Co powinieneś wiedzieć o Grupie Bilderberg i polskich politykach biorących udział w jej spotkaniach!!!

Grupa Bilderberg jest tajną organizacją zrzeszającą liderów świata polityki i międzynarodowych finansistów, którzy spotykają się od 1957 roku niejawnie, każdej wiosny, by tworzyć globalną politykę. Wśród regularnych gości spotkań jest około 110 osób, takich jak, Rothschildowie, Rockefellerowie, H.Kissinger, G. Soros, koronowane głowy Europy, bankierzy, szefowie międzynarodowych korporacji i wysokiego szczebla rządowi oficjele z Europy, Północnej Ameryki i Azji. Co roku zapraszanych jest kilka nowych osób i jeśli okażą się użyteczne zapraszane są na kolejne zjazdy, jeśli nie, to są zapominane i więcej się nie pojawiają. To co jednak jest najbardziej istotne to fakt, iż decyzje podejmowane na spotkaniach prywatnej Grupy Bilderberg, o której mało kto w ogóle słyszał, dotyczą wszystkich obywateli Europy, Ameryki i większości świata.

Krótka historia Grupy i jej wpływ na historię Polski

Korzenie grupy sięgają setek lat wstecz, kiedy to międzynarodowi bankierzy w sposób niejawny manipulowali ekonomiami krajów by się bogacić i zniewalać zwykłych ludzi. Rothschildowie z Wielkiej Brytanii i Europy spotykali się niejawnie z innymi finansistami od wieków, podobnie jak Rockefeller w Ameryce. Jednak w 1954 roku międzynarodowa finansjera zdecydowała, że świat stał się zbyt mały, i że ich interesy przenikają się zbyt często, w związku z tym istnieje potrzeba organizowania regularnych, corocznych spotkań. Tego też roku za sprawą m.in pracy Polaka i brytyjskiego agenta Józefa Retingera (współodpowiedzialnego za uśmiercenie w 1943 roku Gen. Władysława Sikorskiego) elity świata Zachodu spotkały się po raz pierwszy w hotelu Bilderberg w Hollandii obierając dla siebie nazwę “Grupy Bilderberg”. Od tego też czasu, corocznie spotykają się za zamkniętymi drzwiami, kordonami ochroniarzy i policji.

Choć spotkania mają charakter niejawny to wiele informacji, począwszy od roku 1957 zaczęło wypływać na światło dzienne. W ostatnich latach praca takich dziennikarzy jak nieżyjący już Jim Tucker (1934-2013) czy Daniel Estulin pozwoliła za pomocą informatorów z wewnątrz grupy na upublicznienie i popularyzację tematu konferencji. Ukazali oni bogate koneksje i cele Grupy, które również bardzo wyraźnie mają wpływ na to co się dzieje w Polsce.

Członkowie Grupy Bilderberg przenikają większość wpływowych, jawnych grup wpływów takich jak Komisja Trójstronna (Andrzej Olechowski, Janusz Palikot, Wanda Rapaczyńska, Jerzy Baczyński, Marek Belka, Jerzy Koźmiński, Zbigniew Wróbel, Tomasz Sielicki, Sławomir Sikora, Jerzy Sito, o. Maciej Zięba), Chatham House czy Rada Stosunków Międzynarodowych CFR (Konstanty Gebert, Leszek Balcerowicz, Marek Belka, Jan Krzysztof Bielecki, Henryka Bochniarz, Jerzy Buzek, Danuta Hübner, Aleksander Kwaśniewski, Helena Łuczywo, Andrzej Olechowski, Dariusz Rosati, Adam D. Rotfeld, Radosław Sikorski, Aleksander Smolar, Paweł Świeboda i inni.), jak również WTO, FED, Bank Światowy, Goldman Sachs, Departament Obrony USA, CIA i inne, co pozwala im mieć bezpośredni wpływ na politykę krajową. Dla przykładu prezydenci USA tacy jak Jerry Ford czy Bill Clinton należeli do Grupy Bilderberg, natomiast Jimmy Carter czy George Bush przynależą do Komisji Trójstronnej. Z Polski na konferencji Grupy wyjeżdżali m.in. były minister finansów Jacek Rostowski i Andrzej Olechowski, co pokazuje jawnie, że Polska weszła w strefę zainteresowania i wpływów Zachodu, od przynajmniej roku 1985.

W tym też roku jak podał The Washington Post, David Rockefeller i Henry Kissinger, główni członkowie Grupy Bilderberg spotkali się z Michaiłem Gorbaczowem, głową ZSRR, na którym to spotkaniu umówiono się, że w zamian za pomoc finansową dla ZSRR i przede wszystkim Polski, muszą zostać zorganizowane w Polsce wolne wybory do władz krajowych z zarezerwowanymi z góry 30% miejsc w sejmie dla dotychczas rządzącej partii PZPR, i kolejnymi 30% miejsc dla ZSL. Od tego momentu Polskiej historii nastąpił potężny ruch organizowania prywatnych, pod kontrolą bezpieki, firm dla kontroli przyszłego handlu i finansów, jak również miały miejsce późniejsze ustalenia i dogadywanie się z Solidarnością co do rzeczy z góry ustalonych na najwyższym szczeblu na Kremlu i Waszyngtonie. Jednym słowem przemiany i upadek komunistycznego bloku były teatrem dla mas, do którego scenariusz napisali członkowie Grupy Bilderberg. [Bilderberg Diary, Jim Tucker, 2005, American Free Press, str 9-10, 60]

W tym samym czasie 1984-1985 Grupa Bilderberg naciskała na polityków w USA by podnieśli podatki o 108 miliardów by dostępne były pieniądze dla ratowania krajów Trzeciego Świata i krajów komunistycznych. Rosja w zamian za przeprowadzone zmiany polityczne miała dostać przynajmniej 17 wielomiliardowych projektów “joint venture” z udziałem zachodniego kapitału, technologii i “know-how”, samemu dostarczając jedynie siłę roboczą. Z tych inwestycji ocenianych przez Bank Światowy na 2.3 biliony dolarów powstała m.in. nowoczesna infrastruktura wydobycia ropy i gazu, która pozwoliła obecnej Rosji na kontrolę polityki energetycznej Europy.

W 1989 naciski Grupy spowodowały obalenie rządów Margaret Tatcher, jak to określano, za blokowanie ekspansji Unii Europejskiej, która miała objawić się w 1992 roku. Za jej “nacjonalizm” i “prowincjalizm” i niechęć do oddania suwerenności do Brukseli zastąpił ją John Major, człowiek Bilderbergów.

Podobnie Grupa Bilderberg odpowiedzialna jest za stworzenie Unii Europejskiej (w planach od 1955 roku) i jej waluty Euro co potwierdził w 2010 roku przewodniczący Grupy Bilderberg, Etienne Davignon.

Wraz z początkiem lat 90-ych grupa uruchomiła jeden z najważniejszych projektów – tj. walkę z Globalnym Ociepleniem. Proces ten odbywa się m.in. poprzez wojnę ze zdefiniowanym na nowo przez Klub Rzymski zagrożeniem ekologicznym i zaproponowaną w raporcie Komisji Trójstronnej (1990) polityką karzącą używać analogii czasów wojny by wymusić pieniądze z budżetów państw na walkę z globalnym ociepleniem. “Kiedy bezpieczeństwo krajów jest zagrożone militarnie, kraje od razu szykują wszystkie zasoby. To samo powinno być zrobione z globalną wojną dla ratowania środowiska.” stwierdzał raport. Polityka ta została wzmocniona przez kolejne konferencje w Rio de Janeiro w 1991 roku i globalne dokumenty Kartę Ziemi i Agendę 21, które stały się podstawą do największego w historii świata transferu majątku z krajów Zachodu na resztę świata, oczywiście za pośrednictwem ONZ i zainteresowanej Grupy.

