Misty…fikacja wolności

repty

Ostatnio trwa zażarta dyskusja pod kolejną częścią artykułu „Krym a sprawa
polska”.
Tak, bliższa ciału koszula. W istocie mamy poważny problem i to na wyciągnięcie ręki.
Problem, który dotyka namacalnie nas wszystkich polskich obywateli.
Problem z suwerennością polityczną i gospodarczą naszego kraju i nas, a konflikt na Ukrainie przypomniał nam o tym bardzo boleśnie.

W tym kontekście wydawać by się mogło, że co tam jakieś bajanie- majanie o jakiś
gadach, potworach i różnych innych dowolnej maści istotach, których na dodatek nie widać.
Można by pokusić się o stwierdzenie, że uczestnicy walk z nimi, tak naprawdę walczą z wytworami swoich umysłów i nie ma to niczego wspólnego z tym,
co namacalnie dzieje się na ziemi.
Pewnie niejeden czytelnik wywodów zawartych w artykułach i komentarzach umieszczonych na stronie Mistyki zaprasza ich autorów, aby zeszli na ziemię, albo poradziłby, aby udali się do psychiatry.

Hm, bynajmniej.
Godzi się przypomnieć, że jak na górze, tak na dole, jak na zewnątrz, tak i wewnątrz,
jak w mikroskali, tak i w makroskali.

Cześć ludzi coraz wyraźniej widzi, słyszy i czuje, czy też rozwinęło w sobie – na skutek wieloletniego procesu ich rozwoju duchowego – jeszcze inne zdolności tak zwanego paranormalnego poznawania siebie i świata.
Nazywa się to jasnowidzeniem, jasnosłyszeniem, jasnosnoczuciem i tym podobnie.

Jeszcze do niedawna takie zdolności były przymiotem niewielkiej garstki ludzi,
i rozwijane przede wszystkim we wszelkiego rodzaju tajnych szkołach,zwłaszcza o charakterze religijnym.
A wiedza między innymi w tym zakresie była pilnie strzeżona, aby dostęp do niej miała tylko garstka wybrańców
Miedzy innymi utrzymywanie elitarności tej wiedzy i tępienie wszelkimi sposobami osób, które samoczynnie zyskiwały do niej dostęp, w tym przejawiały tak zwane paranormalne zdolności psychiczne, były sposobami na utrzymanie w niewiedzy pogardzanego pospólstwa wszystkich szczebli hierarchii społecznej,i tym samym na trzymanie ich pod kontrolą.

Tysiącletnie dzieje historii różnych cywilizacji, i starożytnych i nowożytnych,
mają w swych annałach liczne przejawy krwawej działalności inkwizycji i jej podobnych organizacji, wszelkiego rodzaju mordów, często poprzedzanych okrutnymi torturami,
polowania i palenia na stosach tak zwanych czarownic, naszych babek, zielarek, akuszerek i wielu kobiet, których wiedza, umiejętności i działalność były solą w oku rasy panów.

Ostatnie lata XX wieku i czas XXI wieku dały i dają nieustannie nieprawdopodobną szansę uzyskania odpowiedzi na stawiane od pokoleń pytania o fundamentalne znaczeniu dla nas ludzi.
Mamy nieprawdopodobną szansę uzyskania licznych odpowiedzi na nasze wątpliwości co do naszej tożsamości, co do naszych możliwości, co do naszych dziejów, także tych przejawionych na planie materialnym.
Dzięki nieprawdopodobnemu dostępowi do wiedzy czy to książkowej, czy to internetowej czy tej przekazywanej na tak zwanych kursach rozwoju duchowego/osobistego,
czy wynikłej z międzyludzkiej wymiany doświadczeń, obserwacji, spostrzeżeń i wniosków mamy namacalne dowody, że na to, że sprzedawana nam dotąd wiedza o Stwórcy, o nas samych, o naszych dziejach, naszej historii jest co najmniej wątpliwa.

Dzięki swym paranormalnym zdolnościom coraz więcej osób miała i ma okazję
zauważyć miedzy innymi zbieżność pomiędzy tym, co widzą, a tym co było im dane usłyszeć w dzieciństwie od starszych, o czym przeczytały w bajkach, legendach, w mitach i tym podobnych publikacjach.
Te zepchnięte do podziemia, a wiec przede wszystkim do literatury dziecięcej (a wiec takiej, której prawdami nie ma się co przejmować i traktować ich poważnie)
wróżki, elfy, krasnoludki, gnomy, czarodzieje, wszelkiej maści potwory, gady, smoki, kłobuki, południce, zmory, diabły itp. (długo by jeszcze wymieniać),
są przez nich naprawdę widziane.

