6 odmiennych metod zapobiegania trzęsieniom ziemi i innym kataklizmom :

kataklizm

” 1. Zapobieganie trzęsieniom ziemi poprzez usunięcie powodów ich zaistnienia – tj. przez zmianę filozofii i zachowań praktykowanych przez ludność zagrożonego obszaru z uprzednio praktykowanego niemoralnego pasożytnictwa na wymaganą przez Boga jakąś formę moralnej filozofii totalizmu.

2. Powstrzymywanie nadejścia trzęsień ziemi i innych kataklizmów poprzez włączenie do grona swojej społeczności co najmniej „10 sprawiedliwych”. Ta metoda zapobiegania i obrony opisana jest dokładniej w „części #I” niniejszej strony.

3. Powstrzymywanie nadejścia trzęsień ziemi i innych kataklizmów poprzez „ufundowanie stypendium dla aktywnego totalizty.

Ta metoda zapobiegania i obrony przed trzęsieniami ziemi i przed wszelkimi innymi kataklizmami, opisana jest dokładniej w „części #J” niniejszej strony.
4. Powstrzymywanie nadejścia trzęsień ziemi i innych kataklizmów poprzez uczynienie z siebie „ilustracji” i „przykładu” dla innych. Ta metoda zapobiegania i obrony opisana jest dokładniej w „części #K” niniejszej strony.
5. Unikanie znalezienia się w strefie przeznaczonej na zniszczenie poprzez wysłuchiwanie „ostrzeżeń” udzielanych przez Boga. Ta metoda zapobiegania i obrony opisana jest dokładniej w „części #L” niniejszej strony.
6. Zbudowanie telepatycznego „seismografu Zhang Henga” który daje wystarczająco wczesne ostrzeżenia iż trzęsienie ziemi właśnie nadchodzi, aby móc efektywnie uchronić nasze życie i mienie. (Ten sam „sejsmograf” ostrzega także przed nadejściem tornad, tsunami, huraganów, oraz obsuwisk ziemi i błota.) Ta metoda zapobiegania i obrony opisana jest szerzej w „części #M” niniejszej strony.
Warto odnotować że wdrożenie każdej z opisywanych na tej stronie metod zapobiegania i obrony wymaga zademonstrowania przez wdrażających „skruchy”, „skromności” i”pokory”.

Demonstracja skruchy, skromności i pokory są bowiem warunkiem którym Bóg obwarował wszystkie swoje koncesje na rzecz ludzi. (Po wyraźny przykład iż zawsze są one wymagane – patrz losy bibilijnego miasta „Niniwa” .

Z powodu właśnie tego boskiego wymogu, opisywane tu metody z pewnością nigdy NIE będą popierane ani badane przez dotychczasową „ateistyczną naukę ortodoksyjną”. Wszakże jej reprezentanci są zbyt aroganccy i zbyt pewni siebie aby wykazać skromność i pokorę w jakiejkolwiek sprawie. To właśnie z uwagi na ich arogancję i pewność siebie, dotychczasowa oficjalna nauka odnosiła wyłącznie porażki we wszelkich sprawach których zbadanie wiąże się ze skonfrontowaniem NIE uległej wobec dzisiejszych naukowców jakiejś nadrzędnej inteligencji (np. w sprawach Boga, UFO, duchów, itp. – po więcej szczegółów patrz punkt #B1 na stronie o nazwie ufo_proof_pl.htm).

1. Trzęsienia ziemi zawsze niszczą obszar którego mieszkańcy osiągnęli już poziom tzw. „intelektu agonalnego” w swoim praktykowaniu filozofii pasożytnictwa. Tak więc pierwsza regularność jaką każdy może odnotować zarówno w trzęsieniach ziemi, jak i we wszelkich innych katastrofach trapiących ludzi, to że „zawsze uderzają one w obszar który w danym okresie czasu charakteryzuje się najsilniejszym w danym regionie ‚eksplozyjnym upuszczaniem energii moralnej’ powodowanym przez praktykowanie przez ludność danego obszaru zaawansowanej formy filozofii zwanej pasożytnictwem„. Regularność ta została dokładniej opisana w punkcie #F4 tej strony. Ponieważ objawy praktykowania filozofii pasożytnictwa obejmują m.in. zastój, korupcję, nieudolność, niezdolność do poprawy swojej sytuacji, prywatę, egoizm, biedę, chaos, niezdecydowanie, brak jedności i organizacji, uzależnienie od pomocy innych zamiast od własnych przedsięwzięć, itp., postronni widzowie takich trzęsień ziemi odnotowują niniejszą regularność jako subiektywne wrażenie, że trzęsienia ziemi zawsze zdają się uderzać i „krzywdzić” ludzi którzy nawet i bez nich są już bardzo bezradni, biedni i zdesperowani. Doskonałym przykładem trzęsienia ziemi które uderzyło właśnie w taką społeczność już wcześniej całkowicie sparaliżowaną ześlizgnięciem się w stadium „intelektu agonalnego” w jego praktykowaniu filozofii pasyżytnictwa, jest trzęsienie ziemi z Haiti opisane w punkcie #C3 strony o nazwie seismograph_pl.htm.

2. Trzęsienia ziemi i inne katastrofy zawsze wymownie oszczędzają co najmniej jeden obiekt religijny zlokalizowany w strefie zniszczenia. Ja osobiście wierzę, że owo celowe oszczędzanie obiektów religijnych jest najbardziej znamienną i wymowną regularnością którą Bóg wyraźnie daje nam do zrozumienia że dana katastrofa jest „karą boską za praktykowanie filozofii pasożytnictwa”. Regularność ta rzuca się nam w oczy w praktycznie wszelkich naturalnych katastrofach – chyba że zaistniał religijny powód aby dane obiekty kultu lub religii zostały zniszczone. Po raz pierwszy odkryłem ową regularność już podczas analizy efektów tsunami opisanego na totaliztycznej stronie day26_pl.htm – podczas którego domy mieszkalne były tam masowo zniszczone, jednak meczety i świątynie buddyjskie przetrwały tam nietknięte. Potem ta sama regularność rzuciła mi się w oczy podczas tsunami z wyspy Samoa z wtorku ranem, 29 września 2009 roku .