Nie są to jednak jedyne działania grupy, której cele sięgają znacznie dalej. Natomiast tylko z tych przykładów widzimy wyraźnie jak działa Grupa Bilderberg. Szare eminencje, powiązane z Grupą podejmują w krajach narodowych decyzje warte miliardy, jeśli nie biliony dolarów bez wiedzy obywateli, poza transparentnymi, demokratycznymi ramami funkcjonowania państw, o których ciągle słyszymy w mediach.

Cele Grupy Bilderberg

Jeśli spojrzymy dziś na mapę świata to zauważymy zmiany, których w nowożytnej historii nie było, a mianowicie budowę kontynentalnych bloków państw narodowych. Proces ten nie jest jednak samorzutny i nieskoordynowany ale wyraża budowę trzech głównych bloków świata (Europa, Azja-Pacyfik i Ameryka), pod dyktando Komisji Trójstronnej, której przewodniczy Zbigniew Brzeziński, z plejadą podregionów opracowanych przez Klub Rzymski (patrz mapa poniżej). Obecnie oprócz Unii Europejskiej w procesie formowania się jest Unia Północno Amerykańska (na bazie porozumienia NAFTA), Unia Afrykańska, Unia Euroazjatycka, i Unia Azji-Pacyfiku (tworzona na bazie obecnie opracowywanego porozumienia TPPA).

Skonsolidowane bloki krajów narodowych mają być następnie połączone w jeden rząd światowy pod Organizacją Narodów Zjednoczonych ONZ tworzącej odpowiedni klimat dla banków i międzynarodowych konglomeratów by wchłonęły wszystkie małe i średnie firmy na świecie.

W ramach rządu światowego ma działać globalna armia pod dowództwem ONZ. “Armia ONZ musi działać szybko, w jakimkolwiek miejscu na świecie, bez opóźnień związanych z podejmowaniem przez państwa narodowe własnych, opierających się na małomiasteczkowych rozważaniach, decyzji o partycypacji” powiedział Kissinger na jednym z forów. Celem jest kierowanie wojskami narodowymi lub rozszerzonym paktem NATO pod insygniami ONZ tak by można było narzucić dyktat polityki międzynarodowej w każdym kraju. Było to szeroko omawiane podczas spotkania Grupy Bilderberg w 1992 roku w Evian, Francja a wojna w Bośni i wysłanie żołnierzy wielu krajów pod insygniami ONZ była pierwszym do tego krokiem. Rola NATO, jako organizacji defensywnej została odrzucona gdy jej siły zaatakowały kraj nie przedstawiający żadnego zagrożenia dla paktu. Podobnie na spotkaniu NATO w Waszyngtonie [1999] ogłoszono, że organizacja może teraz działać gdziekolwiek na świecie, wskazując specyficznie na Bliski Wschód, a Jacques Chirac stwierdził, że NATO może iść na wojnę jeśli Rada Bezpieczeństwa ONZ wyda taką decyzję. Również ostatnia wojna w Libii, omawiana na spotkaniu Grupy w 2011 roku realizowała dokładnie taki scenariusz gdzie Rada Bezpieczeństwa ONZ i prezydent Obama z pominięciem Kongresu USA zdecydowali o ataku na ten kraj.

“Dziś Amerykanie byliby zbulwersowani gdyby siły ONZ weszły do Los Angeles dla przywrócenia porządku, jutro, będą wdzięczni.” stwierdził raz Kissinger.

Kolejnym elementem w ramach rządu światowego ma być jedna globalna waluta, która jest już oficjalnie zaproponowana przez IMF jako na początku koszyk walut lokalnych a’la Specjalne Prawa Ciągnienia SDR a następnie Bancor- nowa waluta światowa.

Podobnym elementem mają być oczywiście globalne podatki, nie tylko by opłacać globalne programy ale by “przyzwyczaić obywateli świata” by płacili daninę. Podatki jak sugerował Jacques Delors, mogą być przekazywane do ONZ w m.in. ramach zarządzania “globalną polityką energetyczną”, na co już przygotowany jest rynek obrotu CO2 i co postawiono sobie za cel na spotkaniu klimatycznym w 2015 roku w Paryżu. Z początku podatek ma być niemalże niezauważalny i z latami będzie pomału wzrastał.

W ramach Rządu Światowego powstać ma również globalny organ sądowy, który będzie miał najwyższą jurysdykcję i będzie miał możliwość podważenia jakichkolwiek praw i werdyktów sądów krajowych. Na spotkaniu Grupy Bilderberg w 1998 roku w Turnberry, Szkocja członkowie podchodzili bardzo optymistycznie do porozumienia mającego stworzyć Międzynarodowy Sąd Kryminalny (ICC), który w odróżnieniu od Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (określanego także jako Międzynarodowy Sąd, ang- World Court), będzie miał prawo nakładania realizacji decyzji sądowych globalnie.

Podobnie częścią polityki Bilderbergów jest projekt kontroli produkcji żywności jako cel Komisji Trójstronnej. Jest to polityka wykorzystywania żywności jako broni by wprowadzić Rząd Światowy. [Trilaterals Over America, Antony C. Sutton, 1976]. Polityka ta jest obecnie bardzo dobrze widoczna w ramach monopolizacji rynku produkcji żywności i wprowadzaniu toksycznej, genetycznie modyfikowanej żywności.

Podsumowując opisane wyżej elementy Grupa Bilderberg ma jako najwyższy cel zbudowanie globalnego imperium, poprzez kontrolę i koordynację najważniejszych elementów świata ekonomii i polityki. Światowy Rząd, który projektują nie będzie jednak żadną utopią, jak zobaczymy dalej, ale dosłownie szykują nam piekło na ziemi. Jeden globalny rząd, jedna globalna armia, jedna ekonomia, jedna waluta, jeden system redystrybucji dóbr, jeden system prawny, jeden system religijny i ostatecznie jeden władca nad światem.

Plany Grupy Bilderberg na najbliższą przyszłość – DSDC 2007 – 2035

Rząd Światowy, choćby nie wiadomo jak zareklamowany nie mógłby być wdrożony w życie bez odpowiednio dużego kryzysu. Kryzys, lub kryzysy muszą mieć wymiar międzynarodowy tak by jedynie międzynarodowe instytucje mogły sobie z nim poradzić. Obecnie, serie takich kryzysów są przygotowywane by złamać jakikolwiek opór społeczny przed oddaniem suwerenności w ręce globalnych instytucji.

Według informatorów Daniela Estulina, który od wielu lat podąża za Grupą Bilderberg i napisał na jej temat bestseller, który ukazał się m.in w Polsce obecne, wdrożone przez Grupę zmiany w dziedzinie ekonomii, technologii i polityce zmierzają w kierunku serii skrajnych kryzysów z których każdy będzie miał potężne implikacje co do funkcjonowania państw narodowych, instytucji i całej ludzkości.