Wibracje ziemi stale się podnoszą i takie istoty będą stawać się dla nas „normalnych” ludzi coraz bardziej widoczne.

Dla przykładu, bodajże na stronie http://www.zmianynaziemi.pl lub http://www.losyziemi.pl , w jednym z ostatnich artykułów napisano, że niedawno jeden z fotografików angielskich, w jednym z rejonów Anglii, sfotografował maleńkie fruwające istoty ze skrzydełkami, wyraźnie o humanoidalnej budowie ciała.
A więc proszę, mamy materialne potwierdzenie tego, że coś jest na rzeczy.

sumer - gady

Na stronie Mistyki w kilku komentarzach (obce instalacje) padło stwierdzenie, iż opisywane na Mistyce reptoidy, potwory, gady, złośliwe owady, szaraki czy tym podobne istoty,
to wytwory umysłów obserwujących je.
Nasuwa się spostrzeżenie, iż autor tych twierdzeń myli skutki z przyczynami.
To właśnie dzięki nadzmysłowemu widzeniu jest nam dane nareszcie zobaczyć, to co nie jest dostępne gołym okiem.
Poznać tegoż cechy i zamiary wobec nas ludzi i wszelkie działania zmierzające do osiągnięcia wytkniętych przez nie celów.

Dzięki temu udało się nam ludziom dostrzec, że to bardzo inteligentne i bardzo przebiegłe istoty, bez jakichkolwiek uczuć, zimne, pełne egoizmu i bezwzględnie dążące do podporządkowania sobie nas ludzi.
Zauważyć, że jesteśmy ich żarełkiem pod każdą postacią, niestety także dosłowną.

Na podanych przeze mnie stronach, i nie tylko, aż roi się od artykułów, filmów i komentarzy do nich mówiących o wszelkiego rodzaju porwaniach, o eksperymentach na ludziach,o wykorzystywaniu ludzi na wszelkie możliwe sposoby, w tym także seksualnie.

Także niejeden z autorów wpisów na Mistyce miałby o czym opowiadać, choćby z własnych doświadczeń.
Można zadać sobie pytanie, czy czyżby ci wszyscy ludzie wpadli w jakiś zbiorowy trans
lub też czy zbiorową hipnozę.
A może to jakiś zbiorowy umysł (zapisywany sukcesywnie przez wszystkie pokolenia,
będący rodzaj ludzkiej Kroniki Akashy) „nadaje” nam ludziom takie brednie, aby co wrażliwsi odbiorcy dostrzegli je, no i oczywiście się bali. Bo ewidentnie widać, że mamy się bać.
Jeśli jest to projekcja zbiorowego umysłu, to komu lub czemu zależy na tym, aby nadawanie tych bredni trwało, i nasilało się.
A może jednak to sami ludzie są nieświadomymi kreatorami tych bredni i na skutek zwiększania się dostępności do nich, nasilamy ten proces.

Myśli są rzeczami, powiedział któryś z filozofów.
O sprawczej sile myśli ludzkiej napisano już całe tomy i nie ma potrzeby w tym miejscu rozpisywać się na ten temat.
Zatem nie jest wykluczone, że te potwory są wytworami całych pokoleń rodzaju ludzkiego, które kiedyś oderwały się od swych twórców i stały się odrębnymi świadomymi bytami.
Bytami egzystującymi, tak jak nasze myśli, w energetycznej przestrzeni.

A wiec nie wdając się w dalsze dywagacje co do źródła pochodzenia naszych „opiekunów”,
koniec końców oni istnieją naprawdę.

