Żydowski Rząd Polski.

Nazwiska autentyczne (rodowe) niżej wymienionych osób zostały ustalone w oparciu o:
1) Dane tajne kartoteki ludności Polski przy Centralnym Biurze Adresów MSW (nr arch. 1/6526/1 – data archiwacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 – data rejestracji Wydz. III-2, SUSW Warszawa).
2) Relacje osób znających osobiście wielu spośród wykazanych.
3) Dane ujawnione przez historyków w ich licznych publikacjach.


 

1. Jerzy Albrecht – Finkelstein
2. Amsterdamski – Saul Henrykowski
3. Stanisław Arski – Apfelbaum
4. Stefan Arski – Artur Salman
5. Bronisław Baczko – Gideon
6. Leszek Balcerowicz – Aaron Bucholtz
8. Jan K. Bielecki – Izaak Blumenfeld
9. Bolesław Bierut – Rotenschwanz
10. Alef Bolkowiak – Alef Gutman
11. Michał Boni – Jakub Bauer
12. Jerzy Borejsza – Beniamin Goldberg
13. Wiktor Borowicki – Aaron Berman
14. Marek Borowski – Szymon Berman – jego wuj – Jakub Berman
15. Stefan Bratkowski – Blumstejn
16. Stanisław Brodzki – Bronstejn
17. Jan Brzechwa – Jan Worobiec
18. Ryszard Bugaj – Izaak Blumfeld
19. Zbigniew Bujak – lewy syn rabina Małachowskiego
20. August Chełkowski – Dawid Cnajbaum
21. red. Kamila Chilińska – Halpern
22. Wiesław Chrzanowski – Szymon Knopfstejn
23. Adam Cichocki – Aaron Zigenbaum
24. Włodzimierz Cimoszewicz – Dawid Goldstein
25. Bernard Cukier – Kolski
26. Józef Cyrankiewicz – Izaak Cymerman
27. Marek Czekalski (prezydent Łodzi) – Wachter
28. Tadeusz Daniszewski – Dawid Kirschbaum
29. Ostap Dłuski – Adolf Langer
30. Jan Dobraczyński (pisarz) – Gutmacher
31. Ludwik Dorn – Dornbaum
32. Andrzej Drzycimski – Abraham Engel
33. Lech Falandysz – Aaron Fleischman
34. Arkady Fidler – Efroim Trusker
35. Pawel Finder – Pinkus
36. Aleksander Ford – Liwczyc
37. Władysław Frasyniuk – Rotenschwanz
38. Jerzy Frydberg – Izrael Frydberg
39. Bronisław Geremek – Berele Lewartow
40. Zofia Gomułkowa – Liwa Szoken
41. Henryk Goryszewski – Jakub Glikman
42. Jan Górecki – Muhlrad, dyr. gen. Min. Finansów
43. Wiktor Górecki – Muhlrad,”komandos” z 1968
44. Maria Górowska (sędzia) – Sad lub Berger
45. Halina Górska – Rasa Kugelschwanz
46. Alina Grafowska – Rasa Rotenfisch
47. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Haka Grundbaum
48. Ryszard Marek Wroński – Goldberger
49. Wiktor Grosz – Izaak Medres
50. Jacek Groszkowski – Hersz Herszkowicz
51. Leon Halban – Blumenstok, prof. KUL-u
52. Aleksander Hall – Miron Hurman
53. Marian Hemar – jan Marian Herscheles
54. Józefa Hennelowa – Zyta Goldmond
55. Szymon Hirszowski – Szymon Hirsz
56. Józef Hubner – Dawid Szwarc
57. Piotr Ikonowicz – Dawid Goldsmith
58. Henryk Jabłoński – Apfelbaum
59. Jerzy Jakubowski – Miszkatenblit
60. Ludwika Jankowska – Luba Kowieńska
61. Andrzej Jaroszewicz – Aron Samet
62. Piotr Jasienica – Lech Benar
63. Jerzy Jaskiernia – Aaron Aksman
64. Mieczysław Jastrun – Agatstein
65. Tomasz Jastrun s. Mieczysława – Agatstein
66. Kalina Jędrusik – Makusfeld
67. Roman Juryś – Chaim Szacht
68. Jarosław i Lech Kaczyńscy – Kalkstein
69. Ida Kamińska – Rachel, dyr. Teatru Żyd. w W-wie
70. Jan Karski (kurier AK) – J. Kozielewski-?
71. Andrzej Kern – Dawid Ginsberg
72. Jan Kobuszewski – Weisleder
73. adm. Piotr Kołodziejczyk – Robert Cajmer
74. Grzegorz Kołodko – Samuel Hanerman
75. Maria Komar (generałowa) – Riwa Zukerman
76. Janusz Korczak – Henryk Goldszmit
77. Janusz Korwin-Mikke – Ozjasz Goldberg
78. Jerzy Kosiński – Josek Lewinkopf
79. Janina Kotarbińska – Dina Steinberg, ż. prof. Kotarbińskiego
80. Mikołaj Kozakiewicz – Jakub Kleinman
81. Helena Kozłowska – Bela Frisch
82. Stanisław Krajewski – Abel Kaimer
83. Hanna Krall – Haka Rejchgold
84. Krzysztof Król – Aaron Rosenbaum
85. Marian Krzaklewski – Dawid Zimmerman
86. Lucyna Krzemieniecka – Wiera Zeidenberg
87. Edward Krzemień (dziennikarz GW) – Wolf
88. Kunicki – Goldfinger
89. Kazimierz Kuratowski – Kuratow
90. Zofia Kuratowska-Jaszuńska – Goldman
91. Jacek Kuroń – Icek Kordblum
92. Aleksander Kwaśniewski – Izaak Stoltzman
93. Jolanta Kwaśniewska -Konty – Kohn
94. Stanisław Jerzy Lec – Letz de Tusch
95. Janusz Lewandowski – Aaron Langman
96. Olga Lipińska – Fajga Lippman
97. Teresa Liszcz – Rasa Lankamer
98. Jan Lityński – Jakub Leman
99. Lubiejski – Zygielman
100. Łozowski – Salomon Abramowicz
101. Aleksander Łuczak – Dawid Lachman
102. Helena Łuczywo – Chaber (ojciec), Guter (matka)
104. Aleksander Małachowski – Jakub Goldsmith
105. Marek Markiewicz – Samuel Moritz
106. Tadeusz Mazowiecki – Icek Dikman
107. Jacek Merkel – Samuel Nelken
108. Adam Michnik – Aaron Szechter
109. Andrzej Milczanowski – Aaron Edelman
110. Jerzy Milewski – Dawid Machonbaum
111. Leszek Moczulski – Robert Berman
112. Karol Modzelewski – Samuel Mendel
113. Zygmunt Modzelewski – Fischer
114. Jerzy Morawski – Izaak Szloma
115. Stanisław Nadzin – Gutman
116. Stefan Niesiołowski – Aaron Nusselbaum
118. Piotr Nowina-Konopka – Haim Kromer
119. Róża Ochabowa – Grunbaum
120. Andrzej Olechowski – Mosze Brandwein
121. Józef Oleksy – Szymon Buchwio (Łemek)
122. Jan Olszewski – Izaak Oksner
123. Janusz Onyszkiewicz – Jojne Grynberg
124. Jerzy Osiatyński – Szymon Weinbach
125. Janina Paradowska – Rachela Busch
126. Jan Parys – Haim Pufahl
127. Aleksander Paszyński – Finkelstein
128. Mirosława Pażyńska – Srula Kundelman
129. Lesław Podkański – Izaak Freinkel
130. Ezdra Podlaski – Rotenschwanz
131. Kazimierz Pomian – Furman lub Rotenschwanz
132. Radkiewiczowa, żona min. – Ruta Teitsch
133. Helena Radlińska, prof.- Rajchman, Akad.Organ.Sł. Społ.
134. Mieczysław Rakowski – Mojżesz Rak
135. Jan Reguła – Josek Mützenmacher
136. Jan Maria Rokita – Izaak Goldwicht
138. Adolf Rudnicki (pisarz) – Schneider
139. Jan Rulewski – Fikelman
140. Rutkowski Botwin
141. Hanka Sawicka – Szapiro
142. Ryszard Setnik – Szymon Bauman
143. Izabela Sierakowska – Rebeka Sommer
144. Janusz Sityński – Jakub Leman
145. Ernest Skalski – Wilker lub Nimen
146. Skrzeszewski – Fokenman
147. Krzysztof Skubiszewski – Szymon Schimel
148. Władysław Sławny – Rosenberg
149. Antoni Słonimski – Stomma
150. Zenon Smolarek – Izaak Zimmerman
151. Ewa Spychalska – Salome Stein
152. Marian Starownik – Symeon Steinman
153. Stefan Starzewski – Gustaw Szusterman
154. Stanisław Stomma – Szaja Sommer
155. Michał Strąk – Baruch Steinberg
156. Julian Stryjkowski (pisarz) – Pesah Stark
157. Jerzy Stuhr (aktor) – Josek Feingold
158. Hanna Suchocka – Haka Silberstein
159. Bolesław Sulik – Jakub Steinberg
160. Kalman Sultanik – Chaim Studniberg
161. Irena Szewińska (sportowiec) – I. Kirszenstein
162. Stefan Szwedowicz (brat Michnika) – Szechter
163. Roman Szydłowski – Szancer
164. Wiesława Szymborska – Rottermund
165. Paweł Śpiewak – Stinger
166. Bolesław Tejkowski – Benio Tejkower
167. Jerzy Turowicz – Jakow Turnau
168. Stanisław Tuszewski – Salomon Hardnik
169. Magda Umer (piosenkarka) – Humer
(córka zbrodniarza UB)
170. Jerzy Urban – Josek Urbach
171. Mieczysław Wachowski – Jakub Windman
172. Henryk Walczak – Zukerman
173. Lech Wałęsa – Lejba Kohne
174. Dawid Warszawski – Konstanty Gebert
175. Adam Ważyk (poeta) – Wagman
176. Andrzej Werblan – Aaron Werblicht
177. Andrzej Wieczorkiewicz – Hirsz Gelpern
178. Aleksander Wirpsza – Leszek Szaruga
179. Dariusz Wójcik – Dawid Wisental
180. Andrzej Wróblewski – Andrzej Ibislauer
181. Ludmiła Wujec – Okrent
182. Jan Wyka – Leopold Wessman
183. Roman Zambrowski – Rubin Nusbaum
184. Janusz Zaorski – Jakub Bauman
185. Andrzej Zoll – Rojeschwanz, b. prezes Tryb. Konst.
186. Janusz Ziółkowski – Izaak Zemler

Wojskowi

187. gen. Edward Braniewski – Brandsteter
188. gen. Jan Drzewiecki – Holzer
189. gen. Marian Graniewski – Gutaker
190. gen. Wiktor Grosz – Izaak Medres
191. gen. Artur Jastrzębski – Artur Ritter (Niemiec)
192. gen. Grzegorz Korczyński – Kalinowski
193. gen. Leszek Krzemień – Maksymilian Wolf
194. gen. Matejewski – Kugelschwanz
195. gen. Marian Naszkowski – Wasser
196. gen. St. Popławski – Siergiej Grochow (Rosjanin)
197. gen. Karol Świerczewski – Walter Goltz lub Tenenbaum
198. gen. Leon Turski – Tennenbaum
199. gen. Mieczysław Wągrowski – Izaak Pustelman
200. gen. Tadeusz Wilecki – Wałłach
201. gen. Zarako-Zarakowski – Zarako, Nacz. Prok. WP
202. gen. Janusz Zarzycki – Neugebauer
203. płk Michał Bron – Bronstein, prac. MSZ
204. płk dr Charbicz – Marek Heberman, kom.Szpit.Woj.,Warszawa
205. płk Otto Fiński – Finkenstein, szef sztabu „Służba Polsce”
206. płk Garbowski – Caber lub Gruber, d-ca dyw.
207. płk Gradlewski – Goldberg, GZP WP
208. płk Mieczysław Kowalski – Kohn
209. płk Anatol Liniewski – Liberman, prac. ASG
210. płk Rosiński – Rosenberg, DOW
211. płk Rotowski – Rotholtz, szef Zarz. Sł. Techn. WP
212. płk St. Sokołowski – Szabat, prac. WAP
213. płk Paweł Solski – Pinkus, szef Sł. Samoch. WP
214. płk Szulczyński – Szulcynger, d-ca pułku
215. płk Wł. Tykociński – Tikotiner, attache wojsk.
216. płk Wadlewski – Waldman, dyr. Dep. Wojsk. w Min. Zdrowia
217. płk Żarski – Silberstein, prac. WAP
218. ppłk Jerzy Bryn – Izrael Alter, prac. MSZ
219. ppłk Jan Dolanowski – Dollinger, DOW
220. ppłk Adam Łaski – Gutbrot, prac. ASG
221. ppłk Henryk Zieman – Zysman, DOW
222. mjr Roman Domanski – Rosenstand, DOW
223. mjr Marcel Kot – Abram Sterenzys
224. mjr Józef Śliwiński – Flaumenbaum, szef Wyd. „Służba Polsce”
225. mjr Henryk Umiński – Keff
226. Filip Berski – Badner, prokurator wojskowy
227. Kazimierz Golczewski – Bauman, Nacz. Prok. Wojsk.
228. sędzia Franciszek Kapczuk – Natanel Frau, Sąd Wojsk. Wrocław
229. Maksymilian Litiński – Lifszyc, Nacz. Prok. Wojsk.
230. Lubiejski – Zygielman, II Zarząd
231. Jakub Lubowski – Chase Smen, prok. Dep. Sł. Spraw.
232. Jan Orliński – Unterweiser, Prok. Wojsk.
233. Henryk Podlaski – Fink, Nacz. Prok. Wojsk.
234. Rajski – Rajgrodzki, II Zarząd
235. Roman Rawicz – Vogel, Najw. Sąd Wojsk.
236. Henryk Trojan – Adler, II Zarząd
237. Henryk Walczak – Zukerman
238. Zagórski – Winter, II Zarząd
239. Arnold Załęski – Załkind, prac. Prok. Wojsk.

Pracownicy MSW

240. gen. Józef Hübner – Dawid Szwarc
241. gen. Matejewski – Kugelschwanc
242. gen. Miecz. Moczar – Mykoła Demko (Ukrainiec)
243. Gen. Julian Polan – Harasim, morderca sądowy
244. gen. Roman Romkowski – Natan Grinspan-Kikiel
245. gen. Józef Maria Różański – Rosenzweig
246. płk Leon Andrzejewski – Ajzen Lejb-Wolff, dyr. Gabin. Ministra
247. płk Bielecki – Moniek Buchman, szef WUBP Kraków
248. płk Julia Brystiger – Prajs
249. płk Górecki – Goldberg, dyr. Depart. IX
250. płk Mieczysław Mietkowski – Mojżesz Borowicki, doradca MSW
251. płk Orłowski – Kugelschwanz
252. płk Marian Reniak – Marian Strużyński
253. płk Józef Różański – Josek Goldberg, dyr. dep. MBP
254. płk Sienkiewicz – Lewi, dyr. depart.
255. płk Szeryński – Szhnkman, prac. MBP
256. płk Józef Światło – Izaak Fleischfarb, z-ca dyr. depart. X
257. ppłk Helena Wolińska-Brus – Ochsmann
258. mjr Adam Kornecki – Dawid Kornhendler, szef WUBP Kielce
259. Antoni Alster – Nauman, v-ce szef MBP
260. Barbara Giller – Basze Lea, prac. MBP
Lista znanych Żydów mających wpływ na rządy w Polsce ( alfabetycznie)
1. Jacek AMBROZIEWICZ b. szef URM u Mazowieckiego
2. Bogusław BAGSIK aferzysta, ukradł 4.5 mln.dol.
3. Leszek BALCEROWICZ b. V-Premier, Min. Finansów
4. Ryszard BUGAJ Przew.UP-zbiorow żyd.-kom.
5. Zbigniew BUJAK Unia Pracy, agent w NSZZ „Solidarność”
6. Juliusz Jan BRAUN Unia Wol., Przew.Sejm.Kom.Kult.
7. Michał BONI b. Min. pracy, liberał
8. Bogdan BORUSEWICZ Unia Wolności
9. Jan Krzysztof BIELECKI b. Premier RP, Unia Wolności
10. Marek BOROWSKI V-Premier, Minister Finansów
11. Andrzej CELINSKI Unia Wolności
12. Jerzy CIEMNIEWSKI Unia Wolności
13. Elżbieta CHOJNA-DUCH V-Minister Finansów
14. Wiesław CHRZANOWSKI b. Marszałek Sejmu, przew.ZChN
15. Izabela CYWINSKA b. Min. Kultury
16. Kazimierz DEJMEK Minister Kultury
17. Ludwik DORN Przew.. Poroz. Centrum
18. Andrzej DRAWICZ b. Prezes Radiokomitetu
19. Marek EDELMAN sztandarowa postać dział. Żydów
20. Lech FALANDYSZ z-ca Szefa Kancelarii Prezydenta
21. Dariusz FIKUS Red. Nacz.RZECZYPOSPOLITA
22. Wlasyslaw FRASYNIUK Unia Wolności
23. Aleksander GAWRONIK aferzysta
24. Bronisław GEREMEK U.W. główny ideolog Antypolonizmu.
25. Hanna GRONKIEWICZ-WALZ Prez. Narod. Banku Polskiego
26. Aleksander HALL Przew. Partii Konserwatywnej
27. Bogdan JASTRZEBSKI Wojewoda Warszawski
28. Andrzej JONAS Przew. Unii Wydawców Prasy
29. Jarosław KACZYNSKI Przew. Porozumienia Centrum
30. Lech KACZYNSKI b.Prezes Najw.Izby Kontroli
31. Wiesław KACZMAREK Min.Przekszt.Wlasnosciowych
32. Stefan KAWALEC b. Dyr.w Min.Finans. Bank Śląski
33. Bronisław KOMOROWSKI b. Wicemin. Obr. Narodowej
34. Marian KRZAK Przew. Zw. Bankow Polskich
35. Piotr NOWINA KONOPKA Unia Wolności
36. Waldemar KUCZYNSKI b. Min.Przek .Własności
37. Zofia KURATOWSKA V-Marszalek Sejmu U.W.
38. Jacek Kuroń 1948 Szczecin likw. ZHP, członek KC PZPR, organizator czerwonego harcerstwa
39. Krzysztof KOZLOWSKI b. Minister Spraw Wewnętrznych
40. Aleksander KWASNIEWSKI były czl.KC PZPR, przew.SLD
41. Barbara LABUDA Unia Wolności
42. Jan LITYNSKI Unia Wolności
43. Bazyli LIPSZYC b. doradca Min.Finansow
44. Janusz LEWANDOWSKI b. Min. Przekszt. Wlasn.
45. Wojciech MANN właściciel Radia KOLOR
46. Ewa LETOWSKA b. Rzecz. Praw Obywatelskich
47. Maciej LETOWSKI zastępca red. naczelnego LAD-u
48. Krzysztof MATERNA współwłaściciel Radia KOLOR
49. Tadeusz MAZOWIECKI b.Prem., b.Przew. Unii Wolności
50. Adam MICHNIK Red. Nacz. GAZETY WYBORCZEJ
51. Wojciech MACIAG b. Wiceminister Finansów
52. Aleksander MALACHOWSKI V-Marszalek Sejmu,Unia Pracy
53. Witold MODZELEWSKI Wiceminister Finansów
54. Tomasz NALECZ Unia Pracy
55. Piotr NAJMSKI Przew.Klubu Atlantyckiego
56. Marek NOWICKI Kom. Hel. Praw Czlowieka
57. Malgorzata NIEZABITOWSKA b.Rzecz.Pras.Mazowieckiego
58. Michał OGOREK twórca Antypolonizmu
59. Janusz ONYSZKIEWICZ b. Min.Obr.Nar., Unia Wolności
60. Jerzy OSIATYNSKI b. Min. Finansow,Unia Wolności
61. Daniel PASSENT publicysta
62. Aleksander PASZYNSKI b. Minister Budownictwa
63. Andrzej POTOCKI Rzecz. Pras. Unii Wolności
64. Danuta PIONTEK byznesmenka, Part. Suchock.
65. Mieczyslaw RAKOWSKI b.I.Sekr.PZPR, b.Prem.PRL
66. Alicja RESICH-MODLINSKA prezenterka w TVP
67. Jan Maria ROKITA b. szef URM, Unia Wolności
68. Wiesław ROZLUCKI Prezes Gieldy Pap. Wartosciowymi
69. Jan RUTKIEWICZ Burmistrz W-wa Srodmiescie
70. Tadeusz ROSS twórca Antypolonizmu
71. Ireneusz SEKULA aferzysta, b. V-Premier PRL-u
72. Ernest SKALSKI z-ca Red.Nacz. GAZETY WYBOR.
73. Krzysztof SKUBISZEWSKI b. Min. Spraw Zagranicznych
74. Marek SIWIEC Krajowa Rada Radiofonii I TVP
75. Andrzej SZCZYPIORSKI Literat, twórca Antypolonizmu
76. Hanna SUCHOCKA b. Premier, Unia Wolności
77. Marcin SWIECICKI b.czl.KC PZPR,Prez.W-wy, UW
78. Jacek SERYUSZ-WOLSKI Integracja d/s Europejskich
89. Tadeusz STRYJCZYK b.Min.Przem.,doradca Suchockiego
80. Grazyna STANISZEWSKA Unia Wolności
81. Szymon SZURMIEJ Przew.Sw.Federacji.Zydow Polskich
82. Anna SZULC Prezenterka TVP
83. Ewa SPYCHALSKA Przewodn. OPZZ
84. Jacek TAYLOR Unia Wolności
85. Jerzy TUROWICZ sztandarowa postać Żydów w Posce
86. Witold TRZECIAKOWSKI b.Min.w rzadzie Mazowieckiego
87. Jerzy URBAN b.Przew.Radiokom.,b.Rzecz.Pras .
rzadu PRL,red.nacz.tygodnika NIE
88. Kazimierz UJAZDOWKI Koalicja Konserwatywna
89. Janusz WAISS wspolwlasciciel Radia „ZET”
90 Piotr WIERZBICKI red. nacz. GAZETY POLSKIEJ
91. Andrzej WIELOWIEJSKI Unia Wolności
92. Henryk WUJEC Unia Wolności
93. Andrzej WOYCIECHOWSKI wlasciciel Radia „ZET”
94. Wojciech ZIEMBINSKI Str.Wiern.Rzeczypospolitej,
agentura zydowsko – niem.
95. Andrzej ZAREMBSKI b. Rzecz.Pras.Kr.Rady Rad.i TVP
96. Andrzej ZOLL Przew. Trybun. Konstytucyjnego.
97. Antoni MACIEREWICZ b. Min.Spr.Wew., Przew. Ak.Pol.

Liste sporządzono na podstawie Kartoteki Ludności Centralnego Biura Adresów MSW. Nr arch.: 1/6526/1; Data Arch.: 9.07.1984r.; Organ Rej.: Wydz. III-2SUSW W-wa;Nr Rej:. 14750-99;Data Rej.: 29.06.1969r.

I CIEKAWOSTKA DLA WYTRWAŁYCH J)

4 miliony Żydów zamieszkałych w Polsce jest członkami Światowej Federacji Żydów – według oświadczenia Szymona SZURMIEJ w Telewizji Warszawskiej.
Udokumentowanych jest w zasobach archiwalnych MSW 2 miliony i 700 tysięcy, w czym olbrzymia liczba Żydów ukrywających swoje pochodzenie.
Większość Żydów zajmuje kluczowe stanowiska w masmediach, kulturze, polityce i gospodarce.