W dokumencie „Globalne trendy strategiczne 2007-2035″ opracowanym przez Grupę Bilderberg szkicowo w 2005 roku w hotelu w Rottach-Egern, Niemcy, a wydanym w 2007 roku przez Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii piszą o tym, iż finansowy i społeczny kryzys zmusi upadającą klasę średnią do formowania terrorystycznych kontr działań. „Klasa średnia w krajach zachodu stanie się grupą rewolucjonistów, na wzór proletariatu Marksistowskiego.” Na stronie 80 czytamy “Globalizacja rynków pracy i zmniejszanie poziomu krajowej opieki społecznej i zatrudnienia, może zmniejszyć przywiązanie ludzi do poszczególnych państw. Rosnące różnice między nimi, oraz niewielka liczba osób bardzo bogatych, mogą dolać benzyny do ognia. Ciężar zadłużenia i upadek systemów emerytalnych, zacznie obniżać poziom życia. Wzrost liczby biedoty może stwarzać coraz większe zagrożenie dla ładu społecznego i stabilności. W obliczu tych światowych wyzwań, klasa średnia może się zjednoczyć, wykorzystując dostęp do wiedzy, zasobów i umiejętności, aby kształtować ponadnarodowe procesy w ich własnym interesie.”

Na stronie 78 dokumentu czytamy: “Globalizacja powoduje utworzenie krytycznych współzależności, które łączą członków w zglobalizowanym społeczeństwie. Społeczeństwo zawierać będzie małe, super-bogate elity i znaczącą liczbę biedoty ze slumsów i ludzi żyjących na minimum socjalnym, których liczba w 2020 wyniesie około 20% populacji świata. Silne wstrząsy cenowe, prawdopodobnie spowodowane przez ostre zwyżki cen energii lub serie klęsk nieurodzaju, mogą wywołać efekt domina doprowadzając do upadku kluczowych międzynarodowych rynków w różnych sektorach. Skutki tej zapaści mogą być przekazane całej gospodarce światowej. Państwa zaczną podejmować próby odpowiedzi na krajowe i lokalne kryzysy i szersze skutki zapaści gospodarczej, co może spowodować załamaniem międzynarodowego systemu politycznego. Zaawansowane społeczeństwa, które zależne są od złożonych, międzynarodowych sieci dostaw podstawowych dóbr, takich jak żywność, które nie mogą być produkowane lokalnie, mogą zmierzyć się z ciężką niewydolnością infrastruktury, upadkiem sektora usług publicznych i konfliktami społecznymi.”

Strona 54: ”Globalna gospodarcza i finansowa współzależność wprowadzi sytuację, w której skutki wszelkich głównych, regionalnych lub krajowych spowolnień gospodarczych będą odczuwalne w całym rozwiniętym świecie. W odpowiedzi na takie problemy wiele państw może starać się odwrócić trend globalizacji i zamykać granice i rynki, by chronić swoich obywateli przed konsekwencjami głębokiej recesji gospodarczej. Takie zmniejszenie współzależności, w połączeniu z napięciami społecznymi wynikającymi z trudności gospodarczych, mogą stworzyć warunki niestabilności w różnych regionach, co sprawia, że konflikty międzypaństwowe staną się bardziej powszechne i prawdopodobne. Powrót do bardziej jednoznacznie określonych państw i regionalnych bloków, może być spotęgowany przez brak międzynarodowych instytucji, takich jak niezreformowane ONZ lub upadek Unii Europejskiej.”

Na stronie 82 czytamy: “Upadek etycznych Ograniczeń: Bardziej liberalne podejście do rozwoju i badań nad środowiskiem może przyspieszyć upadek etycznych restrykcji i ograniczeń. Szybkość zmian technologicznych i kulturowych, może przeciążyć zdolność społeczeństwa do absorpcji konsekwencji etycznych i do opracowania stosownych krajowych i międzynarodowych regulacji. Taka próżnia prawna byłaby wzmacniana gdyby państwa i organizacje handlowe musiały uczestniczyć w wyścigu do stworzenia i wykorzystania gospodarczego, politycznego i wojskowego tych technologii. Najbliższa temu modelowi zasad etycznych była by forma filozofii świeckiego utylitaryzmu, w innym wypadku określana jako amoralna kultura naukowa.” […] ”Sygnał do mózgu: Do 2035 roku mogą być opracowane i gotowe do implantacji układy informacyjne (chipy) mogące być bezpośrednio podłączone do mózgu użytkownika. Informacja i rozrywka byłyby dostępne poprzez świadomość i mogły by dodatkowo obejmować syntetyczną percepcję zmysłową, transmitowaną bezpośrednio do mózgu. Szersze odkrycia związane z tymi technologiami mogą obejmować wynalezienie syntetycznej telepatii, w tym formy dialogu telepatycznego. Ten typ rozwoju miałby oczywiste implikacje w systemach, wojskowych, bezpieczeństwa, kontroli, prawnych i etycznych.”

Strona 79: “Nowy człowiek: Zastosowanie zaawansowanej genetyki, może kwestionować bieżące założenia dotyczące ludzkiej natury i istnienia. Początkowo stosowana w celach medycznych, może doprowadzić do przełomów/odkryć w obszarach wątpliwych etycznie, tj poprawa ludzkich atrybutów w obszarach fizycznej siły i percepcji sensorycznej. Pomiędzy jednostkami powstaną ekstremalne różnice atrybutów. W przypadku gdy zmiany będą sprawą mody, wytworzy to między społeczeństwami dodatkowe przyczyny do konfliktu. ” […] ”Reakcja młodzieży: Spadek populacji młodzieży w społeczeństwach zachodnich, może wpłynąć na niezadowolenie z ekonomicznych warunków jakie nakłada na nich starzejące się społeczeństwo, które posiada lub konsumuje znaczną część zasobów. Obarczający starsze pokolenia, którego wartości wydają się być sprzeczne z pogarszającymi się warunkami, młodzi mogą starać się powrócić do bardziej konserwatywnych modeli wartości i struktur. Mogłoby to doprowadzić do odrodzenia struktur obywatelskich, z surowymi karami dla tych, którzy nie wypełniają zobowiązań społecznych. Może również otworzyć to drogę do polityki, która pozwala na eutanazję, jako sposób na zmniejszenie ciężaru jakim jest opieka nad osobami starszymi.”

Strona 78: “Drastyczny spadek zasobów rybnych: Głównym źródłem białka dla człowieka jest ryba. Większość głównych światowych łowisk jest eksploatowanych w nie zrównoważony sposób…Globalne załamanie zasobów rybnych, wynikające ze zmian klimatycznych i połowów, doprowadzi do zapaści gospodarczej społeczności przybrzeżnych, niestabilności społecznej i powszechnego głodu…”

Strona 43: ”Trendy będą odzwierciedlone w tendencji do eskalacji konfliktów między komunami, które osiągną wymiar ponadnarodowy. Obecnie działalność tego typu reprezentowana jest przez wspólnoty diaspory, a szczególnie przez skrajne grupy islamistów i terrorystów. Mimo, iż konflikt pomiędzy dużymi państwami jest mało prawdopodobny, współzawodnictwo wokół ograniczonych zasobów i niskiej tolerancji na oddziaływania rynkowe, może prowadzić do napięć i potencjalnych większych konfrontacji i konfliktów między 2020 i 2035” […] ”USA utrzyma pozycję międzynarodowego lidera przynajmniej do 2020 r., po czym bardziej wielobiegunowy świat, rzuci wyzwanie przeciw jego hegemonicznemu statusowi. Chiny, Rosja, Indie, Brazylia i Indonezja, i wiele innych alternatyw; prawdopodobny rywal będzie wykorzystywał osłabienie wpływów systemu międzynarodowego na pewne regiony świata. Strategiczna siła USA będzie również stopniowo się osłabiać, w ramach coraz bardziej zglobalizowanej gospodarki i konieczności zajęcia się nierównowagą budżetową i deficytem.”