I jako byty świadome realizują, jak to boleśnie przekonaliśmy się i nadal przekonujemy, swoje egoistyczne wobec nas cele.
Jako skupiska świadomej energii są na wyciągniecie ręki dla wszystkich tych ludzi, którzy w większym lub mniejszym stopniu podążają drogą EGO, z dala od światła Stwórcy wszystkiego co istnieje i co nieskończone.
Na odkrytej zasadzie rezonansu: podobne przyciąga podobne.

sumer

Te energie są jak gęste chmury nad ziemią, którymi oddychamy,
są składnikami gleby, która daje nam pożywienie i całego wnętrza ziemi, po której stąpamy.
Wydawałoby się, że nie ma na nie sposobu.
Ludzie, którzy pragną iść ręka w rękę ze Stwórcą, są przez te energie/byty dojeni jak krowy,wysysani z ich własnej energii na różne sposoby.
A im bardziej duchowo rozwinięty człowiek, tym bardziej łakomy kąsek.

Przykładów takiego zniewolenia przytoczono już wiele, nie tylko na Mistyce.
A z kolei mniej lub bardziej zdeprawowana dusza (miedzy innymi przez te energie),
oddaje się na ich usługi, w zamian za „pomoc” w osiągnięciu ich własnych egoistycznych celów.
Jednym z takich spektakularnych przykładów jest osoba Kancelaria III Rzeszy,
Adolfa Hitlera.
Na którymś z przytoczonych powyżej stron, bodajże w http://www.zmianynaziemi.pl,
zamieszczony został ostatnio artykuł sugerujący, iż Hitler zawarł pakt z szatanem.

Co z tego wszystkiego dla nas ludzi wynikło w przeszłości i dzieje się obecnie w naszej materialnej rzeczywistości, nie muszę wyjaśniać.
Widać gołym okiem, że dzieje się bardzo źle.
Promuje się coraz powszechniej postawy i ludzkie zachowania, które jeszcze niedawno spotykały się z powszechnym ostracyzmem (nie mylić z nietolerancją).
Powszechnym wzorcem zachowania się w dominującej w naszej szerokości geograficznej kulturze zachodniej jest nieprzytomne gromadzenia dóbr, a wszelką cenę, po trupach,
aby do celu. Stąd tak zwany wyścig szczurów, jako jego konsekwencja.
Promuje się wszelkimi sposobami tak zwany konsumpcyjny styl życia.
Promuje się dosłownie wszelkiego rodzaju wynaturzenia.
Strumieniami leje się alkohol, niemal powszechnie sięga się po narkotyki.
Niemal nie ma imprezki bez ich udziału.
Chamskie zachowania powszednieją.
Jeszcze trochę a osoby o orientacji heteroseksualnej będą w mniejszości, będą wytykami palcami (o niszczących skutkach seksu analnego na Mistyce pisali już Ozyrys i Ktoś).
Tylko patrzeć, jak w przestrzeni publicznej będą dominować różne z gruntu nieszczęśliwe istoty, dziwadła, jak ten transwestyta, który wygrał obecną edycję Eurowizji.
Jesteśmy zalewani potokiem informacji o wszelkich przejawach przemocy, o handlu narkotykami, o handlu ludźmi, o niewolniczej pracy za marne grosze, także w krajach tak zwanych rozwiniętych, o wszelkich nadużyciach, przykładach korupcji i wszelkich większych lub mniejszych niegodziwościach.

Tak, to rękami zaprzedanych ludzi, zmanipulowanych i przyciągniętych iluzjami skutecznej realizacji ich jakże często małostkowych celów, dzieje się to całe zło i buduje wizja prawdziwego piekła na ziemi.
Bodajże na Mistyce, w zakładce poświęconej Archonom, Ozyrys napisał, że ktoś zbadał i zauważył, że najwięcej podłączeń z tą wszetecznie złą energią mają politycy, biznesmeni
I czołowe postaci z mediów, w tym ze świata naukowego i artystycznego.
Zgroza!!!!!!!
Tacy ludzie decydują o naszych losach i jako osoby publiczne dają nam gorszący przykład.
Wymaga wielkiego hartu ducha i odwagi, aby nie dać się porwać temu rynsztokowi.

I teraz wracam do poruszonej na wstępie sprawy losów Polski.
Już niemal powszechnie zauważa się, że sytuacja polityczna, w jakiej aktualnie znajduje się
Polska, to nie skutek wybuchu II wojny światowej i jej następstw, ale jej przyczyny sięgają bardzo daleko wstecz.
Do tego też nawiązują opublikowane na Mistyce poszczególne części artykułu:
„Krym a sprawa polska”.
Ktoś, jakaś siła, konsekwentnie, metodycznie, cierpliwie i przy użyciu całego arsenału
destrukcyjnych sposobów i środków, dąży do całkowitego zniszczenia nas Polaków,
a te pozostałe niedobitki będzie chciał wykorzystać do własnych celów.
Nie o mniejsze zło, jakim miałaby być orientacja prozachodnia (proniemiecka) czy prorosyjska tu chodzi, ale o naszą wolność.