Na wyspie Samoa także domy mieszkalne zostały kompletnie zrujnowane, jednak stojący wśród nich miejscowy kościół pozostał nienaruszony – i to na przekór iż był on konstrukcją całkowicie zamkniętą która musiała stawiać ogromny opór uderzającej go fali wody.

3. Każde trzęsienie ziemi, a także każdy inny kataklizm, ma wbudowane w siebie cechy które dokumentują równocześnie co najmniej aż trzy odmienne mechanizmy jego powstania. Owe cechy, a także opisywane nimi co najmniej owe trzy mechanizmy formowania kataklizmów, w najlepszy sposób wyjaśnione zostały w punkcie #C2 strony o nazwie tornado_pl.htm.

4. Mordercze trzęsienia ziemi preferują uderzanie w dniach świąt, a także w 13-tym i 26-tym dniu miesiąca. Kolejną już odnotowaną regularnością trzęsień ziemi są daty kiedy te najbardziej mordercze z nich uderzają swoje ofiary. Jak to wyjaśniono , trzęsienia ziemi mają swoje ulubione dni w których preferują uderzyć swe ofiary. Najczęściej uderzają w czasie jakiegoś święta (często nawet w jego pierwszym dniu), ponadto w dniu 13-go danego miesiąca, albo też w dniu 26-go (tj. 13+13) danego miesiąca. Powody dla tej ich regularności starałem się wyjaśnić w podrozdziale V5.4 z tomu 16 mojej starszej monografii [1/4]. Przykładowo, kataklizm uderzający w święto upewnia osoby wierzące w Boga, że ma on religijne uzasadnienie.

5. Praktycznie każde trzęsienie ziemi jest przewidziane przez zwierzęta. Ta kolejna regularność wszelkich trzęsień ziemi ma wielowarstwową wymowę. Przykładowo dowodzi ona, że zwierzęta są niewinne ludzkiego praktykowania filozofii pasożytnictwa. Dlatego też Bóg zawsze pozwala zwierzętom wyczuć ostrzeżenia o nadchodzącej katastrofie. Zwierzęta doskonale więc wiedzą co nadchodzi i jeśli zechcą mogą uniknąć zagłady. Jak jest to wyjaśnione w dalszej części tej strony, zwierzęta dowiadują się o nadchodzeniu trzęsienia ziemi, ponieważ każde takie trzęsienie wysyła „ostrzeżenia” na swój temat w postaci szczególnego rodzaju „fal telepatycznych” które mogą być odebrane i zdekodowane zarówno przez zwierzęta, jak i przez odpowiednie urządzenia techniczne (jedno z których to urządzeń jest opisane na tej stronie).

To dlatego niniejsza regularność dowodzi również, że gdyby ludzie potrafili przełamać w sobie wrodzone skłonności do poddawania się filozofii pasożytnictwa, wówczas mogliby zbudować opisywane na tej stronie urządzenie alarmowe, które by ich ostrzegało z dużym wyprzedzeniem czasowym o nadchodzeniu każdego morderczego trzęsienia ziemi.

Eksplozyjne” upuszczanie tzw. „energii moralnej” które sprowadza katastrofy:

Uzasadnienie dla powodów dla których Bóg sprowadza naturalne katastrofy na niektóre obszary ziemi, wynika z teorii dwóch przeciwstawnych filozofii życiowych zwanych totalizm oraz pasożytnictwo.

Gdyby powody te spróbować wyjaśnić w jednym zdaniu, wówczas stwierdzałyby one, że „w swoim dążeniu do przywracania moralności, sprawiedliwości, postępu i pokoju, Bóg uderza jakąś katastrofą w każdy obszar w którym panoszenie się niemoralnej filozofii pasożytnictwa osiągnęło już poziom ‚intelektu agonalnego’, zaś następstwami owej katastrofy Bóg przywraca tam praktykowanie moralnej filozofii totalizmu„.
Zgodnie z teoriami owych dwóch przeciwstawnych filozofii, wszystko co tylko w naszym życiu czynimy powoduje przepływ unikalnej energii zwanej „energią moralną” przez granicę oddzielającą dwa odmienne światy zwane „naszym światem” oraz „przeciw-światem”.

Jeśli to co czynimy jest „moralne” wówczas owa unikalna „energia moralna” przepływa z naszego świata do przeciw-świata. Stąd w naszym świecie fizycznym takie moralnie poprawne działania mają charakter „implozji” owej energii moralnej.

Tak zaś się składa, że Bóg uczynił korzystnym dla ludzi wszystko czego zasada działania bazuje na „implozji” zachodzącej w naszym świecie fizycznym (wszystko zaś co bazuje na „eksplozji” Bóg uczynił niszczycielskim i niekorzystnym dla ludzi).

Jeśli natomiast czynimy coś co jest „niemoralne”, wówczas powoduje to że energia moralna jest eksplozyjnie upuszczana z przeciw-świata do naszego świata fizycznego. Czyli jeśli ktoś praktykuje ową niemoralną filozofię zwaną pasożytnictwem, wówczas czyni niemal wyłącznie to co jest niemoralne.

Taka więc osoba, instytucja, społeczność, albo państwo o pasożytniczej filozofii powoduje lokalną „eksplozję” owej „energii moralnej” – to zaś sprowadza katastrofy.

Powody dla których Bóg zmuszony jest niszczyć obszary na Ziemi w jakich lokalne społeczności praktykują filozofię zaawansowanego pasożytnictwa.