Strona 81 dokumentu: “Odnoszące sukcesy miasta, połączone w międzynarodowe sieci jako motory rozwoju gospodarczego, mogą dochodzić swoich praw do niezależności i znaleźć nowy status w przeciwieństwie do mniej rozwiniętych i zacofanych terenów w głębi kraju. Tworzenie nowych miast-państw zakwestionuje główne założenia, że podstawą obecnego systemu międzynarodowego są suwerenne i integralne państwa narodowe.”…”Separatyzm i ruchy secesyjne w USA. Coraz większa populacja latynoska w Stanach Zjednoczonych może doprowadzić do wzrostu napięć społecznych, co może spowodować powstanie agresywnych ruchów separatystycznych. W przeciwieństwie do bojowników Black Power w latach 1960, ruch ten może skupić się na bazie geograficznego samostanowienia, grożąc secesją w państwach o wysokiej latynoskiej populacji. W obliczu tego zagrożenia, USA może stać się coraz bardziej introspektywne, i wycofać się z wszystkich mniej istotnych zobowiązań za granicą. W różnych częściach świata, państwa oraz podmioty niepaństwowe mogą skorzystać z wycofania się USA lub jego rozpadu, używając przemocy do osiągania celów, które, w przeciwnym razie mogły by wywołać reakcję zbrojną USA.”

Są to oczywiście jedynie niektóre z planowanych katastrof przygotowanych na nadchodzące dekady tego co w kręgach globalistów nazywane jest Wielką Transformacją. Więcej na ten temat można przeczytać w artykułach „Globalne trendy strategiczne 2007-2035. Witamy w koszmarze przyszłości” oraz „Globalne Trendy Strategiczne 2011-2040″. Katastrofy te mają na celu wprowadzenie dekad chaosu z których wyłoni się nowy świat, na zgliszczach państw narodowych i obecnej kultury, etyki i religii. “Nie można zrobić omleta bez tłuczenia jaj” swojego czasu stwierdził w kontekście tych zmian David Rockefeller.

Elity mają nadzieję obronić się przed skutkami chaosu za pomocą, najnowszych technologii i prywatnych armii określając realizację swoich celów do roku 2050. Po upadku państw narodowych chcą ustanowić na bardzo krótki czas Rząd Światowy by ostatecznie pozostawić na ziemi kilka hiperzaawansowanych miast-państw na nowo zaludniających zdepopulowany świat.

Na koniec

Na świecie jak również w Polsce istnieje przekonanie, iż prywatna Grupa Bilderberg nie jest żadnym problemem i funkcjonuje tak samo jak inne grupy i stowarzyszenia. Nie ma więc problemu dla premierów i prezydentów by wysyłać swoich przedstawicieli na takie spotkania.

Mimo, iż poruszane tam tematy nie są upubliczniane, a urzędnicy państwowi i wpływowe osoby mają wiedzę o strategicznych sprawach dla Polski to podobno nic się tam nie ustala. I tu pojawia się proste pytanie, skoro się nic nie ustala to po co się w ogóle spotykać?

W 2010 roku były Sekretarz Generalny NATO i członek Grupy Bilderberg Willy Claes przyznał, że przybyli na konferencje politycy maja pełny mandat i zdolność podejmowania wiążących decyzji politycznych w zakresie swoich kompetencji i robią to! Umówione na spotkaniach sprawy wdrażane są następnie na gruncie krajowym.

Od wielu lat spotkań Grupy jak przekazywał dziennikarz Jim Tucker, stwierdzano jasno, że rząd światowy może być stworzony tylko podczas gdy opinia publiczna śpi i nie podejmuje żadnej debaty na ten temat. Grupa Bilderberg nie może wygrać bitwy na idee za pomocą demokratycznych środków. Stąd istnieje powolna indoktrynacja obywateli wszystkich państw narodowych na świecie do odrzucania “nacjonalizmu” identyfikowanego jako pozytywny stosunek do własnego kraju, historii, tradycji, tożsamości itd na rzecz nowego świata wyłaniającego się wraz z postępem globalizacji i zmianami kulturalnymi, obyczajowymi, ekonomicznymi itd. Wszelkie słowa krytyki tego kierunku są atakowane jako “faszyzm” mimo, że monolityczny rząd światowy połączony ze światem finansjery i korporacji z definicji nazywany jest faszyzmem. Metodologia Grupy w tym względzie przypomina działalność mafii, o której twierdzono przez kilkadziesiąt lat, że nie istnieje. Przejmuje ona i korumpuje krajowych polityków, sądy, lokalnych oligarchów i przede wszystkim media, które mają trzymać język za zębami lub atakować temat w ramach stereotypu „teorii spiskowych”. Nie ma żadnego rządu światowego, nie ma żadnej Grupy Bilderberg, a nawet jak jest no to co? można sparafrazować media głównego nurtu co jakiś czas piszące w temacie.

To czego dziś potrzeba to prawdziwej, otwartej debaty w mediach i rządach krajowych na temat działania tej Grupy, możliwości zniszczenia państw narodowych i zaistnienia rządu światowego oraz odpowiedzialności karnej za pozademokratyczne działania członków Grupy. Niestety, mimo realności całej tej problematyki, puki co, cisza.

 

źródło: Prison Planet

Ozyrys .

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności, polityka i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

9 odpowiedzi na „Co powinieneś wiedzieć o Grupie Bilderberg i polskich politykach biorących udział w jej spotkaniach!!!

 1. Ktoś pisze:

  (http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/o-co-chodzi-w-konflikcie-ukrainskim-czy-moze-tego-wyniknac-iii-wojna-swiatowa#comment-213339)

  DRODZY RODACY !!!

  Aby dobrze zrozumieć sytuację Polski i Polaków trzeba się cofnąć daleko w czasie i zrozumieć coś się stało ! Zrozumieć dlaczego każdy Polak ma takie formy zachowania i skąda tyle spreczności i walki wewnętrznej. Skąd to wymieszanie i po co ?

  Niestety wszystkiego wam napisac nie mogę, jest tego za dużo , wierzę moi rodacy słowiańscy , że sami odnajdziecie słowiańskie swoje korzeni przpomnicie sobie kim jesteśmy i co tu robimy. Każdy musi indywidualnie sie przubudzić na swojej drodze . Wielosć w jenosći Jedność w Wielosći jak to mawiali nasi przodkowie !

  Dziś patrzymy na skutki, ale mało kto dostrzega przyczyny i skąd one się wzięły.

  Zacznijmy od tego, najważniejszego, co pozwoli nam powoli rozumieć świat i innych ludzi, czyli tego KIM JESTEŚMY !!??? CZYM JEST ŚWIAT? PO CO SĄ WOJNY ?

  Przede wszystkim Polska Polacy to SŁOWIANIE !! – Słowianie to nie tylko pusta nazwa to jest okreśenie dosadnie tego kim jesteś fizycznie duchowo psychicznie mentalnie świadomościowo !!!. DNA i struktura krwi określa wyróżnia jest odpowiednia dla ścisle określonego rodzaju istoty i nie może być inaczej. Wskazuje na określone narody i ich pochodzenie. Dosadnie wskazuje na zróżnicowanie w poziomach rozwoju duchowego i fizycznego różych narodów.

  Dlatego dziś Słowiańska Polska jest na kolanach….nie zachowujemy się w większosci jak Słowianie , czyli nie przejawiamy swojej natury wewnętrznej czyli przejawu duszy i ducha który sprawia jak wyglada otaczająca nas rzeczywistość. Zamiast tego podjęto próbę trwająca kilak tys lat miany nas, na ich rodzaj podobny jemu czyli coś w rodzaju biohybrydy. Co skutecznie dziś pozwala im nami manipulować. Obrazowując to to jak Wilka zmuśić aby był kurą….czy to dalej będzie Wilk …i co z tego wyniknie ???