Jak wielu ludzi, od pewnego okresu czasu zadaję sobie pytanie, jak bez udziału w rozlewie krwi i bez pomnażania nieszczęść tego świata w jakikolwiek sposób,
zatrzymać ten niepohamowany już bieg ku samozagładzie.
I tu wracam do naszych „milusińskich”.
Otóż, co by nie powiedzieć na temat źródła ich pochodzenia, wszelkiej maści reptile, owady, szaraki i inne wszeteczne zło, to istoty, które pociągają sznurkami zza kulis scen tego
świata.
Wiemy już, że te istoty odżywiają się energią o niskiej częstotliwości.
Wiedzą też, że podtrzymują je przy życiu energie wytwarzane przez ludzi.
A więc różnymi sposobami doprowadzają do tego, aby jak najwięcej ludzi przeżywała emocje
o niskich wibracjach, a wiec strach, lęk, nienawiść, zawiść, zazdrość, smutek, żal, tęsknotę itp.
A więc dzięki wzięciu się za bary z naszymi pasożytami, co czynimy od ponad trzech tygodni, bliżej je poznajemy, ich struktury, powiązania i wszelkie instalacje czy urządzenia, za sprawą których maja szanse przeżycia czy ponownego odrodzenia się.
Otwierają się przed nami kolejne drzwi i dlatego mamy szansę być bliżej celu, niż nam się to jeszcze nie tak dawno wydawało.

Właśnie dzisiaj Ozyrys i Minerałek odkryły coś, co jest kolejnym przełomem w naszych dążeniach.
Ale o tym one zapewne zechcą same się z nami podzielić.

Gdy zostanie uprzątnięta przestrzeń astralna/energetyczna/eteryczna, będziemy mieli
więcej siły i wprawy, aby zająć się sprzątaniem wokół nas.
A to będzie już bardziej dostrzegalne, choć zapewne nie od razu tak spektakularne,
Jakbyśmy sobie tego życzyli.

Życzę sobie i nam wszystkim lepszego świata, a przede wszystkim wolności,
wolnej od jakichkolwiek manipulacji.
A w związku z tym życzę cierpliwości i wytrwałości we wszystkich działaniach,
które nas do takiego świata doprowadzą.

GnN

Copyright by Gwiazdka z Nieba – kopiowanie tekstów jest dozwolone pod warunkiem podania linku prowadzącego do oryginalnego tekstu.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności, gadzi mózg, rozwój duchowy, zmiany wewnątrz nas i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

45 odpowiedzi na „Misty…fikacja wolności

 1. Ozyrys pisze:

  Gwiazdko ,to wszystko prawda.Umieściłam w Twoim wpisie ryciny zaczerpnięte z pieczęci sumeryjskich.
  Już ponad 3500 lat te postaci są ukazywane w każdy dostępny danej cywilizacji sposób.
  Nie jest to więc obecną modą czy trendem lub sposobem na zwrócenie na siebie uwagi.
  Oni faktycznie byli i jeszcze niemrawe osobniki są w naszej przestrzeni planetarnej ,wewnątrz Ziemi lub w nas.
  Dzisiaj została stworzona matryca na pozbycie sie ich.
  Ale mam równiez inną wiadomość .W tej chwili mniej pozytywną .
  Mam odczucie ,i skonfrontowałam je z Ktosiem,który jak gdyby wyprzedził moja konkluzję ,że …na tym nie koniec.
  Reptylianami ,gadami ,jaszczurami posłużono się w celu spacyfikowania ludzi.
  Za tym stoi jeszcze ktoś inny.
  Gwiazdko opowiadałaś mi o koszmarnych atakach ,jakie przypuszczono na Ciebie zeszłej nocy.
  Stwierdziłaś ,że nie były to gadziory, były to istoty z kosmosu.
  Potwierdzam .Miałam dzisiaj taki atak po południu.
  Najnormalniej w świecie chciały mnie zabić .Doświadczył tego wczoraj i dziś Ktosiu.
  Na razie jestem wykończona ,idę spać .
  Nie mam na razie sił i ochoty sprawdzać kto za tym stoi.
  Mam jednak inf.,że dowiem się za kilka dni.
  Są natrętne ,zagłuszają mi odbiór Prawdziwych Istot Światła.
  Ale…poradzimy sobie .
  Gadziory moim zdaniem zaczynają być już naszą przeszłością ,choć niezupełnie.
  Zobaczymy jak to się potoczy.
  Czeka nas wojna nuklearna w wydaniu międzyplanetarnym.
  Ale nie bronią nuklearną w naszym rozumieniu.