Mianowicie chodzi o to, że intelekty (tj. ludzie, instytucje, społeczności, lub państwa) które w swoim praktykowaniu filozofii pasożytnictwa ześlizgną się w dół do poziomu tzw. „intelektu agonalnego”, nie mogą już zostać uratowane i jedyne wyjście jakie wobec nich pozostaje to pozwolić im umrzeć.

Wszakże będąc już w stanie agonalnym NIE są już w stanie zmienić swoich niemoralnych zasad postępowania, zaś nawet jeśli ktoś ich usiłuje ratować i sztucznie przedłuża ich egzystencję – one jedynie będą konsumowały środki i energię ratującego, jednak ich stan moralny i zasady postępowania NIE ulegną już poprawie.

Jeśli więc będą sztucznie utrzymywane przy życiu, nadal będą czyniły wiele złego, zaś ich niemoralne działania coraz usilniej będą domagały się przywrócenia sprawiedliwości. Na dodatek, ich filozofia pasożytnictwa jest wysoce „zaraźliwa”. Jest więc jakby zakaźną chorobą moralną która szybko się rozprzestrzenia na obszary sąsiednie. Kiedy więc jakiś większy obszar na Ziemi ześlizgnie się już w dół do owego nieodwracalnego poziomu „intelektu agonalnego”, wówczas aby uchronić sąsiednie obszary przed rozprzestrzenieniem się tej niebezpiecznej „choroby moralnej”, a także aby przywrócić totalizm na owym obszarze, Bóg nie ma innego wyjścia niż przerzedzić i przesegregować ludność tego obszaru z pomocą jakiejś dużej katastrofy.

Wszakże każda duża katastrofa unicestwia poprzednio prześladujące dany obszar układy ludzkie, wygodnickie zależności, pasożytnicze tradycje, zwyrodniałe instytucje, itp. Obala też panujący tam zastój, wyzysk, zmusza do moralnego działania, do udzielania sobie wzajemnej pomocy, do organizowania się, itp. W rezultacie takiej katastrofy, dany obszar doświadcza najróżniejszych nacisków, podejmuje nowe życie, nowi ludzie i nowe idee przejmują tam wiodacą rolę, itp.

Stąd zamiast uprzedniej filozofii pasożytnictwa, obszar ten czasowo zmuszany jest do zaadoptowania totalizmu.

Wszystkie więc obszary Ziemi gdzie zamieszkujący je ludzie ześlizgnęli się już do poziomu „intelektów agonalnych” w swoim praktykowaniu filozofii pasożytnictwa, Bóg dotyka lub unicestwia właśnie jakąś silną katastrofą. Gdyby bowiem pozostawił je sobie samym, wówczas ich pasożytnicza filozofia, jak rodzaj jakiejś fatalnej plagi, rozszerzyłaby się na sąsiednie obszary. Jednocześnie brak reakcji na ich wysoce niemoralne postępowanie uniemożliwiałby przywrócenie tam absolutnej sprawiedliwości. (Odnotuj że Bóg wyraźnie ostrzega ludzi za pośrednictwem bibilijnej historyjki o losach „Sodomy i Gomory”, że obszary praktykujące zaawansowaną formę filozofii pasożytnictwa będą zniszczone kataklizmami – jako przykład patrz bibilijna „Księga Rodzaju”, 18:22-33, 19:1-28.)
Oczywiście, aby nie odbierać ludziom „wolnej woli” i nie zmieniać ich poglądów, Bóg zawsze tak dobiera rodzaj katastrofy jaką uderza daną społeczność, aby wyglądała ona na całkowicie „przypadkowe” nieszczęście. Wszakże Bóg ma do wyboru cały arsenał katastrof jakie może zaserwować, a nie tylko opisywane na tej stronie trzęsienia ziemi.

Inne, też przypadkowo wyglądające katastrofy, obejmują: tsunami, tornada, huragany, lawiny ziemne, plagi, zawalenia się budynków, pożary, terroryzm, powodzie, eksplozje, itp., itd. Dla każdej więc sytuacji i grupy społecznej Bóg jest w stanie wybrać zarówno katastrofę, jak i okoliczności jej pojawienia się, tak aby te wyglądały na zupełnie przypadkowe i wyjaśnialne zgodnie z owym „kanonem niejedoznaczności” opisywanym m.in. w punkcie #C2 na stronie will_pl.htm. W ten sposób cele Boga mogą być osiągane bez narzucania ludziom odmiennych poglądów czy zmieniania ich stosunku do Boga.”

tsunami

Więcej na :http://www.totalizm.com.pl/quake_pl.htm

lub   http://wohin-woher.com/nach-vorn/?page_id=3681

Ozyrys.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Dr.Pająk, kataklizm i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

50 odpowiedzi na „6 odmiennych metod zapobiegania trzęsieniom ziemi i innym kataklizmom :

 1. zuzka pisze:

  Pan Pająk za bardzo zaczął fantazjować i to mnie właśnie zniechęciło do dalszego czytania jego artykułów.Mam takie nieokreślony opór aby do dalszego zapoznania się z jego odkryciami. Jak tylko weszłam w ten link od razu wydał mi się znajomy i zgadałam, że musi być to jego stronka.Tak już mam, że jak mi coś nie pasuje to nie zmuszam się , żeby nie zacząć fantazjować. Zaczęłam czytać książkę w formie elektronicznej „Zwiastun świtu ” Barbary Marciniak, muszę powiedzieć, że wciągnęła mnie. 🙂 Czy ktoś z was czytał?