Przed i w 1939 roku Żydzi polscy uszli przeważnie do Związku Sowieckiego. Oni powrócili przebrani za II Dywizje Piechoty tzw. Wojska Polskiego.
Jakub Berman i inni żydowscy zbrodniarze wojenni wprowadzili władze „zydokomuny” terrorem. Wyszkoleni przez NKWD Żydzi z Rosji tworzyli 70% ilości „pracowników” i cale kierownictwo Urzędu Bezpieczeństwa. Ludzie ginęli jak za czasów bolszewickiej rewolucji w Rosji. Ponad 1 milion polskich patriotów przeszedł przez ciężkie wiezienia i obozy pracy niewolniczej, jak w kopalni uranu w Kowarach. 1 milion 100 tysięcy wywieziono do gułagów w Związku Sowieckim, w tym co najmniej 300 tysięcy inteligencji mogącej utworzyć administracje państwa. Nieokreślona liczbę patriotów z AK, SZ., Bach i opozycje rozstrzelano, zamęczono na śmierć lub latami trzymano w więzieniach.
W walce z okupantem hitlerowskim zginęło 10% stanu żołnierzy AK. Pod okupacja sowiecka zginęło 90%.
Żydzi polscy szpiclowali i wyszukali opozycje polska i sporządzili listy w Gminach Żydowskich, według których NKWD zlikwidowało polskich patriotów.
W 1989 przeprowadzono „holocaust” na narodzie polskim postanowieniem tajnego rzadu żydowskiego, Sanhedrynu brukselskiego: Międzynarodowy Fundusz Walutowy zdewastował kraj „prywatyzacja” i lichwiarskim zadłużeniem przeprowadzonym głownie przez Żydów Sachsa i Sorosa.
Obecna elita polityczna to dzieci morderców, jak W. Cimoszewicz i M. Borowski. Ich rodowód polityczny to PKP, PPR, PZPR, UW i UP.
Kiedy Natanyahu przyjedzie do USA, to spotyka się z organizacjami żydowskimi. Kiedy Cimoszewicz, KWASNIEWSKI przyjechali to – tez, ale nie spotkali się z Kongresem Polskim i uchodźcami polskimi.
Żydzi zmienili nazwiska, niektórzy nawet imiona rodziców i obecnie pozują na najlepszych Polaków.
Żydzi kształcili się korzystając z przywilejów w „zydokomunie”, a obecnie kształcą następny swój miot w prywatnych szkołach i uniwersytetach granicznych. Przykład: Hanna Suchocka (Haik Silberstein) lub K. Skubiszewski (Szymon Szimel).
Hanna Suchocka (Haik Silberstein) uczestniczyła w ostatniej konferencji Bilderbergow. Jej uzgodnienia tam SA trzymane w tajemnicy przed Polakami.
Aaron Szechter (Adam Michnik) powiedział w telewizji australijskiej, gdzie wystąpił w jarmułce, ze Żydzi w Polsce przygotowują ekspansje i mogą ja zrealizować, gdyż Polacy to stado tępych baranów.
Wyniki wyborów ulęgły dystorsji przez zawile i pokrętne ordynacje.
Ksiądz prałat Henryk Jankowski postuluje, aby kandydat w wyborach musiał okazać się świadectwem, ze jest Polakiem wywodzącym się z conajmniej trzech pokoleń polskich i nie ze zdrajców ojczyzny (nie daleko pada jabłko od jabłoni), żeby Polska była Polska. Na to istnieje precedens Anglii, Izraela, Japonii i Szwecji.
Jednak Żydzi kontrolują 90% prasy a także wydawnictwa, telewizję i radio i urabiają opinie wyborców propagandą. Powodują oni podwójnym standardem prawdy . Dezinformacja zamęt w społeczeństwie, demoralizacje, podważają katolicyzm, z którego Narod czerpie swoja sile, poprzez sprzeciwianie się naukom Kościoła itd. W Polsce, jak w USA, obowiązuje Political Correctness (poprawność polityczna). „Gazeta Wyborcza” i „Nie” to gazety żydowskie. Żydostwo stworzyło państwo w państwie.
Unia Wolności jest partia żydowska. Inne partie są zinfiltratrowane przez manipulatorów żydowskich.
2 tysiące agentów Mosadu spenetrowało gospodarkę i politykę.
Plany Żydów:
– wyniszczyć kraj finansowo;
– pozbawić 5 milionów pracowników posad poprzez zrujnowanie zakładów pracy, nawet tych które przetrwały od 1918 roku;
– zrujnować rolnictwo aby 3 miliony rolników emigrowało „za chlebem”;
– „oczyścić” kraj z inteligencji patriotycznej;
– wyludnić kraj innymi sposobami do liczby 15 milionów Polaków, którzy będą służyć kolonizatorom żydowskim za wyrobników;
– zwiększyć opłaty za uniwersyteckie studia i naukę w szkołach średnich, aby Polacy mieli tylko podstawowe wykształcenie niezbędne do najemnej pracy w resorcie usług i pracy robotniczej według schematu wypracowanego na Palestyńczykach.
To tylko krótki rys naszej najnowszej historii, ale warto go poznać i z tą wiedzą dokonywać wyborów.
Opracował
Ryszard Nowak

http://naparkiecie.pl/

Lista może być uzupełniana o nazwiska osób znanych z żydolubstwa i postaw antypolskich i antykatolickich, oto elity polityczne i intelektualne …indoktrynowanej i zniewalanej od stuleci Polski:

* Jerzy Albrecht – Finkelstein (komunista, czlonek PPR, sekr. KC PZPR)

* Stefan Amsterdamski – Saul Henrykowski (brał udział w hucpie Okrągłego Stołu, potem w gabinecie agenta NKWD Tadeusza Mazowieckiego)

* Antoni Alster – Nachym Alster (stalinowiec, I z-ca Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w-minister MSW zbrodniarz)

* Leon Andrzejewski – Lajb-Wolf Ajzen (stalinowiec, wicedyrektor IV, III Departamentu – zbrodniarz UB)

* Stanisław Arski – Apfelbaum

* Stefan Arski – Artur Salman (dziennikarz)

* Bronisław Baczko – Gideon

* Bogusław Bagsik – n/n (aferzysta, złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele [ponad 400] milionów złotych; W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 1991 roku, dwie godziny przed zamknięciem dla nich granic kraju, obaj właściciele Art-B [Bagsik i Gąsiorowski] wyjechali do Izraela. Tam szybko uzyskali obywatelstwo, co uchroniło ich przed wysłanym za nimi międzynarodowym listem gończym, ponieważ Izrael zawsze odmawia deportacji własnych obywateli do innych krajów.
Bagsik i Gąsiorowski zakupili w Izraelu akcje koncernu naftowego PAZ za kilkadziesiąt milionów dolarów. W roku 1994 roku Bagsik podczas pobytu w Szwajcarii, gdzie nie chroniła go jurysdykcja państwa Izrael, został zatrzymany i osadzony w areszcie. Po trwającej prawie dwa lata procedurze ekstradykcyjnej (w tym czasie miała rzekomo odbyć się próba odbicia Bagsika z aresztu) w lutym 1996 wydano go Polsce. Tu zarzucono mu m.in. zagarnięcie ponad 400 mln zł metodą oscylatora (doliczono się 620 wielokrotnie oprocentowanych czeków), przekupstwo urzędników bankowych i działanie na szkodę spółki. Bagsik bronił się twierdzeniem, że oscylator wymyślony został przez niego i nie był zakazany prawem. W lutym 1998 rozpoczął się proces, a w paĽdzierniku – po wpłaceniu 2 mln zł kaucji – oskarżonego wypuszczono na wolność. Po wyjściu z aresztu Bagsik został prezesem Zakładów Futrzarskich Kurów S.A. i próbował podpisać kontrakt z armią polską oraz wojskami NATO na dostawę skórzanych kurtek dla pilotów. 20 paĽdziernika 2000 skazano go na 9 lat więzienia.
Obrońcy wnieśli apelację, ale nieskutecznie – 22 stycznia 2002 wyrok został potwierdzony, a w sierpniu B. Bagsik zgłosił się do więzienia. Do odsiedzenia pozostało mu wówczas niespełna 4 lata.)

* Leszek Balcerowicz – Aaron Bucholtz (mason, główny „rabin” żydolichwy w Polsce)

* Marek Balicki – n/n

* Władysław Bartoszewski – n/n

* Zygmunt Bauman – (stalinowiec, komunista, ideolog stalinizmu, zbrodniarz PZPR)

* Ryszard Bender – Fajwisch Berenstein

* Aron Berman (UB, ojciec Marka Borowskiego)

* Jakub Berman (stalinowiec, MBP, UB, KC PZPR, wój Marka Borowskiego)

* Marek Bernard – n/n

* Jan Krzysztof Bielecki – Izaak Blumenfeld (mason)

* Bolesław Bierut – Rotenschwanz (stalinowiec, agent NKWD, 1szy – 1szy sekretarz KC PZPR, zbrodniarz PRLu)

* Seweryn Blumsztajn

* Jan Błoński – n/n (prof., polonofob)

* Teresa Bogucka – n/n

* Alef Bolkowiak – Alef Gutman

* Michał Boni – Jakub Bauer

* Jerzy Borejsza – Beniamin Goldberg (dyktator nad prasą i wydawnictwami, brat zbrodniarza UB plk. Józefa Różańskiego)

* Wiktor Borowicki – Aaron Berman

* Marek Borowski – Szymon Berman (syn UBka, bratanek zbrodniarza NKWD)

* Tadeusz Boy-Żeleński – (pisarz, rewolucyjny liberal, nihilista, kpiarz, polonofob)

* Mojzesz Bradersan (ZPP – [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)

* Krystyna Bratkowska – n/n

* Stefan Bratkowski – Blumstejn

* Stanisław Brodzki – Bronstejn lub Bronsztajn (dziennikarz Trybuny Ludu)

* Włodzimierz Brus – (stalinowiec, komunista, zbrodniarz PZPR)

* Julia Brystygier – Julia Brustiger (stalinowiec, zbrodniarz UB, dyrektor Departamentu Politycznego MBP)

* Jan Brzechwa – Jan Worobiec (bajopisarz)

* Ryszard Bugaj – Izaak Blumfeld

* Zbigniew Bujak (lewy syn rabina Małachowskiego, bydle i szuja)

* Jerzy Buzek – n/n (mason)

* Alina Cała – n/n

* Józef Chajn

* August Chełkowski – Dawid Cnajbaum

* Kamila Chilińska – Halpern

* Wiesław Chrzanowski – Szymon Knopfstejn

* Adam Cichocki – Aaron Zigenbaum

* Włodzimierz Cimoszewicz – Dawid Goldstein (komunista, agent UB, szuja)

* Bernard Cukier – Kolski (stalinowiec, komunista, zbrodniarz)

* Józef Cyrankiewicz – Izaak Cymerman (stalinowiec, agent KGB, zbrodniarz i oprawca PRLu)

* Izabela Cywińska – n/n

* Marek Czekalski – Wachter (b. prezydent Łodzi)

* Dancewicz Dorota – n/n

* Tadeusz Danielewicz – Izraelowicz (MSZ)

* Tadeusz Daniszewski – Dawid Kirschbraun

* Ostap Dłuski – Adolf Langer

* Jan Dobraczyński – Gutmacher, (pisarz)

* Ludwik Dorn – Dornbaum

* Tadeusz Drozda – n/n (satyryk, kpiarz)

* Andrzej Drzycimski – Abraham Engel

* Dorota Edelman (program „kawa czy herbata”)

* Lech Falandysz – Aaron Fleischman

* Anatol Fejgin – (syn Mojżesza i Marii z domu Kacenelenbogen, zbrodniarz MBP, MSW, UB)

* Anna Fejgin (ZPP)

* Arkady Fidler – Efroim Trusker

* Finder – (komunista, jeden ze współsprawców wydania w ręce gestapo gen. Grota Roweckiego. [Nowotko, Fornalska, JóĽwiak – szabes goj Kalkstein])

* Pawel Finder – Pinkus

* Aleksander Ford – Liwczyc

* Fornalska – (komunistka, jedna ze współsprawców wydania w ręce gestapo gen. Grota Roweckiego. [Finder, Nowotko, JóĽwiak – szabes goj Kalkstein])

* Józef Frank – Jakub Lejbowicz (był inicjatorem tak zwanego ruchu frankistów na terytorium państwa polskiego, który masowo udawał współpracę z wyznawcami wiary katolickiej. Tymczasem twórca ruchu pracował nad politycznym upadkiem Polski.)

* Władysław Frasyniuk – Rotenschwanz (pseudo-opozycjonista, bydle i szuja)

* Jerzy Frydberg – Izrael Frydberg

* A. Gawronik – (aferzysta, złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele milionów zlotych)

* Andrzej Gąsiorowski – n/n (aferzysta, złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele milionów zlotych; W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 1991 roku, dwie godziny przed zamknięciem dla nich granic kraju, obaj właściciele Art-B [Bagsik i Gąsiorowski] wyjechali do Izraela. Tam szybko uzyskali obywatelstwo, co uchroniło ich przed wysłanym za nimi międzynarodowym listem gończym, ponieważ Izrael zawsze odmawia deportacji własnych obywateli do innych krajów.
Bagsik i Gąsiorowski zakupili w Izraelu akcje koncernu naftowego PAZ za kilkadziesiąt milionów dolarów. Zagarnięcie ponad 400 mln zł metodą oscylatora (doliczono się 620 wielokrotnie oprocentowanych czeków), przekupstwo urzędników bankowych i działanie na szkodę spółki. Andrzej Gąsiorowski, ścigany międzynarodowym listem gończym, pozostaje w Tel Awiwie. Izrael nie odstąpił od swych zasad i odmówił Polsce ekstradycji swego obywatela.)

* Bolesław Gleichgewicht

* Maciej Geller – n/n

* Bronisław Geremek – Berele Lewartow (mason, profan, polonofob, minister MSZ , faworyt okresu stalinowskiego i były stalinowiec, arcy-bydle i szuja)

* Kazimierz Golczewski – Bauman (stalinowski prokurator w Kielcach)

* Goldman (wydał w ręce ochrany carskiej na śmierć Romualda Traugutta)

* Feliks Goldsztajn (stalinowiec, zbrodniarz UB)

* Władysław Gomułka – n/n (1szy sekretarz KC PZPR, następca Bieruta)

* Zofia Gomułkowa – Liwa Szoken (żona Władysława Gomułki)

* Henryk Goryszewski – Jakub Glikman

* Jan Górecki – Muhlrad, (gen. dyr. Min. Finansów)

* Wiktor Górecki – Muhlrad („komandos” z 1968)

* Halina Górska – Sara Kugelschwanz

* Alina Grabowska – Sara Rotenfisch

* Lech Grobelny – (aferzysta, złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele milionów złotych)

* Jerzy Grohman

* Hanna Gronkiewicz-Waltz – Hajka Grundbaum

* Ryszard Marek Groński – Goldberger

* Leon Grosfeld

* Wiktor Grosz – Izaak Medres

* Jacek Groszkowski – Hersz Herszkowicz

* Janusz Grzelak – n/n (prof.)

* Marek Gumkowski – n/n

* Maria Gurowska – Sand lub Berger (córka Moryca i Frajdy z domu Einsenman)
sądowa morderczyni bohatera Państwa Podziemnego gen. Emila Fieldorfa „Nila”

* Leon Halban – Blumenstok, (prof. KUL-u)

* Aleksander Hall – Miron Hurman (mason)

* Jerzy Hausner –

* Marian Hemar – Jan Marian Herscheles (twórca kabaretowy, kpiarz)

* Józefa Hennelowa – Zyta Goldmond

* Andrzej Herman – (komunista, sekretarz PZPR)

* Szymon Hirszowski – Szymon Hirsz

* Agnieszka Holland – (reżyser)

* Henryk Holland (szpieg sowiecki)

* Gustaw Holoubek – n/n

* Jerzy Holzer – n/n (prof.)

* Teresa Holzer – n/n

* Ryszard Horowitz

* Józef Hubner – Dawid Szwarc

* Adam Humer (stalinowiec, zbrodniarz UB, znęcal się nad Polakami, odsiadywal wyrok 7 lat za popelnione zbrodnie)

* Wiesław Huszcza – (komunista, skarbnik PZPR i SdRP)

* Piotr Ikonowicz – Dawid Goldsmith

* Henryk Jabłoński – Apfelbaum

* Olga ‚Kora’ Jackowska – n/n (piosenkarka)

* Jerzy Jakubowski – Miszkatenblit

* Stanisław Janicki – n/n (zbrodniarz, przestępca gospodarczy, złodziej i szantażysta, pracownik Agencji restrukturyzacji rolnictwa, szubrawca, który doprowadził do sprzedaży jednego z największych zakładów cukierniczych w Polsce szwajcarskim żydom.)

* M. Janion – n/n

* Ludwika Jankowska – Luba Kowieńska

* Grzegorz Jaszunski (dziennikarz w okresie stalinizmu)

* Andrzej Jaroszewicz – Aron Samet

* Piotr Jasienica – Leon Lech Beynar (pisarz)

* Jerzy Jaskiernia – Aaron Aksman (komunista, agent UB)

* Mieczysław Jastrun – Agatstein

* Tomasz Jastrun (syn Mieczysława) – Agatstein

* Jerzy Jedlicki – n/n (prof. Instytut Historii PAN)

* Kalina Jędrusik – Makusfeld

* Stefan Jedrychowski (centr. kierownictwo w PZPR i w rzadzie)

* JóĽwiak – szabes goj Kalkstein (komunista, jeden ze współsprawców wydania w ręce gestapo gen. Grota Roweckiego. [Finder, Fornalska, Nowotko])

* Roman Juryś – Chaim Szacht

* Kaczmarek Wiesław – n/n

* Jacek Kaczmarski – n/n („bard”, kpiarz polskości)

* Jarosław i Lech Kaczyńscy – Kalkstein

* Ryszard Kalisz – n/n

* Ida Kamińska – Rachel, (dyr. Teatru Żyd. w W-wie)

* Jelena Kaminska – Lea Kantorowicz

* Jan Kancewicz – n/n

* Leo Kantor – (twórca organizacji Polish Jews Reunion ’68, która skupia polskich Żydów z całego świata)

* Ryszard Kapuściński – n/n (pisarz)

* Jozef Karpinski – Rapaport (czestochowski)

* Jan Karski (kurier AK) – J. Kozielewski-?

* Leon Kasman – (dziennikarz Trybuny Ludu)

* Kayah – (piosenkarka)

* Andrzej Kern – Dawid Ginsberg

* Stefan Kisielewski – n/n (publicysta, katolewica „Tygodnik Powszechny” i zydokomuna „Wprost”, był jednym z założycieli Ruchu Polityki Realnej w 1987 r. oraz Unii Polityki Realnej w 1989 r.)

* Julian Klaczko- Lejb Jehuda

* Jan Kobuszewski – Weisleder (aktor)

* Leszek Kołakowski – n/n (prof. i ideolog filozofii marksistowskiej, komunista, marksista, stalinowiec, szuja)

* adm. Piotr Kołodziejczyk – Robert Cajmer (komunista)

* Grzegorz Kołodko – Samuel Hanerman

* Maria Komar (generałowa) – Riwa Zukerman

* Komenski – (ówczesny internacjonalista, sprowadził Potop szwedzki na zgubę Polski)

* Rachela Korn (komunistka, ZPP – [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)

* Janusz Korwin-Mikke – Ozjasz Goldberg (mason, członek Stronnictwa Demokratycznego w latach 1962-82. Stronnictwo Demokratyczne partia sojusznicza PPR a potem PZPR; Założył w 1984 r. wraz ze Stefanem Kisielewskim Partię Liberałów „Prawica”. W 1987 roku został prezesem nowopowstałego Ruchu Polityki Realnej [w 1989 r. przekształcony w Unię Polityki Realnej])

* Jerzy Kosiński – Josek Lewinkopf (pisarz, polonofob, profan, bydle)

* Stanislaw Kostka – Neumann

* Janina Kotarbińska – Dina Steinberg, (żona prof. Kotarbińskiego)

* Sergiusz Kowalski – n/n

* Mikołaj Kozakiewicz – Jakub Kleinman

* Helena Kozłowska – Bela Frisch

* Stanisław Krajewski – Abel Kaimer

* Hanna Krall – Hajka Rejchgold

* Aleksander Krawczuk – n/n

* Natalia Krawczynki – Nechama Feigenbaum

* Osip Krawczynki – Jozef Feigenbaum

* Krawiecki – Rapaport

* Krzysztof Król – Aaron Rosenbaum (mason, komunista, czlonek PZPR)

* Marian Krzaklewski – Dawid Zimmerman (rozbił i splugawił po stanie wojennym NSZZ Solidarność)

* Lucyna Krzemieniecka – Wiera Zeidenberg

* Edward Krzemień – Wolf (dziennikarz GW, szuja)

* Witold Kula (ojciec) – n/n

* Marcin Kula (syn) – n/n

* Jan Kulczyk – n/n (aferzysta, złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele milionów)

* Kunicki – Goldfinger

* Kazimierz Kuratowski – Kuratow

* Zofia Kuratowska-Jaszuńska – Goldman

* Jacek Kuroń – Icek Kordblum (marksista, stalinowiec, komunista, polonofob, bydle i szuja)

* Josek Kutin (wiceminister, aferzysta narazil skarb panstwa na miliardowe straty)

* Aleksander Kwaśniewski – Izaak Stoltzman (agent sowiecki KGB, syn zbrodniarza NKWD)

* Jolanta Kwaśniewska – Konty-Kohn

* Alfred Lampe (komunista, ZPP – [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina, sekr. KC PPR)

* Anatol Lawina – n/n

* Stanisław Jerzy Lec – Letz de Tusch (stalinowiec)

* Stanisław Lem (pisarz)

* Aleksander Leonowicz – Icchak Gordon

* Bolesław Leśmian – (poeta)

* Janusz Lewandowski – Aaron Langman

* Marek Lewandowski

* B. Lindberg

* Olga Lipińska – Fajga Lippman (szuja, kpiarz, polonofob)

* Jan Józef Lipski (mason, libertyn)

* Teresa Liszcz – Sara Lankamer

* Stefan Liteur (dziennikarz)

* Jan Lityński – Jakub Leman (mason)

* Lubiejski – Zygielman

* Łozowski – Salomon Abramowicz

* Aleksander Łuczak – Dawid Lachman

* Helena Łuczywo – Chaber (ojciec), Guter (matka)

* Antoni Macierewicz – Izaak Singer

* Aleksander Małachowski – Jakub Goldsmith (mason, polonofob)

* Wojciech Mann – (prezenter telewizyjny, kpiarz)

* Marek Markiewicz – Samuel Moritz

* Rafał Maszkowski – n/n

* Wladyslaw Matwin (sekr. KC PZPR)

* Tadeusz Mazowiecki – Icek Dikman (agent NKWD, stalinowiec, komunista, współzałożyciel PAX i KIK [Klub Inteligencji Katolickiej – „zydokatolewica”], arcy-bydle i szuja)

* Janusz Majcherek – n/n (nihilista, fałszerz historii)

* Jacek Merkel – Samuel Nelken

* Zbigniew Messner (premier za rządów Jaruzelskiego)

* Adam Michnik – Aaron Szechter (arcy-bydle, polonofob, brat i syn zbrodniarzy UB i NKWD)
* Helena Michnik – (matka Adama i Stefana Michnika, działaczka komunistyczna, po II wojnie pisała głównie dogmatyczne falszowane podręczniki szkolne)

* Mieczysław Mietkowski – Mojzesz Bobrowicki (zbrodniarz MSW i UB)

* Andrzej Milczanowski – Aaron Edelman

* Jerzy Milewski – Dawid Machonbaum

* Leszek Miller – (folksdojcz lub niemiecki zyd)

* Czesław Miłosz – n/n (arcy-bydle, polonofob, profan, kolaborant, folksdojcz)

* Hilary Minc (stalinowiec, wicepremier, zbrodniarz PZPR)

* Leszek Moczulski – Robert Berman (agent UB)

* Karol Modzelewski – Samuel Mendel

* Zygmunt Modzelewski – Fischer (minister MSZ w okresie stalinowskim)

* Wojciech Mojzesowicz

* Jerzy Morawski – Izaak Szloma (KC PZPR)

* Salomon Morel (zbrodniarz, b. komendant obozu koncentracyjnego w Jaworznie na Slasku, którego Izrael nie chce wydac)

* Arnold Mostowicz – (przez blisko 20 lat PRL redaktor naczelny “Gazety Krakowskiej” i “Szpilek”, obecnie przewodniczący Stowarzyszenia Żydów Kombatantów)

* Sławomir Mrożek – n/n (pisarz)

* Stanisław Nadzin – Gutman

* Walentyna Najdus – Smolar

* Tomasz Nałęcz – n/n (prof.)

* Klara Naszkowska – (komunistka, ZPP – [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)

* Aleksander Nauman – (w połowie lat 90. był zamieszany w tzw. aferę sprzętową, polegającej na wyłudzaniu od jednostek służby zdrowia pieniędzy za rzekomo podarowany sprzęt medyczny. W dobrej wierze dyrektorzy szpitali przyjmowali drogi sprzęt medyczny. Zobowiązania z tego tytułu sięgnęły 100 mln zł i ostatecznie zostały spłacone przez Skarb Państwa; na jesieni 2001 r., gdy dostał nominację na zastępcę ministra zdrowia Mariusza Łapińskiego. Odpowiadał za politykę lekową, programy polityki zdrowotnej i ratownictwo medyczne. Nadzorował warty ok. 12 mld zł rynek leków, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz zamówienia publiczne. Nic dziwnego, że na liście najbardziej wpływowych osób w polskiej służbie zdrowia opublikowanej przez „Puls Medycyny” w styczniu 2003 Nauman zajął na niej 6 miejsce. 1 kwietnia 2003 roku Nauman został prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), w maju 2003 roku zamieszany w korupcję w Ministerstwie Zdrowia)

* Mosze Melman – (komunista, ZPP – [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)

* Stefan Niesiołowski – Aaron Nusselbaum

* Piotr Nowina-Konopka – Haim Kromer

* Marceli Nowotko – n/n (komunista, jeden ze współsprawców wydania w ręce gestapo gen. Grota Roweckiego. [Finder, Fornalska, JoĽwiak – szabes goj Kalkstein])

* Edward Ochab – (stalinowiec, Sekr. KC PZPR, zbrodniarz PRLu)

* Róża Ochabowa – Grunbaum (komunistka, ZPP – [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)

* Zygmunt Okret – (komunista, ZPP – [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)

* Andrzej Olechowski – Mosze Brandwein (mason, komunista, liberał, szuja, globalista)

* Józef Oleksy – Szymon Buchwio (Łemko, komunista, czlonek PZPR, szuja)

* Monika Olejnik – n/n, (rozpoczęla karierę w stanie wojennym 1981) ojciec pułkownik, (szef MSW)

* Jan Olszewski – Izaak Oksner (mason. loza „Kopernik”)

* Janusz Onyszkiewicz – Jojne Grynberg

* Jerzy Osiatyński – Szymon Weinbach (brat Jana Litynskiego)

* Jerzy Owsiak – n/n (oszust, degenerat polskiej młodzieży, spec od …”róbta co chceta”)

* Janina Paradowska – Rachela Busch

* Jan Parys – Haim Pufahl

* Daniel Passent – n/n

* Longin Pastusiak – n/n

* Aleksander Paszyński – Finkelstein

* Wladyslaw Pawlak (Polskie Radio, b. policjant w Gettcie)

* Mirosława Pażyńska (Parzynska-Wójcicka) – Srula Kundelman – vel Goldbergowa, vel Kundelman (red. Zycie Warszawy)

* Józef Pajestka

* Jacek Piechota – n/n

* Lesław Podkański – Izaak Freinkel

* Ezdra Podlaski – Rotenschwanz

* Marek Pol – n/n

* Roman Polański – n/n (aktor, reżyser, uciekl z USA, molestowanie [13] małoletniej)

* Kazimierz Pomian – Furman lub Rotenschwanz

* Radkiewiczowa – Ruta Teitsch (żona min.)