  • barbarzynca pisze:

   „Nie mam na razie sił i ochoty sprawdzać kto za tym stoi.”
   Saturn?

   • Ktoś pisze:

    Podobno Aldebaran chce stracić co nieco ze swoich planet …

   • Ozyrys pisze:

    Nie – Saturn jest bardzo OK .
    To Prawdziwe Istoty Światła.

    • barbarzynca pisze:

     Wyczytałem, że nasze główne czakramy połączone są z pierścieniami Saturna i zasilają go w energię więc wydawało mi się, że Saturn nie jest OK. Możesz podawć więcej info nt. Saturna – jakiś link.

    • Ozyrys pisze:

     Linku nie podam ,bo to są nasze informacje ,które do nas dochodza ,tak jak wszystkie ,które tutaj opisujemy .
     Istoty z Saturna od dawna „walczą „,z innymi istotami ,jakieś ciemne Istoty zamieszkują Urana i z nimi maja sporo problemów.
     Pierścienie Saturna mielą całe zło.
     Sa tarczą ochronna dla Istot z Saturna.
     Zadko kiedy szukam potwierdzenia wiedzy ,która do nas ,czy do mnie spływa.
     Robię to tylko ,kiedy zamierzam napisać artykuł ,by sprawdzić ,co i kiedy napisali na ten
     temat inni.
     Jeżeli cytuję ,to zawsze zamieszczam linki.
     Nie mam czasu na czytanie wszystkiego co jest na ten temat w necie.
     Mnie wystarczą 1-2 potwierdzenia .
     Tak jak zaczynam podejrzewać ,że z Nibiru zrobiono nam ściemę .
     Ktoś ma podobne odczucia.
     Ale…być może będę miała teraz trochę oddechu – odpoczynku ,to jeżeli te informacje są dla nas istotne ,to powinnam je otrzymać .
     Zapytam też i Panią Y ,Gwiazdkę i Free 🙂

  • siola pisze:

   U mnie tez w poniedzialek i wczoraj probowano ale powarczalem pochrapalem jak wilczek i przestalo godz miedzy 2-3 dobrze ze po dotyku piety zaraz sie budze i nie moze zaatakowac ukladu nerwowego inaczej byl bym w stanie tzw bezwladu sennego ale to bajka lekarzy dla glupcow.

   • Ozyrys pisze:

    Zauważyłam ,że wszyscy ,z którymi pracowałam maja jakieś nadajniko- odbiorniki w pięcie lub w podeszwach .w punkcie centralnym stopy tzw. punkt Nerka 1 .
    Ja miałam w prawej piecie ,i wydaje mi się ,że jeszcze coś zostało.
    Natychmiastowo jesteśmy przez to identyfikowani.
    Każdy poza tym ma swoje sobie tylko przypisane wibracje i częstotliwości ,które są znakiem rozpoznawczym .
    Dziełają jak podpis- tak to ja…Ozyrys ! 🙂

  • Ozyrys pisze:

   Bardzo….bardzo dziękuję Ci Gwiazdko za ten tekst.
   Jesteś niezrównana w przekazywaniu informacji 🙂

   • Free pisze:

    Ozyrys, to są jakieś robale energetyczne !!! Stopy stanowią wrota jest pytanie jak wybierają swoje „ofiary” ??? Musi być „coś” co namierza to gówno na ludzi, i jak się tego pozbyć czyli przyczyny. Pierścienie Saturna zbudowane są z lodu, w Riese i okolicach budowle, budynki miały podwójne piwnice w których trzymano lód…. czy to jest przypadek? Mam wrażenie że grzyby, który lecą nam na głowy mogą być tu w jakiś sposób powiązane….. uszkodzenie układu hormonalnego, odpornościowego…. ???

