminie C, o zagrożeniu wynikającym z jej braku, to jestem pewna, że łatwiej byłoby mi bez tej wiedzy utrzymać swój organizm w lepszej kondycji.
     myślę, że Pani mnie rozumie

    • Pani E pisze:

     Jakoś ostatnio mam problem z komunikacją albo spotykam ludzi, którzy nie „obeznali” się z moim stylem wypowiedzi….Mój komentarz z niedźwiedziem nie był personalną „wycieczką do ciebie konkretnie” tylko odniesieniem [również do Ratha] do tego w jaki sposób robi się ludziom z mózgu „wodę” wszelakimi „zdrowotnymi teoriami” typu cholesterol ZŁY, margaryna szkodzi, używać kremów z filtrem, GMO jest zdrowe itd. samo wytwarzanie przez niedźwiedzia witaminy C nie ma tu znaczenia— żadnego— chodzi o to że cholesterol sam w sobie nie jest niczym złym- to czysta fizjologia. Ale o tym że należy równoważyć go witamina C już się przemilcza, choć wielu o tym wie…. lepiej [opłacalniej dla BIG PHARMY jest sprzedawanie STATYN]. I to był prawidłowy sens i przekaz mojej wypowiedzi…..
     Natomiast nie zgadzam się z Twoim ostatnim stwierdzeniem „gdybym nigdy nie słyszała o… to łatwiej byłoby mi utrzymać organizm w dobrej kondycji” otóż niekoniecznie— brak wiedzy praktycznie zawsze SZKODZI….Dlatego Basia założyła to wyjątkowe forum, żebyśmy dzielili się WIEDZĄ, a nie jej brakiem.

    • BasiaB pisze:

     No właśnie o to chodzi,taki był mój przekaz.Cholesterol nie jest niczym złym,bo ratuje nam w pewnym sensie życie,przed wykrwawieniem się .
     Jednak normy koncernów są sztucznie zaniżone i blady strach pada na wszystkich kiedy słyszą o zbyt wysokim cholesterolu,a wystarczyłoby tylko przyjmować koniecznej do funkcjonowania Witaminy C.

     Lilly to nie tak :
     „gdybym np nigdy nie słyszała o witaminie C, o zagrożeniu wynikającym z jej braku, to jestem pewna, że łatwiej byłoby mi bez tej wiedzy utrzymać swój organizm w lepszej kondycji.”

     Zupełnie nie tak.
     Mając wiedzę,możesz sobie pomóc,bez niej ,masz tylko pobożne życzenie,że Twoje modlitwy Cię uzdrowią.Wiesz jak się ochronić przed badziewiem,by ni zostać zoombi i żadne modlitwy nie pomogą ,kiedy będziesz miała braki podstawowych mikroelementów w organizmie,witamin czy stertę toksyn min. z napompowanych kurczaków.
     To wszystko się zazębia.
     Od dawna powtarzam : uzdrowianie ma iść dwutorowo,nie da się inaczej.
     Kiedy chorowałam próbowałam rozdzielić te dwie metody i dupa..nie przynosiło efektów.
     Samo fizyczne dbanie organizm,nie przynosiło efektów,były ale na chwilę.
     Kiedy odstawiłam suplementy,a uzdrowiałam organizm energetycznie tez była dupa.
     Fizycznie pomagasz organizmowi odbudować samoozdrowieńcze reakcje,bo takie posiada każdy dobrze odżywiony organizm.Natomiast uzdrawianie energetyczne powodowało,że te samoozdrowieńcze mechanizmy miały moc by zadziałać i ochronić się przed atakami .
     Tak to działa.
     Mój tzw. rozwój duchowy wziął się najpierw od profilaktyki zdrowia.
     Jak to mówią w zdrowym ciele zdrowy Duch.
     I nie ma możliwości prawidłowego funkcjonowania bez połączenia tych 2 dziedzin.

     Mam medyczne wykształcenie,od kilku lat dodatkowo zgłębiam niekonwencjonalne metody leczenia.
     Razem z Panią E.studiowałyśmy TCM,a teraz za jej namową zapisałam się na hirudoterapię.