* Helena Radlińska – Rajchman (prof. Akad. Organ. Sł. Społ.)

* Rajchman

* Mieczysław Rakowski – Mojżesz Rak (komunista, ostatni 1-szy sekretarz KC PZPR)

* Jan Reguła – Josek Mützenmacher

* Retinger – (podwójny agent – angielski i sowiecki, współtwórca mordu politycznego na gen. Sikorskim)

* Adam Daniel Rotfeld

* Jan Maria Rokita – Izaak Goldwicht (mason, szuja)

* Konstanty Rokossowski (stalinowiec, zbrodniarz w mundurze tzwn. „ludowego wojska polskiego”)

* Zbigniew Romaszewski – n/n

* Roman Romkowski – Natan Grunspan-Kikiel (stalinowiec, wiceminister MBP , zbrodniarz UB, general brygady)

* Dariusz Rosati – (mason)

* Andrzej Rosiewicz – A. Jarosiewicz

* Adolf Rudnicki – Schneider

* Jan Rulewski – Fikelman

* Rutkowski – Botwin

* Zdzisław L. Sadowski

* Henryk Samsonowicz – n/n (prof. historyk)

* Hanka Sawicka – Szapiro

* Paula Sawicka – n/n

* Adam Schaff – (komunista, stalinowiec, ideolog komunizmu, zbrodniarz PZPR)

* Kazimierz Secomski

* Ireneusz Sekuła – n/n

* Ryszard Setnik – Szymon Bauman

* Zbigniew Siemiątkowski – n/n

* Izabela Sierakowska – Rebeka Sommer

* Janusz Sityński – Jakub Leman

* Marek Siwiec – n/n

* Ernest Skalski – Wilker lub Nimen

* Bronislaw Skrzeszewski – Meldenbaum (komunista, ZPP – [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)

* Stanislaw Skrzeszewski – Fokenman (minister MSZ, Oswiaty)

* Jacek Skubikowski – n/n (piosenkarz)

* Krzysztof Skubiszewski – Szymon Schimel

* Władysław Sławny – Rosenberg

* Antoni Słonimski – Stomma (żydowski libertyn stalinowski)

* Aleksander Smolar – n/n

* Zenon Smolarek – Izaak Zimmerman

* Ewa Spychalska – Salome Stein

* Leopold Staff – (poeta, pisarz)

* Artur Starewicz (Sekr. KC PZPR)

* Marian Starownik – Symeon Steinman

* Stefan Starzewski – Gustaw Szusterman

* Justyna Steczkowska – n/n (piosenkarka)

* Danuta Stołecka – n/n

* Ludwik Stomma – n/n (nihilista, paszkwilant felietonista w tygodniku „Polityka”)

* Stanisław Stomma – Szaja Sommer (Współzałożyciel i redaktor naczelny (1946-1953) [żydokatolewica] miesięcznika Znak. Od 1946 roku członek redakcji [żydokatolewica] „Tygodnika Powszechnego”. W 1956 roku współzałożyciel, a następnie wieloletni działacz, członek zwyczajny i honorowy warszawskiego [żydokatolewica] – Klubu Inteligencji Katolickiej. Uczestniczył w hucpie Okrągłego Stołu.)

* Michał Strąk – Baruch Steinberg

* Julian Stryjkowski – Pesah Stark (pisarz)

* Jerzy Stuhr – Josek Feingold (aktor, kpiarz)

* Hanna Suchocka – Hajka Silberstein

* Kac Suchy (prof. ?)

* Bolesław Sulik – Jakub Steinberg

* Kalman Sultanik – Chaim Studniberg

* Jerzy Szacki – n/n (prof. socjolog)

* Oziasz Szechter (ojciec Adama Michnika, stalinowiec, jeden z przywódców Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Aresztowany i skazany w tzw. procesie łuckim za szpiegostwo na rzecz Związku Sowieckiego; zbrodniarz KGB i UB)

* Irena Szewińska – I. Kirszenstein

* Ozjasz Szlejen (sekretarz Zwiazku Pisarzy i Artystów, w okresie stalinowskim)

* Henryk Szleifer –

* Jerzy Szmajdziński – n/n

* Stefan Szwedowicz – Szechter (zbrodniarz UB, brat Adama Michnika)

* Roman Szydłowski – Szancer lub Szanzer (Trybuna Ludu)

* Wisława Szymborska – Rottermund (marksistka, komunistka, stalinowska szuja)

* M. Szyszkowska – n/n (prof. filozofii lewicowej, marksistka, komunistka, libertyn, antyklerykal, mason)

* Eugeniusz Szyr – (komunista, wicepremier, zbrodniarz PZPR)

* Paweł Śpiewak – Stinger (komunista)

* Janusz Tazbir – (prof.)

* Bolesław Tejkowski –

* Krzysztof T. Toeplitz – (komunista)

* Jerzy Tomaszewski – n/n (prof. Instytut Historyczny UW, falszerz historii)

* Fred Torończyk – n/n (główny koordynator wywozu pieniędzy z polskich banków za granicę)

* Magdalena Tulli – n/n

* Maria Turlejska – n/n

* Grzegorz Turnau – (piosenkarz)

* Jerzy Turowicz – Jakow Turnau (polonofob)

* Hanna Turska – Chana Milsztajn

* Donald Tusk – n/n

* Stanisław Tuszewski – Salomon Hardnik

* Julian Tuwim – (poeta)

* Feliks Tych – (dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego)

* Stanisław Tym – (aktor)

* Leopold Tyrmand – (pisarz)

* Magda Umer – Humer (piosenkarka, córka zbrodniarza UB)

* Leopold Unger (dziennikarz)

* Jerzy Urban – Josek Urbach (arcy-bydle, profan, polonofob, infamisa)

* Mieczysław Wachowski – Jakub Windman

* Andrzej Wajda – n/n (reżyser)

* Henryk Walczak – Zukerman

* Maria Walczyńska-Rechmal

* Lech Wałęsa – Lejba Kohne (agent UB „Bolek”, arcy-bydle, kpiarz i szuja)

* Danuta Waniek – n/n

* Jadwiga Waniakowa

* Dawid Warszawski – Konstanty Gebert

* Adam Ważyk – Wagman (poeta)

* Jan Bohdan Wejchert

* Edmund Joachim Wende (mason, adwokat)

* Jerzy Wenderlich

* Wiktor Wekselberg

* Andrzej Werblan – Aaron Werblicht

* Edda Werfel (dziennikarka)

* Roman Werfel (KC PZPR)

* Zbigniew Wasserman

* Jerzy Wiatr – n/n (prof. ideolog komunistyczny)

* Andrzej Wieczorkiewicz – Hirsz Gelpern

* Andrzej Wielowieyski – n/n (komunista)

* Stefan Wierblowski (MSZ)

* Bolesław Wierzbiański – n/n (redaktor naczelny nowojorskiego “Nowego Dziennika”)

* Piotr Wierzbicki – n/n (redaktor naczelny „Gazety Polskiej”)

* Bronisław Wildstain (Wildsztajn) – (mason, „dobrodziej” od listy IPN)

* Aleksander Wirpsza – Leszek Szaruga

* Mikolaj Wojnarowicz – Motke Hajman

* Dariusz Wójcik – Dawid Wisental

* Andrzej Krzysztof Wróblewski (ojciec) – Fejgin

* Tomasz Wróblewski (syn) – Fejgin

* Ludmiła Wujec – Okrent

* Jan Wyka – Leopold Wessman

* Roman Zambrowski – Rubin Nusbaum (zbrodniarz, stalinowiec)

* Ludwik Łazarz Zamenhof – Ludwik Lejzer Zamenhof (lekarz, twórca sztucznego, międzynarodowego języka esperanto. W domu mówiono w jidysz, a drugim językiem był rosyjski.)

* Janusz Zaorski – Jakub Bauman

* Wiktor Zborowski – n/n (aktor)

* Żanna Zelikman-Kormanowa

* Janusz Zemke

* Andrzej Zoll – Rojeschwanz, (b. prezes Tryb. Konst.)

* Janusz Ziółkowski – Izaak Zemler

* Grzegorz Żemek – n/n (aferzysta, złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele milionów, dyrektor FOZZ)

* Tomasz Żukowski – n/n

Wojskowi (odnośnie wypowiedzi i postawy pana pułkownika Chwastka)

* gen. Edward Braniewski – Brandsteter

* gen. Jan Drzewiecki – Holzer

* gen. Marian Graniewski – Gutaker

* gen. Wiktor Grosz – Izaak Medres

* gen. Artur Jastrzębski – Artur Ritter (Niemiec)

* gen. Grzegorz Korczyński – Kalinowskigen

* Leszek Krzemień – Maksymilian Wolf

* gen. Matejewski – Kugelschwanz

* gen. Marian Naszkowski – Wasser

* gen. St. Popławski – Siergiej Grochow (Rosjanin)

* gen. Karol Świerczewski – Walter Goltz lub Tenenbaum

* gen. Leon Turski – Tennenbaum

* gen. Mieczysław Wągrowski – Izaak Pustelmangen

* gen. Tadeusz Wilecki – Wałłach

* gen. Zarako-Zarakowski – Zarako, Nacz. Prokurator WP

* gen. Janusz Zarzycki – Neugebauer

* gen. Jan Frey-Bielecki

* płk. Michał Bron – Bronstein, prac. MSZ

* płk. dr Charbicz – Marek Heberman, kom.Szpit.Woj.,Wa-wa

* płk. Otto Fiński – Finkenstein, szef sztabu „Służba Polsce”

* płk. Garbowski – Caber lub Gruber, d-ca dyw.

* płk. Gradlewski – Goldberg, GZP WP

* płk. Mieczysław Kowalski – Kohn

* płk. Anatol Liniewski – Liberman, prac. ASG

* płk. Rosiński – Rosenberg, DOW

* płk. Rotowski – Rotholtz, szef Zarz. Sł. Techn. WP

* płk. St. Sokołowski – Szabat, prac. WAP

* płk. Paweł Solski – Pinkus, szef Sł. Samoch. WP

* płk. Szulczyński – Szulcynger, d-ca pułku

* płk. Wł. Tykociński – Tikotiner, attache wojsk.

* płk. Wadlewski – Waldman, dyr. Dep. Wojsk. w Min. Zdrowia

* płk. Żarski – Silberstein, prac. WAP

* ppłk. Jerzy Bryn – Izrael Alter, prac. MSZ

* ppłk. Jan Dolanowski – Dollinger, DOW

* ppłk. Adam Łaski – Gutbrot, prac. ASG

* ppłk. Henryk Zieman – Zysman, DOW

* mjr Roman Domanski – Rosenstand, DOW

* mjr Marcel Kot – Abram Sterenzys

* mjr Józef Śliwiński – Flaumenbaum, szef Wyd.”Służba Polsce”

* mjr Henryk Umiński – Keff

* Filip Berski – Badner, prokurator wojskowy

* Kazimierz Golczewski – Bauman, Nacz. Prok. Wojsk.

* sędzia Franciszek Kapczuk – Natanel Frau, Sąd Wojsk.Wroclaw

* Maksymilian Litiński – Lifszyc, Nacz. Prokurator Wojsk.

* Lubiejski – Zygielman, II Zarząd

* Jakub Lubowski – Chase Smen, prok. Dep. Sł. Spraw.

* Jan Orliński – Unterweiser, Prok. Wojsk.

* Henryk Podlaski – Fink, Nacz. Prok. Wojsk.

* Rajski – Rajgrodzki, II Zarząd

* Roman Rawicz – Vogel, Najw. Sąd Wojsk.

* Henryk Trojan – Adler, II Zarząd

* Henryk Walczak – Zukerman

* Zagórski – Winter, II Zarząd

* Arnold Załęski – Załkind, prac. Prok. Wojsk.

Pracownicy MSW

* gen. Józef Hübner – Dawid Szwarc

* gen. Matejewski – Kugelschwanc

* gen. Mieczyslaw Moczar – Mykoła Demko (Ukrainiec, zbrodniarz)

* gen. Julian Polan – Harasim, (zbrodniarz UB, morderca sądowy)

* gen. Roman Romkowski – Natan Grinspan-Kikiel (zbrodniarz MBP, UB)

* gen. Józef Maria Różański – Rosenzweig (zbrodniarz MBP, UB)

* płk Leon Andrzejewski – Ajzen Lejb-Wolff (zbrodniarz MBP, UB)

* płk Bielecki – Moniek Buchman, szef WUBP Kraków

* płk Julia Brystiger – Prajs (zbrodniarz MBP, UB)

* płk Leo Hochberg (zbrodniarz MBP, UB)

* plk Stefan Kuhl

* płk Górecki – Goldberg, dyr. Depart. IX

* płk Mieczysław Mietkowski – Mojżesz Borowicki, MSW (zbrodniarz MBP, UB)

* płk Orłowski – Kugelschwanz

* płk Marian Reniak – Marian Strużyński

* płk Józef Różański – Josek Goldberg, (dyr. dep. MBP zbrodniarz UB, brat Jerzego Borejszy)

* płk Sienkiewicz – Lewi, dyr. depart. (zbrodniarz UB)

* płk Szeryński – Szhnkman, prac. MBP

* płk Józef Światło – Izaak Fleischfarb (zbrodniarz UB)

* ppłk Helena Wolińska-Brus – Ochsmannmjr (zbrodniarz UB)

* Adam Kornecki – Dawid Kornhendler, szef WUBP Kielce

* Antoni Alster – Nauman, v-ce szef MBP

* Barbara Giller – Basze Lea, prac. MBP

…i wielu …wielu innych …
…ponad 800 lat zażydzania i indoktrynacjii Polski wydało wielu zdrajców, polonofobów, zbrodniarzy, lichwiarzy, denucjatorów, itd. …
…bardzo licznie i ochoczo współpracowali, zdradzali, donosili, denuncjowali i byli agentami… Szwecji podczas potopu szweckiego, Rosji carskiej, a póĽniej zydobolszewickich sowietów i NKWD, ale także Prus i hitlerowskich Niemiec,…
tylko bardzo, bardzo nieliczne wyjątki to uczciwi i normalni ludzie

http://miziaforum.wordpress.com/iii-r-p-elyty-zyciorysy-kto-kim-jest-naprawde/#comment-25971

Trochę podobny artykuł na  http://polskosc.blog.onet.pl/2011/11/01/cv-politycy-celebrysci/

Andrzej Kryże – Wiceminister Sprawiedliwości IVRP- członek PZPR do jej końca. Skazywał w stanie wojennym. Skazał między innymi Bronisława Komorowskiego z PO za udział w manifestacji na warszawskim Placu Zwycięstwa w rocznicę odzyskania niepodległości. W uzasadnieniu wyroku pan Kryże napisał m.in., że `demonstracyjnie okazywali lekceważenie dla narodu polskiego, twierdząc m.in., że nie jest on narodem wolnym i niepodległym’. Kryże jako przewodniczący Wydziału IV Sądu Okręgowego w Warszawie organizował też usuwanie sędziów wydających łagodne wyroki wobec działaczy podziemnej opozycji.

Zbigniew Wasserman – Minister koordynator ds. służb specjalnych IV RP. PRL-owski prokurator od lat 70-tych.W krakowskiej prokuraturze prowadził kilka śledztw przeciwko działaczom Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Wojciech Jasiński – Minister Skarbu IV RP- członek PZPR w latach 1976 – 1981, szef Wydziału Spraw Wewnętrznych w Płockim Urzędzie Miasta, przybudówki SB. w czasie debaty sejmowej, indagowany na okoliczność przynależności do PZPR

Zbigniew Graczyk- Wiceminister Gospodarki Morskiej IV RP – przez 20 lat należał do PZPR, będąc między innymi członkiem jej Komitetu Wojewódzkiego w Szczecinie. Był również w kierownictwie nomenklaturowej spółki Interster, która była folwarkiem partyjnych dygnitarzy, m. in. Sekuły i Rakowskiego.

Bogusław Kowalski – Wiceminister Transportu IV RP. W latach 80 członek PRON. Figuruje w materiałach służb specjalnych PRL jako tajny współpracownik o kryptonimach Mieczysław’ iPrzemek’. Z dokumentów SB znajdujących się w IPN wynika, że w styczniu 1988 roku Kowalski został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym jako TW `Mieczysław’ pod numerem 54803.

Karol Karski – radykalny przewodniczący komisji IV RP ds. zmian w ustawie lustracyjnej. Aparatczyk władz centralnych socjalistycznego ZSP na Wydziale Prawa i Administracji UW. Pod koniec lat 80 startował z poparcia PRON (organizacji utworzonej przez PZPR w stanie wojennym) w wyreżyserowanych i sfałszowanych przez komunistów wyborach do rad narodowych. Wtedy kiedy wszyscy przyzwoici ludzie wybory bojkotowali. Był jednym z tych ludzi którzy tworzyli ówczesny PRL i ochoczo opluwał na uczelni solidarnościowy NZS.

Stanisław Kostrzewski, – od 25.02.2006 skarbnik PiS – był aktywnym członkiem PZPR do końca jej działalności.

to tylko pare przykladow, do tego dochodza ludzie zwiazani z PiS, ktorych PiS za swojej kadencji wstawial na wysokie stanowiska w rzadzie jak i spolkach panstwowych .

Niesiołowski – wydał SB swoją narzeczoną- rzecz na oddzielny wykop, a poza tym np:
Jan Kuriata, poseł PO był zarejestrowany w 1984 r. jako tajny współpracownik SB, ps. “Piotr”. Zdjęty z ewidencji w 1990 r. Materiały złożono w archiwum;
Tomasz Nowak, poseł PO był 1 marca 1989 r. zarejestrowany przez SB z Konina jako kontakt operacyjny, ps. “Aktor”. Pozyskany do sprawy o krypt. “Pegaz” (“zagadnienie” – kultura i sztuka). Zdjęty z ewidencji 9 stycznia 1990 r. Materiały zniszczono.
Zbigniew Pawłowicz, senator PO był zarejestrowany w 1977 r. jako tajny współpracownik Wojskowej Służby Wewnętrznej, czyli kontrwywiadu wojska PRL, ps. “Pawlik”.
Marek Konopka, senator PO został w 1982 r. zarejestrowany jako tajny współpracownik kontrwywiadu wojska PRL ps. “Marzena”.
Michał Boni, doradca premiera Tuska w 1992 roku został wymieniony jako TW “Znak” na tzw. liście Macierewicza. 31 października 2007 wydał publiczne oświadczenie, że w 1985 Służba Bezpieczeństwa za pomocą szantażu zmusiła go do podpisania deklaracji współpracy.
Stanisław Jałowiecki, eurodeputowany PO występuje w katalogu IPN jako konsultant” SB z 1973 r., w tym roku został ostatecznie uznany przez Sąd Najwyższy za “kłamcę lustracyjnego”.
Andrzej Olechowski, współtwórca PO i do dziś jej członek znalazł się w 1992 r. na liście Macierewicza. Jako jeden z nielicznych polityków centroprawicowych złożył oświadczenie lustracyjne o przyznaniu się do współpracy ze służbami specjalnymi PRL – w okresie pracy w instytucjach międzynarodowych współpracował z wywiadem (Departament I MSW). Był jego kontaktem operacyjnym o pseudonimie “Must”. Członek PZPR.
Iwona Śledzińska-Katarasińska, posłanka PO w PRL związana z “Głosem Robotniczym”, organem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łodzi. W 1997 była kandydatem na stanowisko ministra kultury i sztuki w gabinecie Jerzego Buzka; wycofała się na skutek protestu AWS po oskarżeniu jej o udział w antysemickiej nagonce w 1968.
Kazimierz Kutz, poseł PO w 1971 r. został zarejestrowany przez SB jako kandydat na tajnego współpracownika. Po trzech latach zmieniono mu kategorię na “zabezpieczenie”, a półtora roku później sprawę zakończono “z powodu braku możliwości operacyjnych”. W latach 70. uczestniczył w naradach Komitetu Centralnego PZPR na temat kultury. Wygłosił przemówienie gdzie zaatakował Stanisława Bareję używając terminu “bareizm” jako synonimu kiczu. Od tego czasu reżyser “Misia” nie podał ręki Kutzowi. W stanie wojennym zwolniony z internowania po podpisaniu `deklaracji o lojalności’. Od 1983 mieszka w Warszawie w tzw. “Zatoce czerwonych świń”. W 2005 członek Komitetu Honorowego Kandydata na Prezydenta RP Włodzimierza Cimoszewicza.
Zbigniew Ćwiąkalski, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Donalda Tuska w latach 1972-1981 członek PZPR, był szefem uczelnianej Podstawowej Organizacji Partyjnej. Według dokumentów IPN został zarejestrowany jako kandydat na tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa w 1985 r. Zaprzeczył jakiejkolwiek propozycji współpracy, a sam fakt zarejestrowania wiąże z wyjazdem na półtoraroczne stypendium do RFN w 1986 r.
Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Donalda Tuska karierę polityczną zaczynała w latach 70. w PZPR. Z partii wystąpiła po wprowadzeniu stanu wojennego.
Andrzej Rzepliński, wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego z poparcia PO, kandydat PO na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w 2005 r., do 1981 należał do PZPR. Pod koniec lat 70. II sekretarz POP PZPR w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.
Marian Czerwiński, poseł PO. W 1989 został posłem na Sejm X kadencji (tzw. Sejm kontraktowy) z okręgu Dębica z listy PZPR. Przewodniczący PO w powiecie dębickim.
Leszek Korzeniowski, poseł PO, przewodniczący PO w województwie opolskim, były członek PZPR.
Miron Sycz, poseł PO, b. członek PZPR. Należy do Stowarzyszenia Ordynacka.
Bożena Sławiak, posłanka PO, była członkiem PZPR.
Karol Węglarzy, radny sejmiku śląskiego z PO, w latach 1980-1985 pełnił funkcję posła na Sejm PRL VIII kadencji z listy PZPR. Od 2001 należy do Platformy Obywatelskiej.
Gen. Janusz Bojarski, dyr. Departamentu Kadr w Ministerstwie Obrony Narodowej, w przeszłości dwukrotnie pełniący funkcję szefa rozwiązanych Wojskowych Służb Informacyjnych. Absolwent m. in. Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego, znany również jako wieloletni współpracownik gen. Dukaczewskiego.
Robert Kowalski, absolwent Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGiMO) w czasach ZSRR. Zwolniony ponad rok temu ze stanowiska teraz został wiceszefem departamentu kadr i szkoleń w MSZ.

Przy tym wpisie myslałam ,że sie poryczę :

” tak dotkliwie zraniona ojczyzna nasza polska.”

http://miziaforum.wordpress.com/iii-r-p-elyty-zyciorysy-kto-kim-jest-naprawde/#comment-73344

To tak ,bysmy mieli jasność ,z kim i z czym mamay doczynienia.

Szukałam tej listy i znalazłam.

http://miziaforum.wordpress.com/iii-r-p-elyty-zyciorysy-kto-kim-jest-naprawde/

Ozyrys.

 

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności, polityka, Polska i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

190 odpowiedzi na „Żydowski Rząd Polski.

 1. Ozyrys pisze:

  ” Fałszywy życiorys Donalda Tuska

  Cyt. “W ostatnich dniach masmedia opublikowały wiadomość, że dziadek Donalda Tuska – kandydata na prezydenta Polski służył w Wehrmachcie i był volksdojczem. Informacja pochodzi z wojskowych źródeł archiwalnych w
  Niemczech.
  Wiadomość ta dotyczy Josefa Tuska – dziadka Donalda i stoi w jawnej sprzeczności z tym, co
  cały czas niezbicie twierdził Donald Tusk, kiedy to Tusk – faworyt sfałszowanych sondaży OBOP-u I i II tury wyborów, dobitnie i niemal triumfalnie oświadczał, że jego dziadek nie był w Wehrmachcie i jak każdy żyd krzyczał nie jestem żydem!.
  Jest bezsporne, że ta pewność siebie była wynikiem przeświadczenia, że teczki i archiwa Tusków były przez określone siły oczyszczone i ufarbowane “na glanc”.