    • Ozyrys pisze:

     No to są te robale ,z którymi ostatnio mieliśmy mnóstwo pracy.
     Jednak sądzę tak jak Ty ,że sprawa z transponderami w stopach nie jest całkiem załatwiona.
     Najprawdopodobniej przyczyna jest to ,że gadziory ,były tylko pośrednikiem i zasłoną dymna między nami a …NIMI …
     Free…znajdziemy sposób i na to.
     Największe portale ,którymi gadziory wychodziły na powierzchnię Ziemi ,zostały pokryte lodem: Alaska – połączone wrota z Syberią ,bieguny, Skandynawia.
     Skute wieczną zmarzliną .
     To nie przypadek ,ja to wiem ,bo tymi portalami zajmowałam się pod koniec ubiegłego roku.

    • Free pisze:

     co za szajs…..to dlatego chcieli nam zrobić powtórkę z 97 roku….

    • Free pisze:

     potrzebujemy burze…

    • Ozyrys pisze:

     tak ….dużo energii,która oczyści 😀

    • Free pisze:

     Ozyrys, poza tym mamy pełnię księżyca…

 2. Ktoś pisze:

  Kolejni ciągną na Ziemi próbować swoich sił w oszukanie Przeznaczenia. Ciągną ci co niewolili Reptoidów by im służyli i pomagali w terroryzowaniu innych….

  …ale ta wojna w wykorzystywanie się skończy. Nawet jeśli w jej wyniku zostanie tylko jedna galaktyka, tylko jedna gwiazda….

 3. siola pisze:

  Oj Dawid chyba sie prubuje nawrucic ,zostaje wegetarianinem tylko jak pogodzi sporzywanie ciala i krwi z tym.

  • Ozyrys pisze:

   Dawid – niestety w tej chwili nie jest do nawrócenia ,ma bardzo „dobrego pomocnika”
   Michaelkę ,dobrali się jak w korcu maku.
   Szkoda słów ,żadne informacje nie docierają .Kompletny beton.
   Szkoda czasu i energii Mezamira.
   Trudno kolejna stronka katoobłudy i zakłamania .
   Nnka się w grobie przewraca.
   Byłam tam 2 dni temu,po 4 -5 tygodniach.
   Będzie płacz i zgrzytanie zębów.
   Trudno- ich wybór.
   I niech nie myślą ,że głupota jest nagradzana.
   Stwórca widzi wszystko .Nawet to ,że ktoś jest mocno spętany ,ale chce się wyrwać .
   Jak i to ,że ktoś jest mocno spętany i mimo wielu informacji ,tak oddalił się od Boga ,że …nawet jak Stwórca puka …to go nie widzi nie nie słyszy…całkiem zatracił zdolność słuchania własnego serca.
   Nawet w swoim zacietrzewieniu nie starają się zastanowić nad słowami pisanymi gdzie indziej ,gdzie regularnie przychodzą ….czytać …
   Na nic się zdadzą piękne słówka o miłości ,bo kontaktują się z innymi bytami,regularnie modląc się do nich i wzywając ich.
   jest takie prawo…prosisz ,a będzie Ci dane.
   Dostają to ,od tego …do którego się modlą .
   Ani my tu pierwsi na tej stronie ,ani ostatni ,którzy twierdzą ,że ani J ,ani M nie istnieli.
   Reszta to pisma sporządzone w celu uwiarygodnienia ich istnienia.
   Natomiast dalej powtarzam ,ani ja ,ani Gwiazdka ,ani nikt inny z naszego grona nie potwierdza istnienia energetycznie takich osób.
   Bo to nie ludzie ..to wymyślone byty ,które otrzymały ogromna moc demoniczną .

   • Free pisze:

    I cieszą się bałwany…

   • Adrian pisze:

    Dyskusje z wieloma osobami za dużo nie dadzą, choćby nie wiem jak inteligentnie prowadzone. Zresztą było to przewidziane od początku tego programu, „Bóg do którego się modlisz cię zbawi, a podstępny szatan chce posiąść twoją duszę różnymi sposobami. Jeśli straciłeś wiarę czy szukasz na własną rękę to znaczy, że cię kusi, itd.” Oczywiście uwolnienie się spod jednego typu doktryn nie oznacza końca drogi i oświecenia, zresztą bardzo dobrze to opisałyście w ostatnich artykułach. 🙂

    Gdzie nie spojrzeć to zniewolenie i programy, ale opinia publiczna pod wodzą mediów uznaje to za coś najnormalniejszego na świecie… Jak nie umęczają się w świątyniach za grzechy to oddają się co wciąż wyrafinowanym pokusom ego i konsumpcjonizmowi.