     Leczenie fizyczne to pomost do leczenia energetycznego.
     Na dodatek doskonale znając masaż klasyczny zapisałam się na kurs masażu chińskiego,a wolę go stosować, gdyż znając przebieg meridianów i punkty akupunkturowe,będę z tego miała większy pożytek,gdyż wiele osób po prostu boi się igieł.
     Wykłady dr. Ratha znam, byłam na wykładach Dr. Niedźwiecki.
     Wiele cennych wiadomości,a ludzie dalej wierzą lekarzom,trudno.

   • Wojwit pisze:

    Nadomiar złego od lat sześćdziesiątych kilkakrotnie oficjalnie zmniejszano podawane w farmakopejach (i tak o wiele na samym początku za niskie) dobowe zapotrzebowanie na witaminy – szczególnie C (ze 150 mikrogramów/dobę do 50 mikrogramów na dobę obecnie) i D3. Nie zmieniano również sloganów o „jednym jabłku” jako zaspokajającym dobowe zapotrzebowanie człowieka na wit.C, choć doskonale wiedziano, że w tym czasie ilość witamin w owocach spadła o min.60% (badania z Czechosłowacji i porównawcze z Czech) z powodu sztucznego nawożenia i sadzeniu odmian odpornych na przechowywanie (że o stosowaniu „bomby kobaltowej” jako sterylizatora nie wspomnę). Do wytworzenia pełnego spektrum składników odżywczych roślina potrzebuje podobno aż 52. (!) różnych składników mineralnych – co zaspokajają jedynie naturalne nawozy, bo ze sztucznych – to wyjdzie z pięć, może sześć, jak sadownik dba o drzewka. No bo zastosuje nawozy azotowe, fosforowe, potasowe, może jeszcze podrzuci wapnia i magnezu. A reszta skąd? Z wyjałowionej ziemi?

 18. LiliBi pisze:

  przykład z niedźwiedziem bardzo mi się podoba
  bo skoro jemu nie szkodzi brak wiedzy medycznej, to mnie też nie zaszkodzi
  skoro jemu lepiej gdy instynktownie sięga po ten czy inny pokarm, to ja też tak mogę
  i na pewno pójdzie mi na zdrowie.
  a może ten niedxwiedź po to właśnie jest, żeby mając go za przykład ludzie w większym spokoju mogli żyć

  „Jakoś ostatnio mam problem z komunikacją albo spotykam ludzi, którzy nie „obeznali” się z moim stylem wypowiedzi….Mój komentarz z niedźwiedziem nie był personalną „wycieczką do ciebie konkretnie” ”
  komunikacja wirtualna niestety doskonała nie jest. nie odczułąm żadnej wycieczki w moją stronę, żadnych złych intencji dla ciebie nie mam, wręcz przeciwnie, co wyraziłąm w słowach „myślę, że Pani mnie rozumie”

  • BasiaB pisze:

   To nie tak z tym niedźwiedziem.
   Ela dała ten przykład z niedźwiedziem z 2 powodów,po pierwsze: ON wytwarza sobie witaminę C,sam,bez suplementacji.
   A po drugie,nawet jak ja ma i wytwarza, na dodatek jedząc instynktownie ma wysoki poziom cholesterolu i..ma się dobrze.
   O to chodziło.

  • Pani E pisze:

   🙂 znowu mamy problem z „niedźwiedziem”. Wiesz, niedźwiedź nie jest zdrowy dlatego, że żyje w NIEWIEDZY…to nie tak. Problem z ludźmi [tak, z ludźmi właśnie] polega na tym, że jako jedni z trzech „gatunków ssaków” znanych na kuli ziemskiej NIE wytwarzają sami w organizmie witaminy C, dlatego zwierzęta, nie muszą stosować suplementacji, szczególnie wit C, BO SAME je wytwarzają więc i nie mają problemu z miażdżycą, cholersterolem, zawałem….I dlatego są szczęśliwe… A nie dlatego, że nie słuchają lekarza [choć słuchanie lekarza rzeczywiście może w chorobę wpędzić]

   Tymi trzema gatunkami „poszkodowanymi przez naturę” są ludzie, świnki morskie i [chyba] makaki [tego trzeciego przykładu nie pamiętam].