  Kandydat (zresztą nie pierwszy), przeliczył się jednak.
  Oprócz teczek w MSW są też teczki i w innych krajach, w tym jego osobista, która z pewnością liczy więcej niż ta oficjalna 2-stronnicowa.
  Tak fałszywie pewny siebie kandydat na prezydenta Donald Tusk licznie zaświadczał Narodowi Polskiemu, że jest człowiekiem, którego rodzina nigdy nie podnosiła ręki przeciw Polakom (jak każdy polski żyd zresztą-np.stary szarlatan antypolski Władysław Bartoszewski,czy Lech Wałęsa-Lejba Koen).
  Tym bardziej jego dziadek, który wg. niego i propagandy PO – wprost był męczennikiem okupacyjnym w walce za polskość.
  Sprawa pochodzenia Tuska jest dla wielu sprawą delikatną. Jest to nazwisko bez wątpienia żydowskie i na pewno nie kaszubskie czy polskie.
  Przed wojną w Bełchatowie było parę rodzin o nazwisku Tusk. Mendel Tusk z Lejzorem Warszawskim mieli dwie fabryczki.
  Chaim Tusk miał też fabryczkę i zatrudniał 50 osób i płacił robotnikom 15 kopiejek na dzień, co starczało na dwa kg chleba. ( rok 1899 ) ( Jewish Records Indexing – Poland )

  Na Kaszubach przed 1900r nie było żadnego Tuska.
  Z największym prawdopodobieństwem jego rodzina pochodzi z dawnych kresów wschodnich . Potem się przenieśli do guberni i zniemczyli, przeszli na protestantyzm jak blisko 1/3 żydów, część tej żydowskiej “ewangelickiej społeczności”-sklasyfikowana była w przedwojennej Polsce jako tzw. mniejszość niemiecka-kilkaset tysięcy w samej Łodzi np.pochodzenie żydowsko-niemieckie premiera Millera(konwersja na katolicyzm była sporadyczna i prawie nie spotykana, wiara ewangelicka była i jest bardzo bliska żydom źródło- “raport nowaka,tylko polska”).
  Niemcy,prześladowali żydowskich konwertytów(mordowali i wysiedlali do ?….Polski) na terenie Rzeszy ,ale nigdy nie na terenach krajów okupowanych-wykorzystywano ich masowo -(volksdojcze numer Nowe Państwo 1998-fotografie żydowsko-niemieckich rodzin volksdojczów), hitlerowcy pielęgnowali starą ideę JUDEOPOLONII-państwa żydowsko niemieckiego -protektoratu pod niemiecką kuratelą,zarządzanego poprzez żydowską V kolumnę w pełni realizowanego obecnie ,szczególnie po wejściu Polski do UE.
  Dokładnie taka samą rolę spełniali zydzi w Polsce w latach 1944-1956 sprawując role V kolumny dla sowietów Stalina!- 600000 bestialsko zamordowanych i wywiezionych w głąb Rosji.
  Byli to żydzi dwóch grup pochodzenia-żydzi ruscy -bolszewiccy np.-cimoszewicz, kwaśniewski-stolzman, żydzi drugiej grupy- volksdojcze, niemieccy i pseudopolscy komuniści, żydowscy ewangelicy, żydowska ludność zgermanizowana (po wojnie w latach 50-tych żydowscy komuniści-ubecy niszczyli masowo listy volksdojczów ,szczególnie w Łodzi, Gdańsku i Zach.Polsce, niszczono archiwa akt dawnych -patrz -raport nowaka-volksdojcze żydowscy) oszczędzani w krajach okupowanych np.Marcel Rajch-Ranicki,dziadek i ojciec Donalda Tuska i tysiące czy nie setki tysięcy innych.

  Bez wątpienia dziadkowie pochodzą z regionu, gdzie pro-polski heroizm i bezprzykładna wierność, splatały się z antypolskim rasowym okrucieństwem-okrucieństwem i nienawiścią żydów w stosunku do Polaków i katolicyzmu. Liczne oskarżenia zaś, że jest faworytem religii świętego judy (tak to rzuca przez zęby, aby profani nie załapali) nie czynią sprawy łatwiejszej.

  My Polacy jesteśmy narodem katolickim. Katolicy zaś w przeciwieństwie do przeróżnych innych religii, o które na co dzień ocieramy się – np. żydowskie czy protestanckie – nie maja żądzy odwetu na spadkobiercach swych winowajców.
  Przekleństwo syna za winy ojca jest nam nie tylko obce, a może i obrzydliwe. Więcej, nawet człowiek, który sam mocno nagrzeszył w życiu, a winy odkupił, łatwo staje się sienkiewiczowskim Kmicicem.
  I nikt nie pragnie mu niczego pamiętać, tak jak przy kłamstwie Kwaśniewskiego-Stolzmana.
  Jest to niewątpliwie tak charakterystyczna i wielka cecha Polaków jak i też niestety oczywisty “koń trojański”, którym wróg gorliwie posługuje się, ku naszej zgubie!

  Jak powiedziano, nie jest winą Tuska to, że jego dziadek strzelał jako zgermanizowany, folksdojcz- żyd do Polaków.
  Winą Donalda Tuska jest to, że stanowczo twierdził, że tak nie było, i że świadomie zbijał na tym kapitał polityczny w tych wyborach, perfidnie oszukał wyborców co do swego etnicznego pochodzenia.

  Donald Tusk nie wie co robił jego dziadek, chociaż jego patriotycznymi cnotami chwalił się na lewo i prawo.
  A którego boleść nad znieważana pamięcią przodków tak aktorsko odbita na twarzy, zastąpiła konieczność dyskusji na programem politycznym. ”
  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2013/03/03/tusk-falszywy-zyciorys-przypomnienie/
  ( dziadek Tuska w Wermachcie)

  • Feromon pisze:

   „Przekleństwo syna za winy ojca jest nam nie tylko obce, a może i obrzydliwe.”

   „Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu – tych, którzy Mnie nienawidzą”

   • BasiaB pisze:

    My nic w tej chwili nie mamy do syna Donka tuskowego, chociaż sąd może będzie miał.
    Natomiast sam tusk jest czarny jak smoła, więc co chciał to zebrał wszystko z przestrzeni, nie tylko po dziadku w genach.
    Natomiast Ten bóg zazdrosny to jakiś potwór, bez żadnych zahamowań, niszczący wszystko co mu w ręce wpadnie.

 2. Ktoś pisze:

  Trochę historii o nazistowskich knowaniach nad całkowitą likwidacją Polski i Polaków. Historyczne dowody nieustannej zdrady.

  1. „Judeopolonia – jak żydzi niszczą Polskę?”

  http://pressmix.eu/index.php/2014/07/13/judeopolonia-jak-zydzi-niszcza-polske/

  1. „Roman Kafel – Spotwarzona przeszłość”

  http://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/08/spotwarzona-przeszlosc_roman_kafel_pdf_do_druku_dwustronnego.pdf

 3. Ktoś pisze:

  No i zaczeło się na Ukrainie „gospodarzenie po żydowsku”. Niedawno byłą rocznica Rzezi Wołyńskiej i tak ją to człekokształtne bydło uczciło.

  Relacja rosyjskiej telewizji Pierwyj Kanał pojawiła się w internecie wczoraj. Portal Programu Pierwszego przedstawia relację uciekinierki ze Słowiańska, która opisuje ukrzyżowanie trzyletniego chłopca, które miało się odbyć na oczach jego własnej matki. Sama kobieta utrzymuje, że widziała całe zajście w centrum miasta na Placu Lenina. Egzekucję mieli wykonać Ukraińcy.

  • Kobiety, dzieci i starcy znajdowały się na placu. Nie było już wtedy mężczyzn – mówi Galina Slavic. – Trzyletnie dziecko w spodenkach i koszulce zostało przybite do tablicy ogłoszeń – kontynuowała relację. – To wszystko działo się na oczach matki, która patrzyła jak jej dziecko krwawi. Ludzie, którzy byli na miejscu, tracili przytomność. Po półtorej godziny cierpień dziecko zmarło – opowiada. Miała być to kara za służbę męża matki wśród prorosyjskich rebeliantów na Ukrainie. Po śmierci dziecka nieprzytomna matka miała zostać przywiązana do czołgu, którym – według relacji – była wożona po okręgu placu.

  Kobieta przyznaje, że jest w wielkim niebezpieczeństwie, ponieważ przez Ukraińców jest traktowana jako zdrajczyni ojczyzny. Według rosyjskiej telewizji Galina Slavic znajduje się obecnie w obozie dla uchodźców niedaleko Rostowa nad Donem.”

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/trzylatek-ukrzyzowany-na-ukrainie-to-nowe-wyzyny-rosyjskiej-propagandy/8xt1d

 4. Ozyrys pisze:

  ~młot na młota do ~brrrrrr: Rzeczpospolita 21.04.01 Nr 94 ALEKSANDER KLUGMAN Z TEL AWIWU
  „Po niemieckich zbrodniach na radzieckich jeńcach ,rzeź w Katyniu była najcięższą zbrodnią militarną najnowszej historii, jaka kiedykolwiek została dokonana na jeńcach wojennych innego narodu.
  Wymordowano ponad 20 tysięcy przedstawicieli polskiej inteligencji.
  Za te zbrodnie odpowiada naród żydowski.
  Rozkaz wydało dwu [tak w oryginale!] Żydów: Stalin i Beria. 
  O tym, że Stalin był (gruzińskim) Żydem pisał już 30 marca 1950 David Wieseman w piśmie „The Bnai-Brith Message” – jest to więc źródło superwiarygodne i hyperkoszerne.
  Żydowskość Ławrentija Berii jest ogólnie znana i nie ma co się nad nią zatrzymywać. Komendantami obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie byli Żydzi: Raichman (lub Reichman), Mierkułow i Urbanowicz.
  Urbanowicz był ojcem późniejszego peerelowskiego generała!!!
  Masowym osobistym rozstrzeliwaniem polskich oficerów w Katyniu trudnili się Żydzi.
  Po raz pierwszy poinformowali o tym Niemcy w broszurze-reportażu z ekshumacji części ofiar przez międzynarodową komisję: „Kierownikami masowych egzekucji byli czterej członkowie mińskiego komisariatu GPU: (…) Lew Rybak, Chaim Finberg i Abraham Borisowicz”.
  Polacy oczywiście nie dowierzali tej informacji, gdyż pochodziła od niemieckich ludobójców. Ale po prawie 40 latach potwierdził ją inny Żyd, Abraham Vidro.
  W czasopiśmie „Bild” (22.07.1971) ukazał się z nim wywiad. Vidro przekazał opowieść Żyda, majora Susłowa, który osobiście rozstrzeliwał (wraz z innymi Żydami – majorem Joshuą Sorokinem, kapitanem Samyunem Tichonowem) tysiące polskich oficerów w Katyniu”.

 5. Ozyrys pisze:

  ” Elementarnym kłamstwem mainstreamowych mediów jest bezustanne powtarzanie frazy: „konflikt izraelsko – palestyński”. Otóż nie mamy tu do czynienia z „konfliktem”, ale z systematycznym ludobójstwem na cywilnej ludności i niszczeniem cywilnej infrastruktury ludzi, którzy żyją w zatłoczonym i odciętym od świata gettcie. Ludzi, którzy nie mogą bo i nie mają możliwości się obronić. To nie „konflikt”, ale żydowski sadystyczny mord i nazywajmy rzeczy po imieniu.”
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydowski-szal-mordow-18-2014-07

 6. Ozyrys pisze:

  ” Ale okazuje się także i to, że w tym regionie znajdują się kolosalne złoża uranu i ropy naftowej, których szczegółowe dane nie są ujawnione. Właśnie te bogactwa naturalne, w pierwszej kolejności, interesują Zachód i to od dawna. Według dokumentów archiwalnych „Gospłan CCCP” i szeregu innych sowieckich instytucji, w obwodzie ługańskim w końcu lat 40-tych i na początku lat 50-tych były odkryte na dużej głębokości, nie mniejszej niż 1600 metrów, duże złoża ropy naftowej. Od 1952 roku zaczęto je badać ale już w 1957 roku dowody o nich zostały utajnione.”

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/ukraina-tajne-zasoby-noworosji-2014-07

  • barbarzynca pisze:

   „2017 – Planowane rozpoczęcie przemysłowego wydobycia gazu ze złoża Yuzivska (rejon Doniecka, Hrabove) na Ukrainie przez Royal Dutch Shell”
   „ty wiesz, w co wetknęłaś palucha? przeczytaj uważnie ostatni artykuł z mapą. Grabowe to jest MIEJSCE OFIARNE na wzgórzu. Tam spadły szczątki rzekomego MH-17.”
   ( http://zezorro.blogspot.com/2014/07/co-tam-panie-na-majdanie-64-kto.html#comment-1493310988 )

   „zbadaj ślad, który zapodała MD – a ja połaczyłem kropki – obejrzyj mapy i koncesje na odwierty to była OFIARA rytualna na początek biznesu wpadł ksiądz, zrobił rybę… i potwierdził

   jakie jest prawdopodobieństwo, że spadnie akurat na główny odwiert Shella, na który jest nazwa koncesji?
   Grabove – nazwa całego wschodniego obszaru wierceń, najbogatszego w regionie
   Grabove – wioska pod Donieckiem, gdzie spadł MH17”
   ( http://zezorro.blogspot.com/2014/07/czytanka_20.html#comment-1494386861 )

   • Pani E pisze:

    Czyli sprawa znana od lat- jeśli nie wiadomo o co w danej „wojnie chodzi” to chodzi o kasę, o interesy, a tu po nitce do kłębka do żydostwa dojdziemy – czy tego chcemy czy nie… Podajcie mi nazwę choćby jednego miejsca na świecie, bogatego w złoża, gdzie jest spokój, nie ma rzezi, zadymy wojennej, rozruchów, „wojskowych misji pokojowych” itd itp 😦 Jest niestety grupa „dzierżąca władzę” której interesy przysłaniają wszystko, nawet straty w „ziomalach”….

  • Ktoś pisze:

   Czym Malezja podadła naziztom iż to jej boeningi są używane w zamachach:

   „Malezja podpadła bo rozlicza jankeskich zbrodniarzy wojennych
   ” Bush, Cheney, Rumsfeld i inni uznani za zbrodniarzy wojennych przez Międzynarodowy Trybunał w Kuala Lumpur

   Kuala Lumpur, 11 maja 2012

   Trybunał ds. Zbrodni Wojennych w Kuala Lumpur jednogłośnie wydał werdykt skazujący na byłego Prezydenta Stanów Zjednoczonych George’a W. Bush’a i jego współpracowników w trakcie przesłuchań, które rozpoczęły się w poniedziałek 7 maja 2012.

   Trybunał uznaje oskarżonych, byłego prezydenta USA George’a W. Busha i jego współpracowników:

   Richard’a Cheney’a, byłego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych,
   Donalda Rumsfelda, byłego Sekretarza Obrony,
   Alberto Gonzalesa, byłego doradcę prezydenta Busha,
   Davida Addingtona, byłego radcę prawnego wiceprezydenta,
   Williama Haynesa II, byłego radcę prawnego Sekretarza Obrony,
   Jay’a Bybee, byłego asystenta Prokuratora Generalnego oraz
   Johna Choon Yoo, byłego zastępcę Prokuratora Generalnego,

   winnych zarzucanych im czynów i skazuje jako zbrodniarzy wojennych za tortury i okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie ofiar.

   Na początku tygodnia sąd wysłuchał zeznań trzech świadków: Abbasa Abid’a Moazzam Begg’a i Jameelah Hameedi. Dotyczyły one ciężkich tortur, jakich doświadczyli w trakcie uwięzienia. Trybunał wysłuchał także dwóch innych świadectw – obywatela irackiego Ali Shalal’a i Rhuhel Ahmeda, obywatela brytyjskiego.

   Zeznania wykazały, że Abbas Abid, 48-letni główny inżynier w Ministerstwie Nauki i Technologii miał wyrywane szczypcami paznokcie. Ali Shalal był podłączany do gołych przewodów elektrycznych, rażony prądem i wieszany na ścianie. Moazzam Begg był bity narzędziami, pałkami, grubymi kablami, metalowymi rurami i pasami blachy. Jameelah, naga i upokorzona, została użyta jako ludzka tarcza podczas transportu śmigłowcem. Wszyscy ci świadkowie mają obrażenia do dziś.

   Świadkowie ci zostali wzięci do niewoli i przetrzymywani w więzieniach w Afganistanie (Bagram), w Iraku (Abu Gharib, Bagdad International Airport), a dwóch z nich, Moazzam Begg’a i Rhuhel Ahmeda, przewieziono do Guantanamo.

   W swoim wystąpieniu, które trwało cały dzień, prokuratura wykazała szczegółowo, w jaki sposób decydenci na najwyższym szczeblu – Prezydent Bush, Wiceprezydent Cheney, Sekretarz Obrony Rumsfeld, wspomagani i podżegani przez prawników, dowódców oraz urzędników CIA – wszyscy działali w porozumieniu. Tortury były systematycznie stosowane i stały się akceptowaną normą.

   Według prokuratury, zeznania wszystkich świadków pokazują długotrwały proces popełnionych na nich brutalnych, barbarzyńskich, okrutnych i nieludzkich traktowań. Te akty zbrodni były stosowane kumulatywnie, aby wyrządzić najgorszy możliwy ból i cierpienie.

   Po godzinach obrad, Trybunał w wyroku, który został odczytany przez przewodniczącego trybunału Tan Sri Dato Lamin bin Haji Mohd Yunus Lamin, uznał, że prokuratura ustaliła ponad wszelką wątpliwość, że oskarżeni, były prezydent George Bush i jego współpracownicy, byli zaangażowani w sieć instrukcji, notatek, dyrektyw, porad prawnych i działań, które miały wspólny plan i cel, wspólne przedsięwzięcie i/lub konspirację w celu popełnienia zbrodni tortur i zbrodni wojennych, w tym wspólny plan i cel popełnienia następujących przestępstw w związku z „wojną z terroryzmem” i wojnami wywołanymi przez USA i inne państwa w Afganistanie i Iraku:

   (a) tortury,
   (b) tworzenie, zatwierdzanie i wdrażanie systemu dotyczącego okrutnego, nieludzkiego i
   poniżającego traktowania,
   (c) naruszanie międzynarodowego prawa zwyczajowego,
   (d) naruszanie konwencji przeciwko torturom z 1984 roku,
   (e) naruszanie Konwencji Genewskiej III i IV z 1949 roku,
   (f) naruszanie Artykułu 3 Konwencji Genewskiej z 1949 roku,
   (g) naruszanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Karty Narodów Zjednoczonych.

   Trybunał uznał, że prokuratura ustaliła ponad wszelką wątpliwość, że oskarżone osoby są indywidualnie i wspólnie odpowiedzialne za wszystkie zbrodnie popełnione w dążeniu do ich wspólnego planu i celu, na podstawie zasad ustanowionych w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze, który stanowi, między innymi:

   „Przywódcy, organizatorzy, podżegacze i wspólnicy uczestniczący w formułowaniu lub wykonaniu wspólnego planu albo zmowy w celu popełnienia zbrodni wojennych są odpowiedzialni za wszystkie czyny popełnione przez każdą osobę w wykonaniu takiego planu.”

   Zasady Karty Norymberskiej i Orzeczeń Norymberskich zostały przyjęte w ramach międzynarodowego prawa zwyczajowego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Rząd Stanów Zjednoczonych podlega zwyczajowemu prawu międzynarodowemu oraz Zasadom Karty Norymberskiej i Orzeczeń Norymberskich.

   Trybunał stwierdził, że prokuratura udowodniła ponad wszelką wątpliwość, że oskarżeni prawnicy, wydawali ‚porady prawne’, które stwierdzały, że „Konwencje Genewskie nie stosują się w odniesieniu do zatrzymanych z al-Kaidy i talibów oraz że nie było tortur w rozumieniu Konwencji o Torturach, a wzmocnione techniki przesłuchań (polegające na okrutnym, nieludzkim i poniżającym traktowaniu) były dopuszczalne.”

   Prokuratura stwierdziła również ponad wszelką wątpliwość, że oskarżeni prawnicy „dobrze wiedzieli, że ich rady zostaną zastosowane i w rzeczywistości zostały zastosowane, a takie doradztwo utorowało drogę do łamania prawa międzynarodowego, Konwencji Genewskich i Konwencji o Torturach „.

   Rady oskarżonych prawników były wiążące dla oskarżonych Busha, Rumsfelda i Cheneya, z których każdy polegał na radach oskarżonych prawników. Inni, jak np. dyrektor CIA George Tenet i Diane Beaver, oficer wykonawczy w Guantanamo, również polegali na radach oskarżonych prawników. Prokuratura ustaliła ponad wszelką wątpliwość, że oskarżeni prawnicy ponoszą odpowiedzialność karną za swoje czyny i za udział we wspólnym przedsięwzięciu kryminalnym.

   Przewodniczący odczytał, że Trybunał zarządził odszkodowania, odpowiednie do nieodwracalnej szkody, ran, bólu i cierpień jakich doznały ofiary zbrodni wojennych. Choć Trybunał jest świadomy swego statusu jedynie trybunału sumienia, bez realnej władzy egzekucji wyroków, stwierdza, że świadkom w tym przypadku przysługuje ex justitia wypłata odszkodowań przez 8 skazanych osób i ich rząd.

   Trybunał ma nadzieję, że świadkowie zaopatrzeni w ustalenia tego Trybunału, znajdą w niedalekiej przyszłości państwo lub podmiot międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości zdolny i chętny do wyegzekwowania werdyktu tego Trybunału wobec 8 skazanych osób i ich rządu. Przyznane przez Trybunał odszkodowania powinny zostać przedłożone Komisji Zbrodni Wojennych w celu ułatwienia ustalenia i poboru odszkodowań przez ofiary skarżących zbrodnię wojenną.

   Prezes Trybunału odczytał: „Jako Sąd sumienia, Trybunał jest w pełni świadomy, że jego werdykt ma charakter jedynie deklaratoryjny. Trybunał nie ma kompetencji wykonawczych ani władzy narzucenia kary pozbawienia wolności na żadną z 8 skazanych osób. To co możemy zrobić, na mocy artykułu 31 rozdziału VI części 2 Karty to zalecenie Komisji Zbrodni Wojennych w Kuala Lumpur przedstawienie tego werdyktu skazania przez Trybunał, jak również protokołu z postępowania, Prokuratorowi Generalnemu Międzynarodowego Trybunału Karnego, a także ONZ i Radzie Bezpieczeństwa.

   Trybunał zaleca również Komisji Zbrodni Wojennych w Kuala Lumpur umieścić nazwiska wszystkich 8 skazanych osób w Rejestrze Zbrodniarzy Wojennych i opublikować.
   Trybunał zaleca także Komisji Zbrodni Wojennych dać najszerszy międzynarodowy rozgłos temu wyrokowi i przyznanym odszkodowaniom, ponieważ dotyczą one uniwersalnych zbrodni, dla których istnieje odpowiedzialność narodów do wszczynania postępowań i ścigania zbrodniarzy, jeśli którykolwiek z nich znajdzie się w zasięgu jurysdykcji danego kraju.” ”

   (http://adnovum.neon24.pl/post/111309,ukraina-wojna-domowa-23-07-2014r#comment_991644)

 7. Ozyrys pisze:

  Wpis takki od serca …jakiż rozpaczliwy ”

  ” Polacy ryzykowali życiem swoim i swoich rodzin by ratować to pejsate plemie,tylko by teraz mogło mordować i nie tylko palestyńczyków Nasz polski naród też już raz żydokomuna próbowała zniszczyś ,a teraz pod parasolem żydowskiej gejropy niszczą nam gospodarkę i skazują naszych rodziców na śmierć głodową przez niszczenie naszej gospodarki .
  Domagają się odszkodowań za krzywdy .
  Przyjdzie czas kiedy dojdzie do rewolucji i wtedy się zastanówcie komu udzielić pomocy Historia już pokazała jak potraktowali nas sojusznicy ,a ci co nie wiedzą niech posłuchają Tadka lub Horytnicy Za dobre serce i krew naszych braci tak nam dzisiaj odpłacają ,nasza krew płyneła we wszystkich krajach europy ,a dziś większy szacunek jest dla ciapków i różnej maści muzułmanów.
  Po śmierci naszych polskich elit w samolocie nikt nie wznosił takiego larum jak po katastrofie samolotu z holendrami Co z nas zrobili i jak pozwalamy się traktować Jedyny europejski naród który okupował moskwę a dziś tułacze europy .
  Polski ogień gaśnie na naszych oczach.
  Dzieci nie uczy się honoru tylko zje..any gender,masowo produkuje się cioty niezdolne do patryjotyzmu .
  Już wszędzie słyszy się że nie jesteśmy Polakami tylko europejczykami.
  Bądżcie sobie kim chcecie a ja zostanę Polakiem ,antysemitą i będę nienawidził każdego kto będzie próbował zacierać tożsamość Polaków,każdego kto swoimi decyzjami będzie krzywdził ten szlachetny naród o wielkim sercu.
  Zawsze będę miał nadzieję że młodsze pokolenie będzie mądrzejsze i nie da się tak omamnić Wielu pisze że to gimbaza ,,ale za chwilę to tylko oni będą w stanie nas obronić Pejsy są silne bo od mała uczą patryjotyzmy ,uczą że atak na jednego to atak na wszystkich,a u nas kto tego uczy Naród który nie pielęgnuje korzeni jak drzewo bez korzeni usycha”
  http://zmianynaziemi.pl/wideo/izrael-rozpoczal-inwazje-ladowa-w-strefie-gazy-gina-palestynskie-dzieci#comment-210795

 8. Free pisze:

  Tego nie przeczytają Państwo w pełnych współczucia dla Palestyńczyków mediach lewicowych: We Francji wrze nastrój antysemicki. Podczas ulicznych zamieszek demolowane są sklepy rzekomo należące do osób żydowskiego pochodzenia, demolowane są też synagogi. Wszystkiemu towarzyszą okrzyki: „Żydzi do gazu!”.

  http://wgospodarce.pl/informacje/15024-okrzyki-zydzi-do-gazu-zdemolowane-sklepy-wybite-szyby-terror-antysemickie-zamieszki-we-francji.