    Chyba najgorzej jest z muzułmańskimi wyznawcami A. Mogą bezkarnie głosić brednie nazywane bezprawiem szariatu, a na jego podstawie niewolić i maltretować kobiety. Gdy napomkniesz o ich dewiacjach nieco ostrzej oskarżą cie o szerzenie rasizmu albo obrazę uczuć religijnych. Ale gdyby jednak mieli uczucia nawet do głowy by im nie przyszło robienie takich rzeczy. Ortodoksyjni wyznawcy są oni niczym żelbeton i nie wiadomo czy pod tą skorupą tli się jeszcze świadomość. Przynajmniej ja w ich oczach za dużo nie dostrzegam. Z zewnątrz do nich nie przebija się żadne światło – natomiast od wewnątrz wiadomo co działa. Tak czy inaczej ci, którzy mieli się przebudzić już to zrobili – mieli masę okazji.
    Można powiedzieć, że Ziemia i mieszkańcy są chorzy, ale na szczęście istnieje lekarstwo.:) Co można teraz zrobić to wyplenić zarazę z planety, nie dopuścić do powstania nowej i wszystkich po kolei po odłączać od pasożytów. A po jakimś czasie wszystko potoczy się właściwą drogą.

 4. Free pisze:

  Program KUNDABUFOR
  nadzorowany jest z HEBRY prze z świadomość CHRYSTUSA ABLA Wprowadzając ten program na ziemi chciał wszystkie słowiańskie dusze zarazić hebrajskim i cechami. Ułatwić (w finale ostatniego
  cyklu na ziem i trwającym od 1982 roku )hebrajskim świadomościom wejście w ciała i dusze słowiańskie, bez własnego wysiłku uzyskanie CIAŁ WIECZNYCH Efektem wprowadzenia ENNEAGRAMU I KUNDABUFORU jest brak harmonii w budowie człowieka w energii i materii.
  Pierwiastkiem złota skażone są księgi, sztuka , wiedza i dusze.
  tak więc wszystko ma na celu odebranie świadomości Słowianom i zajęcie ich miejsc wszelkimi możliwymi sposobami, ale nic z tego….
  Więcej na maila u Ozyrys.

  • Ktoś pisze:

   „konfabulacja
   1. «zmyślanie, koloryzowanie na jakiś temat»
   2. «podawanie zmyślonych faktów, połączone z przekonaniem o ich prawdziwości, występujące m.in. przy zaburzeniach pamięci; też: taki zmyślony fakt»”

   – to tyle na tema „prawdziwości” zawartych tam treści.których gorącą propagatorką jest niejaka margo od boleściwej michaeli.

   • Free pisze:

    Nie znam tych boleściwych, ale wolę wszystko przemyśleć, Ozyrys potrafi sprawdzić ile tam prawdy a ile koloru.

   • Ozyrys pisze:

    Napisałam pod art. Gwiazdki „Odzyskiwanie wolności” ,w komentarzu ,że uważam ,iż to są niuejdżowe formy zniewolenia tych ,którzy nie dali się nabrać na różne religie i sekty.
    Ta cała świadomość chrystusowa ,to taki wszeteczny dogmat w celu kolejnego zmylenia niepokornych.
    Nie istnieje żaden pośrednik ,między nami a Stwórcą !!!
    Tylko czyste SERCE ma nas prowadzić .
    Pułapek i zmyłek mamy na kopy.To wszystko wygląda jak pole minowe.

    • Ktoś pisze:

     Celem tego konfabulatora jest, jak dla mnie, wmówienie Słowianom iż „cierpienie i niewolenie na jakie się sami zgodzili (sic) jest dla ich dobra i dla rozwoju ich duszy”. Reszta jest tylko udowadnianiem tej tezy i tego iż „holokausty Słowian są zgodne z wolą Stwórcy i że Słowianie nie powinni dążyć do zrzucenia niewolnictwa ze strony Hebronu bo to wbrew Prawom Świata”.