  Jak to sę stało ? Wystarczy odciąć naród od korzeni … i wpoić mu fałszywe wartości wokół któych będzie oscylował . DEGRADACJA . Czyli wymazać mu tożsamość i coś podłożyć. A naród bez tożsamości jest jak drzewo bez korzeni lekki wiatr i się chieje. Naszą tożsamośćią są nasze korzenie mówiące nam kim jesteśmy i skąd pochodizmy. jaka jest nasza świadomość i nasze wartości. Co gorsza każdy naród ma jakby swój bank wiedzy, który polakom chcą wmazać. My mamy SUMIENIE !! Dziś mało kto słucha swojego sumienia i podąża za nim. Sumienie to nasza wewnętrza więź zbiorowa świadomość Słowian Polaków będąca naszą jenomyślnością i jednogłośnością. To była bariera nie do przebicia przez naszego wroga i trzeba było coś zrobic aby nas pokonać.

  „Naród bez swojej tożsamości jest jak gnój na którym wyrastają obce cudze narody ”

  Tożsamość to jest wiedza i świadomość tego kim jesteś

  Przez tysiące lat przedstawiciele obcych narodów irynowali przez co dziś ciężko rozpoznać wroga. Ludzie zewętrzie są podobni lecz wewnątrz siedzą zupełnie inne istoty !

  Dziś ludzie żyją sobie spokojnie jak gdby nic zatruci debilizmem i ogłupieni propagandą, wpojonymi przekonaniami które tworzą ich iluzję rzyczywistość jaką kręuję cudzoziemiec obcy, myśląć że to jest rzeczywstośc, podczas gdy rzeczywistość a realnośc to dwa rózne pojęcia. Ludzie nie zdają sobie sprawy z ogromu krzywdy, rzeźi , mordu jaki wyrządzono na naszych rodakach i przodkach!! Skali wyniszczenia wymordowania trwająca setki lat eksterminacji niszczenia genetycznego , po drugiej wojnie światwoej zostały przerwane łąńcuchy pokoleń nikt nei zna swoich prozdków wyobrażacie sobie tą skalę przelwu krwi , czy nie dociera do was ten mord ? Gdyby wszyscy to rozumieli na pewno nie mogliby tak spokojnie spoglądac w monitor i oglądać Tuska wodza i przedstawiciela narodu – ale czyjego narodu? bo na pewno nie SŁOWIAŃSKIEGO! , który mówi nam jak mamy żyć !! HAŃBA !!!

  Naczym ma polegać Odrodzenie POLSKI = Na ODRODZENIU I PRZEBDZENI SŁOWIAN! Bo POLSKA TO SŁOWIANE< to nie są Niemyc, To Nie są Żydzi , Francuzi i Anglicy !! – a tymczasem najwięcej do powiedzenia w naszym kraju mają wszyscy wymienieni wyżej oprócz samych Słowian. Aci obcy żyją na nas i t na naszej ziemi !!!

  Słowianie nei dzielili lecz łączyli. Nie żyli w niewolniczych sektorach zwanych dziś ‚państwem” lecz tworzyli Mocarstwo mocarstwo składało się z rodów , rody z plemion , plemiona z rozdzi. Ustrój ten nazywał się ustrojem rodowo- plemiennym. Gdzie rodzina była podstawą bytu życia. Kultura Słowiańska to nie multi kulti i pomyje z tv to kultura wo wysokich wartościach życia i wysokiej etyce moralności oraz ogomnej wiedzy o życiu i wszechświecie.

  Czy to ważne – oczywiście w ten sposób wiedza była przekazywana z pokolenia na pokolenie a dzieci były wychowywane prze swoich ludzi! O sile życia Słowian stanoiło ich życie i wartosci, jedność i uwielbienie i poszanowanie dla przyrody i innych istot. O dostępności wiedzy nie decydowali cudzoziemcy wg swoich potrzeb ja to ma dziś!

  Gdzie jeszcze żyją nasi rodacy ? : Polska Czechy Slowacja Ukraina Rosja Bialorus Moldawia Chorwacja Bosnia i Hercegowina Macedonia Serbia Slowenia dawan Jugosławia , w Kazahstanie jest nas sporo w Litwie i Łotwie.

  W któremu krajowi Słowiańskiemu żyje się dziś dobrze? ? Dlaczego wszedzie wprowadzono kolejne etalp systemów totalitatyzmu , komunizmu demokracji ?? Dlaczego wszedzie prowadzono nawracenie czyli tzw chrystianizacjie i inkwizycje >>??? DO ZNIEWOLENIA!!

  Więc o co tu chodzi ? Przejaw naszego życia i rozwój wyglądał zupełnie inaczej niz mozemy to zaobserwowac dziś. Słowianie nikomu nie musieli służyć, nikomu nie bili pokłonów i nie musieli płacić za to że żyją i za to że są . Słowianie nikogo nie najeżdzali nikogo nie mordowali na żadnym cudzym obcym narodzie nie przeprowadzali eksterminacji !! Wolność Słowian nie podlegała dyskusji każdy kto zagrażał wolności i rodzinie był surowo karany. O czym w dziejach przeszłych srogo przekonali się nasi odwieczni cudzoziemcy wrogowie raz za razem rozbijani w pył np cesarstwo rzymskie przez Lachów !

  O co tu w ogóle chodzi ???

  Chodzi o tzw projekt NWO = czyli nowego porządku świata – a to jest nic innego jak podbój planety !!

  DLa istot chcących dokonac NWO Słowianie stanowią ogromne zagrożenie i przeszkodę. Stało się jasne że po wielkich wojanach w przeszłości nie są nas w stanie fizycznie pokonać więc zmieniono metodę walki.

  Dlatego narzucili nam podstepami obcą nam religię mającą ujarzmić i zniewolić naszą duchowośc i umysły , z której to instytucji zostały wyprowadzone niewolnicze i manipulacyjne systemy władzy skutecznie niszczące życie. Umozliwił im tzw wpływ epoki kosmicznej zwanej Nocą Swaroga.

  Ktos powie czemu nie zniszczą ans od razu ? A kto by na nich pracował ? Kto bym im służył i kto by wydobywał złoża naturalne planety …??? A po co ?

  Miliony żyć zabiorą bezmyślne wojny dla zaspokojenia życzeń Cudzoziemców, gdyż czym więcej będzie wojen… i śmierci między Słowianami, tym większe bogactwa zyskują wysłańcy Świata Cudzoziemców i i posiądą wpływ nad umysłami licznych z Rodów Słowian

  „Cudzoziemcy łakomią się na wszystko cudze, a do nich nie należące… Wszystkie ich myśli tylko o władzy, tak nad wszystkimi Światami, o zagarnianiu bogactw, i dzieł Jasnych Światów…”

  „Cel Cudzoziemców naruszyć harmonię, panującą w Świecie Światła… i unicestwić Potomków Rodu …, gdyż tylko oni mogą dać godny odpór Siłom Mroku… Sługi Świata Ciemności liczą, że tylko im są należne wszystkie Światy… I przybywając na Ziemię kwitnącą, starają się Dzieci Człowiecze Chciwości nauczyć, gdyż Chciwość gubi Poznanie, kiedy Poznanie zabite – i Wstyd umiera”

  „Kiedy zabity Wstyd, Prawda znika, z zagładą Prawdy i Szczęście zginie… Kiedy Szczęście zginie, Człowiek ginie, a jeśli zginie Człowiek, to wszelkie bogactwa jego, swobodnie Cudzoziemcy zagarniają… Oni w bogactwie widzą swą najwierniejszą podporę, i budują swój Świat na bogactwie… W Świecie Ciemności życie dostępnie tylko tym, kto bogactwo posiada człowiek biedny, jak martwy na pustyni…”