 9. Ktoś pisze:

  JKM „zbawca” polskości:

  „Miejmy nadzieję, że JKM jest już byłym syjonistą (a był syjonistą w 1968 roku):
  http://www.polskapartianarodowa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1589&Itemid=192

  (http://www.monitor-polski.pl/ukraina-20-21-lipca-2014/comment-page-1/#comment-167596)

  plus „JKM i jego masońskie korzenie”

  http://www.monitor-polski.pl/czy-janusz-korwin-mikke-jest-masonem/

  • Ktoś pisze:

   „Dlaczego nie oskarżaliście Putina jak dokonał zamachu na polskim Tupolewie żeby zamordować tam ludzi którzy się sprzeciwiali podpisaniu umowy na najdroższy gaz w Europie i może nawet na świecie właśnie od Putina?????????????

   Dlaczego wam nie przeszkadzało jak Putin przybijał żółwiki z Tuskiem na miejscu katastrofy, wtedy to był dobry wujek?????? Dzwoni Merkel do Putina” Wołodia była umowa wasz prezydent nasz premier a co ty z tym Ozjaszem masz już PSL, wiesz że Ozjasz może się dogadać z Kalsztainem i będzie przerąbane jak Mosad będzie chciał dole od każdego naszego dilu na głupich Polaczkach.?

   Ludzie ogarnijcie się czy wy naprawdę jesteście tacy ograniczeni. Ozjasz Goldberg i Kalsztain tak samo jak Syjoniści z PO, PSL i TR to jedna banda. Dlaczego nikt nie mówi o tym, że z naszego ZUSu będą zabierać naszym matkom i babciom pieniądze i oddawać rodakom Ozjasza, naszej pierwszej damy, Kalsztaina i sam Bóg wie komu jeszcze.

   Wszystkie te partie to agentury obcych krajów, PO dostawało pieniądze z Niemiec, Kalsztaina finansują Chazarscy Amerykanie a Ozjasza Putin i mosad. W sumie biorą od każdego. Kazali Jarkowie jechać na Majdan pojechał. Wasz Ozjasz był na obradach Knesetu w styczniu w Krakowie. Po tych obradach przyznali im emerytury. Dlaczego nikt z tych POlityków nic o tym nie powie???????????????????????????????????????????????????

   Tymczasem Ozjasz czyta z kartki o globalnym ociepleniu udaje że Policzkuje TW Boniego żeby dostarczyć tematów zastępczych kiedy Rosjanie przejmują Azoty a Niemcy tereny w zachodniej POlsce. Jesteście żałośni.

   (http://www.monitor-polski.pl/ukraina-20-21-lipca-2014/comment-page-1/#comment-167607)

   PS
   Ozajasz czytaj JKM bo to o nim mowa.

   Grupa Azoty jako jedyna w Polsce produkuje materiały wybuchowe dla polskiej armii. To strategiczna „inwestycja” przejmowana powoli przez jakiegoś żyda z Rosji pod potrzeby judeopoloni.

  • Ktoś pisze:

   Kim jest Janusz Korwin-Mikke skoro jego piewca Stanisław Michałkiewicz „literat” i kolega partyjny z Unii Polityki Realnej – należy do Loży Windsor ?!

   „Przy dopuszczeniu prawdziwości informacji iż loże działają przeciwko państwom, mającym w nich przejąć władzę i nad Ziemią, jak to uznał m. in. polski kontrwywiad, po czym Prezydent Ignacy Mościcki zdelegalizował lożę B’nai B’rith w roku 1938 – przynależność do lóż ponownie zalegalizowanych i tworzących „raj na ziemi” – powinno budzić kontrowersje i zapalać czerwoną lampkę w świadomości człowieka.”

   (jw)

  • Ktoś pisze:

   Kalkstein bis czyli JKM zbawca lemingowa otwarcie się juz przyznający by najchętniej polszewie dołączył jako kolejny land do nazistowskich niemców.

   „Okazuje się, że Janusz Korwin-Mikke to wielce zasłużony Żyd w tzw. wydarzeniach Marca ‘68. Pokazywał się publicznie z pagonami, na których namalowane były gwiazdy Dawida! Na znak protestu przeciwko polityce PRL-u w stosunku do Izraela, czyli zerwanie stosunków dyplomatycznych za napaść Izraela na Egipt w tzw. wojnie sześciodniowej w czerwcu 1967 r. Był także organizatorem strajku w Marcu ‘68 r. na Politechnice Warszawskiej, za co został aresztowany i siedział w kryminale! Mało tego, udział w tej żydowskiej próbie zamachu stanu brała jego żona, siostra i matka! Co też dokładnie dokumentują archiwa IPN. Tak licznej rodziny w marcowej rozróbie nie wystawił nikt inny!!!
   Leszek Bubel

   http://lustracja.net/index.php/pozostali/173-korwin-mikke

   http://www.wykop.pl/ramka/1126141/janusz-korwin-mikke-lustracja-z-archiwum-ipn/

   (http://www.monitor-polski.pl/czy-janusz-korwin-mikke-jest-masonem/comment-page-3/#comment-166755)

 10. Ktoś pisze:

  „~POlityk PiSany patriotyzmem :

  NIE RZUCIM ŻŁOBU to nasz cel, wykurzyć się nie damy

  Z udziałem naszych rąk i nóg, tych żłobów się trzymamy

  Niech się nie łudzi polski lud, tak nam dopomóż Bóg

  Do krwi ostatniej kropli z żył, bronimy apanaży

  By jak najdłużej zostać tu, każdy z nas o tym marzy

  By nie przeszkodził nam w tym lud, tak nam dopomóż Bóg

  A gdy wyborów przyjdzie czas, to wszystkim obiecamy

  Każdy robotę znajdzie z was, no i POdwyżki damy

  Niechaj się cieszy ciemny lud, tak nam dopomóż Bóg

  A po wyborach, kiedy znów zajmiemy swe fotele

  To POmyślimy, jakby tu POwiększyć nam POrtfele

  Bo w nosie mamy głupi lud, tak nam dopomóż Bóg

  Przesłanie takie damy wam, ludziska me kochane

  Co obiecuje POseł wam, na wodzie jest pisane

  Nie zmieni tego żaden cud, tak nam dopomóż Bóg

  NIE RZUCIM ŻŁOBU to nasz cel, wykurzyć się nie damy

  Z udziałem naszych rąk i nóg, tych żłobów się trzymamy

  Niech się nie łudzi polski lud, tak nam dopomóż Bóg

  Do krwi ostatniej kropli z żył, bronimy apanaży

  By jak najdłużej zostać tu, każdy z nas o tym marzy

  By nie przeszkodził nam w tym lud, tak nam dopomóż Bóg

  A gdy wyborów przyjdzie czas, to wszystkim obiecamy

  Każdy robotę znajdzie z was, no i POdwyżki damy

  Niechaj się cieszy ciemny lud, tak nam dopomóż Bóg

  A po wyborach, kiedy znów zajmiemy swe fotele

  To POmyślimy, jakby tu POwiększyć nam POrtfele

  Bo w nosie mamy głupi lud, tak nam dopomóż Bóg

  Przesłanie takie damy wam, ludziska me kochane

  Co obiecuje POseł wam, na wodzie jest pisane

  Nie zmieni tego żaden cud, tak nam dopomóż Bóg”

 11. Free pisze:

  Kto niszczy nasz kraj, pytaniem retorycznym….

  • Ozyrys pisze:

   no tak …smutne ,to mało powiedziane ,ale…prawdziwe !!
   Dlatego nie będę siedziała jak mysz pod miotłą i nie będę czekać na pokojowe rozwiązanie ,bo to kolejna ściema manipulatorów od indukcji.

 12. Free pisze:

  Żydowska, syjonistyczna hucpa już bez żadnych granic

  Posted on Lipiec 29, 2014 –
  IIIRP jest tworem iluzorycznym, papierowym. Państwo Polskie nie istnieje, a syjonistyczny okupant bezceremonialnie realizuje własną politykę.
  „IIIRP w likwidacji” – żydowska tragifarsa
  scenariusz i reżyseria: Międzynarodowy Żyd z Wall Street i z londyńskiego City
  aktorzy: miejscowi hucpiarze
  W Warszawie odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych i obrony Polski i Wielkiej Brytanii.
  scenariusz i reżyseria: Międzynarodowy Żyd z Wall Street i z londyńskiego City

  aktorzy: miejscowi hucpiarze

  W Warszawie odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych i obrony Polski i Wielkiej Brytanii.

  0003ETWMH59WR6J5-C116-F4

  Min. Obrony III RP, T.Siemoniak (siedzi – na razie tylko na zdjęciu) powiedział, że „rozmowa dotyczyła m.in. sytuacji na Ukrainie w kontekście jesiennego szczytu NATO w Newport w Walii. Szef MON przedstawił stanowisko Polski, które – jak zaznaczył – przykłada wagę do zwiększenia obecności wojskowej NATO na wschodzie sojuszu – rozmieszczenia żołnierzy, rozbudowy infrastruktury”.

  Najciekawszy jednak fragment wypowiedzi T.Siemioniaka potwierdza agenturalność i służalczość żydo-władz IIIRP wobec syjonistycznego okupanta: „Dowiedziałem się, że Wielka Brytania przewiduje intensywny program ćwiczeń na terenie Polski w ciągu najbliższych miesięcy.” Dobrze, że w ogóle raczyli go poinformować, bo chyba nie musieli. A może Siemioniak tak wczuł się w rolę w sztuce pn. IIIRP w likwidacji, że nie odróżnia już fikcji od pozorowanej rzeczywistości – ? Faktycznie, granica jest ledwo dostrzegalna.

  Minister obrony Wielkiej Brytanii Michael Fallon poinformował, że weźmie w nich udział 350 brytyjskich wozów bojowych i 1300 żołnierzy. – Nasze poglądy co do rozwoju sytuacji na Ukrainie mówiły o tym, że obawiamy się najgorszych scenariuszy. Ostatnie doniesienia, ostatnie kilkanaście dni, prowadzą ten konflikt w bardzo złą stronę – podkreślił Siemoniak.

  http://suwerenna.wordpress.com/2014/07/29/zydowska-syjonistyczna-hucpa-juz-bez-zadnych-granic-2/

 13. Ozyrys pisze:

  „Martwe kobiety, martwe dzieci, martwe niemowlęta. Brakujące kończyny, rozerwane mózgi, wnętrzności rozlane na podłodze. Niemożliwym jest nadanie temu pozytywnego wizerunku, chyba że jest się premierem Izraela, Benjaminem Netanjahu.

  Dwa dni temu Bibi starał się wyjaśnić, dlaczego wykonujący jego rozkazy izraelscy żołnierze zmasakrowali w ciągu kilku godzin 63 osoby, w tym 17 dzieci, w sąsiedztwie Shuja’iya na wschód od miasta Gaza. Powiedział:

  „Musimy się bronić. Staramy się celować w wystrzeliwujących rakiety, naprawdę. Zaś wszystkie te ofiary cywilne nie są naszym zamiarem, ale w rzeczy samej zamiarem Hamasu, który chce uzyskać jak najwięcej ofiar cywilnych, bo ktoś powiedział, że wykorzystują telegenicznych [telewizyjnie fotogenicznych, dobrze wyglądających na ekranie – przyp. tłum.] martwych Palestyńczyków dla sprawy. Chcą więcej, bo tak będzie lepiej„.
  

  Pomyślcie o tym przez chwilę, a gdy będziecie to robili, weźcie pod uwagę obraz palestyńskiej dziewczynki w ramionach ojca. Połowa jej głowy została odstrzelona przez żołnierzy Netanjahu w dzielnicy Shuja’iya dwa dni temu.

  Netanjahu mówi, że „to Palestyńczycy ZMUSZAJĄ nas do ich zabijania”. Z tego oświadczenia można wysnuć wiele analogii. Gwałciciel, który oskarża swoją ofiarę, że „go do tego zmusiła” lub „prosiła się o to”; psychicznie obłąkany morderca, który twierdzi, że zabijał prostytutki „by je zbawić”. Kiedy ten rodzaj pokrętnego psychopatycznego myślenia podnosi swą potworną głowę w społeczeństwie obywatelskim, to wywołuje odrazę i jest powszechnie potępiany. Jednakże, kiedy Netanjahu wykorzystuje go w stosunku do izraelskiego ataku na Gazę, wtedy jest akceptowany jako rozsądny argument, który rozgrzesza jego i jego oddziały szturmowe z masowego mordu na ludności cywilnej.

  Wyrzygując z siebie tak patologiczne rozważania na temat wartości życia Palestyńczyków, Netanjahu jest jedynie echem równie psychopatycznych myśli byłej premier Izraela, Goldy Meir, która w 1960 roku usiłowała usprawiedliwić izraelskie zabójstwa palestyńskich dzieci..”
  więcej na :
  http://pracownia4.wordpress.com/2014/07/28/telegeniczni-martwi-palestynczycy-i-poneryzacja-twojej-duszy/

  • Ktoś pisze:

   W podobny sposób kochają się ze swoich czynów tłumaczyć i gwałciciele:
   – bo była kuso ubrana
   – bo szła sama
   – bo się / nie się uśmiechneła
   – bo myślałem że wabi
   – bo było odludnie
   – bo mi się chciało
   – bo była kobietą

   …tak oni są psychiczni i to w całości. Baca na innych kiedyś podawał wyniki badań psychiatrycznych iz cała populacja cierpi na choroby umysłowe maskowane „zastrzykami nowej krwi” cyli przymusowymi brankami do rodzenia zdrowszych żydów jak to opisano w st. Tymi przymusowo hebraizowanymi dziewicami do lat 7.

 14. Ozyrys pisze:

  ” Pentagon wezwał Izrael, by czynił więcej w celu ochrony ludności cywilnej podczas swej operacji wojskowej w Strefie Gazy. Według Amerykanów konflikt pochłonął już „zbyt dużą” liczbę ofiar cywilnych.

  • Liczba cywilnych ofiar w Gazie jest zbyt duża. Jest oczywiste, że Izraelczycy muszą robić więcej, żeby spełnić swe bardzo wysokie standardy (…) na rzecz ochrony cywilów – powiedział na konferencji prasowej rzecznik Pentagonu pułkownik Steve Warren.

  W ocenie Białego Domu ostrzelanie w tym tygodniu przez izraelskie siły budynków ONZ, gdzie schronili się cywile, jest działaniem „całkowicie nie do zaakceptowania i całkowicie nie dającym się usprawiedliwić”.
  Wysoka komisarz ONZ: Izrael świadomie działa wbrew prawu międzynarodowemu
  Wysoka komisarz…
  czytaj dalej »

  W środę w obozie dla uchodźców w Dżabalii na północy Strefy Gazy ostrzelana została szkoła prowadzona pod patronatem ONZ. Zginęło co najmniej 16 osób, w tym kobiety i dzieci; 90 ludzi zostało rannych. Dzień później w ataku izraelskiego lotnictwa na inną szkołę w tym obozie rannych zostało 15 Palestyńczyków.

  W oenzetowskich szkołach schronienie znajdują cywile, którzy uciekają przed walkami w Strefie Gazy.

  Według źródeł palestyńskich wskutek ofensywy Izraela w Strefie Gazy, która rozpoczęła się 8 lipca, śmierć poniosło 1 370 Palestyńczyków, w tym w większości cywilów; ponad 7 200 zostało rannych.

  Izrael podaje, że w atakach rakietowych ze Strefy Gazy stracił swych 56 żołnierzy i trzech cywilów.”
  http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/pentagon-i-bialy-dom-krytykuja-izrael-liczba-ofiar-cywilnych-zbyt-duza,455172.html

  To wezwanie brzmi tak :
  zabiliście ostatnio za dużo palestyńczyków ,uważajcie na siebie ,bo świat się burzy ,gdyż przedostają się i wyciekają do opinii publicznej zbyt drastyczne relacje z tego co wyczyniacie tam .
  Bądźcie bardziej ostrożni .
  Tak ,ale nie tak szybko .
  Uważajcie na dziennikarzy i osoby relacjonujące wydarzenia w Gazie.
  Na FB wycieka zbyt wiele zdjęć ofiar z Gazy !

 15. Ozyrys pisze:

  ” Po czym poznać psychopatę? Po tym, że oskarża swoją ofiarę za to, co jej zrobił! Zgwałcił, bo sama tego chciała i go sprowokowała. Zabił, bo działał w obronie własnej (chociaż on miał 2 metry wzrostu i 100 kg wagi, a ona była dzieckiem). Tak samo postępuje Izrael: odebrał ziemię odwiecznym jej mieszkańcom, ale krzyczy, że to oni zabierają ziemię jemu. Morduje bezbronnych cywilów zrzucając na nich bomby w środku nocy, ale krzyczy, że musi, bo oni zagrażają jemu.

  Jak długo świat będzie na to patrzył? Czekamy, aż to samo spotka i nas? ”
  http://www.prawy.pl/z-zagranicy2/6490-kaci-kreuja-sie-na-ofiary

 16. Ozyrys pisze:

  ” NIECH WSZYSCY CZYTAJĄ..
  List Kateriny z woj ługańskiego

  Mam w armii syna i męża, syna brata i jego syna. I chcę powiedzieć ..

  „Ameryka i NATO żeby przeżyć – czym prędzej potrzebuje wojny z Rosją, która w żaden sposób nie chce iść na prowokację..
  Były oficer ukraińskiej armii popadł w niewolę,należał on do wyższej kadry dowodzącej co on powiedział;
  W pierwszej chwili gwałtownie stanąłem po stronie władzy w Kijowie. Po dwóch dniach, postanowiłem odejść. Nie chciałem wracać,
  ponieważ zdałem sobie sprawę, że zostałem odurzony propagandą ukraińskich przywódców wojskowych i mediów.
  Nie mogę wszystkiego powiedzieć!
  Przysięgałem narodowi a nie garstce Żydów”- powiedział dlatego jestem pod przybranym nazwiskiem ..
  Ratujcie się ,chociaż kobiety i dzieci,krwawy i zdradliwy wąż prowokuje prezydenta aby zacząć brutalną wojnę przeciwko Rosji..
  Spalą nas żywych w ogniu.”

  My głodni i chłodni bez lekarstw wody i chleba!
  Ale u nas niezłomna wola i miłość do naszej Noworosjii i prawosławia.
  Osobiście nie mam zamiaru nigdzie wyjeżdżać..
  Wiem,będzie trudno stanę u boku męża i moich synów.
  Katerina.

  http://krasvremya.ru/chitat-vsem-osobenno-panikyoram-i-divannym-strategam/

 17. Pani E pisze:

  Bez komentarza…. Komentarze internautów mówią same za siebie…a media milczą
  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/parlament-w-kijowie-wykopal-kolejny-row-miedzy-ukraincami-a-polakami/5p8l0x
  A my chcemy biednych braci [UE również] wpierać finansowo i militarnie…..
  Żal mi tylko zwykłych ludzi

 18. BasiaB pisze:

  ” 1891 r. Lider brytyjskich labourzystów w związku z Rothschildami oświadczył: „Ta banda krwiopijczych pasożytów jest przyczy­ną niezliczonych klęsk i cierpień w Europie w ciągu całego bieżące­go wieku i zgromadziła swój niepomierny majątek głównie w drodze prowokacji wojen między państwami, których, zdawałoby się, nigdy nie można skłócić. Jeżeli w Europie ma miejsce jakieś nieszczęście, jeśli zaczynają chodzić słuchy o wojnach, i rozsądek ludzki zostaje zmącony strachem w oczekiwaniu zmian i katastrof, możecie być pewni, że Rothschild z haczykowatym nosem prowadzi swoje gry gdzieś w pobliżu rejonu rozruchów”. ”
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/rothschildowie-klan-chazarski-na-sluzbie-u-antychrysta-tatiana-graczowa-2015-03

 19. Marcin pisze:

  A u relacje członków STOPZET w sprawie kontroli umysłu

  • BasiaB pisze:

   Słucham i wierzyć mi się nie chce jak ludzie cierpią ,na razie odsłuchuje wypowiedź pierwszej kobiety. Na pierwszy rzut oka można sądzić ,że potrzebuje specjalistycznego leczenia, tylko….czymże jest to specjalistyczne leczenie ?
   Wiem i rozumiem co przechodzi ta kobieta,bo wielu z nas ma bardzo podobne doświadczenia.
   Zamiast korkowych osłon,powinna korzystać z osłon samochodowych,powlekanych aluminium .

   Dzięki Marcinie. Mam niejasne wrażenie,że przyspieszyli tempo,wzmocnili sygnały.
   Jeżeli ktokolwiek ma podobne wrażenia o nasileniu działań,proszę by nam to opisał.

   • Marcin pisze:

    Mam wrażenie, że chcą nas udupić zbiorowo. Po co „męczyć się” pojedynczo tak jak mówią o sobie członkowie STOPZET, łatwiej udupić zbiorowo. Od kilku dni wstaję z łóżka z ciężką głową, a nigdy nie miałem problemu ze snem i mimo przespania co najmniej siedmiu godzin jestem śnięty i lekko wkurwiony. Coś jest nie tak. Zderzacz hadronów? Chodzi od tygodnia i od tego czasu mam problemy z ciężką głową. Może gdybyśmy tak zbiorowo razem pomyśleli, żeby to ustrojstwo szlag trafił, to może by się spełniło 🙂 a może i przy okazji te gnidy, kŧóre operują tym sprzętem.

    • Marcin pisze:

     Zostaliśmy wyposażeni w najlepszą technologię, technologię boskiego umysłu. Ich technologia daje radę nam tylko dlatego, że zapomnieliśmy kim jesteśmy. Czy budowaliby coraz wymyślniejsze urządzenia do kontroli nas, gdyby to było łatwe. Zobaczcie na tych ludzi z filmu, mimo, że nie wiedzą jak się bronić przed ich technologią jakoś choć z trudem dają radę. A czy my mając większą wiedzę na ten temat i wiedząc, kim jesteśmy nie jesteśmy w stanie z nimi walczyć i wygrać. Świadomość czyni z człowieka boga albo niewolnika.

    • BasiaB pisze:

     Chyba jest coś na rzeczy, mam podobnie,może nie jestem nawet lekko wkurwiona,ale bardzo szybko,po 2 -3 godzinach od wstania mam wrażenie, jakbym była gdzie indziej. Mam wrażenie jakbym na nic nie miała wpływu,na nic co dotyczy mnie samej ,wszystko idzie jakby inaczej,ale jeszcze brak mi słów na określenie tego stanowiska,niby wszystko tak samo,ale zupełnie inaczej.
     Przede wszystkim zmagam się z nieustającą sennością.
     Właśnie ściągam zioła,jutro przyjdą ,a teraz robię opis tej mieszanki.
     Muszę ją na sobie wypróbować,brakuje 2 składników,ale i tak wertując opisy ziół u Różańskiego, widzę jak są znakomite.
     Dam znać czy sprawują się lepiej niż kawa i inne środki na ożywienie 🙂

     Poza tym jak napisałeś – mają już chyba dosyć „ręcznego ” bawienia się w zabieranie jaźni i Dusz
     Opracowali patent na zbiorowe wrzucenie wszystkich razem do kosza, kiedyś o tym napisałam jak widzę to całe urządzenie,a dzisiaj dalej podtrzymuję to zdanie.

 20. Marcin pisze:

  Od kilku dni, tj. mniej więcej czasu jak włączono tego „nowego haarpa” w Cernie, czyli tzw. zderzacza hadronów, wiele osób mówi o tym, że są ospali, osłabieni i nie dziwota. Testują chyba to nowe urządzenie na nas, a dzisiaj zobaczyłem typowe dla haarpa chmury w paski. Czyli wg mnie wygląda to tak: ziemią przekazywane są oddziaływania haarpa 2 a powietrzem starego haarpa. Na razie to są testy, a co będzie jak zaczną używać to ustrojstwo na całego.

 21. BasiaB pisze:

  Dokonano rozbioru czy można coś uratować ?

  ” DEKLARACJA KANDYDATA NA PREZYDENTA POLAKÓW.