   Natomiast masz racje z tym „instynktownie”‚ sięgają po to co jest dla nich dobre. ZDECYDOWANIE, a ludzkie lemingi „instynktownie” udają się do McDonalda 🙂 🙂

   • Pani E pisze:

    Sama widzisz LiliBi–to wiedza jest ważna, nie jej brak. Ale ważne jest także [i może to chciałaś przekazać z tym nie-słuchaniem], aby nie dać się zwariować takim „nagonkom zdrowotnym” typu „zbijamy cholesterol” albo „szczepmy się [na grypę]” itd. TAK tego nie nalezy słuchać,,, Już pisałyśmy wcześniej na forum, nie tylko my „IM GŁOŚNIEJ KRZYCZĄ O TAKICH AKCJACH, tym badziej podejrzane są one”. tzn krzyczą- szczepić, to znaczy że chcą nas „wytłuc” jak mrówki. Mówią ZDROWE- czytaj niezdrowe….

 19. LiliBi pisze:

  Basiu co znaczy TCM, a co hirudoterapia?
  proszę wyjaśnij prostymi słowami

  • Pani E pisze:

   TCM- tradycyjna chińska medycyna; hirudoterapia- leczenie pijawkami

  • BasiaB pisze:

   TCM – Tradycyjna Chińska Medycyna
   hirudoterapia – leczenie pijawkami 🙂
   Wracam do korzeni 😀
   Każda zielarka miała wiedzę anatomiczną,wiedzę z zakresu fizjologii,podstawowych metod leczenia i uzdrawiania energetycznego.Wszystkich niuansów związanych z naturalnymi metodami uzdrowiania.Znała konsekwencje podawanych mieszanek,wiedziała jaki wpływ energetyczny na biopole mają zioła.
   Zioła leczą,dzięki boskiej cząsteczce w nich zawartych dlatego chcą nam je odebrać.

   • BasiaB pisze:

    W połowie maja dostałam inf.o konieczności picia ziół i powtórnego z nimi zaprzyjaźnienia się ,stosowania.
    Pisałam wówczas o tym.I tak rozpoczęliśmy działy zielarskie na tej stronie.

   • LiliBi pisze:

    ech…ja do 7 roku życia byłam wychowywana przez zielarkę, znaną i cenioną w dość rozległej okolicy. potem przyszedł czas szkoły i niestety odległość pozwalała na spotkania tylko w wakacje.
    w nowym miejscu niestety inny, nowoczesny sposób odżywiania się, co mi absolutnie nie służyło. skończyło się usunięciem pęcherzyka żółciowego. rodzice oboje ścisłe umysły, tacy mądrzy i postępowi, zbyt zawierzyli lekarzowi. po kilku latach dolegliwości powróciły ze wzmożoną siłą. i to mój pierwszy poważny uraz do medyków. drugi dotyczy mojego syna, problemu zdrowotnego, który nabył po urodzeniu, pod opieka fachowej opieki.
    z oboma problemami uporałam się sama, bez pomocy lekarzy,leków, wiedzy medycznej, po prostu eksperymentowałam i trafiłam w metodę
    ale trochę później, całkiem przypadkiem stanął na mojej drodze Tybetańczyk, magik od leczenia. człowiek zrobił na mnie niesamowite wrażenie. i wtedy zrozumiałam na czym cały pic polega, a raczej doznałąm zrozumienia 🙂

    moja babcia była niezłą zielarką, akuszerką, potrafiła skutecznie leczyć poważne oparzenia itd, itd. ale wiem od niej, że same zioła to za mało, potrzebna jeszcze magia 🙂
    zielarka ze specjalną duszą, taką jak miał i ten Tybetańczyk, który bez ziół w kilka sekund potrafił namacalnego cudu dokonać.

    Basiu, kurczaki brojlery to pokarm dla leniwych głupców, nie dla mnie.