  • mineraly2013 pisze:

   Tak Zuziu, ja czytałam, jest też ,,Ziemia Zwiastunów Switu,, w sumie chyba 3 jej pozycje w tłumaczeniu polskim, warto przeczytać wszystkie. Pozdrawiam Minerałek

   • zuzka pisze:

    Dziękuję Minerałku, za podanie tytułów z serii książek, jak tylko skończę czytać tę książkę to zabiorę się za następne. 🙂 Pozdrawiam

    • Ozyrys pisze:

     Zuziu..czytałam parę lat temu wszystkie…lektura warta zgłębienia ,mam jej w swojej bibliotece do dziś .
     Wiele z tego co tam napisano ,potwierdziło mi się później.
     Czytając pamiętaj ,że każdy channeling to konwersja informacji przez własny pryzmat postrzegania.
     Warto przeczytać.

 2. Free pisze:

  Dlaczego podkreśla się ważność tego co człowiek myśli i dlaczego tak baczną uwagę należy zwrócić na wypowiadane słowa? Edinger twierdzi, że jungowski wgląd w głębię naszej psyche przynosi niezaprzeczalne dowody na jej istnienie. Psychologia i filozofia dociera drobnymi kroczkami do wspomnianej konkluzji natomiast fizyka kwantowa przyczynia się do zmiany wyobrażenia o tym, w jaki sposób nasze słowa czyli zawartość tego co nosimy w głowie zmienia i kształtuje świat, który uważamy za obiektywnie zewnętrzny. W takim ujęciu nie ma więc zewnętrzności, jeżeli najpierw nie pojawi się coś wewnętrznego, co oddziałuje ,kształtuje i przemienia świat zewnętrzny. Tak się zastanawiam czy moje założone z góry pojęcia rzeczywistości pokonują mnie lub zmieniają nowe doświadczenia w kolejną powtórkę już wcześniej doznanych doświadczeń? Jeżeli używamy zmysłów aby prowadziły nas przez życie i odkrywamy że to totalna porażka to czy zmiana ostrzegania życia czy też jego rozumienia z rozumowego na intuicyjne pozwoli nam uniknąć rozczarowań? Być może nie zawsze można ufać intuicji, ani też zawsze kierować się uczuciami jakie mamy odnośnie jakiegoś zdarzenia czy sytuacji. Gdyby te narzędzia były wiarygone nikt nigdy by nas nie oszukał, nie prawdaż ? Myślę jednak że ci którzy chcą nas oszukać wiedzą o tym aż za dobrze! Co zatem robić ? Jak nauczyć się używać mocy twórczej aby stać się świadomym rozziewu umysłu i materii i świadomym chwil kiedy nasz nieświadomy umysł wpływa na nasze ciało? Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie czy życie bez tajemnic byłoby ciekawe czy raczej nudne? Otwarty i nieskrępowany umysł jest gotowy na nieoczekiwane i być może pozwala kreować nasz świat, oczywiście nie w 100 % ale na tyle na ile pozwoli nam wszechświat, bo czasami on sam nam obwieszcza co ma się wydarzyć w naszej opowieści, opowieści naszego życia.

 3. Ozyrys pisze:

  Może w obliczu zmian ,które nadchodzą ,komuś przydadzą się te słowa :
  „Nie ważne jaką metodą się posługujesz ,ważne ,że ona Ci pomaga.
  Ważne ,że umiesz czerpać z tego co wydaje Ci się dla Ciebie ważne i istotne.
  A to najważniejsze …pracować tak ,by przyniosło to korzyści Tobie i Twoim bliskim,w postaci uwolnienia się od blokad zaszłości.

  Wierz mi nikt ,kto poszukuje sensu istnienia i ma potrzeby szukania pomocy ,gdziekolwiek ,by ona nie była ,nie miał łatwego życia.
  Tylko takie doświadczenia stymulują nas i niejako popychają do kolejnych kroków uwolnienia się od cierpiętnictwa ,które zostało nam założone siła przed tysiącami lat.

  Te uwikłania w czasie i w przestrzeni powodowały nasze zmartwienia ,które ewoluowały w trakcie kolejnych wcieleń ,zapętlając nas w programie narzuconym przez misteria na Mu.
  Powodowało to naszą frustrację ,która kolejno zamykała nas w kole karmy.Narastały coraz to nowsze długi karmiczne,powodując ból naszej Duszy.
  To Ona tak bardzo woła w nas o zrzucenie tego brzemienia niewoli ,by w końcu zakończyć ten obszar działalności w spolegliwości wobec bytów demonicznych.
  To Ona woła …uwolnijcie się .
  Tak ,że każda metoda ,która powoduje ,że odzyskujesz swoje prawdziwe jestestwo i jest w zgodzie z Prawdą Boska jest w porządku.
  Jednak ja skłaniam się bardziej do uwalniania naszego ciała energetycznego,ponieważ uwolnienie ciała fizycznego rozwiązuje problem na tu i teraz .
  Natomiast uwolnienie energetyczne nie dość ,że przekłada się na ciało fizyczne i na nasze Tu i Teraz to na dodatek uwalnia nas na wieczność.
  Masz w sobie siłę i determinację ,przywołaj ją do siebie ,odrzuć wszelkiego rodzaju lęki,przestań je zasilać ,wtedy same odejdą ,a Ty nareszcie osiągniesz stabilizację energetyczną .
  Wyciągnij z siebie spolegliwość wobec natury zła ,której po prostu się boisz.
  Dzisiaj znowu potworzyłam kilka matryc z wieloma aspektami.
  Już działają tylko przyciągnij je do siebie.
  Powiedz …jestem silna ..dam radę …poradzę sobie …
  Panie Bożę Stwórco Wszystkiego co Istnieje ..pomóż mi …prowadź mnie.
  Usłyszysz to co masz robić ,słuchaj swojej intuicji…swojego wewnętrznego głosu.
  Poradzisz sobie z tym świetnie ,obudzisz w sobie ukryte talenty dzięki tej determinacji i sile w poszukiwaniu Prawdy.
  Bowiem tym jest to, co czynisz…poszukiwaniem Prawdy.
  Ta prawda ujawnia Ci się pod postacią Twoich destrukcyjnych relacji z matką …sięgaj do korzeni,wywalaj wszystko.
  Pozbędziesz się tej zaszłości i rozpuść w sobie tą spolegliwość.
  Niech Twoja prawdziwa natura pokaże swoją twarz.
  Będziesz zadowolona.
  Panuj nad emocjami,rozpuszczaj w Świetle wszystko co jest nadmiarowe.