  Porównanie III RP z poprzednim okresem w którym to judeo-satanistyczny zachód sprawował władzę w naszej ukochanej Ojczyźnie jest jak najbardziej poprawne. Był to okres okupacji rzekomo niemieckiej lub jak deklarują oszuści nazistowskiej albo hitlerowskiej. Pisząc jednak merytorycznie na podstawie ujawnionych dokumentów niemiecka okupacja to de facto okupacja żydów z Niemiec, którzy przejęli po obaleniu ostatniego Cesarza Niemiec władzę i sprawują ją po dzień dzisiejszy.

  https://rafzen.wordpress.com/2014/11/29/zydopospolita-polska/
  https://rafzen.wordpress.com/2013/02/16/jewish-senior-officers-in-hitlers-army-erhard-milch-wilhelm-keitel-walther-von-brauchitsch-erich-raeder-and-maximilian-von-weichs/
  https://rafzen.wordpress.com/2015/03/27/manstein-glowny-strateg-hitlera-byl-rowniez-zydem/
  Borykają się oni oczywiście z najstarszą cywilizacją świata mieszkającą w dorzeczach Wisły i Odry od przeszło 10 000 lat. Judeo-sataniści z Niemiec jednak postanowili rozwiązać ostatecznie „polski problem” i wraz z rzekomo ateistycznymi żydami z Rosji, którzy również w tym samym okresie i w podobny sposób po obaleniu w tym wypadku Cara Rosji postanowili na czterech konferencjach Gestapo i NKWD rozprawić się ostatecznie z Polakami.
  https://rafzen.wordpress.com/2013/08/05/okupanci-polski-bojkotuja-wyzwolenie-kl-warschau/
  Ludność Generalnej Guberni poddano eksterminacji natomiast na terenach okupowanych przez judeo-satanistów z Rosji posłużono się judeo-satanistami z Ukrainy. Na trzy zmiany dymiły paleniska, a później kominy krematoriów nie tylko KL Warschau ale innych obozów zagłady zbudowanych li tylko dla Polaków, a przejętych w związku z nadarzającą się okazją pozbycia się opozycji wewnątrzrasowej i wykreowania potencjału komercyjnego przez judeo-satanistów, którzy zaplanowali nie tylko powstanie Izraela ale realizują swą chorą misję dominacji fizycznej na światem.
  Na całym obszarze kraju prowadzono operacje karne, rozstrzeliwania i zbiorowe egzekucje. Tereny okupowane były traktowane i są po dzień dzisiejszy, jako rezerwuar taniej siły roboczej dostarczanej dla judeo-satanistów z zachodu czy wschodu nie tylko w wyniku polowań zwanych „łapankami” ale list imiennych sporządzonych przez swych braci w wierze zamieszkujących odwieczne tereny Polaków. Cały, niezniszczony w czasie kampanii wrześniowej, przemysł pracował pełną parą na potrzeby wysiłku zbrojnego.
  Obecnie w III RP nie dymią paleniska lub kominy krematoriów. Po ulicach nie chodzą patrole judeo-satanistów z Niemiec czy Rosji i nie ma tez łapanek. Pomimo to Polska traktowana jest w dalszym ciągu, jako rezerwuar taniej siły roboczej, z którego jego mieszkańcy po zmianach doktrynalnych już na własny koszt zgłaszają się dobrowolnie do pracy niewolniczej.
  Uzasadnienie takiej sytuacji nastąpiło w wyniku celowego przejęcia potencjału przemysłowego Polski dokonanego w okresie dwudziestolecia III RP. Chroniczne strukturalne bezrobocie wymusza ciągłą emigrację i zastępuje niesmaczne w swej obyczajowej wymowie łapanki. Już nie potrzeba też palenisk i krematoriów. Gigantyczna emigracja, wysoka śmiertelność starszego pokolenia, którego pozbawiono opieki zdrowotnej i socjalnej, oraz minimalna dzietność rodzin, gwarantuje szybkie zmniejszanie się populacji Polaków w Polsce. Rolnikom natomiast zagwarantowano powolną śmierć egzystencjalną dając im ok. 60 % dopłat rzekomo wyrównującym ich straty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej co stanowi jednoznaczne potwierdzenie, iż Unia Europejska jest tworem rasistowskim z jawną polityką apartheidu w stosunku do Polaków.
  Opracowania wielu specjalistów, wykazują, że tzw. nowe państwa będące członkami UE tracą szybciej swą populację niż np.: Rosja. Zjawisko to nosi wszelkie znamiona ludobójstwa i to ludobójstwa z premedytacją, a nie jak powszechnie uważa się jest elementem składowym produktu ubocznego „reform wolnorynkowych” podobno wymuszonych nową polityką „wolności”.
  W okresie oficjalnej wojny i ogłoszonej okupacji Polski, społeczeństwo Polskie charakteryzowało się wysokim morale i honorem wolnego człowieka. Dziś osiąga dno demoralizacji, upadku i odczłowieczenia skłonne uznać judeo-satanistów za swych zbawców, a Kościół Katolicki ma w tym znaczący wkład. Polacy nie mają już wątpliwości, że obecne u wszelakiej władzy hordy judeo-satanistów w Polsce prowadzą jedyny Naród Wybrany ku materialnej i duchowej zagładzie.
  https://rafzen.wordpress.com/2015/03/05/dzisiaj-zydzi-rozpoczeli-mordowanie-polakow-w-katyniu-i-innych-miejscach-przez-40-dni-i-7-dni/
  Otumanione i bezsilne społeczeństwo uratować od fizycznej zagłady może jedynie mobilizacja wokół Naszej historii gdzie Chrześcijaństwo ma również swe miejsce jako 1/10 części wkładu cywilizacyjnego Polaków. Należy pozbyć się Euroatlantyckiego Imperium Zła czyli US & UE oraz judeo-satanistów, ponieważ to te struktury z premedytacją zaplanowały wielopokoleniową zagładę Nas Polaków w Polsce.

  https://rafzen.wordpress…

 22. Pingback: “Boże, chroń nas przed przyjaciółmi” | Dynamit1962

 23. Pingback: Bob Kordecky: “Boże, chroń nas przed przyjaciółmi” | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

 24. BasiaB. pisze:

  http://www.mpolska24.pl/post/8611/nie-bedzie-polskiego-na-maturze
  Wiadomosc wydaje sie byc nieprawdopodobna ,ale kto wie czy to nie jest prawda ! Nie takie swinstwa wyprawiali juz u nas opryszkowie z pejsami !

 25. BasiaB. pisze:

  https://marucha.wordpress.com/2015/04/20/ile-kosztuje-czlowiek/

  Napisano do mnie na priv,że to co można przeczytać na Mistyce ma szansę na doprowadzenie do traumy czytelników.
  Bardzo mi przykro,że czytelnicy wola nie wiedzieć niz wiedzieć,czyli Pomponika.
  Gdy ja wiem, mam tym samym możliwość zajęcia się tym i rozwiązania problemu.Każdy orze jak może.

  • BasiaB. pisze:

   ” Dla większości wrażliwych ludzi opisywane na blogu tematy wywołują zwyczajną traumę. Zawsze istnieje rozwiązanie, trzeba wspólnie go poszukać.”

   Ja tez jestem wrazliwa i dlatego mnie to rusza.Jednak nauczona doświadczeniem nie mam zamiaru zamiatać tego pod dywan.
   Zawsze można iśc do wróżki i ona prawdę Ci powie, taką którą chcesz usłyszeć.

   • veronika pisze:

    Pewnie jakiś program wyparcia prawdy. Ile razy już słyszłam: „A weź mi o tym nie mów, nie chcę nawet tego słyszeć”

    • BasiaB. pisze:

     No właśnie.Mnie te tematy też wprawiają w różne emocje nad którymi panuję, jednak nie po to starałam sie tyle czasu odnaleźć wiedzę,by teraz się tego wyprzeć i jak koń ciagnąć to dalej,bez zmian.
     Pracuję nad swoimi przyzwyczajeniami,one też są do kasowania,tak jak moje przyzwyczajenie do spacji po wyrazie,a dopiero wówczas przecinek, co jest źle napisane.Ot, takie drobiazgi,które zmieniają odbiór .

   • Ela pisze:

    Jak się komuś nie podobają tematy poruszane na Mistyce niech idzie na onet.pl lub fronda.pl albo na pomponik.pl. Ciekawe ze z jednej strony tacy wszyscy wrażliwi a z drugiej-nikt palcem nie kiwnie zeby coś zmienić….i tyle w temacie

    • BasiaB. pisze:

     Napisała to osoba,która pracuje 🙂 W kontekscie innych czytelników. W tym momencie zwracam uwagę na empatię, która jest przeszkodą . Empatia oznacza dawcę,który opróżnia swoje zasoby.
     Przestać mysleć o innych, mysleć tylko o sobie,dopiero w przypadku nadmiaru zasobów można zająć sie innymi. Uczono nas inaczej,wpajano inne zasady, jak zwykle wszystko na opak.
     Jak matka będzie zajmowała sie tylko dziećmi,przestanie dbać o siebie,opróżni swoje zasoby ,może umrzeć, kto wówczas zajmie się dziećmi ?

    • BasiaB. pisze:

     Tutaj na temat pisania czy nie pisania można by napisać doktorat o jajku i kurze,ale nie w tym rzecz.
     Te wszystkie procedery trwają i trwały,można się wzdragać na ten temat,ale juz w zeszłym roku pisałam o tym,bo widziałyśmy to w wizjach,a i wielokrotnie umieszczałam link do wywiadu z rabim Finkelsztajnem, więc jak dalej chcecie by żydziagi sie z Was wyśmiewały,że dajecie się robic przez nich na szaro to można dostawać i traumy i wstrząsy.
     Jak kto woli.Mnie to jest obojetne.
     Natomiast ja mając taka wiedzę,wiem przed czym mam się bronić i czemu przeciwdziałać jak tylko mogę.Z kosą przewcież na nich nie polecę,bo to nic nie zmieni,a za szczura siedzieć nie zamierzam, itd,itd.
     Nie ma we mnie strachu,nie ma złości,jest systematyczna praca taka na jaką mnie stać i taka jaką potrafię wykonać na obecnym swoim poziomie.
     I to jest powód dla którego umieszczam te linki,by poszerzyć grono współpracowników,a nie zdołowanych traumami.

    • Ela pisze:

     Prawda jest taka ze tych pracujących jest bardzo niewiele–reszta to lemingi, które albo wolą nie wiedzieć albo nic ich to nie obchodzi. Jeśli chodzi o opróżnianie zasobów i dbałość o siebie– tak, dokładnie, trzeba dbać o siebie bo jak nie zadbamy to nie będziemy mieli czego rozdawać. JEst takie powiedzenie „lekarzu wylecz się sam” — wprawdzie o znienawidzonej przeze mnie grupie zawodowej ale można parafrazować— Chcesz zbawienia swiata, to zacznij od siebie itd.

    • veronika pisze:

     O Ela 🙂 miło widzieć Twoje komentarze,
     brakowało rzeczowego podejścia do sprawy.
     Jak to się mówi? Acha.. Konkretnie i na temat 🙂

    • Ela pisze:

     A wiesz to takie moje pozostałości po poprzednich wcieleniach, które w przeważającej ilości były męskie 🙂 mężczyźni właśnie tak myślą i tak rozumują, bez wdrażania się w niuanse 🙂 A już bez uśmieszków- dokładnie tak myślę „lekarzu wylecz się sam”, powiedzenie wiecznie żywe. Jak studiowałam z Basią medycynę chińską, to jeden z wykładowców powiedział, że nawet leczenie terapeuta med. chińskiej musi zacząć od siebie BO SAM jest chodzącą reklamą tego co głosi i co robi. Nie może gruby pryszczaty lekarz, zaciągający się Marlboro leczyć z uzależnienia i odchudzać swoją pacjentkę:) Tak samo, jak ktoś nie chce słuchać, dołować się informacjami itd. to niech potem nie oczekuje, że coś się za pomocą czarodziejskiej różdżki zmieni albo przyleci UFO i pozamiata na ziemi…..Dlatego dziwi mnie ze TYLE osób chełpi się tym, że mają różne zdolności, przekazy, są nieomylni, itd itp a mało kto pracuje tak jak wąskie znane nam grono osób….

 26. BasiaB. pisze:

  Muki juz o tym pisał w zeszłym roku,a teraz czytam juz kolejny artykuł poświęcony tej kwestii :
  http://www.prawy.pl/z-zagranicy2/5415-coraz-wiecej-zydow-z-polskimi-paszportami

 27. BasiaB. pisze:

  wypowiedź z Fb :
  Krzysztof Kołtun Ładne kwiatki do ogródka na majowe święto pracy.
  Rodacy..oto kandydat Duda – w kółku wiernych przyjaciół … hahahha
  Andrzej Duda i członkowie PIS na posiedzeniu Izraelskiego Knesetu w Krakowie 2011r.

 28. BasiaB. pisze:

  Cd poczynań rządu żydowskiego :
  z Fb :

  ” Andrzej Mileszko

  W ciągu 25 lat sprywatyzowano często w niejasnych okolicznościach około 8500 państwowych przedsiębiorstw. Dzięki temu budżet polskiego państwa wzbogacił się jedynie o 42 miliardy dolarów. Rosyjskie media wskazują na to sugerując, że nie jest to powód do dumy. Nie wiadomo co się stało z tymi pieniędzmi, bo nie zostały zainwestowane w modernizację kraju. Na to przecież zaciągnięto praktycznie niespłacalne kredyty u banksterów. Można więc założyć, że po prostu pieniądze się rozpłynęły, w najlepszej sytuacji zostały przeżarte.

  Rosyjscy dziennikarze oceniając polską prywatyzację stwierdzają, że w rezultacie szokowej terapii jakiej została poddana Polska zlikwidowano liczne gałęzie przemysłu. Pracę straciły setki tysięcy osób. Nowi właściciele często kupowali za bezcen polskie zakłady tylko po to, aby wygasić sobie konkurencję. Przykładów takiej dziwnie konsekwentnej niegospodarności prowadzącej do kontrolowanego upadku jest aż nadto.
  Oczywiście właściciel prywatny zawsze jest lepszy od państwowego, bo państwowy jest nieefektywny. Być może część z zakładów po prostu musiała paść bo ich podtrzymywanie nie było racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia. Gdyby jednak przeprowadzono prywatyzację licytując majątek z pewnością osiągnięto by lepszy bilans niż 42 miliardy dolarów. Można się tylko domyślić ile poszło na łapówki dla decydentów politycznych.
  Nasz majątek narodowy został w dużej mierze sprzeniewierzony.
  Na szczęście podczas prywatyzacji zyskała pewna grupa pracowników, którzy zostali obdarowani akcjami, ale większość z nich potraktowała to jako premię i szybko sprzedała.
  Reszta musiała się zadowolić śmiesznej wartości świadectwem udziałowym, co było po prostu propagandową sztuczką odwracającą uwagę od tego co działo się podczas wyprzedaży polskiego majątku.
  Zostaliśmy bez majątku, bez pieniędzy z jego sprzedaży, z upadającym ZUS-em, z którym nikt nie wie co zrobić i z perspektywą, że jesteśmy biedakami Europy, którzy, o ile nie wyemigrują, najprawdopodobniej będą pracować do śmierci.
  Do znudzenia wmawia się nam, że nie żyjemy już w komunizmie i mamy „złote czasy”, podczas gdy czasy mamy raczej mroczne, a obecny reżym jest czymś dużo gorszym. Obserwujemy postępujący powrót PRL-u, ale na sterydach. „

 29. Ela pisze:

  UWAGA!!!! Ja mogę sporo powiedzieć o fałszowaniu wyborów prezydenckich! Fałszowanie przez niedopuszczanie obywateli do głosowania!!! Byłam o 9.15 przy urnie, jakie było moje zdziwienie, gdy dowiedzialam się, ze jako obywatel Polski, zamieszkały całe życie w Polsce i płacący co rok podatki w Gminie Rudzie Śląska NIE MOGĘ głosować, bo gmina nie ma mnie w liście wyborców!! Zadałam pytanie, gdzie zatem jestem?? Powiedziano mi NIGDZIE. Mój wujek dezerter i leser, 35 lat mieszkający w USA, nie wytworzył w Polsce ani grosza PKB chodzi na każde wybory do Konsulatu,, JA ZOSTAŁAM WYKLUCZONA Z MOZLIWOŚCI ODDANIA GŁOSU I DECYDOWANIA O SOBIE!!! Jutro piszę skarę do Państwowej komisji wybroczej i składam wniosek do prokuratury. Ten kraj naprawdę jest „teoretyczny” – cytuję za żydem Belką

 30. Ela pisze:

  Już tam zadzwoniłam do RKW, a to dopiero początek moich działań! Wiem, że prawdopodobnie tracę niepotrzebnie energię, a to nic nie da, ale takich osób jak ja jest na pewno więcej- jeśli nikt nie będzie sprawy nagłaśniał to NIC się nie zmieni a banda na górze będzie myśleć, że może nas bezkarnie golić jak barany, okradać i oszukiwać, a my jak barany spokojnie na rzeź pójdziemy.

  • BasiaB. pisze:

   Elu – masz rację.Oni licza na to,że nikomu nie będzie się chciało ruszyć dupy i oni tymczasem całkiem złodziejowato roztrwonia wszystko co nasze.
   Opublikuje Twój tekst na Fb,bo wiem ,że nie masz tam konta.
   Nie dziwię się Twojej furii.

   • Wojwit pisze:

    Znaczy wierzysz, Basiu że gdyby wszyscy, co chcą (od)dać głos w lokalach wyborczych ten głos by do urny wrzucili, to jutro wstałoby słońce po zachodniej stronie nieba?

    • Ela pisze:

     W to nikt nie wierzy- to nie jest sedno problemu! Problemem są notoryczne oszustwa władzy a przykład idzie z góry. Czy możesz mi w sposób logiczny wytłumaczyć czemu nie ma mnie na liście?? jestem zameldowana, głosowałam w miejscu zameldowania [ i w sumie pobytu], place w tym miejscu co roku podatki, we wszystkich poprzednich wyborach tez w tym miejscu głosowałam a teraz? jestem człowiek widmo. Tu chodzi o to, że każde pojedyncze [jednoosobowe] tolerowanie takich oszustw daje DOMYŚLNE przyzwolenie na dalsze oszustwa większego kalibru. Dam ci przykład, który może lepiej ci zobrazuje o co nam chodzi— mąż bije żonę „ręcznie”, ta nie idzie z tym na policję bo mąż obiecuje poprawę. Czyli tolerancja przemocy. Za 2 tygodnie mąż bije dalej tym razem tłuczkiem, obiecuje poprawę, żona dalej nie idzie na policję. Za kolejne 2 tyg mąż skręca jej kark… Tu nie chodzi o wschodzące słońce Wojwit tylko o tolerancję PATOLIGII i społeczne przyzwolenie na takie zachowania. Jeśli nikt się nie skarży, dalej będą robić to samo, ze wzmożoną siłą. Dziś nie ma mnie na liście wyborczej, a jutro może domyślnie wpiszą mnie do krajowego rejestru karnego? czemu nie? przecież i tak się baba nie poskarży… no nie?

    • BasiaB. pisze:

     Dokładnie o to mi chodziło,zeby przestali tak bezczelnie robić z nas durniów.Uważam,że te i i kazde inne wybory to farsa,przehcodzi tylko ich poplecznik,ale nalezy im pokazać ,że już nie jesteśmy durnymi owcami do strzyżenia.
     Ktoś słyszał o tym Dudzie wcześniej,przed wyborami ?
     Mało kto,albo nikt,a żydowski pomiot wygrał w przedbiegach.
     Zamienił stryjek siekierkę na kijek.

    • Wojwit pisze:

     Może mają Panie rację… Mam jednak wątpliwości, co do celowości takich działań. Raczej sugerowałbym, że dogodniejsza do fałszerstw byłaby taka mozliwość, by jeden wyborca wpisany był w wielu miejscach (na wiele list). Czy nie miałaś Elu od ostatnich wyborów jakiegoś meldunku czasowego (choćby krótkiego), co dałoby im pretekst do nieuwzględnienia Cię (choć to niezgodne z obowiazującym w tym względzie prawem) na liście wyborców, bo (niby) dopisana jesteś w miejscu czasowego zameldowania? Tylko że do takiego dopisania potrzebny byłby Twój wniosek. Albo po prostu zwykły burdel mają w papierach.

    • Ela pisze:

     Wojwit miałam czasowy meldunek; ale ja ciągle mieszkam w tym samym miejscu, płacę podatki, gmina mi na bieżąco wydaje dokumenty i we wszystkich wyborach biorę udział w tym samym miejscu, bez konieczności składania zaświadczeń czy dopisywania do listy, a teraz? zniknęłam? W poprzednich wyborach brałam udział a mój status zamieszkania-zameldowania nie zmienił się od tego czasu. Natomiast moja gminą już dawno Najwyższa Izba Kontroli powinna się zająć– daleko szukać takiego burd….lu, niegospodarności, nepotyzmu i machlojek finansowych…. Także nie dziw się, że jestem wkurzona. Nawet jeśli nie było mnie na liście z powodu bałaganu- to i tak powinni za to odpowiedzieć!

    • Ela pisze:

     I zgadzam się z Basią- nie mamy wyboru! Teraz wybór jest między Komorem [pachołkiem Obamy] oraz żydowskim pomiotem, nikomu przed wyborami nieznanym, cwaniakiem krakowskim, uczestnikiem obrad KNESETU [!!!!] …. wybór Dudy będzie oznaczał ze już nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie nalezymy do Izraela… Nie wiedzą o tym tylko ci, którzy niczym się nie interesują i dają sobie robić papke z mózgu. Na zmiany można było liczyć np. wybierając psychopatę Korwina lub buntownika Kukiza [mozna go nie lubić, ale jako jedyny z kandydatów jest „nieumoczony” w żadne układy], ci ludzie nieśliby jakieś minimalne zmiany [żadna rewolucja oczywiście, w ramach przysługujących uprawnień]. Pozostałe osoby to tragedia….. a Duda to kataklizm….i zarazem triumf pejsów. Na razie okradają nas cichaczem, a rzeź zwierząt tłumaczą [SIC!!!] Polską konstytucją, teraz boję się jak zmieni się konstytucja za DUDY, a zmiany zapowiadał… nie wiem, moze będzie dzielenie się żydowskim bliźnim majątkiem i nadstawianie policzka? albo noszenie jarmułek, obowiązkowe rzezanie do 16 r.ż???

 31. Marcin pisze:

  A czy to coś zmieni. Nawet oddany głos może być nieważny, spalony, skasowany a może tusz wyparuje i zmieni znak, albo program do liczenia głosów napisany przez kolesi z MSW coś przeinaczy, albo … wy bory czyli lasy, więc dalej jesteśmy w lesie 😀

 32. BasiaB. pisze:

  Z Fb :

  ” Wojciech Dydymski

  Nie mówicie mi o Kukizie, demokracji i jednomandatowych okręgach wyborczych, nie lubie mrocznych bagien i politycznych marionetek.

  Nie ma żadnej politycznej rewolucji, to drobiazgowo uknuty misterny plan, wprowadzonego ponownie na salony polityczne Balcerowicza, forpocztą dla działań tego syjonistycznego degenerata jest proces kreowania Kuliza na zbawcę narodu.

  Ile można was ostrzegać, robię to od czasu ruchów społecznych, w które wchodził pan Kukiz jako oczy i uszy systemu.

  Sprawdźcie no Kukiz, co w trawie piszczy, wybadajcie sytuacje, a my dopasujemy do niej długofalową strategie działania. I co.? Czy to Kukiz, czy to Duda i Komorowski będzie jeden tort, jedno dzieło. Zyskają bogaci, a znikną maluczcy.

  Balcerowicz i Kukiz, to praca do 70 roku życia, wzmocnienie systemu i odebranie Polsce śląska i bogactw naturalnych. Jeśli wazystko zostało już wyprzedane na ziemi, teraz czas zając się wnętrzem ziemi. Tym zajmuje się nieoceniony agent masoński Radek Sikorski i jego syjonistyczna żona.

  Żaden demokratyczny, liberalny czy socjalistyczny system wyborczy nie pozwoli wam kontrolować państwa i rządu, żaden system hierarchiczny nie pozwoli wam na dobrobyt społeczny i wolność duchową oraz wolnomyślicielstwo zagrażające oficjalnej nauce … Oto wasza wolność wyboru, wybieracie „człowieka”, którego będziecie utrzymywali z pensji, podatków, rent, emerytur, składek i opłat … Toż to takie nowoczesne, demokratyczne, ale chyba powinno się to nazywać niewolnictwem.?!

  Jeśli nie daje się ludzi podejść od przodu, trzeba ich podejść od tyłu, poprzez stworzenie antytezy, i do tego potrzebny był władzy Kukiz. Wprowadzenie do polski Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, doprowadzi do jeszcze bardziej skutecznego promowania masońskich i systemowych kreatur pokroju Dudy, Kopacz czy Komorowskiego …

  Anglosaski system wyborczy to dopełnienie wizji demokratyzacji i liberalizacji podbitego wewnętrznie państwa. Te skandaliczne utopie, nie pozwalają funkcjonować nikomu, kto chce doprowadzić do odepchnięcia władzy od systemu hierarchiczno kastowego.