  „Oni odbierają dostatek ludziom, w sile Oszustwa swego pokładając nadzieję… Wiedząc, że jeżeli odbiorą ludziom oparcie i Wiarę, cel w Życiu i Ducha Wolności, to samych ludzi zgubią…”

  „Przebudzenie człowieka tylko poprzez Poznanie, i oko Poznania ratuje go… Wyniósłszy Poznanie, Dziecię Człowiecze znowu patrzy na Wedy, i znowu obowiązkiem zostaje ku Życiu Duchowemu dążenie, a nadzorcą czynów wszelkich jest Sumienie… Słuchając sumienia, nienawiść czuje do wszelkiego zła, od tego Sumienie się wzmacnia, i człowiek stwarza własne Szczęście, w Szczęściu i sam człowiek powstaje”

  „Kto po naukach Cudzoziemców, w błędzie i chciwości stara się odebrać dobrym ludziom Szczęście, ten, nie panując nad sobą, nie pokona gniewu i sam niedługo utrzyma Szczęście, gdyż całe bogactwo zbaczających z Drogi Światła, dostaje się Cudzoziemcom”

  „To zdarzyło się z wieloma Ziemiami, gdzie przebywali wrogowie ze Świata Ciemnego… Ich przyciągały bogactwa i minerały, które miały te Ziemie przepiękne… Pochlebstwami zdobywszy zaufanie mieszkańców, napuścili ludzi na siebie wzajemnie… Tak w tych Światach wojny zostały zrodzone…”

  „I ludzie stracili Świadomość i Wolę, i na rozkaz wrogów Cudzoziemskich, bogactwa i minerały wydobywali… Kiedy zaś w tych Ziemiach bogactw brakło, i minerały wyczerpali wszystkie do granic, wtedy wszystkich ludzi zgładzili wrogowie i wywieźli wszystko co na Ziemiach zdobyli… A te Ziemie, z których Cudzoziemców przegonili”

  Cel cudzoziemców podbić ziemię , wydobyć wszystkir bogactwa naturalne i minerały i wywieź , opustosząłą planetę pozsotawić i nie przydatnych zgładzić, gdy już przestaną być potrzebni !

  Odpowiedziec sobie sami na pytania? Planeta Ziemia to nasz dom ? Czy wy moglibyście niszczyć wasz dom ???- NIE ! Ci przedstawiciele „państw i ich machiny nie zachowją się jakby ziemia była ich domem nie dbają o nią lecz ją niszczą wysysajac życiodajne siły !!! – PASOŻYTY

  A co z tym wspólnego mają Słowianie ? Ano Słowianie to sa gospodarze opiekunowie tej planety !!!!!! A planeta ziemia to nasza matka daje nam życie a my troszczymy sie o to życie – SYMBIOZA ! -współżycie ŻYCIE !!

  PASOŻYTY vs SYMBIOZA = WOJNA !!!

  Zbliżając się wojna i sytiacja na Ukrianie ma dokonac kolejnych podziałów i mordu Sowian. Kocioł Ukrainy skutecznie stwarza podział między 3 decydującymi narodami Rosją Polską a jątrząca się niezgodą i gnazdem zła Ukraina skutecznie separcując oddzielajac Słowian.

  Sama Rosja w tej sytuacji padnie a ta część Świata zostanie przejęta jak reszta planety.

  Co by było gdyby te 3 narody zwróciły się ku sobie , reszata krajów Słowiańskich dokonałaby zjednoczenia co znaczyłoby zniszczenie USA UE i Izraela oraz krewoanych przez nich wśiekłego psa Chin.

  Wierzę szczerze że mężczyźni Słwoiaśńcy się przebudzą i razem zjednoczą . Słwoianie nasz kraj to nasza wioska, to nasze miejsce żeby życie mogło tętnić w radosci i rozwijać się w miłości i żeby w takim miejscu było nam dane rodzić nasze dzieci , jako wolne istoty.

  Nie tak jak dziś, w reprodukcji niewolników zamknietym barierami zniewolonym terytorim gdzie jesteśmy umeczani kolejnymi pychopatyczno fizycznymi działaniami naszych wrogów jako ich niewolnicy gdzie służym im ddajac zyciodajne siły i energię naszych żyć. Tak być nie musi .

  Słowianie tylko jedność nas wyzwoli porzucenie jarzma rzuconego( niewoliczego trybu życia opartego na wyzysku i fałszywych wartościach) na nas przez cudzoziemca i nasza wspólne jedność zjednoczenie przebudzenie prowadzące do odrodzenia naszego życia w celu jego ochrony jak i całej przyrody nazej Matki bo to ona nas utryzmuje przy życiu . Rodzina to jestżródło życia.

  Powstańy z kolan powalczmy , mimo że jesteśmy osłabieni Słowianie nie poddają nie raz w dziejach przeszłych feniks odradzał się z popiołów i tak może byc tym razem, gdzie żywioł Słowiański odmienic może losy ziemi .. nie dopuśćmy do kolejnych mordów na nasych bratnich narodach w i mię cudzoziemca.

 2. Serwetka pisze:

  Świętym Ogniem Stwórcy spalam wszystkich , którzy niszczą Ukrainę.
  Przesyłam ŚWIATŁO dla Ukrainy i wszystkich istot ją zamieszkujących.

 3. Ozyrys pisze:

  W związku z tym ,że wszystkie tematy dotyczące Żydów są już „zatkane” komentarzami ,wklejam tutaj wpis z Wolnej Polski.
  Tym bardziej ,że grupa Bilderberg to twór hebronów.
  Nie całkowicie się z nim zgadzam,gdyż jest tu mowa o podziale Żydów,jednak artykuł jest wymowny w treści i przybliża wiele informacji.

  „Podążaliśmy do centrum świata i wylądowaliśmy w brzuchu węża” – Rabin Joel Bakst, „Podróż do centrum Tory” [Journey to the Center of the Torah], http://www.chazantorah.org, 2007

  Teraz wszystko się składa. Nauka DNA rozdarła zasłony czasu i odkryła węża i jego naród. Ci których dzisiaj nazywamy „Żydzi” są uczniami złego bytu, który Biblia nazwała „tym wężem starodawnym, diabłem„.

  Od wczesnych stuleci pierwszego millenium, Chazarowie z Europy wschodniej znani byli jako „diaboliczne „plemię żmijowe”, a teraz, państwo Izrael potwierdziło iż jego naród to faktycznie Chazarowie.

  Potwierdzenie przez Izraelczyków, że Żydzi nie są spokrewnieni ze starożytnym Izraelem a z Chazarią, opublikował The Times of Israel (Wyciekły raport: Izrael uznaje Żydzi to faktycznie Chazarowie, tajny plan odwróconej migracji na Ukrainę [Leaked Report: Israel Acknowledges Jews in fact Khazars; Secret Plan for Reverse Migration to Ukraine], 18.03.2014). Ten artykuł autorstwa prof. Jima Walda, poinformował, że izraelskie przywództwo w Jerozolimie wysyła sprzęt wojskowy i osadników z Izraela na Ukrainę.

  Żydzi przejęli kontrolę nad rządem i finansami tego spustoszonego kraju i zamierzają w końcu z Ukrainy uczynić „drugą ojczyznę” Żydów.
  Kształcąca książka Texe Marrsa ujawnia, że naród znany dzisiaj jako „Żydzi” przybyli z Chazarii. Nie są potomkami starożytnego Izraela. Wnioski książki są bodźcem dla żydowskiego przejęcia Ukrainy.