  Praca z innymi wydaje mi się być zagrożeniem dla twojego samostanowienia ,bowiem podświadome emocje jestestwa drugiej osoby przenikają w Twoje wnętrze.
  To daje lepsze efekty i jak sama zauważyłaś lepsze Twoje samopoczucie ,bowiem nie ma ingerencji innych energii – jesteś tylko Ty i sprawcza moc Stwórcy.
  zawsze proś Stwórcę o pomoc i prowadzenie zgodnie z Prawem Boskim. „

  • Manuela pisze:

   „Powodowało to naszą frustrację ,która kolejno zamykała nas w kole karmy.Narastały coraz to nowsze długi karmiczne,powodując ból naszej Duszy.
   To Ona tak bardzo woła w nas o zrzucenie tego brzemienia niewoli ,by w końcu zakończyć ten obszar działalności w spolegliwości wobec bytów demonicznych.
   To Ona woła …uwolnijcie się „.

   Nic ując, nic dodać ;-).

 4. Ozyrys pisze:

  Przez kilka ostatnich lat kilka razy zaglądałam na stronę Pana Pająka i za każdym razem reagowałam tak jak Zuzia.
  Niemniej…wczoraj bardzo długo rozmawiałam z naszym posłańcem do Australii…od teraz będę nazywała ta osobę Panią Y,która zaobserwowała zmiany w energetyce Australii w trakcie jej prac energetycznych podczas jej pobytu tam oraz podzieliła się ze mną kilkoma bardzo trafnymi spostrzeżeniami ,które okazały się być bardzo ważne.
  W związku z tym ,kiedy podczas naszej wczorajszej rozmowy telefonicznej Pani Y zwróciła uwagę na ważność zapisu Pana Pająka na temat …10 sprawiedliwych…jakie są następstwa takiego postępowania …powtórnie zainteresowałam się jego poglądami.

  Jakież było moje zdziwienie ,kiedy czytając wytyczne Dr.Pająka zobaczyłam jego połączenie energetyczne ze Stwórcą.
  Jednak najważniejszym jest jego spostrzeżenie ,które wiąże się z tzw. 10 sprawiedliwych,ponieważ potwierdza to moje obserwacje.
  Mieszkam na Śląsku.W zeszłym roku przeszło nad terenem Śląska kilka wielkich burz ,jakieś pomniejsze tornada,ulewy ,które niszczyły wszystko,wichury…
  Ani razu teren na którym stoi mój dom nie został dotknięty przez te żywioły .
  W pobliżu ..jakieś 14 km ode mnie mieszka Pani X ,a w druga stronę jeszcze jedna znajoma ,która również pracuje jak umie ,liczy się czyste serce.

  Uznałam w związku z tym ,że warto ten materiał Pana Pająka udostępnić, chociażby ze względu na pewne monity ze strony Mukiego ,które od kilku dni regularnie wrzuca w swoich komentarzach na temat ewentualnego zagrożenia kataklizmem.

  I nie ma się co zastanawiać nad tym czy Kościoły stoją czy nie ,bo jak Maria trafnie stwierdziła …zawsze są stawiane na miejscach mocy,ale należy się skupić nad zmianą swojej energetyki za pomocą której świadomie możemy zmienić alternatywę zdarzeń.
  „Samo sie nic nie zrobi”- te słowa ostatnio często słyszę .
  Nie wystarczy wiedzieć ,ale wystarczy odkryć w sobie moc sprawczą i zadziałać.

  Właściwie wszystko co opisuje Dr Pajak sprowadza się do słów…
  Kochaj bliźniego jak siebie samego…..nie rób innemu co Tobie niemiło…
  Wtedy…byłby raj..
  żeby był…poczytajcie i zastanówcie się nad tym.
  To są słowa ,które wołają ….miej serce i patrz w serce…

  Nie nawoływać bezsensownie ,jak co poniektórzy kruchtowcy ,bo tylko się tym błaźnią ,tylko po to została poczyniona separacja od takich sił ,by wyzwolić w sobie wolność ,odnaleźć dzięki temu siłę i moc sprawczą ,pracując z czystym sercem i z miłością w sercu na rzecz swoją i swoich bliskich ,oraz jak kto ma więcej ochoty i czasu na rzecz świata.
  Właściwie przesłaniem prac dr.Pajaka jest….miłość…wszechogarniajaca miłość,gdyby istniała na Ziemi w takim wymiarze jak nalezy…byłby…RAJ 🙂

  Ps. Stronę Pana Pajaka źle się czyta ,ze względu na jego formę redakcyjna ,małe literki,długie zdania bez akapitów,mnóstwo odnośników ,bez linków …
  ale…można się zaprzeć .:)
  Każdy z nas ma jakieś swoje kółko zainteresowań ,P.Pająk poszedł już bardzo głęboko w wiarę w Boga,nie nazywam tego religia ,bo tego nie wywnioskowałam …ale wiarę …
  może to wielu przeszkadzać ,ale nie zmienia to faktu ,że zwał jak zwał…tak jest.
  Moim konikiem..są nasze początki zniewolenia i kolejne tego aspekty przedłużane w kolejnych przedsięwzięciach jakimi były satanistyczne wielkie obrzędy zniewalające ludzkość na przestrzeni dziejów.
  Ale…dalej wiąże się to z ..wiarą …bardzo silna wiarą …

  Pozdrawiam serdecznie wszystkich czytelników ,życząc wszystkim w tym pierwszym dniu wiosny…przesilenia wiosennego …mocy szczęścia ,odnalezienia własnej mocy i obfitości łask Stwórcy 🙂

  • Ozyrys pisze:

   i On ta pewność ma,dlatego tyle o niej pisze ,bo sprawdził na sobie jak działa.