    • Jacek pisze:

     Też jestem przekonany, że zioła działają ale jako nośnik energii.
     Dlatego też przestałem kupować zioła u wszelkiego rodzaju mafii religijnej.
     Z jaką intencją je robią ???
     Aby pomóc, czy aby uzależnić ???
     Możesz podać namiar na tego Tybetańczyka, ew na priv poprzez adres mistyki z prośbą o przesłanie do mnie.

    • LiliBi pisze:

     witaj Jacku
     moje spotkanie z Tybetańczykiem odbyło się w latach 90tych
     z tego co się zorientowałam był w Polsce jeden raz i więcej nie chciał nas odwiedzać
     potem pojawiali się inni i pewnie pojawiają do tej pory, ale nie gwarantuję oryginalności 🙂
     ten Tybetańczyk był wraz z dwoma innymi czarodziejami od uzdrawiania + dodatkowy, chyba organizator/tłumacz na angielski. o ile dobrze pamiętam to spotkanie było zorganizowane przez Izbę Rzemieślniczą w Warszawie, która inkasowała od każdego chorego 10zł za wejście. ile z tego było dla Tybetańczyków, pewnie niewiele. ja byłam tam jako opiekunka/kierowca chorych ciotek 🙂 przypadek sprawił, że ten Tybetańczyk poprosił i mnie do gabinetu zabiegowego. tłumaczyłąm, że nie mam biletu na zabieg, że ja tu w innym charakterze. chcąc nie chcąc znalazłam się na leżance lekarskiej i doznałam cudu i to całkiem za darmo, bo zapłaty do ręki nie chciał przyjąć.
     jeżeli ty czy bliska tobie osoba ma poważny problem zdrowotny, a sam nie masz siły na wyeliminowaniu choroby, to na pewno warto podobnej miary Tybetańczyka odszukać, choćby w Tybecie.

     nośnikiem ozdrowieńczej energii mogą być zioła ale i inne np woda. ja raczej już dawno nie używam nośników/pośredników. raczej leczę się metodą na wzór tego Tybetańczyka.
     tak sobie przy okazji pomyślałam, że leczenie za pieniądze jest mniej skuteczne/wątpliwe, że to taka loteria dla pacjenta.

    • BasiaB pisze:

     ” tak sobie przy okazji pomyślałam, że leczenie za pieniądze jest mniej skuteczne/wątpliwe, że to taka loteria dla pacjenta.”
     powiedz to lekarzom,każda wizyta to koszt około 150 – 200 zł,a jaka loteria ?
     Jak sobie wyobrażasz,że ktoś będzie poświęcał czas,wiedzę,talent.lata nauki i energię za darmo,a z czego i kiedy będzie pozyskiwał pieniądze na ..chociażby żywność,ktoś mu ją za darmo da ?
     Zastanowiłaś się ile takich 10 złotówek zarobił ten tybetańczyk,mógł sobie pozwolić na jeden zabieg bez pieniędzy,tym bardziej,że wykorzystując swój dar widzenia zobaczył co może poprawić czy naprawić.
     Tak działa reklama.

     A swoja drogą ..do Jacka: zapoznałeś się ze wszystkimi ziołami dostępnymi w Polani i przetestowałeś i sprawdziłeś je na sobie je,że szukasz Tybetu ?

 20. BasiaB pisze:

  No..nie trzeba było długo czekać.
  Szczury szybciutko wykorzystują moment przygotowany przez Sorosa :
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/europejscy-zydzi-domagaja-sie-prawa-posiadania-broni-aby-chronic-sie-terrorystami

 21. Ala pisze:

  Z tego artykułu dowiesz się:

  Co o Polsce międzywojennej pisała zachodnia prasa
  Że Holokaust to NIE zagłada Żydów
  Że Holokaust (słowo) jest słowiańskiego pochodzenia
  Że Holokaust II wojny światowej dotyczył PRZEDE WSZYSTKIM Słowian, a nie Żydów
  Że 1/3 wszystkich ofiar 2 WŚ to Rzeczpospolitan
  

  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/01/17/holokaust-slowian/

 22. Pingback: ŻYDOWSKI KLUCZ DO ZNIEWOLENIA | forumemjot dla Polski

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s