  Kształcąca książka Texe Marrsa ujawnia, że naród znany dzisiaj jako „Żydzi” przybyli z Chazarii. Nie są potomkami starożytnego Izraela. Wnioski książki są bodźcem dla żydowskiego przejęcia Ukrainy.

  Ich plan, ujawniony przez rządowych wtajemniczonych, pokazał się po tym kiedy Netanyahu i jego rząd przyjrzeli się zwiększającym się dowodom genetycznym DNA, że Żydzi nie są potomkami Abrahama. Pochodzą z Chazarii, której głównym ośrodkiem jest Kijów. W rzeczywistości Żydzi z Izraela i USA są pochodzenia ukraińskiego. Ukraina jest w sercu Chazarii.
  Z powrotem do Chazarii

  Rabini uczą, że w VIII wieku cały naród Chazarii przeszedł na Talmud i na kabalistyczny judaizm. Przyjmując brudny, choć okultystycznie kształcący, symbol seksu 6-ramiennej gwiazdy, pogańscy Chazarowie, przez wieki znani jako „plemię żmijowe”, walczyli przeciwko zarówno chrześcijanom jak i muzułmanom. Później, jako nawróceni „Żydzi”, migrowali do Polski i Europy wschodniej. Obecnie mieszkają głównie w Ameryce i Izraelu.

  Nauka DNA dzisiaj potwierdziła to chazarskie pochodzenie Żydów. W książce „Nauka DNA a żydowskie pochodzenie” [DNA Science and the Jewish Bloodline] dokumentuję to dziedzictwo chazarskie..

  Chazarowie, zidentyfikowani w Apokalipsie 2 i 3 jako zła „synagoga szatana”, są dalej proroczo zidentyfikowani w Ezechielu 38 i 39 jako Naród Goga, z krainy Magoga. Proroctwo wyraźnie mówi, że ten wojowniczy naród żmijowy dokona najazdu i podbije najpierw Izrael, a później zanurzy cały świat w chaosie i wojnie (Ap 20).
  Ta wyróżniająca się nowa książka wyjaśnia, że chazarscy Żydzi faktycznie są „Gogiem i Magogiem”. Ich proroczy los to ograbienie Izraela i Bliskiego Wschodu i wykorzystanie Ameryki jako pełnomocnika dla NWO.

  Ta wyróżniająca się nowa książka wyjaśnia, że chazarscy Żydzi faktycznie są „Gogiem i Magogiem”. Ich proroczy los to ograbienie Izraela i Bliskiego Wschodu i wykorzystanie Ameryki jako pełnomocnika dla NWO.

  Z Chazarii do Izraela, i z powrotem do Chazarii (Ukraina) to tajny plan Izraela. Po zlikwidowaniu ukraińskiego narodu, żydowskie najazdy będą kontynuowane dotąd, aż Żydzi zrealizują swój NWO.
  Dominacja Ameryki

  W 2007, amerykańscy profesorowie politologii James Petras, John Mearsheimer i Stephen Walt doszli do wniosku, że amerykańska polityka zagraniczna jest teraz zdominowana przez izraelskie lobby. Żydzi robią to poprzez swoje bogate grupy takie jak AIPAC, ADL i AJC. One kontrolują zarówno partie republikańską jak i demokratyczną, a Biały Dom spełnia ich życzenia. Do tych życzeń należy podbój Ukrainy.

  Ale, jak to się stało, że Żydzi doszli do uznania swojego chazarskiego pochodzenia? Prof. Jim Wald tak pisze w The Times of Israel:

  Ten zaskakujący zwrot wydarzeń miał jeszcze bardziej zaskakujący początek: genetyka, wiedza w której wybitni okazali się izraelscy uczeni.

  „Jest dobrze znanym faktem, że kiedyś w VIII i IX wieku, Chazarowie, wojowniczy Turkic naród, przeszedł na judaizm i rządził nad ogromnym dominium, które stało się południową Rosją i Ukrainą. Co stało się z nim po zniszczeniu tego imperium przez Rosję około XI wieku, zostało tajemnicą. Wielu spekulowało, że Chazarowie stali się przodkami aszkenazyjskich Żydów.

  „Podczas debaty w ONZ na temat partycji Palestyny, Chaim Weizman powiedział. . . ‚To bardzo dziwne. Całe życie byłem Żydem, czułem się jak Żyd, a teraz dowiaduję się iż jestem Chazarem’.”
  Zespół naukowców niebieskiej wstążki

  Odkrycia genetyczne w 2012 dr Erana Elhaika z prestiżowego Johns Hopkins Medical University, że Żydzi nie są starożytnym Izraelem, a pochodzą z Chazarii, zdumiały Izraelczyków. Po nich nastąpiły inne badania naukowe. Wald mówi, że dla zbadania DNA powołano „zespół naukowców niebieskiej wstążki z czołowych instytutów badawczych i muzeów”.

  Te autorytety, powiedział Wald, „wydały tajny raport dla rządu potwierdzający fakt, że europejscy Żydzi faktycznie są Chazarami”.
  Rozwiązanie ukraińskie: dwie żydowskie ojczyzny

  Początkowo ten wynik uznano za nieszczęśliwy, nawet złowieszczy, ale, mówi Wald, premier Netanjahu i jego doradcy zaskoczyli nas, wychodząc z ich „ukraińskim rozwiązaniem”. Niektórzy żydowscy osadnicy mieliby opuścić Izrael i wrócić na Ukrainę. To przesiedlenie na Ukrainę będzie wymagało czasu ze względów logistycznych i ekonomicznych. Ale wynikiem końcowym byłyby dwie żydowskie ojczyzny, Izrael i Ukraina.

  “Nie mówimy o wszystkich aszkenazyjskich Żydach wracających na Ukrainę” – tłumaczył dobrze ulokowana osoba w kręgach wywiadowczych – „oczywiście to nie jest praktyczne”.

  To rozwiązanie Wald nazywa „Chazaria 2.0″. „Wszyscy Żydzi mogą wracać na Ukrainę bez warunku obywatelstwa”. Co więcej, izraelski rząd obiecuje „infuzję ogromnej pomocy militarnej” dla Ukrainy, „łącznie z wojskiem, sprzętem, i budową nowych baz”.

  „Jeśli początkowy transfer okaże się OK., zachęci się również innych osadników na Zachodnim Brzegu do przenoszenia się na Ukrainę”.

  W rezultacie Ukraina stanie się „autonomicznym żydowskim dominium”, na małą skalę następcą średniowiecznego imperium chazarskiego. . . Będzie się nazywać, w jidysz, Chazerai.

  „W sojuszu z syryjskimi rebeliantami i Ukrainą, jak również Gruzją i Azerbejdżanem” (również część starożytnego terytorium chazarskiego), pewne źródło wyjaśnia, Netanyahu „wywiera presje na Syrię i Rosję”.
  Komitet naukowców niebieskiej wstążki przebadał DNA i inne dowody i poinformował izraelski rząd, że faktycznie Żydzi pochodzą od Chazarów. Premier Netanyahu potajemnie zdecydował osiedlić Żydów na Ukrainie, i zapełnić ten kraj wojskowymi i funkcjonariuszami wywiadu. Mówiąc krótko, Żydzi uczynią Ukrainę, centrum starożytnej Chazarii, drugą ojczyzną dla Żydów.