   • Ozyrys pisze:

    Maryś …wyciągnij z tego co Ci pasuje ,jeżeli coś pasuje …resztę puść ,bo widać …tak ma być … u mnie przez lata było to samo z Pająkiem…przekonało mnie dopiero tych 10 sprawiedliwych i pasożytnictwo…,reszta dalej nie moja 🙂

    • Ozyrys pisze:

     Maryś ,nie muszę się pytać Mukiego ,
     bo wiem o co chodzi ,rozmawiałam o tym z Panią Y .

     To jest to o czym wielokrotnie pisałam…pole morfogenetyczne…jeżeli jesteś miłością i żyjesz wg Praw Boskich to w Twoim polu wytwarzają się impulsy ,które przechodzą w pola innych osób.
     Doświadczenie z setną małpą …
     „…wpływ naszych myśli na ” otoczenie ” to pewnik….”
     no właśnie o to chodzi.
     A o pasożytnictwie Ktosiu już tyle napisał ,że więcej nie trzeba,by to zrozumieć 🙂

 5. Ktoś pisze:

  Strach ma WIELKIE OCZY a wy szukacie rozwiązania nie w tej szufladce.

  A co do Mukiego, może sobie wypisywać co mu się żywnie podoba ale i tak ta wiedza nikomu na nic bo WSZYSCY BĘDĄ WYSTERYLIZOWANI z ŻYCIA jak już dojdzie do tego etapu. ;p

  Ale jeszcze jest czas zmądrzeć i pogonić kopami satanistów yahwe z ich pedofilo-gejo-bandyto-żydo-kracją.

  Bez tego nawet najwymyślniejsze gadźety nie uratuja nikomu życia. OBIETNICA.

  Droga jest bolesna ale jest spisana i dostępna od tysiącleci. Nie da się mieć cukierka i zjeść cukierka w obecnych czasach. I każde takie pomysły beda wynagradzane …. kolejnym wstrząsami…

  PS. sieja chcesz pomocy w tych atakach?

  • Ozyrys pisze:

   sieja? czy Siola ? 🙂
   Ktosiu…ja sie nie boję tylko śnię sen o alternatywie,a ona jest w każdym z nas…
   Maria napisała..” nie materia a DUCH tym kieruje , dlatego napisałam że nie wszystko jesteśmy w stanie objąć umysłem.”
   i o to chodzi…Duch…Bóg …Stwórca…Źródło…każdy niech nazwie jak chce …nawet intuicja…ale to jest coś co nam pomaga …jak posłuchamy…i nie spadniemy z tych schodów 🙂

   • Ktoś pisze:

    Wiadomo co świat niszczy – nazistowska ideologia Rasy Panów („żydzi z ich satanizmem”), wiadomo kto im pomaga w tym niszczeniu to i wiadomo jakie ma być remedium (opisane tysiące lat temu) by nie było nieszczęścia (wygnanie bez technologi i pism na „Madagaskar”) . Ludzie muszą sami z siebie chcieć odseparować tych psychopatycznych wykolejeńców od siebie by się nie zarażać „mentalnymi bugami”.

    Jak się będą łapali na hasełka „żydek to też człowiek” to znowu schamieją i znowu i znowu bo „brud” żydowskiego zwyrodnienia szybciej pożera „biel cnoty” niż tą biel się daje osiągać duchową praktyką. I znowu będzie lament, że Piekło, że koniec świata, że się mająteczki potraci w kataklizmach.

    Stwórca ma MNÓSTWO CZASÓW ,
    a takie ZIEMIE kreuje się JEDNYM PSTRYKNIĘCIEM.

    Bez zarobaczywiałej zawartości co to by chciała i Boga za służacego i Szatana za swego pana.

    PS. Siola pewnie, jego nick tez nie wiem czemu myle.

    W sumie to ciekawe czy jest herb SIEJA.

    • Ktoś pisze:

     Chrystus w czasie kuszenia bogactwami świata nie ślinił się do nich tylko rzekł magiczne: „IDŹ PRECZ SZATANIE”.

     Ludzie nie muszą aż tak wybierać bo by pewnie, w obecności Szatana, potracili swoje zmysły.

     Ich wyborem życia jest: „IDŹ PRECZ ŻYDZE, RAZEM ZE SWOJĄ JUDEOSATANISTYCZNĄ CYWILIZACJĄ”.

     Nie musi być 3 wojny światowej, zawsze jest Madagaskar jako strefa KWARANTANNY normalnego, chrześcijańskiego świata od tego semickiego, satanistycznego wynaturzenia.

     Tylko trza „założyć rekawiczki na dłonie” i wypierdolić brudy i z umysłu i z serca i z Państwa (fizycznego otoczenia). Zbawiciel nie odwali za nikogo tego. I tak macie szczeście iż nie rozwalił tego świata jak pierwotnie było to mu zlecone. Ale co się odwlecze tego…. Armageddon …

    • Ktoś pisze:

     Nie chodzi o OSOBĘ ale o ODRZUCENIE BOGACTWA.

     Odrzucanie WŁADZY NAD INNYMI mu oferowanej.

     Taka alegoria.

     Kto dziś potrafi powiedzieć nie, dziękuję, nie zasługuje na awans. Kto do pełnionej roli podchodzi z dystansem.

     Kto na myśl o stołku i władzy dostaje tzw „MAŁPIEGO rozumu”. Ilu dostaje z obdarowanych „świra włądzy”?

     Kto potrafi po awansie nadal robić coś społecznie.

     Pytania wyklęte gadkami o potopie.

    • Ktoś pisze:

     OBŁĘD pomieszany z utrzymywaną satanistyczną religią samozajebistością i wszystko jasne.