    • Free pisze:

     Mogą nas ugryź wszystkie „pany”, nie powiem gdzie Pierwszy wniosek jaki do mnie napłynąl to to że nie są to tak odległe czasy a drugi że właśnie dostają porządnie w dupę….w każdej informacji jest zawarta jakaś prawda tylko trza ją dostrzec poznać zamiar , odkryć zafałszowane i schowane … wiesz kobietom nic wmówić się nie da 🙂 przy zapoznawaniu sie z jakimiś treściam od razu masz przeczucie czy nie wiem jak to nazwać i wiesz czy ściema i totalna fikcja czy jednak drążyć i szukać dalej aby zrozumieć. Czytam jakieś info i wyciągam wnioski swoje własne…. jeżeli to dotyczy tu i teraz sprawdzam i z reguły „100”. Nikt prawdy jeszcze nie zna jak ja poznamy to i antidotum się skombinuje.
     I jeszcze jedno Ktosiu, znasz się na tym pewno dobrze, mam wrazenie ze inne planety sa sporo blizej niz sie nam podaje i robi z nas idiotów.
     Poza tym straszne zamieszanie mam wrażenie że jest duży ruch do usraela, nie wiem jeszcze jak to wytłumaczyć, albo cos szykują albo co jest bardziej prawdopodobne że czują że mogą dostać wpie-ol wkrótce.

    • Ktoś pisze:

     Szczury zawsze uciekają pierwsze, skoro USA jest do zniszczenia poprzez wymianę atomowych ciosów z Rosją to wiesz, zwiewają do swoich mając nadzieję iż issrael ich ochronii…

    • barbarzynca pisze:

     Izrael przeznaczony jest do odstrzału. Bum bum w Izraelu, bum bum w Syrii( albo na odwrót ) i docelowo bum bum w Iranie. Nową siedzibą USrael prawdopodobnie ma być Argentyńska Patagonia odkupiona za długi, kótrych nie było( Argentyna je spłaciła ).

    • Ozyrys pisze:

     Free…kocham Cię za takie nazywanie rzeczy po imieniu !
     A mówiłaś 🙂 …parę dni temu …,
     jak zaczną wyjeżdżać z USA to…wiedzą ,że nie dadzą tam rady 🙂
     Wiem od wczoraj ,że grupa trzymająca władzę ,odłam z USA..zaczyna się miotać .
     Odczuwają panikę ,bo nie wiedzą dlaczego ich poczynania nie materializują się. Tak…przyzwyczaili się do tego ,że to co robią, materializuje się w naszej rzeczywistości.
     Zaglądają sobie nieufnie w oczka – jeden drugiemu ,zastanawiając się ,który z nich niweczy ich wspólne poczynania.
     Tracą cierpliwość.

 5. Free pisze:

  „Nie ma nic ukrytego co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego co by nie było poznane i na jaw nie wyszło”
  Na ziemię schodzą niesamowite energie, za 2-3 dni myślę że Plejady przyniosą kolejne energie poszerzające ludzką świadomość, będzie co ma być, już dłużej nie da się nic ukrywać, gdyby to było coś nieznanego i obcego im to skąd by o tym wiedzieli? Ciekawy jaki teatrzyk nas czeka?
  Wspierajmy siły Stwórcy aby wszystko zmienić na naszą korzyść, zgodnie z zamiarem Wszechświata.

  Watykan: papież o Marsjanach

  Kościół musi liczyć się z tym, że wraz z poszerzaniem się granic wszechświata może stanąć kiedyś w obliczu dylematu: czy należy ochrzcić istoty pozaziemskie? Do tej pory głos w tej sprawie zabierali niżsi rangą duchowni, dziś do zagadnienia nawiązał sam papież.
  http://www.wykop.pl/ramka/1987806/watykan-papiez-o-marsjanach/

  • Gwiazdka na Niebie pisze:

   Free, dzięki za arcyważną informację w sprawie programu KUNDABUFOR.
   A przy okazji, na prośbę Ozyrysa powiadamiam, aby autorzy maili do niego byli cierpliwi.
   Od 13-tej nie ma dostępu do internetu. Jakaś burza, czy coś w tym rodzaju.

 6. Ktoś pisze:

  Jeśli co 3600 lat jest „koniec świata” to czemu nagle „3 słońce” było miliony nie tysiące lat temu. Komu zależy na fałszowaniu chronologii „milionami” i „miliardami”?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s