  Komitet naukowców niebieskiej wstążki przebadał DNA i inne dowody i poinformował izraelski rząd, że faktycznie Żydzi pochodzą od Chazarów. Premier Netanyahu potajemnie zdecydował osiedlić Żydów na Ukrainie, i zapełnić ten kraj wojskowymi i funkcjonariuszami wywiadu. Mówiąc krótko, Żydzi uczynią Ukrainę, centrum starożytnej Chazarii, drugą ojczyzną dla Żydów.
  Izrael i USA organizują krwawy przewrót na Ukrainie

  Tak więc możemy zrozumieć obecny bałagan polityczny na Ukrainie. Żydzi rozpoczęli poszukiwania swojej nowej ukraińskiej ojczyzny. Mają wsparcie ze strony USA, jako świadka – żydowską dyplomatkę, Victorię Nuland z Departamentu Stanu. Ameryka ostrzega Władimira Putina, by trzymał się daleko od Ukrainy i zrezygnował z historycznych więzi Rosji do tego kraju, teraz rządzonego przez Izrael.

  Konstytucyjnie wybrany ukraiński prezydent, Janukowycz, został obalony w ubiegłym roku przez Amerykę i Izrael, przy głębokim zaangażowaniu CIA i Mosadu. Żydowski miliarder Petro Poroshenko został szybko zainstalowany jako prezydent. Żydowski pieniądz i potęga militarna stale przybywają na Ukrainę. Ukraińscy chrześcijanie (nie Żydzi!) są mordowani. Trwa ludobójstwo.
  Współczujmy ukraińskiemu narodowi

  Wszyscy powinniśmy bardzo współczuć i ubolewać nad cierpiącym narodem ukraińskim. On jest mordowany i represjonowany przez aroganckich syjonistycznych Żydów, którzy, przy pomocy Ameryki, stali się teraz „panami ukraińskich niewolników”. Nawet obozy koncentracyjne zostały już otwarte i są wypełniane rodowitymi Ukraińcami.

  Izraelscy oligarchowie, pod żelazną ręką Poroszenko, dzielą się łupami ukraińskiego przejęcia. Gospodarka upada – spadła do 40% tej sprzed poziomu 2013. Izrael dokonuje kradzieży gazu i ropy ze zdestabilizowanego Bliskiego Wschodu i sprzedaje je z ogromnym zyskiem pozbawionej energii Ukrainie. Wszystko się zmieni.
  Petro Poroshenko, nowy prezydent Ukrainy, jest Żydem. Żydzi, przy amerykańskim wsparciu i manipulacjach, teraz kontrolują Ukrainę i są zajęci mordowaniem Ukraińców i ustanawianiem obozów koncentracyjnych. Izrael planuje uczynić z Ukrainy drugą żydowską ojczyznę. Obecnie tylko 9,2% społeczeństwa Ukrainy stanowią Żydzi, ale żydowska mniejszość przejęła ZSRR i wymordowała 66 milionów ludzi!

  Petro Poroshenko, nowy prezydent Ukrainy, jest Żydem. Żydzi, przy amerykańskim wsparciu i manipulacjach, teraz kontrolują Ukrainę i są zajęci mordowaniem Ukraińców i ustanawianiem obozów koncentracyjnych. Izrael planuje uczynić z Ukrainy drugą żydowską ojczyznę. Obecnie tylko 9,2% społeczeństwa Ukrainy stanowią Żydzi, ale żydowska mniejszość przejęła ZSRR i wymordowała 66 milionów ludzi!

  Jest to największa tragedia od czasu kiedy satanistyczni Chazarowie dokonali najazdu na spokojną, bezbronną Palestynę w 1948, ostrzeliwali i mordowali Palestyńczyków, i wypędzali setki tysięcy do pustynnych obozów dla uchodźców.

  Amerykanie są nieświadomi horrorów, jakie ich rząd narzuca ukraińskiemu narodowi. Ale Bóg wie. On widzi. On czuje. Zasialiśmy wiatr. Teraz będziemy zbierać burzę.
  Żydowskie potwory rządzące Ukrainą dokonują ludobójstwa i mordów w całym kraju. Ukrainę przekształcają w „żydowską ojczyznę” dla Chazarów. To samo Żydzi, Lenin i Trocki, zrobili z Rosją w 1917.

  Żydowskie potwory rządzące Ukrainą dokonują ludobójstwa i mordów w całym kraju. Ukrainę przekształcają w „żydowską ojczyznę” dla Chazarów. To samo Żydzi, Lenin i Trocki, zrobili z Rosją w 1917.
  Źródło: http://www.texemarrs.com/082014/serpent_people_return.htm

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zmijowe-plemie-wraca-ukraine-2014-08

  • Ktoś pisze:

   Żydostwo nie pochodzi z „chazarii”, to tak jakby mówić że czołgista pochodził od „czołgu”.

   Chazar to Huzar, jeden z rodzajów starodawnego uzbrojenia.

   Żydostwo się ślini do „chazarii” a tak naprawdę do pamiątek po „CYWILIZACJI SŁOWIAN” tam żyjących jacy stosowali huzarów (nie ma nigdzie wizerunków huzarów jako cywili) jako formację wojskową bo „Chazaria” to pamiątki po MARDUKU a to satanistyczne bydło chce go przejąć i oszukać by walczył o ich intesy.

   Samo zaś żydostwo przylazło za sponsoringiem Bizancjum z południa i dalekiej południowo centralnej Azji (tam odnaleziono zaginionych Greków kiedyś, pozostałość ich armii).

   Ich genetyczny związek z „chazarią” jest taki iż po podbiciu tych terenów w wyniku zdrady (wytrucie wojewodów) mieli eldorado ze słowiańskich dzieci jakie gwałcili dla kolejnych odmużdzonych żydowskich golemów w armii bestii yahwe. Do pewnego czasu imiona władców chazarskich są SŁOWIAŃSKIE, wśród nich kapłankę Wandę można odnaleźć. Ale o przejęcie naszej kultury przez satanistycznych zwyrodnialców potrzbne jest im do zwiedzenia Marduka, zamordowania ich i przejęcia ich statków i technologii. To jest plan żydostwa jakiemu służą kłamstwa o ich „chazarskim pochodzeniu” w jakie wierzycie jak pelikany. Zresztą jak wszyscy uwierzą w ich „krymowatość” to zaraz zaczną ajwajować o tereny po całym Imperium Słowan (2/3 Europy) bo na Krymie była polityczna stolica Kaganatu. Po to wam te bzdury wciskają. O o co pisać0 o historii jak byle kretynizm i zaraz ah och jakie to odkrywcze i mądre. Bo jakis żyd piardnął kolejną polityczną fałszywkę (jakby ona była nie po linii ty nazistów to by mu CAŁY NAKŁAD JEJ SPALILI A GO ZAPUSZKOWALI JAK TO CZYNILI Z INNYMI BADACZAMI, a on ma jeszcze OFICJALNY LANSIK – jako gnębiony przez system tak jak lansowano zdrajcę bolka lolka tolę i reszę bandy okrągłej zdrady).

   Oryginalne geny żydostwa widać w ich asyryjskich małpich gębach. Zresztą sam film „Planeta Małp”madremu wiele powie bo to w filmie małpy czynią na Ziemi, planecie ludzi. Przynajmniej jeszcze…

 4. POLAK pisze:

  Tak wielu POLAKÓW żyje w nieświadomości trzeba mieć szczęście aby na taka stronę i taki test natrafić pomimo , ze grono świadomych istniało istnieje i się powiększa DZIĘKUJĘ za takie informacje i jeszcze na koniec KIM SĄ CI LUDZIE I CO IM w przeciągu nawet ICH 100 lat życia przeszkadza drugi człowiek z dusza , rozumem i chęcią życia przecież nie są ani STWÓRCĄ ani OJCEM ani MATKĄ Narodów i każdego z NAS

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s