     I trupy płyną rzekami milionami „ku chwale i dla królestwa yahwe”.

    • Ktoś pisze:

     „Kto wie” co Stwórca miał na myśli tworząc taki świat. 😀

     W sumie w Wedach była odpowiedź. 😉

    • Ktoś pisze:

     I nadal jest bo Wedy oryginały są niedostępne dla żydów i ich cenzury.

     Tylko o tych zasadach się nie dowiesz skoro obowiązuje kult żydowskiego cielca, niszczenia wszystkiego wokoło dla zysku i zbaijania dla yahwe.

     Wedyjskie zasady są zupełnie przeciwne zydowskim więc wyklęte i skazane na zapomnienie.

     BO w swiecie NWO ma być
     jeden fuhrer – semicki,
     jedna rasa – żydowska
     jedno wyznanie – judaizm
     i jeden ustój – nazizm

     Wszystko co przeczy temu dogmatowi to antysemityzmem przecież.

    • siola pisze:

     Herb Karola Gustawa ma dwie sieje.

    • A58 pisze:

     Tego od dwóch mostów?

 6. siola pisze:

  Dzieki Ktosiu ale mysle ze musze poradzic sobie sam,Ojciec mowil jak cie zmija ugryzie to musisz poradzic sobie sam potem juz jej jad nie bedzie dzialal na ciebie.co do Sieja ryba w herbie Stolbergow Hochbergow sa dwie ryby myslalem ze to lososie a moze to sieje.W miejsowosci obok nas w swieta Wielkanocne beda puszczac kola ognia z gorry Wielkiej nocy ,moze tam mam byc ta legenda z Lubowic cos bardzo podona .Na Madagaskar sie nie zmieszcza chyba wszyscy mada gas kar( larwa muchy gasem ukarana ciekawe.)

 7. Ozyrys pisze:

  Poryczałam się jak to przeczytałam:
  „Co roku około 100 000 koni opuszcza Polskę i wyrusza w swa ostatnią podróż. Przerażone mogą podróżować nawet 5 dni, cierpiąc głód i pragnienie. Niektóre umierają w drodze, a te, które przeżywają, kończą w rzeźni. Tak wygląda wstydliwy handel mięsem polskich koni !!! Polska jest największym eksporterem żywych koni na rzeź w Europie. Na licznych targach dostawcy załadowują na swoje ciężarówki konie robocze, kucyki,a nawet źrebaki. Przerażone zwierzęta nie mają pojęcia, co je czeka – być może nie opuszczą ciężarówki przez pięć dni, aż dotrą do południowych Włoch. Niektóre przez całą podróż nie dostaną wody ani jedzenia:(
  Na autostradzie w pobliżu Hannoweru niemiecka policja zatrzymuje polską ciężarówkę pełną koni. Odkrywa, że ich głowy są tak ciasno przywiązane do ścian pojazdu, że zwierzęta z trudem mogą się poruszać. Przerażone konie ociekają krwią. Dziesięć musi zostać zabitych na poboczu drogi.Wydawało mi się, że konie nie potrafią płakać. Ale wtedy na własne oczy zobaczyłam jak płakały.
  Hiltrud Schroeder – była żona premiera Dolnej Saksonii”

  • Ktoś pisze:

   O tym to nawet był film w TV ale to, ze 10 lat temu (jak nie więcej).

  • Ozyrys pisze:

   „Cena schabowego…. o

   Zwłokożercy przestańcie o sobie myśleć,że jesteście dobrzy ludzie. (Jakkolwiek kolorowo by były napisane książki kucharskie z przepisami mięsnymi)
   Jesteście zwykłymi barbarzyńcami. Dla Was morduje sie miliony stworzeń.
   Czas spojrzeć prawdzie w oczy i rzeczy nazywać po imieniu. Nasza planeta tonie we krwi niewinnych.
   Nie od dziś wiadomo,że nie musisz zabijać żeby jeść ….
   Jesteśmy w piekle, w którym mordowanie innych istnień i jedzenie ich trupów jest uważane za coś normalnego, prawidłowego, a niejedzenie ich za odszczepienie od normy, dziwactwo i sekciarstwo.
   W piekle wszystko jest na opak.
   Nie ma miłości, jest strach.
   Nie ma życia, jest śmierć.
   Nie ma pokoju, są wojny…
   Wegetarianizm stanowi kryterium, dzięki któremu możemy poznać, czy czyjeś dążenie do moralnej doskonałości jest prawdziwe i szczere…. ”
   Thomas Pantarei
   hodowla świń

   • Ktoś pisze:

    Roslinożercy też są nie lepsi od „zwłokożerców” bo też je wpieprzają. I nie ma znaczenie iż to co jarosze jedzą nie płacze, nie kwili, nie ucieka spod norza. To też żyło.

    A czując się lepsi od „miesożerców” sami wpadacie w pułapkę bez dna. 😉

    Nie tędy droga.

    • zuzka pisze:

     Otóż to, przecież rośliny też są żywe,kiełkują rozwijają się ,dojrzewają i rodzą, a jak zabraknie im pożywienia tak samo najpierw więdną cierpiąc a potem obumierają. Wszystko na tej planecie jest żywe, tak samo czuje i cierpi tyle tylko, że jest nieme, więc nie płacze i nie żali się.

    • Ozyrys pisze:

     Ktosiu ,nie o to chodzi ,by całkiem nie jeść mięsa ,tylko by szukać mięsa z drobnych hodowli ,takich ,które w godziwych warunkach trzymają zwierzęta ,kiedy one są wesołe i mają wolność i słonce/przestrzeń życiową ,a nie tak …w takich warunkach.
     To barbarzyństwo.
     Poza tym człowiekowi wystarczy tylko około 200-300 gram mięsa na tydzień.
     Wszystko ponad to zaczyna zatruwać nasz organizm.

    • Ktoś pisze:

     1. Świat jest taki iz albo zjadasz/ zabijasz albo giniesz z głodu.