  Kukizowi dopisano poprzez nie ważne głosy, zawyżone statystyki wyborcze, oto jak ogłasza się mesjasza, zamiast 1.053 mln nieważnych głosów otrzymaliśmy tylko 140 tysięcy takowych głosów. Reszta została wygodnie rozparcelowana.

  (Jak się zbiera głosy poparcia : najpierw zbierane są informacje na temat osób, które od kilku lat nie uczestniczą w procesach głosowania, na mocy tych list tworzy się listy poparcia oparte na danych wyciągniętych przez służby specjalne. Co ciekawe gdyb ktoś strasznie chciał to sprawdzić, to może się okazać, że bierny wyborca popiera jednocześnie kilka komitetów wyborczych. Ten sam proces, może być użyty do fałszowania procesu wyborczego…)

  Gdzie dwóch sie bije tam diabeł korzysta. Dlaczego pan Kukiz nigdy nie chciał z nami rozmawiać na temat prawdy o pensji minimalnej, o jowach, o wieku emerytalnym, Śląsku czy bogactwach naturalnych…

  Chcieliście konia trojańskiego …
  Oto i on: Kukiz, podobnie jak Owsiak to wentyl bezpieczeństwa systemowego … Wypuszczono z was trochę powietrza, aby mocniej zaciągnąć wam pas …

  Polityka to mój żywioł, patrzeć z wyprzedzeniem i odkrywać karty z prawdziwymi znaczeniami słów, zanim one wogóle padną… Kukiz nikogo nie poparł.? To dlaczego jego idee są realizowane, bo taki był plan wyborczy, zaskoczenie, szybka zmiana akcji, zamaskowany bohater i stare dobre zakończenie.
  Emotikon smile

  Oskara otrzymują służby specjalne i koordynatorzy projektu.

  Ciągle szukacie wielkości, a kończycie sięgając do portfeli aby realizować kolejne chore wizje obłąkanych kretynów …

  I kto tu jest utopistą, wyborcze obietnice będą kosztować Polskę, w zależności od kandydata od 380 do 450 mld złotych w ciągu 5 lat (jaki Polska ma budżet ?? Myślimy, myślimy …) … I kto za to zapłaci, oczywiście, że wy dobrzy sponsorzy radnych, ministrów, senatorów, urzędników, posłów, prezydentów …, zapłacicie ze swoich podatków.

  Aby polityk mógł Ci cokolwiek dać, najpierw musi Ciebie okraść i część zatrzymać sobie. Inteligencja jego mać, demokracja, wysoki stopień rozwoju, ja pierdolę, zastanawiam się czy dom wariatów nie byłby dla tych wszystkich wyborców i ich Napoleonów, najlepszym miejsce odpoczynku od pieniędzy, tytułów, sloganów, sondaży i ścieżek karier zawodowych.

  Jesli myślicie, że płace rosną, a ceny stoją, to sprawdzajcie wagę produktów, które kupujecie i skład chemiczny, bo z jedzeniem to już dawno nie ma nic wspólnego … Ale z syjonistycznymi obozami trzeciej rzeszy jak najbardziej.

  Pensja minimalna położy każdego na łopatki, rośnie pensja, rosną i wydatki na podatki i opłaty … Logiczne, więc czemu słuchacie ponoć solidaryzujących z pracownikami cwaniaków … ?!?! Gdybyś zarabiał 250 tysięcy rocznie, też mówiłbyś wygodne dla rządu rzeczy.

  Głupota chodzi w parze z biedą, bieda w parze z głodem, głód w parze bezrobociem, a bezrobocie jest winą państwa i systemu utrzymywania patologii pomagającej pozyskać pieniadze na nowe stanowiska administracyjne …

  Oto wasze państwo, wybory, idole i rewolucje …

  Jesli mówimy o rewolucji, że trzeba obalić za pomocą prezydenta, sejm i senat, trzeba wyjść z EU i NATO, trzeba skończyć z utrzymywaniem obcych państw i korporacji, trzeba zatrzymać i zawrócić program prywatyzacji, trzeba zażądać reperacji wojennych i ustrojowych, trzeba to zrobić, a nie reformować pensje urzędników, kosztem własnych pensji jałmużnych, rent i emerytur …

  Strzelanie do ludzi podpalających wasze domy, okradających wasze pola i portfele to logiczne rozwiązanie, ponieważ tak nie postępuje państwo, tak postępuje wróg, gromadzący łupy wojenne…

  W drugiej turze wyborów, mamy rosyjskiego szpiega i amerykańską marionetkę. Czy tak wygląda budowa suwerennego i wolnego państwa.?!

  Z pola bitwy.
  Wojciech dydymus Dydymski
  Liga Świata „

  • Hanna pisze:

   ŚWIETNE, AUTENTYCZNE NAGRANIE JEST NA YOU TUBE ODNOŚNIE KUKKIZA – WYSZŁO SZYDŁO Z WORA I CUCHNIE

   KULTURA KUKIZA, KTÓRY MA W NOSIE NIELEGALNE ADOPCJE, KUPCZENIE DZIEĆMI

   Nikt nie zdaje sobie sprawy, że taka trauma z dzieciństwa zostaje na całe życie o ile oczywiście dziecko po takich eksperymentach przeżyje.

   Co zatem oprócz robienia wokół siebie hałasu robi Kukiz? Jak mówiłam powstają partie i partyjki do szachów i pokera z asami w rękawie.

   • BasiaB pisze:

    Haniu – o Kukizie nie wiedziałam, bo się nim nigdy nie interesowałam. Wygladała mi ta jego partia jakoś dziwnie, ale nie umiałam tego zwerbalizować, Hasła bardzo dobre, takie na jakie czekamy, ale …nie wiedziałam tylko – jakie ale.
    Krążyły pogłoski, że ta cała jego partia to WSI, ale… nie szukałam, nie sprawdzałam.

    Natomiast Twoja strona – jest świetna. Obejrzałam wpisy, są krótkie i rzeczowe.
    Opierające się na konkretnych źródłach.
    Nie usunę linku spod nicka 🙂

    Pozdrawiam

 33. BasiaB. pisze:

  W sumie ten artykuł wpisuje się doskonale jako uzupełnienie do poczynań nie naszego nierządu,wiec zamiast na aktualnosciach wklejam tutaj,bo to jedna sitwa marionetek strowana z tej strony :
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/komitet-300-najciemniejsze-sekrety-brytyjskich-elit-2015-05

  W PL za 2 dni II tura wyborów.Nie ma kandydata na którego mozna oddać głos,bo dla mnie gładki Duda to koń trojański.
  A Komorowski spalony całkowicie,Kukiz łudziłam się że da radę,lecz sądzę że to ktoś o szczerych intencjach,bardzo dobrym pogladzie na Pl,ale….mam nieodparte wrażenie,że nawet nie ma pojęcia kto mu doradza i po co ?

  a to po co ? jest najwazniejsze !
  Zrobić ułudę w głowach polaków,że cokolwiek mozna bezkrwawo zmienić ,a przy okazji napedzić koniunkturę dla niezdezydowanych lub wrogo nastawionych do ubiegajacych sie o prezydenturę.
  Doskonały wynik przeszło 20 % plasuje Kukiza w czołówce jako spory autorytet,teraz bez szans na stanowisko,kieruje swoje głosy w stronę gładkiego Dudy i kon trojański sie umacnia,czego nieświadomy Kukiz przysklaskuje.
  Wygra Komorowski – dupa
  Wygra Duda – taka suma dupa o ile nie większa ze względu na spory kredyt zaufania wsród fanów zarówno jego jak i Kukiza.

  I Kom. i Duda mają powiązania ze światem przestępczym za jaki uważam nację rzadzącą PL i większością Ziemi.
  Sadzę jednak,ze ich czas dobiega końca.
  Polacy jak się zorientują jak i okłamywał Duda lub kiedy dojdzie do sfałszowania wyborów i wygra Kom. to zacznie sie jazda i to ostra…bez trzymanki.

  Wieszczy to mój Annunaki,a On się nigdy nie myli.

 34. Pingback: III R.P „ELYTY” – ŻYCIORYSY – kto kim jest naprawdę | Frugo1962

 35. Ela pisze:

  komentarz z: http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/banki-beda-mogly-wkrotce-legalnie-krasc-pieniadze-naszych-kont?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook

  W Warszawie jest siedziba Związku banderowców w Polsce, zwanym Związkiem Ukraińców Kieruje nim Petro Tyma – zwolennik Bandery. W redakcji gazety ukraińskiej „Nasze słowo” -z siedziba w Warszawie, siedzą dyżurni historycy i oni wchodzą na wszystkie dyskusje, przedstawiają się jako Polacy i opluwają zarówno Polskę jak i Rosję. Dlatego na forum jest tyle wrogich komentarzy na temat Rosji, bo robią to nacjonaliści ukraińscy z „Naszego słowa”, znający dobrze język polski i historię stosunków w Europie.
  Nie dyskutujcie z tą banderowską dziczą, a opisujcie znane Wam ich zbrodnie, N I E N A W I D Z Ą tego, i po tym poznacie banderowca, którego przodków nie wykopano podczas Akcji Wisła, lecz przeniesiono z lepianek, do murowanych domów. Dzisiaj nie ma oprócz Litwinów bardziej zajadłych wrogów wszystkiego co Polskie niż mniejszość ukraińska w Polsce, marzą o tym, by Polskę wkręcić w wojnę z Rosją, będa wtedy mogli sięgnąc po “etnicznie ukraińskie” ziemie, które sa w obecnych granicach Polski, a których sie dopomina Prawy Sektor i inni ukraińscy nacjonaliści, co najciekawsze… POPIERANI przez naszych polskojęzycznych polityków, których czas najwyższy W Y M I E N I Ć.

  KOPIOWAĆ TEN TEKST I WKLEJAĆ GDZIE SIĘ DA, bo ogłupianie Polaków przez naszych polityków “przyjaźnią” z banderowcami musi się skończyć, bo inaczej będzie powtórka z Wołynia. ONI JUŻ PRZEGRALI I CZAS SOBIE TO UZMYSŁOWIĆ, BY, NIE UMIERAĆ POTEM ZA TE BANDEROWSKIE POMIOTY, a wszystko dla nas, do tego zmierza.

 36. BasiaB pisze:

  ” Dostajemy informacje z różnych źródeł o żydowskim pochodzeniu polityków, artystów, historyków, dziennikarzy. Niewątpliwie reprezentacja żydów pochodzenia chazarskiego w Polsce jest liczna.
  Czy stanowią dla nas zagrożenie?
  Należy zawsze mieć w pamięci projekt „Judeopolonia”. Żydzi przed wojną chcieli zepchnąć Polaków do roli drugorzędnej, podobywatela. Planowali przekształcić Rzeczpospolite w Judeopolonie, czyli państwo żydowskie. Są to fakty potwierdzone przez historyków.
  Na szczęście ponieśli porażkę.(Czy aby na pewno?)
  Po zniesieniu komunizmu żydzi chazarscy ponownie przejęli władzę w Polsce. Wielu polityków z pierwszych stron gazet ma żydowskie pochodzenie.
  Nie mam nic przeciwko żydom asymilującym się z narodem polskim, którzy są polskimi patriotami i budują niezależną Polskę.
  Jednak należy wziąć pod uwagę fakty historyczne. Organizacje żydowskie sponsorowane są z Izraela i z żydowskich rodzin bankowych. W 1902 roku od międzynarodowej finansjery (Rothschild) dostali około 400 mln dolarów na zbudowanie w Polsce Judeopolonii.
  Są jedną z nacji, która w każdym zakątku świata perfekcyjnie organizuje społeczność. Razem stanowią potężną siłę. Obliguje ich do tego Talmud.”
  http://tajemnice.robertbrzoza.pl/obcy/zydzi-w-polskiej-polityce/

 37. BasiaB pisze:

  Żydowski naród nie istnieje?” Szokujące odkrycie?

  http://gloria.tv/?media=233208&language=oe7Kk4CL1hU

 38. toja pisze:

  „Żydowski naród nie istnieje?” Szokujące odkrycie?”

  no faktycznie szokujące odkrycie
  tylko na ile prawdziwe?
  historia jest tak zafałszowana, że już nie wiadomo co fałsz, a co prawda
  zauważ jak się manipuluje wydarzeniami obecnymi, którymi jesteśmy świadkami, jak się przeinacza, przecież za jakieś sto lat to z tego co się dzieje teraz nic prawdy nie zostanie…cyrk na kółkach.
  powyżej widzę w twoim komentarzu
  (żydzi)”Są jedną z nacji, która w każdym zakątku świata perfekcyjnie organizuje społeczność.Razem stanowią potężną siłę. Obliguje ich do tego Talmud.”
  powiedz mi Basiu dlaczego my tak nie umiemy, dlaczego nie bierzemy z nich przykładu?
  dlaczego godzimy się żeby naszym krajem zarządzało żydostwo? czy wśród Polaków naprawdę nie ma choć tysiąc szt mądrych/ambitnych ludzi?
  pozdrawiam

  • BasiaB pisze:

   Wiesz dlaczego?
   Bo nie mogliśmy nic do tej pory zrobić ze względu na zbyt wielką moc rytuałów,które nad nami odprawiają od poranka piątkowego ( wieczór na terenach Japońskich) do końca niedzieli,która w USA kończy się w nasz poniedziałkowy poranek.I tak to się dzieje od wielu setek lat wg naszego,ziemskiego kalendarza.
   To tak jakbyś wymagała od figury woskowej,by chodziła- nic- tak byliśmy zaklęci.
   To jak chcesz cokolwiek zdziałać jak byłaś ubezwłasnowolniona w każdym aspekcie swojej mocy ?
   Bylismy dla nich nie lada żarełkiem,by tak – na pstrykniecie palcem,nas puścić.Nic z tych rzeczy,ale kto wie ?
   kto wie ? 😀 Jak to się wszystko potoczy ?:D

 39. toja pisze:

  jak znaleźć komentarz Wayne?

  • Ela pisze:

   Huraaaa!!! Skasowali! napisałam wczoraj do Youtube admin ze to komentarz nawołujący do nienawiści rasowej i szkalujący– skasowali po kilku godzinach. To była Michelle Wayne-zostawili tylko jej wpis po ang, a ten obrażający Polaków- po polsku- usunęli 🙂

   • BasiaB pisze:

    Nie usunęli,ma się bardzo dobrze,właśnie przeczytałam i uważam,że to skandal,a czytania jej komentarzy w ogóle nie polecam ! To jakiś żydowski troll.

    • Ela pisze:

     Ja nie widzę już jej polskiego wpisu- jest 18 komentarzy i 1 jej-po ang
     jesli widzisz- to kliknij na trójkącik, zeby wykasowali. To troll na pewno bo najpierw pisze po angielsku a potem czysto po polsku jedzie na polaków….

  • BasiaB pisze:

   A kliknęłaś To Ja na link podany przez Marcina ?
   Bo jeżeli tak i pod spodem nie znalazłaś komentarza Tej Wayne, to ja się nie dziwię,że mogę tutaj pisać i pisać wszelkie wyjaśnienia,a dalej większość pyta się o coś co już kiedyś napisałam,bo nie czytacie komentarzy pod artykułami !

   • toja pisze:

    Basiu, kliknęłam i obejrzałam nawet dwukrotnie ten filmik.
    zazwyczaj komentarzy nie czytuję pod filmikami, wolę nie sugerować się opiniami innych, wolę swoje zdanie sobie wyrobić.

    Basiu, przyznaję się bez bicia, że rzadko kiedy gdziekolwiek ale także i tu czytam wszystko od deski do deski łacznie z kilometrami komentarzy.
    niestety pracuję, fakt że głównie przed komputerem, ale za to od rana do nocy i siedem dni w tygodniu. jak już pisałam w poprzednim moim komentarzu, kończę „naprawianie” tego co inni zepsuli, albo przez swoje paskudne działanie hamowali realizację moich planów.
    uwielbiam swoją pracę, to moja pasja. dzięki niej moje zycie jest łatwiejsze, lepiej je tu znoszę.
    oczywiście zeby się całkowicie w tej swojej pasji nie zatracić, to lubię między innymi np przyjść na twój blog, poczytać, porozmawiać. czytam na raty, piszę na raty, tak więc gdy kończę, to często nie pamiętam początku.

    wracając do filmiku, to po jego obejrzeniu moja pierwsza myśl : ta kobieta jest chora na głowę, albo dodatkowo urodziła się w rodzinie psychopatów.
    teraz gdy wróciłam zeby jednak zapoznać się z opinią Wayne, to powiem ci, że mam mieszane uczucia, ale chyba lepiej będzie gdy zamilczę.
    pozdrawiam

    • BasiaB pisze:

     Filmiku nie obejrzałam,sama napisze jeszcze raz o tych rytuałach.Na pamięć – jod !

     Pisze teraz komentarz dla Ciebie,jest juz długi,a nawet nie jestem w połowie,wiec pewnie jak go skończe opublikuje jako art.bo na kom.jest za długi.

 40. toja pisze:

  Basiu, narobiłam ci roboty, zabieram czas
  nie myślałam, ze to tyle materiału na ten temat
  mam tylko nadzieję, że trafię do tego artykułu
  pozdrawiam

  • BasiaB pisze:

   Nie szkodzi i tak wiem,że muszę napisać po raz kolejny pewne rzeczy i informacje,bo tak po prostu jest. Zmienia się percepcja czytelników i istotne sprawy należy jeszcze raz podkreślić w sposób być może zrozumiały innymi słowami.
   Miałam przerwę w pisaniu,ale znowu siadam i mam nadzieję skończyć dzisiaj 🙂
   Materiału jest bardzo dużo,a i tak bardzo pobieżnie to opisuję.
   Pozdrawiam To Ja 😀

 41. BasiaB pisze:

  http://niewygodne.info.pl/artykul5/02396-Seryjny-samobojca-znowu-zaatakowal.htm
  „Nie żyje człowiek, który rekrutował „słupów” niezbędnych do wyłudzania kredytów w powiązanym z WSI SKOK-u Wołomin. Jego ciało znaleziono w połowie listopada…”

 42. BasiaB pisze:

  http://www.fronda.pl/a/terlikowska-szczepionka-przeciwko-hpv-ja-naszych-corek-nie-zaszczepie,54709.html
  ” Zamiast wydawać pieniądze na naprawdę potrzebujących, NFZ zasponsoruje koncernom szczepionkę przeciwko HPV. Szczepionkę, która z wielu krajów jest…”

 43. BasiaB pisze:


  Zaszczepione dziewczęta (De Vaccinerede Piger) – to dokument nakręcony przez duńską telewizję. Materiał przedstawia historię dziewczyn, które ucierpiały mniej lub bardziej poważnie w wyniku szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy (HPV). Duńscy reporterzy dowiedzieli się, że takich

 44. BasiaB pisze:

  http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/260697-lowcy-dzieci-nie-to-nieprawdopodobne-niemozliwe-ktos-by-w-polsce-krzywdzil-dzieci-dla-pieniędzy

  ” Niemożliwe, a jednak zabiera się matce 6-miesięczne niemowlę od piersi i oddaje rodzinie zastępczej, która oprócz szczęścia zyskuje przy tej okazji miesięcznie co najmniej 3 tysiące złotych.

  Niemożliwe, a jednak nagle i niespodziewanie zabiera się do domów dziecka z jednej, spokojnej, niewadzącej nikomu rodziny aż jedenaścioro dzieci i rozdziela je między trzy domy dziecka, żeby uzupełnić stan wychowanków. Nie było przemocy, nie było głodu, chłodu, ni powietrza morowego, a jednak się zabiera. Niemożliwe… a jednak sąd zabiera dzieci z powodu obecności w mieszkaniu psa i królika oraz niezapłaconej składki na komitet rodzicielski 10 złotych (tak wynika z uzasadnienia).

  Niemożliwe… a jednak centrum pomocy rodzinie wnioskuje, a sąd skwapliwie zarządza zabranie dzieci do domu dziecka, a w uzasadnieniu pisze, że chce w ten sposób zapewnić dzieciom miłość, szczęście i zrozumienie – powszechnie wszak wiadomo, że domy dziecka to oazy miłości i szczęścia.”

  • toja pisze:

   Basiu, w ostatnich trzech swoich komentarzach pokazałaś przykłądy zdziczenia elit władzy, do których takze należą wszyscy hierarchowie, wszystkich kościołów czy religii.
   elita świata ma władzę, ma wszystko, ale to wszystko to już za mało dla nich, już się znudziło. psychopaci wynajdują coraz to więcej rozrywek dla siebie, potrzebują w tym potwierdzeń na swoją bezkarność.
   to co pokazałąś, opisałaś to tylko drobne przykłądy, jestem pewna, że jest znacznie gorzej i straszniej.
   tylko co proponujesz, bo wiedzy na ten makabryczny temat w necie zatrzęsienie i co? i nic!

   jakoś mnie zastanawia, że tylu gnębionych ludzi na świecie, w tak ogromnej przewadze ilościowej nad tą garstką psychopatów i co? i nic!
   co to za ojcowie tych maltretowanych dzieci? dlaczego za jakąkolwiek brońnie chwytają i nie idą na bandytów? chyba się boją o swoje zycie, rezygnują z zemsty ze strachu, a to ośmiela tylko psychopatów do kolejnych zbrodni.

   • BasiaB pisze:

    TOJA – nareszcie konstruktywny post ! 🙂
    Zaczynam od początku Twojej wypowiedzi,otóż nie jest to w żadnym wypadku zdziczenie czy rozrywka – absolutnie.To jak najbardziej wyrafinowany spektakl mający kilka celów,bo jak wcześniej pisałam,te dranie nie robią nic w jednym celu,poniewaz energie która się posługują nie należy do nich,tylko do nas w związku z tym muszą ja bardzo oszczędnie gospodarować,gdyż sa bardzo często w jej deficycie.

    I temu właśnie służa te wszystkie obrzędy i rytuały – ich celem jest pozyskanie energii !
    – Każde nieszczęście generuje wielką energię,to wiesz,jest to dla nich łakomy kąsek,poniewaz jest to energia typu niskiego,dzieki czemu bardzo łatwo ja przechwytują,
    – przy okazji maja zbudowane tunele czasoprzestrzenne i tymi tunelami odsyłają w pewne miejsca zarówno fragmenty Dusz swoich ofiar,jak i cząstki mienia które należy do ofiary.jest nimi np. boska czasteczka pochadzaca z krwi,w krwi zapisana jest informacja,jest również genom,jak i puls i rytm serca.
    sami nie potrafią tego wygenerowaqć,ale na tej podstawie i przy wykorzystaniu tego mienia tworza substytuty i zapisują to sobie.
    W ten sposób ustanawiają sobie tzw. spiżarnię w określonych miejscach czasoprzestrzennych,fdzięki czemu w momenie potrzeby siegaja tam jak do zapasów robionych na zimę.

    Ludzie nie potrafią się temu przeciwstawić z kilu powodów.
    najważniejszy jest ten, o którym ciągle piszę,sa oderwani od pamięci i swoich cząstek przez co sa zupełnymi niemotami,nie rozumiejąc tego wszystkiego co ich otacza.
    poprzez oderwanie od pamięci nie maja wiedzy,ktora jest ich własnoscia,majac ta wiedze potrafili by doskonale zidentyfikować wroga,tak jak ja teraz to potrafie i potrafili by korzystać z atrybutów i narzedzi,dzięki czemu potrafiliby zażegnac to niebezpieczeństwo.

    Ja to potrafie ,ale jest nas zaledwie garstka osób i sami nie jesteśmy w stanie tego przewalić, dlatego potrzebuje pomocy i to jest powód mojego poganiania was do pracy byscie przestali się lenić i ruszyli tyłki ,lecz nikt z Was nie dokona nic dopóki nie zrobi najpierw porządków wokół siebie.
    Jest to o tyle ważne,że
    po pierwsze bez uporządkowania siebie nie macie żadnej siły sprawczej,
    po drugie możecie narobić tylko bałaganu,bo pracując ze swoimi nie wyczyszczonymi energiami z programów i zarażacie jak wirusem przestrzeń,
    po trzecie jesteście narażeni na wiele pułapek,których nie będziecie umieli zidentyfikować ,
    a po czwarte nie macie dostępu do swoich boskich atrybutów.

    Już teraz widzisz ToJA przesłanie tej stronki ?
    Wyzwolenie się spod okupanta !!!!

    Ale to jest potworna siec,która opisywałam już w wielu artykułach chociażby w Kaplicy Sykstyńskiej w obydwu częściach.

 45. BasiaB pisze:

  A 3 dni temu miałam makabryczny sen związany właśnie z rozparcelowywaniem muzułmanów po pustych mieszkaniach,pozostawionych przez wydepopulowaną ludność naszego kraju :
  http://www.prawy.pl/felieton/10258-lobbing-w-sprawie-przyjecia-muzulmanskich-uchodzcow-przybiera-na-sile

  Dawno nie pamiętałam żadnego snu,a ten ze szczegółami do dziś utkwił mi w pamięci.
  Albo wbiłam się niechcący w ich stacje nadawcze,albo to było ostrzeżenie przed tym co nam szykują.
  Może jedno i drugie.

 46. BasiaB pisze:

  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/adam-michnik-to-aksamitna-droga-do-dyktatury/w9n900
  „Jak Ruch Narodowy dostanie się do sejmu to wyemigruje do Izraela”

  Droga wolna – jak najszybciej !