     2. Można się bajerować samozajebistością nie jedząc mięsa ale nawet jedząc tylko rosliny zabijasz (bo też są żywe).

     3. Można iść jeszcze dalej w zajebistości i jesć tylko owoce ale i tu ZABIJASZ, chociażby zyjące na ich powierzni bakterie.

     4. W tym świecie na tym etapie nie da się uniknąć zabijania, chyba że ktoś cyborg albo na kroplówkach.

     5 Podstawową nauką jaka jest zawarta w starym zwyczaju modlitwy przed posiłkiem to PODZIEKOWANIE INNYM IŻ UŻYCZAJĄC WŁASNEGO ŻYCIA DAJE NAM ZACHOWAĆ WŁASNE. W różnych kulturach to miało różny przebieg ale chodzi generalnie o Wdzieczność komuś.

     Sposób hodowania zwierząt na rzeź to inny temat rzeka. I on odzwierciedla tylko zezwierzęcenie ludzi. Tak samo jak ich traktowanie w rzeźniach. Zwłaszcza w tych bogobojnych, koszernych.

     Tak samo jak sposób traktowania jedzenia. Można spozywać byle co czy w wykwintnych usałatkowanych menu ale i ci i ci ŻRĄ TO JEDZENIE JAK ŚWINIE. Bo nie mają wdzięczności dla niego przy jego spożywaniu.

  • Free pisze:

   Płakać się chce….

 8. Ktoś pisze:

  NIESIOŁOWSKI W SEJMIE ZWYZYWAŁ NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI OD BĘKARTÓW A RODZICÓW OD ROSZCZENIOWYCH SKURWYSYNÓW

  http://miziaforum.wordpress.com/2014/03/20/niesiolowski-w-sejmie-zwyzywal-niepelnosprawne-dzieci-od-bekartow-a-rodzicow-od-roszczeniowych-skurwysynow/

  • Ktoś pisze:

   Przecież to Rasa Panów to czego wymagasz. Kultury to one nie znają bo na słownik ich nie stać.

   • Free pisze:

    Czy to są ludzie??

    • Ktoś pisze:

     „endrju1521 :

     Przy okazji protestu rodziców, wydało się, że opiekun niepełnosprawnego posła Libidzkiego

     otrzymuje 6.000 zł. miesięcznie ! ! ! !

     Jakim prawem ? ? ? ? ?

     To niezgodne z art.2. konstytucji :

     – Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

     i art. 32. ! ! !:

     – Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne

     Skoro „opiekun ” posła może, to dlaczego inni nie mogą ? ? ? ? ?

     Czy Polska jest tylko ojczyzną „wybrańców narodu” ? ? ? ? ?”

     (http://wiadomosci.onet.pl/protest-rodzicow-niepelnosprawnych-dzieci-zamierzamy-czekac-az-do-skutku/qewvg)

    • Ktoś pisze:

     „~SMI :
     Nie zapominajmy, że w Polsce istnieje grupa 150 tysięcy opiekunów osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji u których niepełnospr. powstała po 18 i 25 roku życia (dorosłych)
     Opiekunom tym z pogwałceniem Konstytucji (v. wyrok TK z dn.05.12.2014r. sygn.akt K27/13) rząd PO/PSL odebrał od 01.08.2013r świadczenie pielęgnacyjne, a wraz z nimi prawo do nieodpłatnej opieki medycznej.
     Obecnie ;Wykluczeni opiekunowie; pozostają bez jakichkolwiek środków do życia, bez prawa do opieki medycznej. Rząd natomiast jak tylko może odsuwa w czasie wykonanie wyroku TK w sprawie przywrócenia praw do pomocy w/w opiekunom. Ta grupa osób jest traktowane przez obecny rząd gorzej od zwierząt.
     To hańba, wyrafinowane ludobójstwo / eutanazja z przyczyn ekonomicznych.prowadzone na nasłabszej grupie obywateli.
     http://wykluczeniopiekunowieon.blog.pl

     (jw)

    • Ktoś pisze:

     Znajdz przykłady heraldycznej czerwonej lilii wodnej.
     Znajdź powód do rysowania jej na herbie.

     A zrozumiesz czemu to byk sielaw.

    • Ktoś pisze:

     Ich znaczenie.

    • siola pisze:

     lipa sieja i zimorodek 2 srebne kamienie

 9. Ktoś pisze:

  „Myślę , że nie ma czego za bardzo dochodzić , Słońce zachowuje się jak chce , a my dostajemy informacje na ten temat również tylko takie jakie chcą przekazać nasi rządzący.

  Trochę informacji wypłynęło na ten temat wczoraj to jest 20.03.2014, a więc prawie po dwóch latach od wydarzeń.

  Dla przykładu, jak się okazuje dopiero teraz, w dniach 22 i 23 Lipca w roku [ 2012] na słońcu miały miejsce potężne rozbłyski połączone z emisją bardzo silnie namagnetyzowanej plazmy. W stronę układu słonecznego w tym i Ziemi słońce emitowało potężną ilość energii, w całej serii wybuchów. Coś co nie powinno ominąć Ziemi jednak ją ominęło w jakiś niewytłumaczalny sposób.

  Więcej na ten temat :

  http://kodczasu.pl/viewtopic.php?p=68350#68350
  i post poniżej

  Ominęło bo niezbadana jest MOC Posępnego Czerepu, niach, niach , niach. ;p

  W tamtym lipcu miała być „drastyczna przemiana wibracji ziemi” zapowiadana przez wielu „ezoteryków”. Chyba „zmisowali”, niach, niach, naich. W każdym razie ten rozbłysk mógł „wyłączyć Ziemię” z działania.

  PS. Możecie mieć wizję ze Smokami, zwłaszacza z Czerwonym Smokiem. Nie bójcie się. Wy nie musicie. ;D

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s