 47. Tak zwana ” prokuratura ” i tak zwane sądy ” to zbrodnicze cyngle mafijnej ludobójczej ” 3 er pe ” 😦 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!……https://www.youtube.com/watch?v=MwtgJrG6Hbs

 48. Ktoś pisze:

  Prawdziwa historia powstamia biblijnej zarazy, bandy psychopatycznych zwyrodnialców zwanej dziś żydami….

 49. Ktoś pisze:

  https://kefir2010.files.wordpress.com/2015/08/nwo.jpg

  A więc kolejna teoria spiskowa przestała być teorią spiskową, a stała się faktem. „Operacja Fairbanks” brytyjskiej policji i prokuratury ujawnia szokujące fakty. Chodzi o proceder masowego gwałcenia i mordowania dzieci przez brytyjskie elity polityczne, i zapewne nie tylko brytyjskie. Proceder ten trwał dziesiątki lat, dotyczył ogromnej liczby ludzi na szczytach władzy. Obecnie, chyba przez przypadek, to wyszło na jaw.

  Już w 2009 roku o tym czytałem. Potwierdza się opinia, że rządzą nami psychopaci, zwyrodnialcy żądni pieniędzy i władzy. Teraz okazuje się, że nie są to tylko psychopaci, ale również pedofile. Wtedy wydawało mi się to tylko i wyłącznie szokującą teorią spiskową, która nigdy się nie potwierdzi. Obecnie trąbią o tym media na całym świecie.”

  całość
  https://kefir2010.wordpress.com/2015/08/05/globalna-konspiracja-pedofilow-na-szczytach-wladzy-sledztwo-policji-ujawnia-szokujace-fakty/

  PS.
  Kościelne elity też ostro „pedofiliły”, tereny wokoło kościelnych sierocińców są wręcz ZASŁANE TRUPAMI MAŁYCH DZIECI podobnie jak to miało miejsce w dolinach wokoło jerozolimy za „misjonowania” tam zydów.

  • BasiaB pisze:

   No ni o tym pisaliśmy w zeszłym roku w okolicach nieszczęsnej kanonizacji,pod artykułami ,w komentarzach z tego okresu.
   Ostatnio Muki napisał :

   ” Wierzących, w co chcą nie ma, co przekonywać, bo oni wierzą. I żadna metoda ichnie przekona nawet wówczas gdyby uwierzyli w kosi łapki.
   Są bez argumentni.
   Niedowiarek też nie da się przekonać żadnymi argumentami, bo wie wszystko lepiej. ”
   http://muki.salon24.pl/660865,aj-czyli-dzien-na-tej-planecie-kiedy-otworza-sie-bramy-piekiel-cz-3#comment_10555591

   Dlatego czas niedzielnego wieczoru uważam za stracony,bo sedno tkwi w tym krótkim zdaniu Mukiego.

  • Ktoś pisze:

   USA: skandal dotyczący handlu organami nienarodzonych dzieci

   Największa amerykańska organizacja dokonująca aborcji handluje organami nienarodzonych dzieci.
   Tak wynika z trzeciego już nagrania wideo, ujawnionego przez Centrum na rzecz Postępu Medycznego. Dziennikarz śledczy, podający się za przedstawiciela firmy zainteresowanej kupnem organów, spotkał się z dr Deborą Nucatolą pracującą dla „Planned Parenthood”. Nagranie z ukrytej kamery pokazuje lekarkę opisującą proces pozyskiwania organów od abortowanych dzieci. Informuje ona, które rodzaje tkanek są najbardziej poszukiwane i jakie osiągają ceny.


   całość
   http://www.monitor-polski.pl/dzwonienie-w-uszach-to-kontrola-umyslu/comment-page-3/#comment-223691

 50. Ela pisze:

  za co w Judeopoloni mozna dostać 25 lat?? Za morderstwo? Ależ nieee! za tzw. skimming:
  http://wiadomosci.onet.pl/krakow/bulgarzy-podejrzani-o-skimming-grozi-im-do-25-lat-wiezienia/nq7fs0

  za morderstwo to przy dobrych wiatrach z 8 lat i po 3 wypuszczą za dobre sprawowanie….
  ale pejsów banksterów okradać to zbrodnia!!!

 51. Ktoś pisze:

  „Trafiłam w końcu znowu na ten ciekawy obrazek, który prawie w całości ukazuje całą tą piramidę kłamstw zbudowaną na papierze dzięki ignorancji i niewiedzy owiec i baranów przegryzających w kółko sieczkę propagandową : ”

  (https://miziaforum.wordpress.com/2015/08/02/pieklo-na-ziemi-w-polsce-ostrzezenie-juz-w-tym-tygodniu/#comment-243400)

 52. Ktoś pisze:

  CENA MILCZENIA,

  czyli JAKI DOBROBYT NA ŚWIECIE ZAPANUJE JAK ŻYDOSTWO WDROŻY SWOJE NWO.

  http://fakty.interia.pl/tylko-u-nas/news-cennik-niewolnikow-panstwa-islamskiego-szokujaca-prawda-wysz,nId,1863679

  Poczujcie „SWOJĄ WARTOŚĆ”, WARTOŚĆ „DROGOCENNYCH” CZŁONKÓW GEJROPY…..
  (flaki na transplantacje kosztują do 2 milionów USD).

 53. Marcin pisze:

  Jak się już utarło: duda co nas wyduda, a przynajmniej chce wydudać.
  http://www.monitor-polski.pl/w-co-laduje-nas-prezydent-duda/

  • BasiaB pisze:

   Czyli,jak zwykle większość narodu została zrobiona w ch…delikatnie mówiąc.Od rana rozmawiałyśmy właśnie o tym z dziewczynami.
   Jednak z przykrością stwierdzam,że się nie pomyliłam – od początku słyszałam i pisałam o Dudzie – gładki Duda- koń trojański.
   To niesamowite jak niewiele czasu trzeba było,by szydło wyszło z wora.
   Po prostu juz nawet się nie obcinają,by cokolwiek ukryć,lecą na żywca,a to oznacza,że im się spieszy.Tylko dlaczego ?

 54. Małgorzata pisze:

  Tosza napisała co się stało z człowiekiem, który próbował być wolny.Nie wiem czy znacie Grześka.
  http://niezaleznatelewizja.pl/2015/08/otwarte-forum-tematyczne-24-08-2015/comment-page-1/#comment-64458

  • BasiaB pisze:

   Coś okropnego, właśnie przeczytałam.Dlatego uczulam,by zachowywać równowagę,nie afiszować się ze swoimi poglądami zbyt mocno na zewnątrz.Jeżeli ktoś ma czas i ochotę to należy nie tylko zająć się Grześkiem lecz kompleksowo podejść do tego tematu.

   • Magda pisze:

    Poczytałam. Jego teorie potwierdzają moje domysły i to co czytać można było w ostatnich dniach na stronie astromarii.

 55. ŚIVA pisze:

  Cywilizacja Hebrajska jest w stosunku do Cywilizacji Wedyjskiej, Sanskryckiej i Aryjskiej antagonistyczna. Jest to Cywilizacja przeciwna całej LUDZKOŚCI. Dowodem na to niech będzie fragment z ich własnej świętej księgi, a w istocie demonicznego instruktaż panowania nad światem, z Księgi Izajasza (60 rozdział):
  Izajasza 60:5 Wtedy ujrzysz i się rozpromienisz, a twoje serce zadrży i się rozszerzy, gdyż do ciebie napłynie bogactwo morza; przyjdzie do ciebie własność zniewolonych przez ciebie narodów.

  Izajasza 60:6 Zakryje cię falująca masa wielbłądów należących do podbitych przez ciebie narodów, młode wielbłądy z Midianu i z Efy. Przyjdą wszyscy z Szeby. Podbite przez ciebie narody przyniosą ci złoto i wonną żywicę. I oznajmiać będą o przejawach chwały JHWH.

  Izajasza 60:9 We mnie bowiem będą pokładać nadzieję wyspy, również okręty Tarszisz tak jak na początku, by z daleka sprowadzić twych synów mają oni ze sobą swe srebro i złoto (zrabowane narodom) dla imienia JHWH, twego Boga, i dla Świętego Izraelskiego, bo on cię ozdobi.

  Izajasza 60:10 I zniewoleni cudzoziemcy będą niewolniczo budować twe mury, a ich królowie będą ci niewolniczo usługiwać; (…).

  Izajasza 60:11 I twoje bramy będą stale otwarte; nie będą zamykane ani we dnie, ani w nocy, żeby została do ciebie sprowadzona zrabowana własność podbitych narodów, a przewodzić im będą ich królowie.

  Izajasza 60:12 Bo każdy podbity i zniewolony przez ciebie naród i każde królestwo, które nie będzie ci służyć, będą eksterminowane; a podbite narody z całą pewnością zostaną eksterminowane.

  Izajasza 60:16 I będziesz ssać mleko podbitych i zniewolonych narodów, będziesz też ssać pierś ich królów; i poznasz, że ja, JHWH, jestem twym Wybawcą, a twym Wykupicielem jest Mocarz Jakubowy.

  Izajasza 60:17 Zamiast miedzi przyniosę zrabowane narodom złoto, a zamiast żelaza przyniosę zrabowane narodom srebro, a zamiast drewna zrabowaną narodom miedź, a zamiast kamieni zrabowane narodom żelazo; i uczynię pokój twymi nadzorcami, a prawość wyznaczającymi ci zadania.

  Izajasza 61:5 I staną obcy, i będą paść wasze trzody, a cudzoziemcy będą waszymi niewolniczymi rolnikami i hodowcami winorośli.

  Izajasza 61:6 Wy zaś będziecie zwani kapłanami JHWH; będzie się o was mówić, że jesteście sługami naszego Boga. Będziecie spożywać zrabowaną narodom ich własność i bogactwo narodów i będziecie się chlubić ich chwałą.

  Izajasza 66:12 Tak bowiem rzekł JHWH: Oto skieruję do niego, do Syjonu, dobrobyt taki jak rzeka oraz bogactwo podbitych narodów jak wezbrany potok, i będziecie (te narody) ssać. Będziecie przez nie noszeni przy boku i pieszczeni na kolanach.

  Izajasza 66:16 Bo ogniem JHWH wznieci eksterminację, i swym mieczem, na całej Ziemi, a eksterminowanych przez JHWH będzie wielu.

  Eksterminację narodów świata (ARYÓW), ich upodlenie i eksterminację, Żyd (ŚIDH’ – WRÓG ŚIV’Y) ma jako istruktaż w swojej świętej księdze, która w istocie jest diabolicznym pouczeniem dla opanowania świata!

  • BasiaB pisze:

   ” Cywilizacja Hebrajska jest w stosunku do Cywilizacji Wedyjskiej, Sanskryckiej i Aryjskiej antagonistyczna. Jest to Cywilizacja przeciwna całej LUDZKOŚCI. ”
   To prawda Jurku.Opisujemy to na tej stronie od początku opluwani przez szczwane lisy nierozumiejących schematów .
   Pisałam – Hebra – wyśmiewano się ze mnie,że piszę jakieś głupoty,że nie ma czegoś takiego jak Hebra.

  • Snake Pliskin pisze:

   Czy mógłbyś, proszę, podać źródło tych cytatów z Izajasza. Co to za wersja? Kto to tłumaczył?

 56. bhakta ŚIV'Y pisze:

  Basiu! Nie wiesz jak bardzo cieszę się z tego, że są jeszcze na tym świecie, tak jak ty LUDZIE (ARYA) świadomi stanu stanu zagrożenia ze strony DEMONÓW, które nie są LUDŹMI, ale szkodliwym pomiotem DEMONÓW, które ma ją inne niż my LUDZIE, DNA. Mają one jedynie LUDZKI wygląd choć karykaturalny, ale tak naprawdę z nami nie mają nic wspólnego. W poszczególnych krajach powinny powstać skoordynowane ośrodki RUCHU skutecznego OPORU wobec tych szkodliwych, i rujnujących Ziemię i LUDZKOŚĆ (ARYA), DEMONÓW, przysłanych ze z jakiejś złej części kosmosu, dla ciągłego destabilizowania sytuacji we wszystkich krajach świata. Myślę i mam nadzieję a nawet mam taką wewnętrzną pewność, że centrum takiego zorganizowanego międzynarodowego Ruchu Oporu wobec tych diabłów narodzi się w Polsce a potem obejmie całą zamieszkałą Ziemią niczym pożar… !

  • BasiaB pisze:

   Niestety nie da rady zrobić takiego ruchu oporu o jakim piszesz.To bardzo niebezpieczne sprawy i tematy.Oni korzystają z naszych osiągnięć i naszej inteligencji dla siebie,następnie te ich „produkty” są dla nas wielkim zagrożeniem.
   Obecnie ludzie nie maja wiedzy na tren temat,na temat jak się ochraniać przed nimi.
   Napisałam tu wiele,ale większość sądzi,że jak wyklepie pewne regułki to wszystko ulegnie zmianie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
   Niestety – Nie.ponieważ każdy ma swojego ” opiekuna” a nawet kilku,którzy maja swoich pryncypałów,a Ci z kolei podlegają kolejnej hierarchizacji na odległych planetach,gdzie są wprowadzone rządy absolutne pod kuratela najważniejszego ich organu.Maja do dyspozycji takie urządzenia techniczne o których ludziom się nie śni,mają na usługach bioroboty w przestrzeni międzyplanetarnej i na Ziemi,niby ludzi,którzy udają ludzi – przebierańcy.Są tak na dobrą sprawę nie do odróżnienia jak i całe żmijowe plemię.Są doskonale zakamuflowani – jako przebierańcy.
   W związku z tym nie odróżnisz swojego od gnidy.
   Poza tym sposoby inwigilacji nas,indukcji oraz sposobów chipowania oraz includowania czym sie da jest prawie doskonałe,dzięki naszym wynalazkom przywłaszczanym sobie,a następnie destrukcyjnie wykorzystywanym.
   Dlatego powtarzam,każdy sam musi obudzić w sobie Boga,swoją moc i podążać w wyznaczonym przez siebie kierunku,bez ujawniania się,by nie przysporzyć sobie kłopotów.
   Wytyczne umieszczane na tej stronie sa bardzo sugestywne.Jeżeli mnie zdało to egzamin,a korzystałam z narzędzi energetycznych,o których obecnie mówię ,że były jak z epoki kamienia łupanego i dałam radę – odzyskałam swoje,idę do przodu,to inni majac tu wykładane jak kawa na ławę czego ja nie miałam, powinni dać radę.
   Byłam bardzo zdeterminowana,by sobie pomóc,nie obijałam się,nie odwalałam maniany lecz uparcie orientując się czasami poniewczasie o założonych pułapkach parłam jak czołg do przodu.
   Nie znięchęcały mnie w żadnym wypadku wyzłośliwiania się na mnie,obelżywe epitety w moim kierunku,bo wiedziałam ,że to ataki ze strony przebierańców,którzy manipulowani przez swoich przełożonych wykonują rozkazy.
   Wiele razy miałam pod górkę,wiele razy chciano mnie zabić,ale za kazdym razem odkrywam kolejną informację.
   Nie dziele sie juz nimi tutaj,bo to nie ma sensu.To tak jak bym wrogowi powiedziała co wiem o nim.
   Jest tutaj sporo czytelników z tamtej, ciemnej strony,a pozatym wielu czytelników niewyczyszczonych i niepoochranianych jak nalezy nieświadomie słuzy im przekazując zmysłami nabyte informacje.Są tym samym sami dla siebie zagrożeniem jak i dla wielu z nas.

   Kiedys napisałam – więcej dzieje się w świecie dla nas niewidzialnym niż w tym które odbierają nasze zmysły fizycznie.Dlatego praca nad sobą,by z tej sieci pajęczej wyjść jak najszybciej jest dla Was priorytetem.
   Kolejnym ważnym czynnikiem jest posiadanie wielkiego pragmatyzmu i zrównoważenia emocjonalnego, by czasami nie wpaść w pułapkę choroby psychicznej lub by nie ” odlecieć” z powodu pychy: bo ja widzę i słyszę,więc wiem lepiej,by nie zostać w tym świecie niewidzialnym gołym okiem dla nas,tylko mieć solidne podłoże rzeczywistości,bo można się wpuścić w spore maliny.
   Pułapek jest naprawdę sporo,ale jeżeli ja dałam radę i wielu obecnie moich dobrych znajomych,to reszta też ma takie predyspozycje i należy to jak najszybciej wykorzystać.
   Reszta będąca Tchnieniem Boskim 🙂

   Tak DNA mają zupełnie inne,stąd napisanie art. w oparciu o wiele innych,by merytorycznie podeprzeć moją wiedze na ten temat,którą uzyskałam od naszych POMOCNIKÓW 🙂
   https://mistykabb.wordpress.com/2014/09/25/dna-prawoskretne-czy-lewoskretne-oto-jest-pytanie/

   Oni maja prawoskrętne,cały Prawdziwy Wszechświat jest lewoskrętny,a należy pamiętać,że strony są pozamieniane jak w lustrze, o czym już pisałam.

 57. Minerałek pisze:

  Oby Jurku, oby jak najszybciej, przepowiednie też o tym mówią.

 58. Nobel haha pisze:

  Pamiętacie 100 milionów?

  Wszyscy wiemy, że jak się zakłada firmę, to nie z długów.
  A oferowano zadłużenie pod zastaw domu lub mieszkania.
  Masakra jakaś! Nigdy przecież się nie bierze kredytu na firmę!
  To podstawa ekonomii.

 59. all pisze:

  Hitler potrafił z nimi tańczyć.

 60. menora pisze:

  Co dobre dla Kaczora dobre i dla kaczek. Kalkstein mianował Izaaka Singera ministrem MON a Polskie Wojsko musi mu bić w dach. To najbardziej mi- Polce ubliża i boli. Uważam to za hańbienie mojego Kraju. Boże spuść nogę i kopnij w d..e te głupie moherówki.

 61. gość pisze:

  Dlaczego od dawna wiedząc, że szereg osób przeszła z nazwisk czysto żydowskich na nazwiska
  polsko brzmiące – pytam się kto im kazał to zrobić i dlaczego jak również to czemu toleruje się
  w Polsce czy już nie ma na to siły. Ta zmiana nazwisk z żydowskich na polskie winna być wytłumaczona narodowi z dokładnym opisaniem dlaczego ?

  • Wojwit pisze:

   Popytaj starszych, tych co pamiętają…

   • gość pisze:

    Wojwit nie czas się pytać starszych gdyż im już na niczym nie zależy jak również nie są w stanie nic zrobić. Patrzenie na ręce tym rządzącym oraz zrobienie cokolwiek należy teraz
    już tylko i wyłącznie do ludzi w średnim wieku i tym młodszym.

    • Wojwit pisze:

     https://astromaria.wordpress.com/hyde-park-2-czyli-miejsce-do-rozmow-na-dowolne-tematy/#comment-63649

     „(…)Wywiad ten stanowi brakujący element układanki współczesnej historii. Bez tej wiedzy, wiele współczesnych wydarzeń pozostaje poza granicami naszego zrozumienia. Jest to wywiad przeprowadzony przez G. Edwarda Griffina z Normanem Doddem, który w 1954 r. był dyrektorem sztabu specjalnej Komisji Kongresowej badającej fundacje zwolnione z podatku, nazywanej czasem Komisją Reece’a.
     Usłyszą Państwo historię o tym, że duże fundacje zwolnione z opodatkowania w USA takie jak Carnegie Endowment, Ford Foundation, Guggenheim Foundation i The Rockefeller Foundation co najmniej od 1945 r. działały w celu promowania ukrytego programu. Motyw ten nie ma nic wspólnego z pozorną działalnością organizacji dobroczynnych, dobrymi uczynkami czy filantropią. Usłyszymy, że rzeczywistym celem było m.in. stworzenie kolektywnego państwa na skalę światową, włączając w to Związek Radziecki, które miałoby być zarządzane zza kulis sceny politycznej przez tą samą grupę ludzi, która sprawuje kontrolę nad fundacjami zwolnionymi z opodatkowania…”

  • BasiaB pisze:

   Wczoraj rozmowa z moją teściową zeszła na parlamentarzystów,o których wczoraj z powodu afery gejowskiej zrobiło się głośno. Zapytała mnie kto w takim razie brał w tym udział,odpowiedziałam że najprawdopodobniej Giertych.
   Nie kojarzyła Giertycha – więc chciałam jej pomóc przypominając, że właśnie Giertych postarał się i przeforsował ustawę dla żydów o uboju rytualnym.
   Dzięki niemu ona została zatwierdzona.
   Teściowa mimo naprawdę podeszłego wieku, nie wiedziała co to ubój rytualny.
   Wytłumaczyłam.
   Przytaczam to ze szczegółami, gdyż reakcja mojej teściowej była taka sama jak Twoja Gościu :
   co to w takim razie jest?
   co to za religia?
   co to za ludzie,którzy dopuszczają się takich czynów ?
   Po co to robią ?
   do czego im takie bestialstwo jest potrzebne?
   kim oni są ?

   • Wojwit pisze:

    No nie wiem… Moja babcia wiele, bardzo wiele pamiętała sprzed wojny (i z samej wojny, i „powojnia” też) choć nie o wszystkim mówiła, ale niektóre szczegóły wychodziły czasem jakoś tak same… Na przykład, w jej pokoleniu nie wiązano niepodległości Polski z przyjazdem Piłsudskiego do Warszawy. Traktowano to bardziej jako przejaw sanacyjnej propagandy, a samo święto, ustanowione dopiero w drugiej połowie lat trzydziestych jako datę raczej umowną. Babcia pamiętała, że wtedy, długo przed drugą wojną wiązano raczej niepodległość z powołaniem tzw. rady regencyjnej w 1917 r. (regent – zastępca króla). Najwięcej zasług dla niepodległości Polski, jak wspominała, mieli Ignacy Jan Paderewski i generał Haller. Może w opowiadaniu o dawnych czasach była wyjątkiem…

 62. BasiaB pisze:

  Wojwit :
  https://mistykabb.wordpress.com/hyde-park/comment-page-1/#comment-19276
  Tak ,wiem,to się dzieje od paru dni,już kolejny raz tak się stało.
  Tak jak dalej nie widać na bocznym pasku powiadomień z wpisów na Hyde Parku,tylko dlatego,że mam powiadomienia na poczcie o każdym poście dlatego zobaczyłam,że tam napisałeś.
  Muszę nad tym posiedzieć.

 63. gość pisze:

  Wojwit powiedz mi dlaczego mamy zajmować się polityką zagraniczną choćby USA czy innych krajów jak nam chodzi o osoby które są w Polsce , rządzą i robią co chcą a wszyscy mają im się podporządkować. Na pewno ich przekonania wewnętrzne są skierowane na podporządkowanie narodu kraju w którym mieszkają i żyją, a być może dyrektywy otrzymują z kraju wiadomego.
  Praktycznie u nas to się tylko mówi i mówi a nic innego się nie robi i na tym koniec. Sam na pewno
  czytasz o różnego rodzaju żądaniach a te komentarze to była jest i będzie drętwa mowa na zawsze.

 64. BasiaB pisze:

  Dziś trafiłam na taki art. czytam i własnym oczom nie wierzę:
  https://gloria.tv/article/1cjGZT27NPc
  Opublikowano Październik 24, 2012
  Polacy, żydzi i numery PESEL

  • Wojwit pisze:

   To stara sprawa. Myślałem, że znana. Lekarce, która to odkryła nie dali tu dalej żyć – musiała wyemigrować.

 65. BasiaB pisze:

  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/06/rothschildowie-przejeli-kontrole-nad-polska/

  Warto sobie uzmysłowić te fakty, jeżeli ktokolwiek jeszcze się łudził.

 66. Manuela pisze:

  Bank legalnie skonfiskuje twoje pieniądze… http://rekinfinansow.pl/konfiskata-pieniedzy-bank/

 67. Kraaaa pisze:

  JPRDL !!! Że też wam się QRV chce !!! To jest paranoja ! Ale to da się leczyć !

  • Andrzej pisze:

   Pozdrawiam serdecznie
   ps. Nie wiem z czym masz problem ale ok szanuje twoje podejście, nikt tutaj nie ciągnie nikogo za uszy więc w czym problem ??? jak nie lubisz potrawy to jej nie jesz i nie krytykujesz lub nie daj wyśmiewasz lub szydzisz z tych którzy ja spożywają .
   Są rzeczy w świecie które widoczne będą dla niektórych i to dotyczy wielu spraw więc jeśli tego nie czujesz nie smakuje Ci zostaw i pozwól się delektować innym w spokoju.
   i nie obrażaj nie krytykuj ( nie osądzaj ) nie takie sprawy w historii Świata zostały odsłonięte a ludzie i tak nie uwierzyli prawdzie tylko powtarzanym kłamstwom . Powodzenia i szczęścia życzę

  • pxy2p pisze:

   Znam ludzi i ich popleczników, którzy żadnej książki w życiu nie przeczytali, do kościoła nie chodzą nawet uważają iż, jeśli diabeł istniej to mieszka on w watykanie, ale powiedz coś o „projekt słowiański papierz to ci biada”
   To jest programik:)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s